Vydání 8/2015

Číslo: 8/2015 · Ročník: LXVII

Obsah vydání 8/2015

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

39/2015 Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi

Datum: 08.10.2014 · Sbírkové č.: 39/2015 · Sp. zn.: 5 Tdo 171/2014 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2015 · Strana: 1070 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §270 odst.1; 40/2009 Sb.: §270; 40/2009 Sb.: §270 odst.3 písm.a); 40/2009 Sb.: §270 odst.3 písm.b); 40/2009 Sb.: §270 odst.2 písm.c);

40/2015 Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání; Nepřípustnost trestního stíhání

Datum: 30.07.2014 · Sbírkové č.: 40/2015 · Sp. zn.: 5 Tdo 587/2014 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2015 · Strana: 1086 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §2; 141/1961 Sb.: §11 odst.1 písm.j); 40/2009 Sb.: §337 odst.1 písm.g);

41/2015 Podmíněné zastavení trestního stíhání

Datum: 08.12.2014 · Sbírkové č.: 41/2015 · Sp. zn.: 10 T 163/2014 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Okresní soud Český Krumlov · Vydání: 8/2015 · Strana: 1103 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §307 odst.1; 141/1961 Sb.: §307 odst.6; 141/1961 Sb.: §307 odst.1 písm.b); 182/2006 Sb.: §5; 182/2006 Sb.: §111;

42/2015 Příprava k trestnému činu; subsidiarita trestní represe

Datum: 14.01.2015 · Sbírkové č.: 42/2015 · Sp. zn.: 8 Tdo 1171/2014 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2015 · Strana: 1107 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §12 odst.2; 40/2009 Sb.: §20 odst.1; 40/2009 Sb.: §21 odst.1;

43/2015 Vražda

Datum: 28.01.2015 · Sbírkové č.: 43/2015 · Sp. zn.: 8 Tdo 1576/2014 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2015 · Strana: 1119 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §140 odst.1; 40/2009 Sb.: §140 odst.2;

44/2015 Maření výkonu úředního rozhodnutí; trest zákazu činnosti

Datum: 28.01.2015 · Sbírkové č.: 44/2015 · Sp. zn.: 8 Tdo 1501/2014 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2015 · Strana: 1127 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §73 odst.3; 40/2009 Sb.: §82 odst.1; 40/2009 Sb.: §139; 40/2009 Sb.: §337 odst.1 písm.a);

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

74/2015 Vedlejší účastník

Datum: 17.02.2015 · Sbírkové č.: 74/2015 · Sp. zn.: 30 Cdo 113/2014 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2015 · Strana: 1136 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §93 odst.1 do 31.12.2013; 99/1963 Sb.: §93 odst.1;

75/2015 Náklady řízení; směnečný a šekový platební rozkaz

Datum: 19.02.2015 · Sbírkové č.: 75/2015 · Sp. zn.: 29 Cdo 4388/2013 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2015 · Strana: 1142 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §142a;

76/2015 Dědické řízení; likvidace dědictví; zajištění závazku; ručení

Datum: 26.02.2015 · Sbírkové č.: 76/2015 · Sp. zn.: 21 Cdo 919/2014 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2015 · Strana: 1150 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §175t od 01.07.2009 do 31.12.2012; 99/1963 Sb.: §175v odst.3; 99/1963 Sb.: §175p od 01.07.2009 do 31.12.2012; 99/1963 Sb.: §175v od 01.07.2009 do 31.12.2012; 99/1963 Sb.: §175q od 01.07.2009 do 31.12.2012; 40/1964 Sb.: §470 do 31.12.2013; 40/1964 Sb.: §579 do 31.12.2013;

77/2015 Dědění; dědické řízení

Datum: 19.02.2015 · Sbírkové č.: 77/2015 · Sp. zn.: 21 Cdo 4290/2013 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2015 · Strana: 1158 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §159 odst.2 do 31.12.2000; 99/1963 Sb.: §175x; 99/1963 Sb.: §175q do 31.12.2000; 99/1963 Sb.: §175x do 31.12.2000; 99/1963 Sb.: §175s do 31.12.2000;

78/2015 Dovolání; zastoupení

Datum: 08.04.2015 · Sbírkové č.: 78/2015 · Sp. zn.: KSBR 37 INS 24889/2013 31 NSČR 9/2015 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 8/2015 · Strana: 1165 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §30; 99/1963 Sb.: §104 odst.2; 99/1963 Sb.: §138; 99/1963 Sb.: §241b odst.2; 99/1963 Sb.: §241; JUD9651CZ 2 Cdon 609/97; JUD235821CZ 29 Cdo 1172/2013; JUD241361CZ 29 Cdo 2394/2013; JUD249337CZ 26 Cdo 3418/2013; JUD281684CZ 21 Cdo 987/2013; JUD249413CZ 26 Cdo 395/2014; JUD249437CZ 22 Cdo 504/2014; JUD253356CZ 22 Cdo 1377/2014; JUD255448CZ 29 Cdo 662/2014; JUD262160CZ 21 Cdo 3353/2014; JUD268068CZ 30 Cdo 3857/2014; JUD278395CZ 21 Cdo 2254/2014; 21 Cdo 2256/2014;

79/2015 Náhrada škody

Datum: 04.12.2013 · Sbírkové č.: 79/2015 · Sp. zn.: 25 Cdo 2508/2012 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2015 · Strana: 1172 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §415; 40/1964 Sb.: §420;

80/2015 Doprava; náhrada škody

Datum: 18.02.2015 · Sbírkové č.: 80/2015 · Sp. zn.: 25 Cdo 272/2013 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2015 · Strana: 1176 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §427 odst.2; 40/1964 Sb.: §427;

81/2015 Přípustnost dovolání; zdravotnictví

Datum: 29.04.2015 · Sbírkové č.: 81/2015 · Sp. zn.: 25 Cdo 1381/2013 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2015 · Strana: 1181 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §237 odst.1 písm.c); 40/1964 Sb.: §420; 40/1964 Sb.: §420 odst.1; 40/1964 Sb.: §421a; 20/1966 Sb.: §23 odst.1; 96/2001 Sb.: čl.5;

82/2015 Odpovědnost státu za škodu

Datum: 17.02.2015 · Sbírkové č.: 82/2015 · Sp. zn.: 30 Cdo 1930/2014 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2015 · Strana: 1188 · Vztah k předpisu: 82/1998 Sb.: §13 odst.1;

83/2015 Odpovědnost státu za škodu; promlčení; přípustnost dovolání

Datum: 17.02.2015 · Sbírkové č.: 83/2015 · Sp. zn.: 30 Cdo 4203/2013 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2015 · Strana: 1194 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §237 od 01.01.2013; 99/1963 Sb.: §238 odst.1 písm.d) od 01.01.2013 do 31.12.2013; 82/1998 Sb.: §13 odst.1; 82/1998 Sb.: §32 odst.3;

84/2015 Autorské právo

Datum: 25.03.2015 · Sbírkové č.: 84/2015 · Sp. zn.: 30 Cdo 5008/2014 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2015 · Strana: 1199 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §238 odst.1 písm.c) od 01.01.2014; 99/1963 Sb.: §243e od 01.01.2014; 121/2000 Sb.: §2 odst.2; 121/2000 Sb.: §18; 121/2000 Sb.: §65 odst.1;

85/2015 Incidenční spory; náklady řízení; oddlužení

Datum: 31.03.2015 · Sbírkové č.: 85/2015 · Sp. zn.: KSOS 36 INS 16039/2011 36 ICm 3248/2011 29 ICdo 62/2014 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2015 · Strana: 1204 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §151; 40/1964 Sb.: §36; 182/2006 Sb.: §173 odst.3; 182/2006 Sb.: §414 odst.1; 89/2012 Sb.: §548; 89/2012 Sb.: §549;

86/2015 Daň z příjmů; náhrada za ztrátu na výdělku; podnikatel

Datum: 09.04.2015 · Sbírkové č.: 86/2015 · Sp. zn.: 21 Cdo 1525/2014 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2015 · Strana: 1217 · Vztah k předpisu: 65/1965 Sb.: §190 odst.3 do 31.05.1994; 65/1965 Sb.: §195 odst.1 do 31.05.1994; 586/1992 Sb.: §24 odst.1 do 31.12.2009; 586/1992 Sb.: §24 odst.2 písm.a) do 31.12.2009;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.