Vydání 7/2015

Číslo: 7/2015 · Ročník: LXVII

Obsah vydání 7/2015

Stáhnout PDF

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Stanoviska

35/2015 K otázce výkladu pojmu "jiné prostory, v nichž advokát vykonává advokacii" (§ 85b odst. 1 tr. ř.)

Datum: 25.06.2015 · Sbírkové č.: 35/2015 · Sp. zn.: Tpjn 306/2014 · Typ: Stanovisko (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - kolegium · Vydání: 7/2015 · Strana: 920 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §26; 141/1961 Sb.: §85b odst.6; 141/1961 Sb.: §85b odst.3; 141/1961 Sb.: §85b; 141/1961 Sb.: §85b odst.9; 141/1961 Sb.: §85b odst.4; 141/1961 Sb.: §85b odst.1;

Rozhodnutí ve věcech trestních

36/2015 Ochranné léčení

Datum: 16.04.2014 · Sbírkové č.: 36/2015 · Sp. zn.: 8 Tdo 42/2014 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2015 · Strana: 943 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §99; 141/1961 Sb.: §102; 141/1961 Sb.: §158a; 141/1961 Sb.: §211 odst.2 písm.b); 40/2009 Sb.: §99 odst.2 písm.a); 40/2009 Sb.: §123; JUD14594CZ 7 Tz 213/99;

37/2015 Dokonání trestného činu; příprava k trestnému činu; zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby

Datum: 24.09.2014 · Sbírkové č.: 37/2015 · Sp. zn.: 5 Tdo 326/2014 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2015 · Strana: 951 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §8 odst.1; 140/1961 Sb.: §9 odst.2; 140/1961 Sb.: §145a odst.2 písm.b); 140/1961 Sb.: §145a odst.2 písm.a); 140/1961 Sb.: §145a odst.1; 140/1961 Sb.: §150 odst.2 písm.a); 140/1961 Sb.: §150 odst.1; 140/1961 Sb.: §185 odst.1; 40/2009 Sb.: §20 odst.1; 40/2009 Sb.: §240; JUD23887CZ 2 Tz 14/59; JUD5943CZ Tzn 17/95; JUD14704CZ 4 To 57/99;

38/2015 Řízení proti uprchlému; výpověď svědka

Datum: 17.04.2012 · Sbírkové č.: 38/2015 · Sp. zn.: 11 Tz 114/2011 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2015 · Strana: 974 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §100 odst.2; 141/1961 Sb.: §207 odst.2; 141/1961 Sb.: §211; 141/1961 Sb.: §306a odst.2; 141/1961 Sb.: §306a odst.1;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

62/2015 Právo Evropské unie; příslušnost soudu; rodičovská odpovědnost

Datum: 27.01.2015 · Sbírkové č.: 62/2015 · Sp. zn.: 30 Cdo 1994/2013 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2015 · Strana: 984 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §109 odst.1 písm.d); 99/1963 Sb.: §243b odst.1 do 31.12.2013; 32003R2201 (EU): čl.12 odst.3; 32003R2201 (EU): čl.8 odst.1; 32003R2201 (EU): čl.16; 32003R2201 (EU): čl.10 bod b; 32003R2201 (EU): čl.2 bod 7;

63/2015 Podmínky řízení; pravomoc soudu

Datum: 19.11.2014 · Sbírkové č.: 63/2015 · Sp. zn.: 24 Co 412/2014 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 7/2015 · Strana: 992 · Vztah k předpisu: 372/2011 Sb.: §44;

64/2015 Stavba neoprávněná

Datum: 09.07.2014 · Sbírkové č.: 64/2015 · Sp. zn.: 22 Cdo 4082/2013 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2015 · Strana: 997 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §153 odst.2; 40/1964 Sb.: §135c; 40/1964 Sb.: §135c do 31.12.2013;

65/2015 Ochranné známky

Datum: 17.12.2014 · Sbírkové č.: 65/2015 · Sp. zn.: 23 Cdo 1612/2014 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2015 · Strana: 1000 · Vztah k předpisu: 441/2003 Sb.: §8 odst.2; 32003R1383 (EU);

66/2015 Náklady řízení

Datum: 24.03.2015 · Sbírkové č.: 66/2015 · Sp. zn.: 25 Cdo 37/2015 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2015 · Strana: 1006 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §136; 99/1963 Sb.: §142 odst.3; 40/1964 Sb.: §441;

67/2015 Žaloba pro zmatečnost

Datum: 05.03.2014 · Sbírkové č.: 67/2015 · Sp. zn.: 1 Co 35/2014 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 7/2015 · Strana: 1010 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §229 odst.3;

68/2015 Exekuce; zástavní právo

Datum: 26.02.2015 · Sbírkové č.: 68/2015 · Sp. zn.: 21 Cdo 1428/2014 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2015 · Strana: 1015 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §256; 99/1963 Sb.: §268 odst.1 písm.h); 40/1964 Sb.: §152 do 31.12.2013; 40/1964 Sb.: §159 do 31.12.2013; 40/1964 Sb.: §159; 40/1964 Sb.: §167 do 31.12.2013; 40/1964 Sb.: §256 odst.1; 120/2001 Sb.: §36; 120/2001 Sb.: §36 odst.3; 120/2001 Sb.: §52;

69/2015 Dražba

Datum: 04.12.2014 · Sbírkové č.: 69/2015 · Sp. zn.: 21 Cdo 559/2014 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2015 · Strana: 1021 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §175u odst.1; 120/2001 Sb.: §74 do 31.12.2012; 120/2001 Sb.: §76 odst.2 do 31.12.2012; 120/2001 Sb.: §76 odst.2;

70/2015 Dražba

Datum: 31.03.2015 · Sbírkové č.: 70/2015 · Sp. zn.: 21 Cdo 1295/2014 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2015 · Strana: 1032 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §100 odst.1 do 31.12.2013; 40/1964 Sb.: §100 odst.2 do 31.12.2013; 40/1964 Sb.: §101 do 31.12.2013; 26/2000 Sb.: §2 písm.n) do 30.06.2009; 26/2000 Sb.: §2 písm.m) do 30.06.2009; 26/2000 Sb.: §24 odst.3; 26/2000 Sb.: §28 odst.3 do 30.06.2009; 26/2000 Sb.: §28 odst.4 do 30.06.2009; 26/2000 Sb.: §65 do 30.06.2009;

71/2015 Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků; k výkladu pojmu "provoz vozidla"

Datum: 18.03.2015 · Sbírkové č.: 71/2015 · Sp. zn.: 25 Cdo 3925/2013 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2015 · Strana: 1040 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §427 odst.2; 40/1964 Sb.: §431; 40/1964 Sb.: §441;

72/2015 Vazba; zadostiučinění (satisfakce)

Datum: 18.02.2015 · Sbírkové č.: 72/2015 · Sp. zn.: 30 Cdo 3171/2014 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2015 · Strana: 1050 · Vztah k předpisu: 82/1998 Sb.: §8 odst.1; 82/1998 Sb.: §9 odst.1;

73/2015 Insolvence; úpadek; konkurs

Datum: 26.02.2015 · Sbírkové č.: 73/2015 · Sp. zn.: KSHK 40 INS 19535/2011 29 NSČR 8/2013 - I. · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2015 · Strana: 1056 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §3; 182/2006 Sb.: §44 odst.1 písm.a); 182/2006 Sb.: §136 odst.1; 182/2006 Sb.: §308 odst.1 písm.a); 182/2006 Sb.: §308 odst.1;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.