Vydání 9/2013

Číslo: 9/2013 · Ročník: LXV

Obsah vydání 9/2013

Stáhnout PDF

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

66/2013 Neoprávněné podnikání

Datum: 30.03.2011 · Sbírkové č.: 66/2013 · Sp. zn.: 5 Tdo 209/2011 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2013 · Strana: 1186 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §1 odst.1; 140/1961 Sb.: §118 do 31.12.2009; 140/1961 Sb.: §118 odst.1; 85/1996 Sb.: §1; 85/1996 Sb.: §1 odst.2; 85/1996 Sb.: §2 odst.2; 40/2009 Sb.: §251 odst.1; JUD117845CZ III. ÚS 732/02; JUD119394CZ I. ÚS 412/02; JUD101269CZ 5 Tdo 1327/2006;

67/2013 Zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty

Datum: 14.11.2012 · Sbírkové č.: 67/2013 · Sp. zn.: 1 To 27/2012 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Olomouci · Vydání: 9/2013 · Strana: 1205 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §230 odst.2; 40/2009 Sb.: §70; 40/2009 Sb.: §101;

68/2013 Řízení o dovolání

Datum: 07.05.2013 · Sbírkové č.: 68/2013 · Sp. zn.: 4 Tdo 412/2013 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2013 · Strana: 1208 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §254 odst.2; 141/1961 Sb.: §265i odst.1 písm.a); 141/1961 Sb.: §265a; JUD26422CZ 5 To 82/2003;

69/2013 Úřední osoba

Datum: 19.09.2012 · Sbírkové č.: 69/2013 · Sp. zn.: 8 Tdo 1092/2012 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2013 · Strana: 1213 · Vztah k předpisu: 359/1999 Sb.: §13; 359/1999 Sb.; 108/2006 Sb.: §1 odst.2; 108/2006 Sb.: §109; 40/2009 Sb.: §127 odst.1 písm.d); 40/2009 Sb.: §127; 40/2009 Sb.: §330 odst.1;

70/2013 Právní moc rozhodnutí; maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání

Datum: 19.09.2012 · Sbírkové č.: 70/2013 · Sp. zn.: 8 Tdo 951/2012 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2013 · Strana: 1222 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §9 odst.1; 361/2000 Sb.: §123c odst.3; 500/2004 Sb.: §25; 40/2009 Sb.: §337 odst.1; 40/2009 Sb.: §337 odst.1 písm.a);

71/2013 Týrání svěřené osoby

Datum: 19.12.2012 · Sbírkové č.: 71/2013 · Sp. zn.: 8 Tdo 1459/2012 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2013 · Strana: 1232 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §12; 40/2009 Sb.: §198 odst.1;

72/2013 Adhezní řízení; náhrada škody

Datum: 13.02.2013 · Sbírkové č.: 72/2013 · Sp. zn.: 7 Tdo 75/2013 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2013 · Strana: 1238 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §228 odst.1; 40/1964 Sb.: §585; 40/2009 Sb.: §206 odst.4 písm.d); 40/2009 Sb.: §206 odst.1;

73/2013 Zásada přiměřenosti trestní sankce

Datum: 27.02.2013 · Sbírkové č.: 73/2013 · Sp. zn.: 7 Tdo 98/2013 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2013 · Strana: 1244 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §38; 40/2009 Sb.: §38 odst.1; 40/2009 Sb.: §96 odst.1; 40/2009 Sb.: §96; 40/2009 Sb.: §99 odst.1;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

88/2013 Doručování

Datum: 27.03.2013 · Sbírkové č.: 88/2013 · Sp. zn.: 23 Cdo 2425/2011 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2013 · Strana: 1250 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §45;

89/2013 Incidenční spory, insolvence

Datum: 30.05.2013 · Sbírkové č.: 89/2013 · Sp. zn.: KSBR 37 INS 398/2010, 7 ICm 145/2011, 29 ICdo 9/2013 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2013 · Strana: 1255 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §93; 182/2006 Sb.: §5;

90/2013 Vlastnictví

Datum: 22.01.2013 · Sbírkové č.: 90/2013 · Sp. zn.: 22 Cdo 4072/2011 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2013 · Strana: 1266 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §118a; 40/1964 Sb.: §39; 40/1964 Sb.: §126 odst.1;

91/2013 Incidenční spory; majetková podstata; odměna advokáta; přípustnost dovolání

Datum: 27.06.2013 · Sbírkové č.: 91/2013 · Sp. zn.: MSPH 60 INS 628/2011 60 ICm 2352/2011 29 ICdo 13/2013 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2013 · Strana: 1270 · Vztah k předpisu: 177/1996 Sb.: §9 odst.4 písm.c);

92/2013 Exekuce; neplatnost právního úkonu; rozhodčí doložka

Datum: 10.07.2013 · Sbírkové č.: 92/2013 · Sp. zn.: 31 Cdo 958/2012 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 9/2013 · Strana: 1273 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §243b odst.2 od 01.07.2009 do 31.12.2012; 99/1963 Sb.: §268 odst.1 písm.h); 99/1963 Sb.: §269 odst.1; 40/1964 Sb.: §39; 216/1994 Sb.: §13 do 31.03.2012; 120/2001 Sb.: §40 odst.1 písm.c); 120/2001 Sb.: §52 odst.1; 89/2012 Sb.: §1814; JUD206298CZ II. ÚS 2164/10 - 1; JUD211812CZ I. ÚS 871/11 - 1; JUD211814CZ I. ÚS 199/11 - 1; JUD212367CZ Pl. ÚS 29/11 - 1; JUD213779CZ IV. ÚS 1572/11 - 1; JUD215316CZ IV. ÚS 2735/11 - 1; JUD222925CZ III. ÚS 1624/12 - 1; JUD13809CZ 21 Cdo 2020/98; JUD66849CZ 21 Cdo 1012/2000; JUD23288CZ 20 Cdo 554/2002; JUD28432CZ 20 Cdo 1833/2002; JUD26583CZ 20 Cdo 1570/2003; JUD85858CZ 20 Cdo 168/2005; JUD91797CZ 20 Cdo 1257/2006; JUD142031CZ 20 Cdo 2857/2006; JUD138212CZ 20 Cdo 4548/2007; JUD139672CZ 20 Cdo 2273/2008; JUD181311CZ 12 Cmo 496/2008; JUD183906CZ 20 Cdo 3284/2008; JUD209981CZ 31 Cdo 1945/2010; JUD201570CZ 20 Cdo 2227/2011; JUD203045CZ 20 Cdo 2209/2011; JUD203267CZ 32 Cdo 2123/2011;

93/2013 Ochrana spotřebitelů; rozhodčí doložka; směnky

Datum: 20.06.2013 · Sbírkové č.: 93/2013 · Sp. zn.: 33 Cdo 1201/2012 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2013 · Strana: 1284 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: čl.55 odst.2 do 31.07.2010; 40/1964 Sb.: čl.56; 40/1964 Sb.: §56 odst.1; 216/1994 Sb.: čl.33 do 31.03.2012; 321/2001 Sb.: čl.2; 31993L0013 (EU): čl.6 odst.1;

94/2013 Odpovědnost státu za škodu; promlčení

Datum: 04.06.2013 · Sbírkové č.: 94/2013 · Sp. zn.: 30 Cdo 3898/2012 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2013 · Strana: 1305 · Vztah k předpisu: 328/1991 Sb.: §44 odst.5; 328/1991 Sb.: §44 odst.1 písm.b); 82/1998 Sb.: §32 odst.3;

95/2013 Úroky z prodlení

Datum: 25.01.2010 · Sbírkové č.: 95/2013 · Sp. zn.: 23 Cdo 1462/2008 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2013 · Strana: 1309 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §369; 513/1991 Sb.: §369 odst.1 do 06.10.1999; JUD22454CZ 29 Cdo 1583/2000;

96/2013 Náhrada škody; správce konkurzní podstaty

Datum: 29.05.2013 · Sbírkové č.: 96/2013 · Sp. zn.: 29 Cdo 3933/2010 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2013 · Strana: 1315 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §39; 40/1964 Sb.: §420 odst.1; 328/1991 Sb.: §8 odst.2 do 31.12.2007; 328/1991 Sb.: §19 odst.1 do 31.12.2007; 328/1991 Sb.: §27 odst.2 do 31.12.2007;

97/2013 Exekuce; insolvence; majetková podstata

Datum: 27.06.2013 · Sbírkové č.: 97/2013 · Sp. zn.: MSPH 96 INS 714/2009 29 NSČR 50/2011 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2013 · Strana: 1328 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §322 odst.5; 182/2006 Sb.: §7 odst.1; 182/2006 Sb.: §206; 182/2006 Sb.: §207; 182/2006 Sb.: §208; 182/2006 Sb.: §226; 182/2006 Sb.: §285 odst.4;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.