Vydání 1/2014

Číslo: 1/2014 · Ročník: LXVI

Obsah vydání 1/2014

Stáhnout PDF

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

1/2014 Amnestie

Datum: 07.05.2013 · Sbírkové č.: 1/2014 · Sp. zn.: 11 Td 18/2013 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2014 · Strana: 2 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §24; 141/1961 Sb.: §321; 141/1961 Sb.: §368;

2/2014 Časová působnost trestních zákonů; nedbalost; porušení povinnosti při správě cizího majetku

Datum: 19.12.2012 · Sbírkové č.: 2/2014 · Sp. zn.: 5 Tdo 827/2012 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2014 · Strana: 5 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §5 písm.a); 140/1961 Sb.: §16 odst.1; 140/1961 Sb.: §255a odst.1; 128/2000 Sb.: §38; 128/2000 Sb.: §39 odst.2; 128/2000 Sb.: §85 písm.a); 128/2000 Sb.: §85; 40/2009 Sb.: §2 odst.1; 40/2009 Sb.: §12; 40/2009 Sb.: §15; 40/2009 Sb.: §16 odst.2; 40/2009 Sb.: §16 odst.1 písm.a); 40/2009 Sb.: §221 odst.1;

3/2014 Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi

Datum: 28.11.2012 · Sbírkové č.: 3/2014 · Sp. zn.: 5 Tdo 966/2012 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2014 · Strana: 16 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §270 odst.1;

4/2014 Domácí vězení; maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání

Datum: 28.05.2013 · Sbírkové č.: 4/2014 · Sp. zn.: 11 Tz 17/2013 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2014 · Strana: 25 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §60; 40/2009 Sb.: §61; 40/2009 Sb.: §337 odst.1 písm.f); 40/2009 Sb.: §337 odst.1 písm.g);

5/2014 Důkaz; oznamovací povinnost

Datum: 03.10.2012 · Sbírkové č.: 5/2014 · Sp. zn.: 7 Tdo 1116/2012 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2014 · Strana: 32 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §8 odst.5; 141/1961 Sb.: §89 odst.2; 40/2009 Sb.: §368; 372/2011 Sb.: §51 odst.1;

6/2014 Délka trestního řízení; mimořádné snížení trestu odnětí svobody

Datum: 13.06.2012 · Sbírkové č.: 6/2014 · Sp. zn.: 7 Tdo 303/2012 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2014 · Strana: 39 · Vztah k předpisu: 82/1998 Sb.: §31a; 40/2009 Sb.: §39 odst.3; 40/2009 Sb.: §39 odst.2; 40/2009 Sb.: §58 odst.1;

7/2014 Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi

Datum: 27.02.2013 · Sbírkové č.: 7/2014 · Sp. zn.: 8 Tdo 137/2013 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2014 · Strana: 48 · Vztah k předpisu: 121/2000 Sb.: §12; 121/2000 Sb.: §18 odst.2; 121/2000 Sb.: §18; 121/2000 Sb.: §18 odst.1; 40/2009 Sb.: §12 odst.2; 40/2009 Sb.: §12 odst.1; 40/2009 Sb.: §15; 40/2009 Sb.: §19 odst.2; 40/2009 Sb.: §19 odst.1; 40/2009 Sb.: §270 odst.1;

8/2014 Lhůty; řízení o stížnosti

Datum: 17.04.2013 · Sbírkové č.: 8/2014 · Sp. zn.: 6 Tz 99/2012 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2014 · Strana: 59 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §137 odst.4; 141/1961 Sb.: §148 odst.1 písm.b); 141/1961 Sb.: §148 odst.1 písm.c); 209/1992 Sb.: čl.6 odst.1; 2/1993 Sb.: čl.36 odst.1;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

1/2014 Rozsudek pro uznání

Datum: 02.07.2013 · Sbírkové č.: 1/2014 · Sp. zn.: 21 Cdo 2288/2012 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2014 · Strana: 66 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §40b odst.2; 99/1963 Sb.: §114b; 99/1963 Sb.: §114b odst.5; 99/1963 Sb.: §114b odst.1; 99/1963 Sb.: §134; 99/1963 Sb.: §158 odst.1; 99/1963 Sb.: §158 odst.2; 99/1963 Sb.: §167 odst.2; 37/1992 Sb.: §21b odst.2; 37/1992 Sb.: §21b odst.1;

2/2014 Náklady řízení

Datum: 29.08.2013 · Sbírkové č.: 2/2014 · Sp. zn.: 29 Cdo 2438/2013 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2014 · Strana: 72 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §142 odst.1; 99/1963 Sb.: §150;

3/2014 Elektronický platební rozkaz, indidenční spory

Datum: 29.08.2013 · Sbírkové č.: 3/2014 · Sp. zn.: KSHK 42 INS 15779/2011 42 ICm 3285/2011 29 ICdo 31/2013 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2014 · Strana: 81 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §174a; 182/2006 Sb.: §199 odst.2;

4/2014 Přípustnost dovolání

Datum: 25.09.2013 · Sbírkové č.: 4/2014 · Sp. zn.: 29 Cdo 2394/2013 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2014 · Strana: 92 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §237 od 01.01.2013; 99/1963 Sb.: §237; 99/1963 Sb.: §241a; 99/1963 Sb.: §243c odst.1;

5/2014 Incidenční spory; náklady řízení

Datum: 26.09.2013 · Sbírkové č.: 5/2014 · Sp. zn.: KSBR 30 INS 15549/2012 30 ICm 159/2013 29 ICdo 34/2013 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2014 · Strana: 95 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §237; 99/1963 Sb.: §238 odst.1 písm.d); 182/2006 Sb.: §202;

6/2014 Rozvod manželství; smlouva; výživné; změna poměrů

Datum: 05.12.2012 · Sbírkové č.: 6/2014 · Sp. zn.: 24Co 261/2012 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 1/2014 · Strana: 99 · Vztah k předpisu: 94/1963 Sb.: §24a odst.1 písm.a); 94/1963 Sb.: §99 odst.1;

7/2014 Dobré mravy; nájem bytu; neplatnost právního úkonu; právní nástupnictví

Datum: 29.05.2013 · Sbírkové č.: 7/2014 · Sp. zn.: 26 Cdo 652/2013 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2014 · Strana: 106 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §3 odst.1; 40/1964 Sb.: §39; 40/1964 Sb.: §680 odst.2; 40/1964 Sb.: §689;

8/2014 (x) - zrušeno nálezem II. ÚS 3330/13 - 1 ze dne 27. ledna 2015 Odpovědnost státu za škodu

Datum: 20.08.2013 · Sbírkové č.: 8/2014 · Sp. zn.: 30 Cdo 3257/2012 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2014 · Strana: 116 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §1 odst.4; 82/1998 Sb.; 128/2000 Sb.: §8;

9/2014 Družstvo; vyloučení člena družstva

Datum: 26.09.2013 · Sbírkové č.: 9/2014 · Sp. zn.: 29 Cdo 3562/2011 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2014 · Strana: 121 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §231 odst.5; 513/1991 Sb.: §239 odst.7;

10/2014 Promlčení; smlouva o dílo

Datum: 09.10.2013 · Sbírkové č.: 10/2014 · Sp. zn.: 31 Cdo 3881/2009 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 1/2014 · Strana: 127 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §451; 513/1991 Sb.: §340 odst.2; 513/1991 Sb.: §391; 513/1991 Sb.: §392 odst.1; 513/1991 Sb.: §397 odst.1; 513/1991 Sb.: §536; 513/1991 Sb.: §548 odst.1;

11/2014 Akcie; akciová společnost; insolvence; příslušnost soudu místní

Datum: 18.09.2013 · Sbírkové č.: 11/2014 · Sp. zn.: KSPH 35 INS 29389/2012 29 NSČR 61/2013 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2014 · Strana: 150 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §87 odst.2; 513/1991 Sb.: §66a odst.7; 513/1991 Sb.: §66a odst.3 písm.a); 513/1991 Sb.: §66a; 513/1991 Sb.: §66a odst.3 písm.b);

12/2014 Insolvence

Datum: 29.08.2013 · Sbírkové č.: 12/2014 · Sp. zn.: KSOS 8 INS 113/2010 29 NSČR 67/2013 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2014 · Strana: 156 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §298 odst.2;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.