Vydání 3/2015

Číslo: 3/2015 · Ročník: LXVII

Obsah vydání 3/2015

Stáhnout PDF

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Stanoviska

9/2015 Právní styk s cizinou; předběžná vazba

Datum: 24.02.2015 · Sbírkové č.: 9/2015 · Sp. zn.: Tpjn 307/2014 · Typ: Stanovisko (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - kolegium · Vydání: 3/2015 · Strana: 308 · Vztah k předpisu: 104/2013 Sb.: §208 odst.4;

Rozhodnutí ve věcech trestních

10/2015 Abolice

Datum: 17.09.2013 · Sbírkové č.: 10/2015 · Sp. zn.: 4 Tdo 859/2013 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2015 · Strana: 312 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §11 odst.1 písm.a); 141/1961 Sb.: §12 odst.10; 141/1961 Sb.: §120; 141/1961 Sb.: §139; 141/1961 Sb.: §158; 141/1961 Sb.: §160; 141/1961 Sb.: §172; 141/1961 Sb.: §265l odst.1; 141/1961 Sb.: §265k odst.1; 141/1961 Sb.: §265k odst.2; 141/1961 Sb.: §314e odst.7; 1/2013 Sb.;

11/2015 Veřejná dražba; pletichy při veřejné dražbě

Datum: 20.08.2014 · Sbírkové č.: 11/2015 · Sp. zn.: 5 Tdo 937/2014 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2015 · Strana: 323 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §258 odst.1; 40/2009 Sb.: §258 odst.1 písm.c);

12/2015 Přípustnost vydání; vydání do ciziny

Datum: 05.03.2014 · Sbírkové č.: 12/2015 · Sp. zn.: 14 To 23/2014 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 3/2015 · Strana: 330 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §393 písm.b); 325/1999 Sb.: §14a odst.1; 104/2013 Sb.: §91 odst.1 písm.b);

13/2015 Obchodování s lidmi

Datum: 12.03.2014 · Sbírkové č.: 13/2015 · Sp. zn.: 7 Tdo 1261/2013 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2015 · Strana: 341 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §168 odst.2; 140/1961 Sb.: §168 odst.1 písm.e); 140/1961 Sb.: §168 odst.1; 140/1961 Sb.: §168 odst.2 písm.e); 140/1961 Sb.: §232a odst.3 písm.a); 140/1961 Sb.: §232a odst.2 písm.c); 506/1990 Sb.;

14/2015 Podvod

Datum: 02.07.2014 · Sbírkové č.: 14/2015 · Sp. zn.: 8 Tdo 728/2014 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2015 · Strana: 355 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §12 odst.2; 40/2009 Sb.: §15 odst.1 písm.a); 40/2009 Sb.: §209 odst.1; 40/2009 Sb.: §209; 40/2009 Sb.: §209 odst.3;

15/2015 Porušování domovní svobody

Datum: 23.04.2014 · Sbírkové č.: 15/2015 · Sp. zn.: 8 Tdo 440/2014 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2015 · Strana: 365 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §13; 40/2009 Sb.: §21 odst.1; 40/2009 Sb.: §178 odst.2; 40/2009 Sb.: §178 odst.1; 40/2009 Sb.: §205 odst.1 písm.a); 40/2009 Sb.: §205 odst.2;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

21/2015 Dovolání; dražba; exekuce; prodej movitých věcí a nemovitostí; veřejná listina

Datum: 30.09.2014 · Sbírkové č.: 21/2015 · Sp. zn.: 21 Cdo 2972/2013 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2015 · Strana: 374 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §134; 99/1963 Sb.: §242 odst.3 od 01.01.2013; 99/1963 Sb.: §243e odst.2 od 01.01.2013; 99/1963 Sb.: §243e odst.1 od 01.01.2013; 99/1963 Sb.: §254 odst.6; 99/1963 Sb.: §254 odst.3; 99/1963 Sb.: §336b; 99/1963 Sb.: §336o odst.2 do 31.12.2012; 99/1963 Sb.: §336b odst.1 do 31.12.2012; 99/1963 Sb.: §336i odst.4 do 31.12.2012; 99/1963 Sb.: §336i odst.3 do 31.12.2012; 99/1963 Sb.: §336o odst.3 do 31.12.2012; 99/1963 Sb.: §336o; 99/1963 Sb.: §336k odst.3; 99/1963 Sb.: §336j odst.3 do 31.12.2012; 99/1963 Sb.: §336k odst.3 do 31.12.2012; 99/1963 Sb.: §336j odst.2 do 31.12.2012; 99/1963 Sb.: §336j odst.1 do 31.12.2012; 99/1963 Sb.: §336o odst.1 do 31.12.2012; 99/1963 Sb.: §336b odst.2 do 31.12.2012; 99/1963 Sb.: §336n; 120/2001 Sb.: §1; 120/2001 Sb.: §28 do 31.12.2012; 120/2001 Sb.: §45 odst.1 do 31.12.2012; 120/2001 Sb.: §69 do 31.12.2012; 418/2001 Sb.: §2 odst.4 do 31.12.2012; 418/2001 Sb.: §2 odst.3 do 31.12.2012; 418/2001 Sb.: §2 odst.1; 418/2001 Sb.: §2 odst.2 do 31.12.2012; 418/2001 Sb.: §2 odst.1 do 31.12.2012; 418/2001 Sb.: §2 odst.5 do 31.12.2012; 418/2001 Sb.: §11 do 31.12.2012;

22/2015 Popření otcovství

Datum: 24.09.2014 · Sbírkové č.: 22/2015 · Sp. zn.: 30 Cdo 1982/2012 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2015 · Strana: 390 · Vztah k předpisu: 94/1963 Sb.: §31; 94/1963 Sb.: §51 odst.1; 94/1963 Sb.: §51 odst.2; 94/1963 Sb.: §62; 94/1963 Sb.: §62 odst.2; 94/1963 Sb.: §86 odst.3; 99/1963 Sb.: §127; 40/1964 Sb.: §15; 104/1991 Sb.: čl.1;

23/2015 Konkurs; náhrada škody; náklady řízení

Datum: 29.10.2014 · Sbírkové č.: 23/2015 · Sp. zn.: 30 Cdo 594/2013 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2015 · Strana: 399 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §237 odst.3 do 31.12.2012; 99/1963 Sb.: §237 odst.1 písm.c) do 31.12.2012; 82/1998 Sb.: §8 odst.1; 82/1998 Sb.: §8 odst.2; 82/1998 Sb.: §31;

24/2015 Náhrada škody zaměstnancem; promlčení; zavinění

Datum: 25.09.2014 · Sbírkové č.: 24/2015 · Sp. zn.: 21 Cdo 2811/2013 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2015 · Strana: 406 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §150 do 31.12.2013; 65/1965 Sb.: §172 do 31.05.1994; 65/1965 Sb.: §179 do 31.05.1994; 65/1965 Sb.: §263 odst.3 do 31.05.1994;

25/2015 Insolvence; incidenční spory; odstoupení od smlouvy; postoupení pohledávky

Datum: 29.09.2014 · Sbírkové č.: 25/2015 · Sp. zn.: KSPH 40 INS 4940/2010 40 ICm 1016/2010 29 ICdo 26/2012 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2015 · Strana: 420 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §524; 40/1964 Sb.: §529; 513/1991 Sb.: §345; 513/1991 Sb.: §346; 513/1991 Sb.: §350; 513/1991 Sb.: §409;

26/2015 Bankovní záruka; incidenční spory; smlouva o úvěru; zástavní právo

Datum: 26.08.2014 · Sbírkové č.: 26/2015 · Sp. zn.: 29 Cdo 4340/2011 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2015 · Strana: 429 · Vztah k předpisu: 328/1991 Sb.: §14; 328/1991 Sb.: §28;

27/2015 Dobré mravy; přechod práv a povinností z pracovních vztahů; zkušební doba

Datum: 24.09.2014 · Sbírkové č.: 27/2015 · Sp. zn.: 21 Cdo 3046/2013 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2015 · Strana: 440 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §39 do 22.02.2011; 262/2006 Sb.: §18 do 31.12.2010; 262/2006 Sb.: §35 odst.1 do 31.12.2010; 262/2006 Sb.: §338 odst.2 do 31.12.2010; 262/2006 Sb.: §338 odst.1 do 31.12.2010; 262/2006 Sb.: §338 odst.3 do 31.12.2010;

28/2015 Náhrada škody zaměstnancem

Datum: 29.10.2014 · Sbírkové č.: 28/2015 · Sp. zn.: 21 Cdo 3555/2013 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2015 · Strana: 450 · Vztah k předpisu: 262/2006 Sb.: §249 odst.2 do 29.12.2011; 262/2006 Sb.: §249 odst.1 do 29.12.2011; 262/2006 Sb.: §249; 262/2006 Sb.: §250 odst.1; 262/2006 Sb.: §250 odst.1 do 29.12.2011; 262/2006 Sb.: §251 odst.1; 262/2006 Sb.: §251 odst.1 do 29.12.2011; 262/2006 Sb.: §257 odst.2 do 29.12.2011; 262/2006 Sb.: §257 odst.1 do 29.12.2011; 262/2006 Sb.: §258 do 29.12.2011;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.