Vydání 4/2015

Číslo: 4/2015 · Ročník: LXVII

Obsah vydání 4/2015

Stáhnout PDF

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Stanoviska

16/2015 K otázce aplikace § 88 odst. 1, 2 tr. zákoníku z hlediska zápočtu dob výkonu trestu odnětí svobody rozhodných pro splnění podmínky délky vykonaného trestu odnětí svobody stanovené v § 88 odst. 1 písm. a), resp. b) tr. zákoníku

Datum: 26.03.2015 · Sbírkové č.: 16/2015 · Sp. zn.: Tpjn 308/2014 · Typ: Stanovisko (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - kolegium · Vydání: 4/2015 · Strana: 460 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §88 odst.4; 40/2009 Sb.: §88 odst.2; 40/2009 Sb.: §88 odst.1;

Rozhodnutí ve věcech trestních

17/2015 Trestné činy trvající

Datum: 17.12.2014 · Sbírkové č.: 17/2015 · Sp. zn.: 15 Tdo 887/2014 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 4/2015 · Strana: 464 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §199; JUD117845CZ III. ÚS 732/02; JUD118551CZ II. ÚS 651/02; JUD119394CZ I. ÚS 412/02; JUD32956CZ III. ÚS 282/03; JUD33020CZ III. ÚS 376/03; JUD33040CZ IV. ÚS 449/03; JUD115111CZ IV. ÚS 73/03; JUD116401CZ II. ÚS 279/03; JUD33518CZ III. ÚS 359/05; JUD138622CZ IV. ÚS 60/06 - 1; JUD158215CZ IV. ÚS 889/09; JUD31147CZ III. ÚS 84/94; JUD31200CZ III. ÚS 166/95; JUD32092CZ II. ÚS 215/99; JUD34111CZ 8 Tdo 849/2006; JUD97623CZ 11 Tdo 272/2007; JUD105820CZ 4 Tdo 1438/2007; JUD147572CZ 8 Tdo 1619/2008; JUD147648CZ 11 Tdo 1607/2008; JUD174870CZ 7 Tdo 448/2010; JUD181123CZ 6 Tdo 452/2010; JUD232027CZ 4 Tdo 248/2013;

18/2015 Padělání a pozměňování veřejné listiny; veřejná listina

Datum: 27.05.2014 · Sbírkové č.: 18/2015 · Sp. zn.: 7 To 430/2013 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 4/2015 · Strana: 482 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §131; 40/2009 Sb.: §248 odst.1; 40/2009 Sb.: §348 odst.1;

19/2015 Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání; předběžné otázky

Datum: 25.06.2014 · Sbírkové č.: 19/2015 · Sp. zn.: 3 Tdo 638/2014 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2015 · Strana: 490 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §9; 99/1963 Sb.: §273 odst.1; 40/2009 Sb.: §337; 40/2009 Sb.: §337 odst.4;

20/2015 Zmocněnec poškozeného

Datum: 21.05.2014 · Sbírkové č.: 20/2015 · Sp. zn.: 5 Tdo 332/2014 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2015 · Strana: 500 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §50 odst.2;

21/2015 Okolnost podmiňující užití vyšší trestní sazby; vražda

Datum: 04.06.2014 · Sbírkové č.: 21/2015 · Sp. zn.: 8 Tdo 462/2014 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2015 · Strana: 510 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §140 odst.3; 40/2009 Sb.: §140 odst.2; 40/2009 Sb.: §140 odst.3 písm.i); 40/2009 Sb.: §140 odst.3 písm.j);

22/2015 Trest vyhoštění

Datum: 02.07.2014 · Sbírkové č.: 22/2015 · Sp. zn.: 8 Tdo 809/2014 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2015 · Strana: 521 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §265b odst.1 písm.h); 40/2009 Sb.: §80 odst.3 písm.c);

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

29/2015 Podjatost a rozhodčí řízení

Datum: 30.09.2014 · Sbírkové č.: 29/2015 · Sp. zn.: 23 Cdo 3150/2012 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2015 · Strana: 528 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §14; 216/1994 Sb.: §8;

30/2015 Dědické řízení; směnečný a šekový platební rozkaz

Datum: 10.12.2014 · Sbírkové č.: 30/2015 · Sp. zn.: 31 Cdo 1170/2012 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 4/2015 · Strana: 533 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §107 odst.1; 99/1963 Sb.: §107 odst.2; 99/1963 Sb.: §107 odst.5; 99/1963 Sb.: §107; 99/1963 Sb.: §175; 40/1964 Sb.: §470; 40/1964 Sb.: §470 odst.2; 40/1964 Sb.: §470 odst.1; JUD99948CZ 29 Odo 63/2006; JUD161223CZ 29 Cdo 5198/2007; JUD165631CZ 31 Cdo 4291/2009; JUD182313CZ 21 Cdo 220/2009; JUD218271CZ 31 Cdo 2805/2011;

31/2015 Poplatky soudní

Datum: 26.11.2014 · Sbírkové č.: 31/2015 · Sp. zn.: 25 Cdo 3076/2014 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2015 · Strana: 540 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §138 odst.1;

32/2015 Exekuce; insolvence; majetková podstata

Datum: 23.10.2014 · Sbírkové č.: 32/2015 · Sp. zn.: 21 Cdo 3182/2014 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2015 · Strana: 545 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §243e odst.1 do 31.12.2013; 120/2001 Sb.: §46 odst.7; 182/2006 Sb.: §5 odst.1; 182/2006 Sb.: §109 odst.1 písm.c);

33/2015 Exekuce

Datum: 27.06.2014 · Sbírkové č.: 33/2015 · Sp. zn.: 66 Co 319/2014 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 4/2015 · Strana: 549 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §140e odst. 1; 182/2006 Sb.;

34/2015 Odporovatelnost; zastavení řízení

Datum: 07.10.2014 · Sbírkové č.: 34/2015 · Sp. zn.: 21 Cdo 2299/2013 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2015 · Strana: 552 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §104; 40/1964 Sb.: §42a; 40/1964 Sb.: §42a do 31.12.2013; 182/2006 Sb.: §239; 182/2006 Sb.: §243;

35/2015 Odpovědnost státu za škodu; zadostiučinění (satisfakce)

Datum: 04.12.2014 · Sbírkové č.: 35/2015 · Sp. zn.: 30 Cdo 4286/2013 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2015 · Strana: 559 · Vztah k předpisu: 82/1998 Sb.: §8 odst.1; 82/1998 Sb.: §13;

36/2015 Náhrada škody; promlčení; zadostiučinění (satisfakce)

Datum: 04.12.2014 · Sbírkové č.: 36/2015 · Sp. zn.: 30 Cdo 3947/2013 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2015 · Strana: 569 · Vztah k předpisu: 451/1991 Sb.: §9 odst.1; 279/1992 Sb.: §9 odst.1; 82/1998 Sb.: §32; 82/2008 Sb.;

37/2015 Odpovědnost státu za škodu; pávní moc rozhodnutí; vázanost soudu návrhem; zadostiučinění (satisfakce)

Datum: 19.11.2014 · Sbírkové č.: 37/2015 · Sp. zn.: 30 Cdo 3850/2014 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2015 · Strana: 577 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §153 odst.2 do 31.12.2013; 99/1963 Sb.: §212 písm.d) do 31.12.2013; 99/1963 Sb.: §237 od 01.01.2013; 82/1998 Sb.: §14; 82/1998 Sb.: §14 odst.1 od 27.04.2006; 82/1998 Sb.: §14 odst.3 od 27.04.2006; 82/1998 Sb.: §31a odst.2 od 27.04.2006; 82/1998 Sb.: §31a odst.2; 82/1998 Sb.: §31a odst.1 od 27.04.2006;

38/2015 Reklama

Datum: 22.10.2014 · Sbírkové č.: 38/2015 · Sp. zn.: 23 Cdo 2000/2013 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2015 · Strana: 591 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §44; 513/1991 Sb.: §50a;

39/2015 Insolvence; zajištění závazku; zástavní právo

Datum: 27.11.2014 · Sbírkové č.: 39/2015 · Sp. zn.: KSOS 25 INS 9788/2013 29 NSČR 39/2014 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2015 · Strana: 599 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §165; 182/2006 Sb.: §166; 182/2006 Sb.: §173; 182/2006 Sb.: §173 odst.1; 182/2006 Sb.: §185; 182/2006 Sb.: §189 odst.1; 182/2006 Sb.: §189;

40/2015 Insolvence; insolvenční návrh; konkurs; žaloba pro zmatečnost

Datum: 27.11.2014 · Sbírkové č.: 40/2015 · Sp. zn.: KSPL 20 INS 13889/2011 29 NSČR 113/2014 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2015 · Strana: 611 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §229 odst.1 písm.d); 182/2006 Sb.: §97 odst.2; 182/2006 Sb.: §308;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.