Vydání 7/2014

Číslo: 7/2014 · Ročník: LXVI

Obsah vydání 7/2014

Stáhnout PDF

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

32/2014 Řízení o odvolání

Datum: 16.10.2013 · Sbírkové č.: 32/2014 · Sp. zn.: 5 Tdo 462/2013 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2014 · Strana: 970 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §10 odst.1; 140/1961 Sb.: §256 odst.1 písm.a); 140/1961 Sb.: §256 odst.3; 141/1961 Sb.: §253; 141/1961 Sb.: §254 odst.2; 141/1961 Sb.: §254; 141/1961 Sb.: §254 odst.1;

33/2014 Podvod

Datum: 23.10.2013 · Sbírkové č.: 33/2014 · Sp. zn.: 5 Tdo 811/2013 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2014 · Strana: 981 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §209 odst.1; 40/2009 Sb.: §209; 40/2009 Sb.: §209 odst.4 písm.d); 40/2009 Sb.: §268; 40/2009 Sb.: §268 odst.1;

34/2014 Dokazování

Datum: 20.11.2013 · Sbírkové č.: 34/2014 · Sp. zn.: 5 Tdo 1010/2013 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2014 · Strana: 992 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §82 odst.4; 141/1961 Sb.: §82 odst.2; 141/1961 Sb.: §82; 141/1961 Sb.: §82 odst.3; 141/1961 Sb.: §82 odst.1; 141/1961 Sb.: §83a; 141/1961 Sb.: §83b; 141/1961 Sb.: §83; 141/1961 Sb.: §89; 553/1991 Sb.: §16; 238/2000 Sb.: §5; 353/2003 Sb.: §41 odst.3; 273/2008 Sb.: §40;

35/2014 Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti

Datum: 29.01.2013 · Sbírkové č.: 35/2014 · Sp. zn.: 8 Tz 97/2012 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2014 · Strana: 1006 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §268 odst.2; 40/2009 Sb.: §330 odst.1; 40/2009 Sb.: §330;

36/2014 Nahrazení vazby peněžitou zárukou

Datum: 25.09.2013 · Sbírkové č.: 36/2014 · Sp. zn.: 8 Tz 22/2013 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2014 · Strana: 1015 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §73a odst.1; 141/1961 Sb.: §73a odst.3; 141/1961 Sb.: §73a odst.4;

37/2014 Pomluva; výrok rozhodnutí

Datum: 20.11.2013 · Sbírkové č.: 37/2014 · Sp. zn.: 8 Tdo 1107/2013 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2014 · Strana: 1022 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §120 odst.3; 141/1961 Sb.: §265b odst.1; 40/2009 Sb.: §184 odst.1; 40/2009 Sb.: §353 odst.1; 40/2009 Sb.: §354 odst.1 písm.a); 40/2009 Sb.: §354 odst.1 písm.c);

38/2014 Zákaz reformace in peius; poškozený

Datum: 11.09.2013 · Sbírkové č.: 38/2014 · Sp. zn.: 7 Tz 43/2013 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2014 · Strana: 1028 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §228 odst.1; 141/1961 Sb.: §229; 141/1961 Sb.: §259 odst.4;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

66/2014 Překážka zahájeného řízení (litispendence), právo Evropské unie

Datum: 26.02.2014 · Sbírkové č.: 66/2014 · Sp. zn.: 30 Cdo 2554/2013 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2014 · Strana: 1036 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §104 odst.1; 99/1963 Sb.: §243d písm.b) od 01.01.2013; 32003R2201 (EU): čl.19 odst.1; 32003R2201 (EU): čl.19 odst.3; 32003R2201 (EU): čl.8 odst.1; 32003R2201 (EU): čl.10 bod iii; 32003R2201 (EU): čl.2 bod 7; 32003R2201 (EU): čl.11 odst.7;

67/2014 Žaloba pro zmatečnost

Datum: 26.02.2014 · Sbírkové č.: 67/2014 · Sp. zn.: 21 Cdo 987/2013 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2014 · Strana: 1051 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §30 do 31.12.2012; 99/1963 Sb.: §30; 99/1963 Sb.: §43 odst.1 do 31.12.2012; 99/1963 Sb.: §43 odst.1; 99/1963 Sb.: §43 odst.2 do 31.12.2012; 99/1963 Sb.: §138 odst.1; 99/1963 Sb.: §138 odst.1 do 31.12.2012; 99/1963 Sb.: §232 odst.1 do 31.12.2012; 99/1963 Sb.: §234 do 31.12.2012; 99/1963 Sb.: §235 odst.2 do 31.12.2012;

68/2014 Datové schránky; rozhodčí řízení

Datum: 19.03.2014 · Sbírkové č.: 68/2014 · Sp. zn.: 26 Cdo 282/2014 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2014 · Strana: 1058 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §45; 99/1963 Sb.: §47; 99/1963 Sb.: §158 odst.2; 216/1994 Sb.: §30; 216/1994 Sb.; 300/2008 Sb.: §1 odst.1 písm.a); 300/2008 Sb.: §17; 300/2008 Sb.: §18a;

69/2014 Příslušnost soudu věcná; změna návrhu na zahájení řízení

Datum: 27.02.2014 · Sbírkové č.: 69/2014 · Sp. zn.: 29 Cdo 2296/2013 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2014 · Strana: 1062 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §9; 99/1963 Sb.: §11 odst.1; 99/1963 Sb.: §95; 99/1963 Sb.: §95 odst.2; 99/1963 Sb.: §104a odst.2; 99/1963 Sb.: §107a odst.7; 99/1963 Sb.: §170 odst.1;

70/2014 Advokacie

Datum: 10.02.2014 · Sbírkové č.: 70/2014 · Sp. zn.: 5 Co 211/2014 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 7/2014 · Strana: 1066 · Vztah k předpisu: 177/1996 Sb.: §9 odst.4 písm.b);

71/2014 Určení otcovství; příslušnost soudu místní

Datum: 09.04.2014 · Sbírkové č.: 71/2014 · Sp. zn.: 8 Nc 978/2014 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 7/2014 · Strana: 1069 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.; 292/2013 Sb.: §417; 292/2013 Sb.: §514;

72/2014 Dokazování; vady řízení

Datum: 25.02.2014 · Sbírkové č.: 72/2014 · Sp. zn.: 32 Cdo 2368/2013 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2014 · Strana: 1071 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §107; 99/1963 Sb.: §132; 99/1963 Sb.: §157 odst.2; 99/1963 Sb.: §213 odst.2;

73/2014 Poplatky soudní

Datum: 16.04.2014 · Sbírkové č.: 73/2014 · Sp. zn.: 29 Cdo 1031/2014 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2014 · Strana: 1078 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §138; 99/1963 Sb.: §237 do 31.12.2013;

74/2014 Soudcovské zástavní právo a dovolání

Datum: 27.03.2014 · Sbírkové č.: 74/2014 · Sp. zn.: 30 Cdo 1078/2014 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2014 · Strana: 1080 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §238 odst.1 písm.d); 99/1963 Sb.: §238 odst.a písm.d); 99/1963 Sb.: §338b;

75/2014 Zastavení výkonu rozhodnutí (exekuce); dovolání

Datum: 18.03.2014 · Sbírkové č.: 75/2014 · Sp. zn.: 21 Cdo 4289/2013 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2014 · Strana: 1082 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §243e odst.1 do 31.12.2013; 99/1963 Sb.: §268 odst.4; 99/1963 Sb.: §268 odst.1 písm.h); 99/1963 Sb.: §351;

76/2014 Náhrada cestovních, stěhovacích a jiných nákladů; dovolání; exekuce

Datum: 10.04.2014 · Sbírkové č.: 76/2014 · Sp. zn.: 21 Cdo 3774/2013 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2014 · Strana: 1091 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §59 odst.1 písm.b); 99/1963 Sb.: §243e odst.2 do 31.12.2013; 99/1963 Sb.: §268 odst.1 písm.h) do 31.12.2012; 99/1963 Sb.: §299 odst.1 do 31.12.2012; 99/1963 Sb.: §312; 99/1963 Sb.: §312 odst.1 do 31.12.2012; 99/1963 Sb.: §317; 99/1963 Sb.: §319; 120/2001 Sb.: §59 odst.1 do 31.12.2012; 120/2001 Sb.: §65 do 31.12.2012;

77/2014 Odpovědnost státu za škodu

Datum: 03.04.2014 · Sbírkové č.: 77/2014 · Sp. zn.: 30 Cdo 3485/2013 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2014 · Strana: 1100 · Vztah k předpisu: 82/1998 Sb.: §9; 82/1998 Sb.: §12; 82/1998 Sb.: §12 odst.1 písm.b);

78/2014 Věcná břemena

Datum: 28.02.2014 · Sbírkové č.: 78/2014 · Sp. zn.: 7 Co 296/2014 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 7/2014 · Strana: 1106 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §151o odst.3; 89/2012 Sb.: §1029;

79/2014 Akciová společnost; základní jmění; valná hromada

Datum: 26.03.2014 · Sbírkové č.: 79/2014 · Sp. zn.: 29 Cdo 3282/2011 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2014 · Strana: 1110 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §131; 513/1991 Sb.: §183; 513/1991 Sb.: §186c odst.2 písm.b); 513/1991 Sb.: §204 odst.3; 513/1991 Sb.: §210 odst.2; 513/1991 Sb.: §210; 90/2012 Sb.: §511; 31977L0091 (EU): čl.25 odst.2; 32012L0030 (EU): čl.29 odst.2;

80/2014 Insolvence; přechodná (intertemporální) ustanovení

Datum: 30.04.2014 · Sbírkové č.: 80/2014 · Sp. zn.: KSPL 27 INS 13087/2013 29 NSČR 45/2014 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2014 · Strana: 1117 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §7; 182/2006 Sb.: §7 od 01.01.2014; 293/2013 Sb.: čl.II; 294/2013 Sb.: čl.II;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.