Vydání 5/2014

Číslo: 5/2014 · Ročník: LXVI

Obsah vydání 5/2014

Stáhnout PDF

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

18/2014 Sexuální nátlak

Datum: 11.04.2013 · Sbírkové č.: 18/2014 · Sp. zn.: 2 To 12/2013 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 5/2014 · Strana: 654 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §185 odst.1; 40/2009 Sb.: §185; 40/2009 Sb.: §186 odst.2; 40/2009 Sb.: §186;

19/2014 Přípustnost dovolání; zabezpečovací detence

Datum: 29.05.2013 · Sbírkové č.: 19/2014 · Sp. zn.: 3 Tdo 523/2013 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2014 · Strana: 660 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §100 odst.5; 141/1961 Sb.: §265a odst.1; 141/1961 Sb.: §265a odst.2 písm.e); 141/1961 Sb.: §265a odst.2; 40/2009 Sb.: §100 odst.5;

20/2014 Abolice; řízení o dovolání

Datum: 29.08.2013 · Sbírkové č.: 20/2014 · Sp. zn.: 11 Tdo 712/2013 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2014 · Strana: 664 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §11 odst.1 písm.a); 141/1961 Sb.: §265i odst.1 písm.a); 141/1961 Sb.: §265p odst.2 písm.b); 141/1961 Sb.: §265b odst.1; 141/1961 Sb.: §265b odst.1 písm.f); 1/2013 Sb.: čl.II;

21/2014 Odměna a náhrada hotových výdajů; zvolený obhájce

Datum: 19.06.2013 · Sbírkové č.: 21/2014 · Sp. zn.: 8 Tz 27/2013 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2014 · Strana: 673 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §37 odst.2; 141/1961 Sb.: §151 odst.2; 141/1961 Sb.: §268 odst.2;

22/2014 Náhrada škody; řízení o odvolání

Datum: 13.03.2013 · Sbírkové č.: 22/2014 · Sp. zn.: 8 Tdo 218/2013 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2014 · Strana: 683 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §228 odst.1; 141/1961 Sb.: §259 odst.3; 141/1961 Sb.: §265i odst.1 písm.b);

23/2014 Krádež; zpronevěra

Datum: 29.01.2013 · Sbírkové č.: 23/2014 · Sp. zn.: 8 Tdo 1298/2012 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2014 · Strana: 689 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §10 odst. 1; 140/1961 Sb.: §247; 140/1961 Sb.: §248; 40/2009 Sb.: §24 odst. 1; 40/2009 Sb.: §205 odst.1; 40/2009 Sb.: §205 odst.5 písm.a); 40/2009 Sb.: §205; 40/2009 Sb.: §206;

24/2014 Omyl právní

Datum: 29.03.2012 · Sbírkové č.: 24/2014 · Sp. zn.: 8 Tdo 325/2012 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2014 · Strana: 702 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §19 odst.2; 40/2009 Sb.: §19 odst.1; 40/2009 Sb.: §19; 40/2009 Sb.: §337 odst.1 písm.a);

25/2014 Zanedbání povinné výživy

Datum: 28.11.2012 · Sbírkové č.: 25/2014 · Sp. zn.: 8 Tdo 1219/2012 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2014 · Strana: 709 · Vztah k předpisu: 94/1963 Sb.: §97 odst.3; 182/2006 Sb.: §169 odst.2; 182/2006 Sb.: §169 odst.1 písm.e); 182/2006 Sb.: §203 odst.3; 182/2006 Sb.: §203 odst.1; 40/2009 Sb.: §12 odst.2; 40/2009 Sb.: §15; 40/2009 Sb.: §196; 40/2009 Sb.: §196 odst.3 písm.b); 40/2009 Sb.: §196 odst.1;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

48/2014 Elektronický platební rozkaz

Datum: 07.02.2014 · Sbírkové č.: 48/2014 · Sp. zn.: 93 Co 56/2013 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 5/2014 · Strana: 724 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §174a; 549/1991 Sb.: §4 odst.1 písm.i) do 31.12.2013;

49/2014 Poplatky soudní

Datum: 29.01.2014 · Sbírkové č.: 49/2014 · Sp. zn.: 29 Cdo 4239/2013 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2014 · Strana: 726 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §138 odst.1; 99/1963 Sb.: §170; 99/1963 Sb.: §237 do 31.07.2013; 549/1991 Sb.: §9;

50/2014 Plná moc

Datum: 23.01.2014 · Sbírkové č.: 50/2014 · Sp. zn.: 93 Co 111/2013 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 5/2014 · Strana: 729 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §24 odst.1; 99/1963 Sb.: §25 odst.1 do 31.12.2013; 40/1964 Sb.: §31 odst.1;

51/2014 Rozsudek pro uznání

Datum: 13.12.2013 · Sbírkové č.: 51/2014 · Sp. zn.: 21 Cdo 628/2013 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2014 · Strana: 734 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §114b odst.5 do 31.12.2011; 99/1963 Sb.: §114b odst.2 do 31.12.2011; 99/1963 Sb.: §114b odst.3 do 31.12.2011; 99/1963 Sb.: §114a odst.2 písm.a) do 31.12.2011; 99/1963 Sb.: §114b odst.5; 99/1963 Sb.: §114b odst.4 do 31.12.2011; 99/1963 Sb.: §114b odst.1 do 31.12.2011; 99/1963 Sb.: §153a odst.3; 99/1963 Sb.: §153a odst.3 do 31.12.2011;

52/2014 Zastavení výkonu rozhodnutá (exekuce)

Datum: 20.02.2014 · Sbírkové č.: 52/2014 · Sp. zn.: 21 Cdo 3439/2013 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2014 · Strana: 741 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §243e odst.1 od 01.01.2013 do 31.12.2013; 120/2001 Sb.: §55 odst.1; 120/2001 Sb.: §55 od 31.12.2012;

53/2014 Exekuce

Datum: 18.03.2014 · Sbírkové č.: 53/2014 · Sp. zn.: 21 Cdo 174/2014 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2014 · Strana: 745 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §237 do 31.12.2013; 99/1963 Sb.: §243d písm.b) do 31.12.2013; 40/1964 Sb.: §39; 120/2001 Sb.: §40 odst.1 písm.c) do 31.12.2012; 120/2001 Sb.: §44 odst.3 do 31.12.2012;

54/2014 Rozhodčí doložka

Datum: 25.03.2014 · Sbírkové č.: 54/2014 · Sp. zn.: 23 Cdo 3958/2013 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2014 · Strana: 753 · Vztah k předpisu: 216/1994 Sb.: §13; 216/1994 Sb.: §31 písm.b);

55/2014 Promlčení

Datum: 12.02.2014 · Sbírkové č.: 55/2014 · Sp. zn.: 25 Cdo 2911/2013 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2014 · Strana: 757 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §95 odst.1; 40/1964 Sb.: §100; 40/1964 Sb.: §442 odst.2;

56/2014 Odpovědnost státu za škodu

Datum: 22.01.2014 · Sbírkové č.: 56/2014 · Sp. zn.: 30 Cdo 2715/2013 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2014 · Strana: 761 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §237 od 01.01.2013; 99/1963 Sb.: §243d písm.a) od 01.01.2013; 99/1963 Sb.: §243c odst.1 od 01.01.2013; 200/1990 Sb.: §20 odst.1; 82/1998 Sb.: §13 odst.1;

57/2014 Spoluvlastnictví; vlastnictví bytů

Datum: 02.04.2014 · Sbírkové č.: 57/2014 · Sp. zn.: 31 Cdo 4294/2011 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 5/2014 · Strana: 767 · Vztah k předpisu: 72/1994 Sb.: §8 odst.2 do 31.12.2013; 72/1994 Sb.: §9 odst.1 do 31.12.2013; 72/1994 Sb.: §15 odst.1 do 31.12.2013; 72/1994 Sb.: §15 odst.1; JUD99236CZ 28 Cdo 1253/2006; JUD146648CZ 22 Cdo 2038/2008; JUD191851CZ 22 Cdo 3651/2009; JUD211430CZ 29 Cdo 383/2010; JUD226282CZ 29 Cdo 826/2011;

58/2014 Akciová společnost

Datum: 26.02.2014 · Sbírkové č.: 58/2014 · Sp. zn.: 29 Cdo 3059/2011 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2014 · Strana: 772 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §56a odst.1; 513/1991 Sb.: §178 odst.1; 513/1991 Sb.: §180 odst.1; 513/1991 Sb.: §192 odst.1; 513/1991 Sb.: §217;

59/2014 Incidenční spory; insolvence

Datum: 26.02.2014 · Sbírkové č.: 59/2014 · Sp. zn.: KSHK 40 INS 178/2010 40 ICm 279/2010 29 ICdo 4/2012 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2014 · Strana: 779 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §199 odst.2; 182/2006 Sb.: §199 odst.2 do 30.03.2011;

60/2014 Insolvenční správce; odporovatelnost; právní úkony; splnění dluhu; splnění závazku

Datum: 27.02.2014 · Sbírkové č.: 60/2014 · Sp. zn.: 29 Cdo 677/2011 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2014 · Strana: 784 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §229 odst.1 písm.b); 40/1964 Sb.: §34; 40/1964 Sb.: §40 odst.2; 40/1964 Sb.: §559 odst.1; 513/1991 Sb.: §324 odst.1; 513/1991 Sb.: §332 odst.1; 182/2006 Sb.: §111; 182/2006 Sb.: §235; 182/2006 Sb.: §240; 182/2006 Sb.: §241; 182/2006 Sb.: §242; 182/2006 Sb.: §243; 182/2006 Sb.: §246 odst.2; 312/2006 Sb.: §40;

61/2014 Způsob řešení úpadku

Datum: 30.01.2014 · Sbírkové č.: 61/2014 · Sp. zn.: MSPH 98 INS 7422/2012 29 NSČR 5/2014 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2014 · Strana: 801 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §148; 182/2006 Sb.: §149 do 31.12.2013; 182/2006 Sb.: §390; 182/2006 Sb.: §390 odst.3;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.