Vydání 2/2015

Číslo: 2/2015 · Ročník: LXVII

Obsah vydání 2/2015

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

4/2015 Podvod; poškození cizích práv

Datum: 18.02.2014 · Sbírkové č.: 4/2015 · Sp. zn.: 4 Tdo 106/2014 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2015 · Strana: 154 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §265k odst.1; 40/2009 Sb.: §181 odst.1 písm.b); 40/2009 Sb.: §181; 40/2009 Sb.: §209; 40/2009 Sb.: §209 odst.1; 40/2009 Sb.: §209 odst.2; 40/2009 Sb.: §209 odst.4 písm.d);

5/2015 Adhezní řízení

Datum: 13.08.2014 · Sbírkové č.: 5/2015 · Sp. zn.: 5 Tdo 797/2014 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2015 · Strana: 165 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §43 odst.3; 141/1961 Sb.: §43 odst.2; 141/1961 Sb.: §206 odst.2; 141/1961 Sb.: §217; 141/1961 Sb.: §218; 141/1961 Sb.: §228 odst.1; 141/1961 Sb.: §229 odst.1; 141/1961 Sb.: §229 odst.2; 141/1961 Sb.: §238; 141/1961 Sb.: §246 odst.1 písm.a); 141/1961 Sb: §246 odst.1 písm.d);

6/2015 Spáchání činu opětovně; těžké ublížení na zdraví; výtržnictví ; zákaz reformace in peius

Datum: 19.03.2014 · Sbírkové č.: 6/2015 · Sp. zn.: 8 Tdo 1301/2013 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2015 · Strana: 177 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §259 odst.4; 40/2009 Sb.: §23; 40/2009 Sb.: §43 odst.2; 40/2009 Sb.: §43 odst.1; 40/2009 Sb.: §145 odst.1; 40/2009 Sb.: §145; 40/2009 Sb.: §145 odst.2 písm.g); 40/2009 Sb.: §173 odst.2 písm.b); 40/2009 Sb.: §173 odst.1; 40/2009 Sb.: §358 odst.2 písm.a); 40/2009 Sb.: §358 odst.2a; 40/2009 Sb.: §358; 40/2009 Sb.: §358 odst.1; 1/2013 Sb.: čl.IV odst.1 písm.b); JUD200620CZ 6 Tdo 84/2011;

7/2015 Doprava; trestná činnost v dopravě; usmrcení z nedbalosti; zvlášť přitěžující okolnost

Datum: 29.01.2014 · Sbírkové č.: 7/2015 · Sp. zn.: 7 Tdo 1356/2013 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2015 · Strana: 193 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §143 odst.1; 40/2009 Sb.: §143 odst.3; 40/2009 Sb.: §147 odst.3; 40/2009 Sb.: §148 odst.2;

8/2015 Doručování; podání

Datum: 07.05.2014 · Sbírkové č.: 8/2015 · Sp. zn.: 8 Tdo 517/2014 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2015 · Strana: 211 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §59 odst.1; 141/1961 Sb.: §59; 141/1961 Sb.: §62 odst.1; 227/2000 Sb.:; 227/2000 Sb.; 300/2008 Sb.: §8 odst.2; 300/2008 Sb.: §8; 300/2008 Sb.: §18 odst.2;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

11/2015 Pravomoc soudu; příslušnost soudu místní

Datum: 12.11.2014 · Sbírkové č.: 11/2015 · Sp. zn.: 31 Nd 316/2013 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2015 · Strana: 220 · Vztah k předpisu: 97/1963 Sb.: §37 odst.1; 99/1963 Sb.: §11 odst.3; 99/1963 Sb.: §84; 99/1963 Sb.: §86 odst.1; 99/1963 Sb.: §86; 99/1963 Sb.: §88 odst.k do 31.12.2013; 99/1963 Sb.: §105; 99/1963 Sb.: §105 odst.2;

12/2015 Přípustnost dovolání; smlouva spotřebitelská

Datum: 27.08.2014 · Sbírkové č.: 12/2015 · Sp. zn.: 25 Cdo 2376/2014 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2015 · Strana: 227 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §238 odst.1 písm.c); 458/2000 Sb.: §51 odst.2; 458/2000 Sb.: §51 odst. 2;

13/2015 Exekuce; výkon rozhodnutí

Datum: 30.04.2014 · Sbírkové č.: 13/2015 · Sp. zn.: 23Co 188/2014 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 2/2015 · Strana: 228 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §251; 99/1963 Sb.: §254; 99/1963 Sb.: §261a; 216/1994 Sb.: §30; 120/2001 Sb.: §40 odst.1 písm.c); JUD15547CZ 20 Cdo 2475/98; JUD233366CZ 20 Cdo 742/2013;

14/2015 Exekuce

Datum: 30.04.2014 · Sbírkové č.: 14/2015 · Sp. zn.: 40 Co 227/2014 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 2/2015 · Strana: 231 · Vztah k předpisu: 120/2001 Sb.: §15 odst.5; 120/2001 Sb.: §44b odst.4;

15/2015 Dobré mravy; konkurs; vyklizení nemovitosti

Datum: 12.11.2014 · Sbírkové č.: 15/2015 · Sp. zn.: 31 Cdo 3931/2013 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 2/2015 · Strana: 234 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §3 odst.1; 40/1964 Sb.: §126; 182/2006 Sb.: §2 písm.j); 182/2006 Sb.: §36 odst.1; 182/2006 Sb.: §225; JUD105733CZ III. ÚS 327/06; JUD4836CZ 2 Cdo 45/94; JUD31208CZ II. ÚS 190/94; JUD9554CZ 3 Cdon 69/96; JUD9589CZ 2 Cdon 473/96; JUD32127CZ I. ÚS 331/98; JUD15266CZ 21 Cdo 992/99; JUD22774CZ 20 Cdo 1506/99; JUD190224CZ 30 Cdo 1551/2009; JUD196601CZ 31 Cdo 2250/2009; JUD211701CZ 25 Cdo 3902/2009; JUD220723CZ 25 Cdo 4791/2010; JUD228036CZ 26 Cdo 3873/2011; JUD229299CZ 29 Cdo 1139/2011; JUD230766CZ 26 Cdo 3950/2011; JUD230862CZ 26 Cdo 3268/2011; JUD223219CZ 26 Cdo 649/2012; JUD225006CZ 26 Cdo 2018/2012; JUD230753CZ 26 Cdo 3786/2012; JUD231016CZ 26 Cdo 3887/2012; JUD233340CZ 26 Cdo 1517/2012; JUD234263CZ 26 Cdo 2233/2012; JUD235821CZ 29 Cdo 1172/2013; JUD239929CZ 29 Cdo 2488/2013; JUD241361CZ 29 Cdo 2394/2013;

16/2015 (x) - zrušeno nálezem IV. ÚS 405/16 - 2 ze dne 19. července 2016 Dobrá víra; držba; vklad do katastru nemovitostí; vlastnictví; vydržení

Datum: 12.11.2014 · Sbírkové č.: 16/2015 · Sp. zn.: 31 Cdo 1168/2013 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 2/2015 · Strana: 250 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §3 odst.1; 40/1964 Sb.: §39; 40/1964 Sb.: §130; 40/1964 Sb.: §134; 89/2012 Sb.: §3064; JUD33010CZ Pl. ÚS 2/02; JUD33076CZ I. ÚS 642/03; JUD34598CZ II. ÚS 349/03; JUD217764CZ IV. ÚS 3653/11 - 1; JUD220844CZ I. ÚS 3061/11 - 1; JUD250854CZ I. ÚS 2219/12 - 1; JUD32223CZ II. ÚS 77/2000; JUD27483CZ 22 Cdo 1836/2002; JUD41094CZ 2 Afs 180/2004 - 44; JUD181340CZ 31 Odo 1424/2006; JUD166342CZ 29 Cdo 3934/2009; JUD191598CZ 31 Cdo 4291/2009; JUD197342CZ 30 Cdo 4280/2009; JUD203225CZ 30 Cdo 4831/2010; JUD205939CZ 30 Cdo 2371/2010; JUD209550CZ 29 Cdo 603/2010; JUD215861CZ 29 Cdo 4730/2010; JUD197691CZ 30 Cdo 1523/2011; JUD197692CZ 30 Cdo 2010/2011; JUD203680CZ 29 Cdo 2018/2011; JUD203755CZ 29 Cdo 2015/2011; JUD212837CZ 28 Cdo 3342/2011; JUD216990CZ 28 Cdo 2652/2011; JUD222682CZ 30 Cdo 1587/2011; JUD228141CZ 31 Cdo 2805/2011; JUD214173CZ 30 Cdo 544/2012; JUD225666CZ 30 Cdo 2264/2012; JUD235767CZ 29 Cdo 642/2012; JUD235925CZ 22 Cdo 961/2012; JUD243567CZ 30 Cdo 2433/2013;

17/2015 Odpovědnost státu za škodu

Datum: 29.10.2014 · Sbírkové č.: 17/2015 · Sp. zn.: 30 Cdo 4176/2013 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2015 · Strana: 270 · Vztah k předpisu: 82/1998 Sb.: §13; 82/1998 Sb.: §31a odst.3;

18/2015 Pojištění odpovědnosti za škodu

Datum: 08.10.2014 · Sbírkové č.: 18/2015 · Sp. zn.: 31 Cdo 4134/2011 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 2/2015 · Strana: 276 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §420; 168/1999 Sb.: §24; JUD2146CZ 1 Cz 101/77; JUD104874CZ 32 Cdo 2837/2007; JUD106390CZ 25 Cdo 1778/2007; JUD164405CZ 25 Cdo 3360/2007; JUD138273CZ 25 Cdo 990/2008; JUD166102CZ 25 Cdo 2821/2008; JUD191506CZ 25 Cdo 3964/2008; JUD197491CZ 25 Cdo 4309/2009;

19/2015 Odporovatelnost; právní úkony

Datum: 26.08.2014 · Sbírkové č.: 19/2015 · Sp. zn.: 29 Cdo 902/2012 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2015 · Strana: 284 · Vztah k předpisu: 328/1991 Sb.: §1 do 31.12.2007; 328/1991 Sb.: §6; 328/1991 Sb.: §15 odst.1; 328/1991 Sb.: §15 odst.1 písm.d) do 31.12.2007; 328/1991 Sb.: §15 odst.1 písm.d);

20/2015 Insolvenční návrh

Datum: 17.07.2014 · Sbírkové č.: 20/2015 · Sp. zn.: MSPH 77 INS 11631/2014 29 NSČR 79/2014 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2015 · Strana: 296 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §14; 182/2006 Sb.: §2 písm.b); 182/2006 Sb.: §107 odst.2; 182/2006 Sb.: §107 odst.1; 182/2006 Sb.: §173 odst.4;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.