Vydání 4/2014

Číslo: 4/2014 · Ročník: LXVI

Obsah vydání 4/2014

Stáhnout PDF

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Stanoviska

15/2014 K výkladu pojmu "množství větší než malé" u omamných a psychotropních látek a přípravků je obsahujících (§ 283, § 284, § 285 tr. zákoníku)

Datum: 13.03.2014 · Sbírkové č.: 15/2014 · Sp. zn.: Tpjn 301/2013 · Typ: Stanovisko (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - kolegium · Vydání: 4/2014 · Strana: 494 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.: §30 odst.1 písm.j); 40/2009 Sb.: §283; 40/2009 Sb.: §284 odst.2; 40/2009 Sb.: §284; 40/2009 Sb.: §284 odst.1; 40/2009 Sb.: §285; 467/2009 Sb.: §1; 4/2012 Sb.;

16/2014 K otázce, zda výrok usnesení o vzetí obviněného do vazby má obsahovat přesný údaj, od kdy se vazba započítává (§ 72a odst. 4 t.ř.)

Datum: 13.03.2014 · Sbírkové č.: 16/2014 · Sp. zn.: Tpjn 302/2013 · Typ: Stanovisko (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - kolegium · Vydání: 4/2014 · Strana: 542 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §68 odst.1; 141/1961 Sb.: §72 odst.4; 141/1961 Sb.: §136 odst.3;

36/2014 Odbory; zastoupení

Datum: 23.04.2014 · Sbírkové č.: 36/2014 · Sp. zn.: Cpjn 202/2013 · Typ: Stanovisko (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - kolegium · Vydání: 4/2014 · Strana: 570 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §26 odst.1;

44/2014 Smlouva o úvěru

Datum: 23.04.2014 · Sbírkové č.: 44/2014 · Sp. zn.: Cpjn 203/2013 · Typ: Stanovisko (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - kolegium · Vydání: 4/2014 · Strana: 625 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §56 odst.2; 40/1964 Sb.: §56 odst.1;

Rozhodnutí ve věcech trestních

17/2014 Výklad některých pojmů článku rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii ze dne 1. 1. 2013

Datum: 24.07.2013 · Sbírkové č.: 17/2014 · Sp. zn.: 8 Tdo 661/2013 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2014 · Strana: 552 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.; 141/1961 Sb.: §11 odst.1 písm.a); 141/1961 Sb.: §12 odst.12; 141/1961 Sb.: §160; 141/1961 Sb.: §302; 40/2009 Sb.: §116; 1/2013 Sb.: čl.II; 1/2013 Sb.;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

35/2014 Rozhodčí doložka

Datum: 28.11.2013 · Sbírkové č.: 35/2014 · Sp. zn.: 23 Cdo 1112/2013 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2014 · Strana: 566 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §39; 216/1994 Sb.: §31 písm.b);

37/2014 Dědické řízení; doručování

Datum: 06.11.2013 · Sbírkové č.: 37/2014 · Sp. zn.: 21 Cdo 3489/2012 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2014 · Strana: 574 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §45 do 30.06.2012; 99/1963 Sb.: §47 odst.1 do 30.06.2012; 300/2008 Sb.: §17 odst.2; 300/2008 Sb.: §17 odst.1;

38/2014 Nájem nebytových prostor; znalecký posudek

Datum: 22.01.2014 · Sbírkové č.: 38/2014 · Sp. zn.: 26 Cdo 3928/2013 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2014 · Strana: 582 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §127 odst.2; 99/1963 Sb.: §127a; 99/1963 Sb.: §127; 40/1964 Sb.: §667 odst.1;

39/2014 Příslušnost soudu místní; řízení ve věcech péče o nezletilé

Datum: 19.12.2013 · Sbírkové č.: 39/2014 · Sp. zn.: 30 Cdo 1510/2013 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2014 · Strana: 588 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §11 odst.1 od 01.01.2013; 99/1963 Sb.: §88 písm.c) od 01.01.2013; 99/1963 Sb.: §177 odst.2; 99/1963 Sb.: §177 odst.2 od 01.01.2013;

40/2014 Odpovědnost státu za škodu; průtahy v řízení; příslušnost řízení; zadostiučinění (statisfakce)

Datum: 05.02.2014 · Sbírkové č.: 40/2014 · Sp. zn.: 30 Cdo 2707/2013 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2014 · Strana: 595 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §142 odst.1; 99/1963 Sb.: §237 od 01.01.2013; 99/1963 Sb.: §238 odst.1 písm.d) od 01.01.2013; 99/1963 Sb.: §243c odst.1 od 01.01.2013; 82/1998 Sb.: §31a odst.3;

41/2014 Odměna advokáta

Datum: 29.08.2013 · Sbírkové č.: 41/2014 · Sp. zn.: 33 Cdo 489/2012 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2014 · Strana: 602 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §135c; 177/1996 Sb.: §8 odst.1; 177/1996 Sb.: §9 odst.1;

42/2014 Směnečný a šekový platební rozkaz; žaloba pro zmatečnost

Datum: 22.01.2014 · Sbírkové č.: 42/2014 · Sp. zn.: 29 Cdo 2437/2013 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2014 · Strana: 609 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §229 odst.4; 99/1963 Sb.: §237; 99/1963 Sb.: §238 odst.1 písm.f);

43/2014 Výkon rozhodnutí; vykonatelnost rozhodnutí; výživné

Datum: 30.12.2013 · Sbírkové č.: 43/2014 · Sp. zn.: 20 Cdo 1851/2013 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2014 · Strana: 613 · Vztah k předpisu: 97/1963 Sb.: §48; 97/1963 Sb.: §65; 132/1976 Sb.: čl.17; 132/1976 Sb.: čl.13; 32001R0044 (EU): čl.71 odst.2; 32001R0044 (EU): čl.38 odst.1; 32009R0004 (EU);

45/2014 Insolvence; úpadek

Datum: 12.12.2013 · Sbírkové č.: 45/2014 · Sp. zn.: MSPH 88 INS 4881/2012 29 NSČR 113/2013 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2014 · Strana: 631 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §3 odst.2; 182/2006 Sb.: §3 odst.1 písm.c);

46/2014 Způsob řešení úpadku

Datum: 30.01.2014 · Sbírkové č.: 46/2014 · Sp. zn.: KSOS 22 INS 22824/2012 29 NSČR 88/2013 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2014 · Strana: 639 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §395 odst.1; 182/2006 Sb.: §395 odst.1 písm.a); 182/2006 Sb.: §405 do 31.12.2013;

47/2014 Způsob řešní úpadku

Datum: 30.01.2014 · Sbírkové č.: 47/2014 · Sp. zn.: KSUL 71 INS 15185/2012 29 NSČR 91/2013 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2014 · Strana: 645 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §49 odst.1; 182/2006 Sb.: §399 odst.1 do 31.12.2013; 182/2006 Sb.: §402 odst.3; 182/2006 Sb.: §402 do 31.12.2013; 182/2006 Sb.: §402 odst.5; 182/2006 Sb.: §406 odst.1; 182/2006 Sb.: §406 do 31.12.2013;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.