Vydání 9/2015

Číslo: 9/2015 · Ročník: LXVII

Obsah vydání 9/2015

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

45/2015 Zajištění nároku poškozeného

Datum: 28.01.2015 · Sbírkové č.: 45/2015 · Sp. zn.: 5 Tz 52/2014 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2015 · Strana: 1226 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §47 odst.1; 141/1961 Sb.: §47; 141/1961 Sb.: §47 odst.4;

46/2015 Právní styk s cizinou; předávání osob

Datum: 08.09.2014 · Sbírkové č.: 46/2015 · Sp. zn.: 14 To 119/2014 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 9/2015 · Strana: 1233 · Vztah k předpisu: 6/2002 Sb.: §31 odst.2; 6/2002 Sb.: §31 odst.2 písm.b); 104/2013 Sb.: §205 odst.1;

47/2015 Přípravné řízení; řízení před soudem

Datum: 02.01.2014 · Sbírkové č.: 47/2015 · Sp. zn.: 6 To 94/2013 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Olomouci · Vydání: 9/2015 · Strana: 1237 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §105; 141/1961 Sb.: §157 odst.3; 141/1961 Sb.: §183 odst.2;

48/2015 Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby; předběžné otázky

Datum: 26.02.2015 · Sbírkové č.: 48/2015 · Sp. zn.: 8 Tdo 1049/2014 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2015 · Strana: 1245 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §148 odst.2 do 31.12.2009; 141/1961 Sb.: §9 odst.1; 40/2009 Sb.: §240 odst.1; JUD2190CZ 4 Tz 62/78; JUD22844CZ 5 Tz 101/2001;

49/2015 Pomluva; jiná těžká újma; vydírání

Datum: 26.02.2015 · Sbírkové č.: 49/2015 · Sp. zn.: 8 Tdo 1352/2014 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2015 · Strana: 1258 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §3; 182/2006 Sb.: §5; 182/2006 Sb.: §97; 182/2006 Sb.: §101; 182/2006 Sb.: §109; 40/2009 Sb.: §12 odst.2; 40/2009 Sb.: §175 odst.1; 40/2009 Sb.: §184 odst.1. 2; 40/2009 Sb.: §184;

50/2015 Jednání za právnickou osobu; subjekt; zneužívání vlastnictví

Datum: 13.08.2014 · Sbírkové č.: 50/2015 · Sp. zn.: 8 Tdo 654/2014 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2015 · Strana: 1276 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §114 odst.2; 40/2009 Sb.: §114 odst.1; 40/2009 Sb.: §229; 418/2011 Sb.: §7;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

87/2015 Věcná příslušnost

Datum: 26.02.2015 · Sbírkové č.: 87/2015 · Sp. zn.: 21 Cdo 1997/2014 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2015 · Strana: 1290 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §7; 99/1963 Sb.: §135 odst.2; 40/1964 Sb.: §164 do 31.12.2013; 337/1992 Sb.: §16 do 31.12.2009; 337/1992 Sb.: §72 do 31.12.2009;

88/2015 Odpovědnost státu za škodu; pravomoc soud; zadostiučinění (satisfakce)

Datum: 28.04.2015 · Sbírkové č.: 88/2015 · Sp. zn.: 30 Cdo 4511/2014 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2015 · Strana: 1297 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §7; 82/1998 Sb.: §8 odst.1;

89/2015 Insolvence

Datum: 23.01.2015 · Sbírkové č.: 89/2015 · Sp. zn.: 62 Co 24/2015 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 9/2015 · Strana: 1301 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §109 odst.1 písm.c); 182/2006 Sb.: §140a odst.1; 182/2006 Sb.: §140a;

90/2015 Litispendence

Datum: 28.04.2015 · Sbírkové č.: 90/2015 · Sp. zn.: 30 Cdo 4020/2014 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2015 · Strana: 1305 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §83 odst.1;

91/2015 Dokazování; neplatnost právního úkonu; okamžité zrušení pracovního poměru; povinnosti zaměstnanců

Datum: 31.03.2015 · Sbírkové č.: 91/2015 · Sp. zn.: 21 Cdo 1467/2014 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2015 · Strana: 1309 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §120 odst.3 do 31.12.2013; 99/1963 Sb.: §213 odst.4 do 31.12.2013; 99/1963 Sb.: §213 odst.4; 99/1963 Sb.: §213a odst.1 do 31.12.2013; 99/1963 Sb.: §219a odst.2 do 31.12.2013; 262/2006 Sb.: §38 odst.1 písm.b) do 31.12.2010; 262/2006 Sb.: §55 odst.1 písm.b) do 31.12.2010; 262/2006 Sb.: §301 do 31.12.2010; 262/2006 Sb.: §302-304 do 31.12.2010;

92/2015 Myslivost; náhrada škody

Datum: 24.03.2015 · Sbírkové č.: 92/2015 · Sp. zn.: 25 Cdo 3335/2013 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2015 · Strana: 1318 · Vztah k předpisu: 115/2000 Sb.: §2 písm.b); 115/2000 Sb.: §2 písm.d); 115/2000 Sb.: §4 písm.d); 449/2001 Sb.: §54 odst.3;

93/2015 Odpovědnost státu za škodu; příčinná souvislost

Datum: 15.04.2015 · Sbírkové č.: 93/2015 · Sp. zn.: 30 Cdo 4274/2014 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2015 · Strana: 1323 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §73a od 01.01.2002 do 31.12.2009; 141/1961 Sb.: §73a; 82/1998 Sb.: §7 odst.1; 82/1998 Sb.: §7; 82/1998 Sb.: §8 odst.1;

94/2015 Dědění; ochrana oprávněného dědice

Datum: 27.03.2015 · Sbírkové č.: 94/2015 · Sp. zn.: 21 Cdo 2401/2013 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2015 · Strana: 1334 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §91 odst.2; 40/1964 Sb.: §105; 40/1964 Sb.: §468; 40/1964 Sb.: §485; 40/1964 Sb.: §487;

95/2015 Insolvence; zástavní právo; zpeněžování

Datum: 30.04.2015 · Sbírkové č.: 95/2015 · Sp. zn.: MSPH 76 INS 3732/2008 29 NSČR 31/2013 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2015 · Strana: 1341 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §152; 40/1964 Sb.: §298; 182/2006 Sb.: §298;

96/2015 Insolvence; reorganizace

Datum: 30.06.2015 · Sbírkové č.: 96/2015 · Sp. zn.: KSPA 56 INS 21027/2011 29 NSČR 50/2013 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2015 · Strana: 1355 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §2; 182/2006 Sb.: §1 odst.1 písm.a); 182/2006 Sb.: §5; 182/2006 Sb.: §316;

97/2015 Neplatnost právního úkonu; pracovněprávní vztahy

Datum: 21.05.2015 · Sbírkové č.: 97/2015 · Sp. zn.: 21 Cdo 2005/2014 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2015 · Strana: 1363 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §45a odst.5 do 31.12.2009; 140/1961 Sb.: §60 odst.3 do 31.12.2009; 140/1961 Sb.: §70 do 31.12.2009; 40/1964 Sb.: §49a do 24.05.2011; 269/1994 Sb.: §11 odst.1; 269/1994 Sb.: §13 odst.1; 262/2006 Sb.: §316 odst.4 písm.h) do 30.06.2011; 40/2009 Sb.: §83 odst.4 od 01.01.2010; 40/2009 Sb.: §106 od 01.01.2010;

98/2015 Povinnosti zaměstnanců; pracovněprávní vztahy; prevence; přípustnost dovolání; škoda; zajištění majetku

Datum: 09.03.2015 · Sbírkové č.: 98/2015 · Sp. zn.: 21 Cdo 1924/2013 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2015 · Strana: 1373 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §243b odst.3 věta druhá; 99/1963 Sb.: §243b odst.2 část věty za středníkem; 262/2006 Sb.: §249 odst.1; 262/2006 Sb.: §250 odst.1; 262/2006 Sb.: §301 písm.d);

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.