Vydání 3/2014

Číslo: 3/2014 · Ročník: LXVI

Obsah vydání 3/2014

Stáhnout PDF

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

10/2014 Právo na spravedlivý proces; řízení o odvolání; zvlášť závažný zločin

Datum: 20.02.2013 · Sbírkové č.: 10/2014 · Sp. zn.: 3 Tdo 148/2013 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2014 · Strana: 334 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §2 odst.6; 141/1961 Sb.: §2 odst.5; 141/1961 Sb.: §180 odst.3; 141/1961 Sb.: §180 odst.2; 141/1961 Sb.: §258 odst.1 písm.a); 40/2009 Sb.: §14 odst.3;

11/2014 Subjektivní stránka; vražda

Datum: 10.07.2012 · Sbírkové č.: 11/2014 · Sp. zn.: 7 To 51/2012 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 3/2014 · Strana: 341 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §140 odst.2;

12/2014 Legalizace výnosů z trestné činnosti; podvod; podílnictví

Datum: 27.02.2013 · Sbírkové č.: 12/2014 · Sp. zn.: 4 To 7/2013 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 3/2014 · Strana: 350 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §209; 40/2009 Sb.: §214; 40/2009 Sb.: §216;

13/2014 Odposlech a záznam telekomunikačného provozu; příkaz k domovní prohlídce

Datum: 26.06.2013 · Sbírkové č.: 13/2014 · Sp. zn.: 15 Tdo 510/2013 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 3/2014 · Strana: 367 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §8 odst.1; 140/1961 Sb.: §121 odst.1 bod alinea druhá; 140/1961 Sb.: §148 odst.3 písm.a); 140/1961 Sb.: §148 odst.3 písm.c); 140/1961 Sb.: §148 odst.1; 140/1961 Sb.: §150 odst.1; 141/1961 Sb.: §83; 141/1961 Sb.: §83 odst.1; 141/1961 Sb.: §88; 141/1961 Sb.: §88 odst.1; 141/1961 Sb.: §160 odst.4; 90/1962 Sb.; 64/1975 Sb.; 81/1985 Sb.;

14/2014 Nemajetková újma, úrok z prodlení

Datum: 19.06.2013 · Sbírkové č.: 14/2014 · Sp. zn.: 8 Tdo 46/2013 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2014 · Strana: 383 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §43 odst.1; 141/1961 Sb.: §43 odst.2; 141/1961 Sb.: §55 odst.2; 141/1961 Sb.: §254 odst.1; 40/1964 Sb.: §11; 40/1964 Sb.: §13; 40/1964 Sb.: §13 odst.1; 40/1964 Sb.: §13 odst.2; 40/2009 Sb.: §23; 40/2009 Sb.: §185 odst.1; 40/2009 Sb.: §185 odst.2 písm.a); 40/2009 Sb.: §185 odst.3 písm.c); 89/2012 Sb.: §2894; 89/2012 Sb.: §2951; 89/2012 Sb.: §2956;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

24/2014 Pravomoc soudu; rozhodčí doložka; rozhodčí řízení

Datum: 30.09.2013 · Sbírkové č.: 24/2014 · Sp. zn.: 23 Cdo 1034/2012 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2014 · Strana: 402 · Vztah k předpisu: 216/1994 Sb.: §17; 216/1994 Sb.: §38;

25/2014 Rozsudek pro uznání; vedlejší účastník

Datum: 28.05.2013 · Sbírkové č.: 25/2014 · Sp. zn.: 25 Cdo 4258/2011 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2014 · Strana: 409 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §93; 99/1963 Sb.: §114b odst.5; 99/1963 Sb.: §114b; 99/1963 Sb.: §114b odst.1; 99/1963 Sb.: §153a odst.3; 99/1963 Sb.: §153a;

26/2014 Dovolání; přípustnost dovolání; exekuce

Datum: 30.10.2013 · Sbírkové č.: 26/2014 · Sp. zn.: 20 Cdo 1785/2013 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2014 · Strana: 413 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §221; 99/1963 Sb.: §236 odst.1 od 01.01.2013; 99/1963 Sb.: §237 od 01.01.2013; 99/1963 Sb.: §238 odst.1 písm.d) od 01.01.2013; 99/1963 Sb.: §241a odst.1 od 01.01.2013; 99/1963 Sb.: §243d písm.a) od 01.01.2013; 99/1963 Sb.: §243c odst.1 od 01.01.2013; 120/2001 Sb.: §36 odst.4 do 31.12.2012; 120/2001 Sb.: §36 odst.3 do 31.12.2012; 120/2001 Sb.: §43 odst.1; 120/2001 Sb.: §43 do 31.12.2012; 120/2001 Sb.: §43 odst.2; 274/2001 Sb.: §2 odst.4; 274/2001 Sb.: §8 odst.3; 274/2001 Sb.: §8 odst.11 do 14.03.2006; 274/2001 Sb.: §8 odst.3 do 14.03.2006;

27/2014 Podílové spoluvlastnictví; rozsudek mezitímní

Datum: 04.07.2013 · Sbírkové č.: 27/2014 · Sp. zn.: 22 Cdo 1645/2013 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2014 · Strana: 428 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §152 odst.2; 40/1964 Sb.: §137 odst.1; 40/1964 Sb.: §451;

28/2014 Daň z přidané hodnoty

Datum: 31.10.2013 · Sbírkové č.: 28/2014 · Sp. zn.: 25 Cdo 3039/2011 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2014 · Strana: 437 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §442 odst.1; 235/2004 Sb.;

29/2014 Náklady řízení; odpovědnost státu za škodu

Datum: 22.01.2014 · Sbírkové č.: 29/2014 · Sp. zn.: 30 Cdo 2533/2013 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2014 · Strana: 441 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §237 od 01.01.2013; 99/1963 Sb.: §238 odst.1 písm.d) od 01.01.2013; 99/1963 Sb.: §243e odst.2 od 01.01.2013; 99/1963 Sb.: §243e odst.1 od 01.01.2013; 82/1998 Sb.: §31 odst.1;

30/2014 Konkurs; správce konkursní podstaty

Datum: 19.12.2013 · Sbírkové č.: 30/2014 · Sp. zn.: 29 Cdo 4267/2011 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2014 · Strana: 448 · Vztah k předpisu: 328/1991 Sb.: §6 do 31.12.2007; 328/1991 Sb.: §7 do 31.12.2007; 328/1991 Sb.: §8 odst.3 do 31.12.2007; 82/1998 Sb.: §13; 82/1998 Sb.: §31a;

31/2014 Náhrada škody

Datum: 26.09.2013 · Sbírkové č.: 31/2014 · Sp. zn.: 23 Cdo 1766/2012 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2014 · Strana: 459 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §420; 40/1964 Sb.: §427; 168/1999 Sb.: §10 odst.1 písm.b); 168/1999 Sb.: §10 odst.2 písm.e); 56/2001 Sb.: §2 odst.16;

32/2014 Nájem bytu

Datum: 07.06.2013 · Sbírkové č.: 32/2014 · Sp. zn.: 5Co 624/2013 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 3/2014 · Strana: 469 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §686 odst. 2; 40/1964 Sb.: §696 odst.2;

33/2014 Insolvenční návrh

Datum: 18.12.2013 · Sbírkové č.: 33/2014 · Sp. zn.: KSOL 10 INS 20640/2013 29 NSČR 116/2013 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2014 · Strana: 473 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §103 odst.2; 182/2006 Sb.: §128a odst.2 písm.a); 182/2006 Sb.: §128a odst.2 písm.c); 182/2006 Sb.: §128a odst.1; 182/2006 Sb.: §128 odst.1; 182/2006 Sb.: §128a; 182/2006 Sb.: §143 odst.2;

34/2014 Insolvenční návrh

Datum: 28.11.2013 · Sbírkové č.: 34/2014 · Sp. zn.: KSOS 38 INS 22913/2012 29 NSČR 63/2011 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2014 · Strana: 480 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §10 písm.b); 182/2006 Sb.: §11; 182/2006 Sb.: §47; 182/2006 Sb.: §85; 182/2006 Sb.: §94; 182/2006 Sb.: §148 odst.1; 182/2006 Sb.: §149; 182/2006 Sb.: §183; 182/2006 Sb.: §186;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.