Vydání 5/2015

Číslo: 5/2015 · Ročník: LXVII

Obsah vydání 5/2015

Stáhnout PDF

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

23/2015 Výkon trestu odnětí svobody; zkrácené přípravné řízení

Datum: 01.10.2014 · Sbírkové č.: 23/2015 · Sp. zn.: 8 Tdo 1007/2014 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2015 · Strana: 620 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §36; 141/1961 Sb.: §179f odst.1 písm.a); 141/1961 Sb.: §179a; 141/1961 Sb.: §179b odst.3; 141/1961 Sb.: §314c odst.1 písm.c); 40/2009 Sb.: §15; 40/2009 Sb.: §337 odst.1 písm.f);

24/2015 Mimořádné snížení trestu odnětí svobody; dítě mladší patnácti let

Datum: 28.05.2014 · Sbírkové č.: 24/2015 · Sp. zn.: 8 Tdo 550/2014 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2015 · Strana: 632 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §39 odst.4; 40/2009 Sb.: §58 odst.1; 40/2009 Sb.: §185 odst.3 písm.a); 40/2009 Sb.: §185 odst.1;

25/2015 Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání

Datum: 17.09.2014 · Sbírkové č.: 25/2015 · Sp. zn.: 8 Tdo 942/2014 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2015 · Strana: 641 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §321; 141/1961 Sb.: §321 odst.1; 141/1961 Sb.: §321 odst.2; 40/2009 Sb.: §43; 40/2009 Sb.: §43 odst.2;

26/2015 Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty; porušení předpisů o nálepkách a jiných předmětech k označení zboží

Datum: 26.11.2014 · Sbírkové č.: 26/2015 · Sp. zn.: 5 Tdo 1332/2014 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2015 · Strana: 648 · Vztah k předpisu: 676/2004 Sb.: §1; 40/2009 Sb.: §16 odst.1 písm.a); 40/2009 Sb.: §156 odst.1; 40/2009 Sb.: §156 odst.2 písm.c); 40/2009 Sb.: §156; 40/2009 Sb.: §157; 40/2009 Sb.: §157 odst.2 písm.c); 40/2009 Sb.: §157 odst.2 písm.b); 40/2009 Sb.: §157 odst.1; 40/2009 Sb.: §157 odst.3 písm.b); 40/2009 Sb.: §244 odst.1 bod alinea druhá; 40/2009 Sb.: §244 odst.1; 307/2013 Sb.: §1;

27/2015 Zvýšení částky nákladů trestního řízení za každý znalecký posudek.

Datum: 08.10.2014 · Sbírkové č.: 27/2015 · Sp. zn.: 3 Tz 45/2014 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2015 · Strana: 672 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §152 odst.1 písm.e); 312/1995 Sb.: §1; 312/1995 Sb.: §3 písm.a);

28/2015 Podmíněné zastavení trestního stíhání

Datum: 17.09.2014 · Sbírkové č.: 28/2015 · Sp. zn.: 5 Tz 41/2014 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2015 · Strana: 676 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §307 odst.1 písm.a); 141/1961 Sb.: §307; 99/1963 Sb.: §21 odst.3; 99/1963 Sb.: §21 odst.1; 99/1963 Sb.: §21 odst.2; 418/2011 Sb.: §1 odst.2; 418/2011 Sb.: §8 odst.1; 418/2011 Sb.: §34 odst.5; 418/2011 Sb.: §34 odst.1; 418/2011 Sb.: §34 odst.4; 418/2011 Sb.: §34 odst.2;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

41/2015 Dovolání; exekuce; notářský zápis; vykonatelnost rozhodnutí

Datum: 29.07.2014 · Sbírkové č.: 41/2015 · Sp. zn.: 21 Cdo 2600/2014 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2015 · Strana: 686 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §237 od 01.01.2013; 99/1963 Sb.: §243d písm.a) od 01.01.2013; 40/1964 Sb.: §565; 358/1992 Sb.: §71b; 358/1992 Sb.: §71b do 31.12.2012; 120/2001 Sb.: §37 odst.2 do 31.12.2012;

42/2015 Exekuce, vydražená věc

Datum: 26.11.2014 · Sbírkové č.: 42/2015 · Sp. zn.: 30 Cdo 3717/2013 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2015 · Strana: 694 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §336m odst.2; 99/1963 Sb.: §336n; 99/1963 Sb.: §336n odst.1;

43/2015 Plná moc; společnost s ručením omezeným

Datum: 27.11.2014 · Sbírkové č.: 43/2015 · Sp. zn.: 29 Cdo 3919/2014 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2015 · Strana: 698 · Vztah k předpisu: 89/2012 Sb.: §441 odst.2; 89/2012 Sb.: §582 odst.1; 90/2012 Sb.: §6 odst.1; 90/2012 Sb.: §8 odst.2;

44/2015 Nárok na náhradu nákladů léčení

Datum: 14.01.2015 · Sbírkové č.: 44/2015 · Sp. zn.: 31 Cdo 1778/2014 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 5/2015 · Strana: 703 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §449; 89/2012 Sb.: §2960; 89/2012 Sb.: §3079 odst.1; JUD213111CZ II. ÚS 2523/11 - 1; JUD226760CZ IV. ÚS 444/11 - 1; JUD229032CZ I. ÚS 46/12 - 1; JUD278835CZ I. ÚS 2930/13 - 2; JUD2019CZ Cpj 240/78; JUD2491CZ 6 Cz 14/81; JUD22884CZ 2 Cdon 2079/97; JUD81369CZ 25 Cdo 1875/2003; JUD186639CZ 25 Cdo 2456/2008; JUD188640CZ 25 Cdo 2365/2008; JUD197833CZ 25 Cdo 4576/2008; JUD279909CZ 25 Cdo 4127/2011;

45/2015 Nemajetková újma; zadostiučinění (satisfakce)

Datum: 17.12.2014 · Sbírkové č.: 45/2015 · Sp. zn.: 30 Cdo 4139/2013 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2015 · Strana: 710 · Vztah k předpisu: 82/1998 Sb.: §31a odst.1; 82/1998 Sb.: §31a odst.2; 40/2009 Sb.: §39 odst.3; 40/2009 Sb.;

46/2015 Odstoupení od kupní smlouvy; likvidace obchodní společnosti

Datum: 27.11.2014 · Sbírkové č.: 46/2015 · Sp. zn.: 29 Cdo 2483/2012 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2015 · Strana: 718 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §517; 40/1964 Sb.: §524; 513/1991 Sb.: §71 odst.5;

47/2015 Kupní a leasingová smlouva

Datum: 14.01.2015 · Sbírkové č.: 47/2015 · Sp. zn.: 31 Cdo 3581/2012 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 5/2015 · Strana: 727 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §269 odst.2; 513/1991 Sb.: §275 odst.2; 513/1991 Sb.: §446; JUD195010CZ 23 Cdo 1769/2010; JUD237762CZ 29 Cdo 4078/2011; JUD238786CZ 29 Cdo 1912/2012; JUD246905CZ 23 Cdo 3852/2012;

48/2015 Incidenční spory; pojetí majetku do soupisu majetkové podstaty; veřejná dražba

Datum: 20.11.2014 · Sbírkové č.: 48/2015 · Sp. zn.: 21 Cdo 953/2014 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2015 · Strana: 735 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §159; 182/2006 Sb.: §217; 182/2006 Sb.: §225; 182/2006 Sb.: §225 odst.3;

49/2015 Incidenční spory; odstoupení od smlouvy; vzájemné plnění

Datum: 31.10.2014 · Sbírkové č.: 49/2015 · Sp. zn.: KSPH 36 INS 12899/2010 36 ICm 1217/2011 29 ICdo 20/2012 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2015 · Strana: 743 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §253 odst.1; 182/2006 Sb.: §253;

50/2015 Výpověď z pracovního poměru; neplatnost právního úkonu

Datum: 20.11.2014 · Sbírkové č.: 50/2015 · Sp. zn.: 21 Cdo 4442/2013 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2015 · Strana: 756 · Vztah k předpisu: 262/2006 Sb.: §52 písm.c); 262/2006 Sb.: §52 písm.c) do 30.06.2012;

51/2015 Fiduciární cese v pracovněprávních vztazích

Datum: 20.11.2014 · Sbírkové č.: 51/2015 · Sp. zn.: 21 Cdo 389/2014 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2015 · Strana: 764 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §51 do 31.12.2013; 40/1964 Sb.: §524 do 31.12.2013; 262/2006 Sb.: §1a; 262/2006 Sb.: §4 do 31.12.2013; 262/2006 Sb.: §4a do 31.12.2013; 262/2006 Sb.: §4b do 31.12.2013;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.