Vydání 7/2013

Číslo: 7/2013 · Ročník: LXV

Obsah vydání 7/2013

Stáhnout PDF

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Stanoviska

53/2013 Maření výkonu úředního rozhodnutí; výkon trestu vyhoštění

Datum: 05.06.2013 · Sbírkové č.: 53/2013 · Sp. zn.: Tpjn 300/2013 · Typ: Stanovisko (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - kolegium · Vydání: 7/2013 · Strana: 0 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §80 odst.1; 141/1961 Sb.: §350b; 40/2009 Sb.: §80 odst.2; 40/2009 Sb.: §337 písm.b);

54/2013 Odposlech a záznam telekomunikačního provozu; vykonávací řízení

Datum: 05.06.2013 · Sbírkové č.: 54/2013 · Sp. zn.: Tpjn 304/2012 · Typ: Stanovisko (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - kolegium · Vydání: 7/2013 · Strana: 0 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §88 odst.2; 141/1961 Sb.: §88 odst.8; 141/1961 Sb.: §88 odst.1; 141/1961 Sb.: §88 odst.9; 141/1961 Sb.: §314l; 141/1961 Sb.: §314n;

Rozhodnutí ve věcech trestních

49/2013 Vražda

Datum: 27.02.2013 · Sbírkové č.: 49/2013 · Sp. zn.: 3 Tdo 193/2013 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2013 · Strana: 0 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §140 odst.2;

50/2013 Právo na obhajobu

Datum: 16.05.2012 · Sbírkové č.: 50/2013 · Sp. zn.: 5 Tdo 413/2012 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2013 · Strana: 0 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §41; 141/1961 Sb.: §104b; 141/1961 Sb.: §158 odst.5;

51/2013 Lhůta

Datum: 04.04.2012 · Sbírkové č.: 51/2013 · Sp. zn.: 4 Tz 34/2012 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2013 · Strana: 0 · Vztah k předpisu: 141/1941 Sb.: §60 odst.4; 141/1961 Sb.: §62 odst.1; 141/1961 Sb.: §147 odst.1 písm.b); 141/1961 Sb.: §148 odst.1 písm.b);

52/2013 Řízení o odvolání

Datum: 12.12.2012 · Sbírkové č.: 52/2013 · Sp. zn.: 5 Tz 86/2012 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2013 · Strana: 0 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §259 odst.1; 141/1961 Sb.: §260; 40/2009 Sb.: §254 odst.1 písm.alinea) 3; 40/2009 Sb.: §254 odst.3;

55/2013 Podmíněné zastavení trestního stíhání

Datum: 19.12.2012 · Sbírkové č.: 55/2013 · Sp. zn.: 15 Tdo 1198/2012 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 7/2013 · Strana: 0 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §228 odst.1; 141/1961 Sb.: §307; 141/1961 Sb.: §307 odst.1 písm.c); 141/1961 Sb.: §307 odst.1 písm.b); 40/2009 Sb.: §270 odst.1;

56/2013 Ochranné léčení; podmíněné odsouzení; přiměřená omezení a přiměřené povinnosti

Datum: 17.10.2012 · Sbírkové č.: 56/2013 · Sp. zn.: 8 Tdo 1094/2012 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2013 · Strana: 0 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §48 odst.4 písm.c); 40/2009 Sb.: §48 odst.4; 40/2009 Sb.: §82 odst.1; 40/2009 Sb.: §82 odst.2; 40/2009 Sb.: §99; 40/2009 Sb.: §99 odst.2; 40/2009 Sb.: §99 odst.1; 40/2009 Sb.: §353 odst.2 písm.c); 40/2009 Sb.: §353 odst.1; 40/2009 Sb.: §358 odst.1;

57/2013 Násilí proti úřední osobě; úřední osoba

Datum: 01.03.2011 · Sbírkové č.: 57/2013 · Sp. zn.: 7 To 17/2011 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 7/2013 · Strana: 0 · Vztah k předpisu: 553/1991 Sb.: §9 odst.1; 40/2009 Sb.: §127 odst.1 písm.e); 40/2009 Sb.: §325 odst.1;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

68/2013 Rozhodčí řízení

Datum: 27.03.2013 · Sbírkové č.: 68/2013 · Sp. zn.: 23 Cdo 2406/2011 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2013 · Strana: 0 · Vztah k předpisu: 216/1994 Sb.: §33;

69/2013 Odporovatelnost

Datum: 09.05.2013 · Sbírkové č.: 69/2013 · Sp. zn.: 21 Cdo 1154/2012 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2013 · Strana: 0 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §262a; 40/1964 Sb.: §42a; 40/1964 Sb.: §143a odst.4; 40/1964 Sb.: §143a odst.1; 120/2001 Sb.: §42;

70/2013 Exekuce; úroky z prodlení

Datum: 15.05.2013 · Sbírkové č.: 70/2013 · Sp. zn.: 31 Cdo 2160/2012 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 7/2013 · Strana: 0 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §110 odst.3;

71/2013 Odpovědnost státu za škodu; účastníci řízení

Datum: 24.04.2013 · Sbírkové č.: 71/2013 · Sp. zn.: 30 Cdo 2396/2012 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2013 · Strana: 0 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §37 odst.1; 141/1961 Sb.: §247 odst.2; 82/1998 Sb.: §7 odst.1;

72/2013 Promlčení nároku na náhradu nemajetkové újmy osobní povahy

Datum: 23.04.2013 · Sbírkové č.: 72/2013 · Sp. zn.: 30 Cdo 2387/2012 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2013 · Strana: 0 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §100 odst.2; 82/1998 Sb.: §31a odst.2; 82/1998 Sb.: §32 odst.3; 89/2012 Sb.: §611; 89/2012 Sb.: §612;

73/2013 Smlouva o postoupení pohledávky

Datum: 15.05.2013 · Sbírkové č.: 73/2013 · Sp. zn.: 31 Cdo 3043/2010 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 7/2013 · Strana: 0 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §524; 513/1991 Sb.: §261 odst.6; 513/1991 Sb.: §345 odst.1; 177/1996 Sb.; 484/2000 Sb.;

74/2013 Vlastnické právo

Datum: 23.04.2013 · Sbírkové č.: 74/2013 · Sp. zn.: 22 Cdo 367/2012 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2013 · Strana: 0 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.11 odst.4;

75/2013 Odpovědnost člena představenstva

Datum: 29.04.2013 · Sbírkové č.: 75/2013 · Sp. zn.: 29 Cdo 2363/2011 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2013 · Strana: 0 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §65a; 513/1991 Sb.: §178; 513/1991 Sb.: §178 odst.2; 513/1991 Sb.: §179 odst.1; 513/1991 Sb.: §184 odst.3 do 30.11.2009; 90/2012 Sb.: §403;

76/2013 Insolvence

Datum: 28.03.2013 · Sbírkové č.: 76/2013 · Sp. zn.: KSBR 24 INS 1826/2010, 29 NSČR 14/2012 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2013 · Strana: 0 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §237 odst.1 písm.c); 99/1963 Sb.: §238a odst.1 písm.a); 182/2006 Sb.: §3 odst.1 písm.a); 182/2006 Sb.: §7 odst.1;

77/2013 Insolvence

Datum: 28.02.2013 · Sbírkové č.: 77/2013 · Sp. zn.: KSUL 45 INS 3212/2009, 29 NSČR 12/2013 - B - 54 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2013 · Strana: 0 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §412 do 31.10.2012; 182/2006 Sb.: §418 do 31.10.2012;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.