Vydání 6/2015

Číslo: 6/2015 · Ročník: LXVII

Obsah vydání 6/2015

Stáhnout PDF

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Stanoviska

52/2015 Jmenování; příslušnost soudu věcná; zvláštní způsoby řízení

Datum: 15.01.2015 · Sbírkové č.: 52/2015 · Sp. zn.: Cpjn 201/2014 · Typ: Stanovisko (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - kolegium · Vydání: 6/2015 · Strana: 834 · Vztah k předpisu: 125/2008 Sb.: §28; 292/2013 Sb.: §3 odst.2 písm.a);

Rozhodnutí ve věcech trestních

29/2015 Těžké ublížení na zdraví vůči těhotné ženě

Datum: 29.05.2013 · Sbírkové č.: 29/2015 · Sp. zn.: 8 To 35/2013 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 6/2015 · Strana: 772 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §122 odst.2 písm.g); 40/2009 Sb.: §145; 40/2009 Sb.: §145 odst.2 písm.b); 40/2009 Sb.: §145 odst.2 písm.h); 40/2009 Sb.: §145 odst.1;

30/2015 Zákaz změny k horšímu a právní posouzení skutků jako trestných činů loupeže a krádeže; přípustnost dovolání

Datum: 04.03.2015 · Sbírkové č.: 30/2015 · Sp. zn.: 3 Tdo 32/2015 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2015 · Strana: 778 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §2; 141/1961 Sb.: §226 písm.e); 141/1961 Sb.: §259 odst.4; 141/1961 Sb.: §264 odst.2; 141/1961 Sb.: §265a odst.3; 40/2009 Sb.: §173 odst.1; 40/2009 Sb.: §205 odst.1;

31/2015 Tzv. opomenutý důkaz a rozhodnutí soudu o návrhu na doplnění dokazování

Datum: 25.03.2015 · Sbírkové č.: 31/2015 · Sp. zn.: 3 Tdo 403/2015 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2015 · Strana: 787 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §2 odst.5; 141/1961 Sb.: §2 odst.6; 141/1961 Sb.: §89; 141/1961 Sb.: §216;

32/2015 Obhájce zvolený; odročení soudního jednání; rozsudek

Datum: 30.04.2014 · Sbírkové č.: 32/2015 · Sp. zn.: 5 Tdo 305/2014 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2015 · Strana: 793 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §33 odst.1; 141/1961 Sb.: §37 odst.2; 141/1961 Sb.: §258 odst.1 písm.b); 40/2009 Sb.: §27; 40/2009 Sb: §40 odst.2; 40/2009 Sb.: §58; 40/2009 Sb.: §59 odst.1; JUD31302CZ III. ÚS 83/96;

33/2015 Postoupení věci soudem jinému příslušnému orgánu; pomluva; svoboda projevu a právo na informace

Datum: 30.10.2014 · Sbírkové č.: 33/2015 · Sp. zn.: 8 Tdo 148/2014 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2015 · Strana: 802 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §222 odst.2; 141/1961 Sb.: §226 písm.b); 200/1990 Sb.: §2 odst.1;

34/2015 Šíření toxikomanie; zabrání věci

Datum: 12.11.2014 · Sbírkové č.: 34/2015 · Sp. zn.: 8 Tdo 1217/2014 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2015 · Strana: 820 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §14 odst.2; 40/2009 Sb.: §101 odst.1 písm.c); 40/2009 Sb.: §287;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

53/2015 Dědické řízení; obnova řízení

Datum: 15.01.2015 · Sbírkové č.: 53/2015 · Sp. zn.: 21 Cdo 4165/2013 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2015 · Strana: 837 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §120 odst.4 do 31.12.2013; 99/1963 Sb.: §175l odst.1 do 31.12.2013; 99/1963 Sb.: §175o odst.1 do 31.12.2013; 99/1963 Sb.: §175m do 31.12.2013; 99/1963 Sb.: §175k odst.3 do 31.12.2013; 99/1963 Sb.: §228 odst.1 písm.a);

54/2015 Správa daní a poplatků; stát

Datum: 30.12.2014 · Sbírkové č.: 54/2015 · Sp. zn.: 21 Cdo 1774/2013 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2015 · Strana: 846 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §21a odst.1; 99/1963 Sb.: §243b odst.3 do 31.12.2012; 2/1969 Sb.: §4 odst.1; 549/1991 Sb.: §8 odst.1 do 31.12.2010; 549/1991 Sb.: §10 odst.8 do 31.12.2010; 549/1991 Sb.: §10 odst.1 do 31.12.2010; 549/1991 Sb.: §13a do 31.12.2010; 218/2000 Sb.: §6 odst.1 písm.g); 218/2000 Sb.: §36 odst.8; 219/2000 Sb.: §38; 120/2001 Sb.: §40 odst.1 písm.a) do 31.12.2012;

55/2015 Exekuce; notářský zápis; smlouva o půjčce; smlouva o smlouvě budoucí

Datum: 11.02.2015 · Sbírkové č.: 55/2015 · Sp. zn.: 31 Cdo 2184/2013 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 6/2015 · Strana: 855 · Vztah k předpisu: KSJ2CZ (EVO); KSJ2CZ (DER); 40/1964 Sb.: §36; 40/1964 Sb.: §36 odst.1; 40/1964 Sb.: §36 odst.2; 40/1964 Sb.: §50a; 40/1964 Sb.: §657; 358/1992 Sb.: §71b odst.2; 358/1992 Sb.: §71a; 358/1992 Sb.: §71c; 120/2001 Sb.: §43 odst.2; 120/2001 Sb.: §55 odst.2; 57 EXE 378/2010 - 122 zrušeno; 21 Co 590/2012 - 140 zrušeno; JUD13809CZ 21 Cdo 2020/98; JUD32466CZ I. ÚS 222/2000; JUD258061CZ 21 Cdo 267/2000; JUD257562CZ 20 Cdo 533/2002; JUD257932CZ 32 Odo 894/2002; JUD26550CZ 17 Co 411/2003; JUD190457CZ 21 Cdo 2217/2003; JUD86514CZ 21 Cdo 1691/2004; JUD152893CZ 20 Cdo 2910/2007; JUD197367CZ 20 Cdo 2814/2009; JUD230785CZ 20 Cdo 3334/2012 překonáno;

56/2015 Advokacie; náhrada škody; odměna advokáta

Datum: 06.01.2015 · Sbírkové č.: 56/2015 · Sp. zn.: 25 Cdo 4009/2014 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2015 · Strana: 869 · Vztah k předpisu: 85/1996 Sb.: §22 odst.1; 85/1996 Sb.: §24 odst.1;

57/2015 Odpovědnost státu za škodu a zdravotní péče

Datum: 17.12.2014 · Sbírkové č.: 57/2015 · Sp. zn.: 30 Cdo 170/2014 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2015 · Strana: 875 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §325 odst.1; 82/1998 Sb.: §13 odst.1; 169/1999 Sb.: §5 odst.2; 169/1999 Sb.: §56 odst.3;

58/2015 Odměna advokáta; započtení pohledávky

Datum: 30.04.2014 · Sbírkové č.: 58/2015 · Sp. zn.: 33 Cdo 3569/2013 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2015 · Strana: 888 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §580 do 31.12.2013; 40/1964 Sb.: §724 do 31.12.2013; 85/1996 Sb.: §22; 85/1996 Sb.;

59/2015 Smlouva o přepravě věci

Datum: 17.12.2014 · Sbírkové č.: 59/2015 · Sp. zn.: 23 Cdo 2702/2012 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2015 · Strana: 893 · Vztah k předpisu: 11/1975 Sb.: čl.32 odst.1; 11/1975 Sb.: čl.29 odst.1;

60/2015 Příslušnost soudu k rozhodnutí o odpůrčí žalobě

Datum: 16.02.2015 · Sbírkové č.: 60/2015 · Sp. zn.: KSOS 13 INS 954/2012 36 ICm 89/2013 29 ICdo 7/2015 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2015 · Strana: 904 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §104 odst.1; 182/2006 Sb.: §160; 182/2006 Sb.: §426; 32000R1346 (EU): čl.3 odst.1; 32000R1346 (EU): čl.4 odst.2; 32000R1346 (EU): čl.13; 32000R1346 (EU): čl.25 odst.1;

61/2015 Bezdůvodné obohacení; pracovněprávní vztahy

Datum: 18.12.2014 · Sbírkové č.: 61/2015 · Sp. zn.: 21 Cdo 385/2014 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2015 · Strana: 914 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §451 odst.2 do 31.12.2013; 40/1964 Sb.: §454 do 31.12.2013; 262/2006 Sb.: §1 písm.a) do 31.12.2008;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.