Vydání 6/2013

Číslo: 6/2013 · Ročník: LXV

Obsah vydání 6/2013

Stáhnout PDF

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

39/2013 Násilí proti úřední osobě; zbraň

Datum: 31.10.2012 · Sbírkové č.: 39/2013 · Sp. zn.: 3 Tdo 1312/2012 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2013 · Strana: 740 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §26 odst.2 písm.a); 40/2009 Sb.: §26 odst.1 písm.a); 40/2009 Sb.: §118; 40/2009 Sb.: §325 odst.1 písm.a); 40/2009 Sb.: §325 odst.2 písm.a);

40/2013 Vyloučení orgánů činných v trestním řízení

Datum: 19.10.2012 · Sbírkové č.: 40/2013 · Sp. zn.: 11 Tvo 31/2012 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2013 · Strana: 744 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §30 odst.1;

41/2013 Zásady pro přeměnu trestu obecně prospěšných prací; časová působnost

Datum: 05.02.2013 · Sbírkové č.: 41/2013 · Sp. zn.: 4 Tz 104/2012 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2013 · Strana: 748 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §45a odst.4; 140/1961 Sb.: §65 odst.3 písm.a); 141/1961 Sb.: §268 odst.2; 141/1961 Sb.: §269 odst.2; 141/1961 Sb.: §270 odst.1; 40/2009 Sb.: §2 odst.1; 40/2009 Sb.: §65 odst.3 písm.a);

42/2013 Abolice; nepřípustnost trestního stíhání; zastevení trestního stíhání

Datum: 20.02.2013 · Sbírkové č.: 42/2013 · Sp. zn.: 5 Tdo 1340/2012 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2013 · Strana: 754 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §234 odst.1; 140/1961 Sb.: §247 odst.1; 140/1961 Sb.: §247 odst.2; 140/1961 Sb.: §250 odst.2; 140/1961 Sb.: §250 odst.1; 140/1961 Sb.: §250 odst.3 písm.b); 141/1961 Sb.: §11 odst.1 písm.a); 141/1961 Sb.: §368; 40/2009 Sb.: §209 odst.1; 1/2013 Sb.: čl.II.; 1/2013 Sb.;

43/2013 Abolice; nepřípustnost trestního stíhání; řízení o stížnosti

Datum: 27.03.2013 · Sbírkové č.: 43/2013 · Sp. zn.: 11 Tvo 2/2013 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2013 · Strana: 763 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §11 odst.1 písm.a); 141/1961 Sb.: §141; 141/1961 Sb.: §148 odst.1 písm.a); 141/1961 Sb.: §257 odst.2;

44/2013 Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy

Datum: 27.02.2013 · Sbírkové č.: 44/2013 · Sp. zn.: 15 Tdo 1003/2012 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 6/2013 · Strana: 766 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §283 odst.3 písm.c); 40/2009 Sb.: §283 odst.2 písm.c); 40/2009 Sb.: §283 odst.1; 40/2009 Sb.: §283 odst.2 písm.d); 40/2009 Sb.: §283 odst.2 písm.a); 40/2009 Sb.: §283 odst.3 písm.d); 467/2009 Sb.; 4/2012 Sb.;

45/2013 Křivé obvinění

Datum: 11.07.2012 · Sbírkové č.: 45/2013 · Sp. zn.: 8 Tdo 749/2012 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2013 · Strana: 777 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §157 odst.1; 141/1961 Sb.: §158 odst.1; 141/1961 Sb.: §158 odst.2; 141/1961 Sb.: §158 odst.3; 141/1961 Sb.: §259 odst.3; 40/2009 Sb.: §12; 40/2009 Sb.: §15; 40/2009 Sb.: §345 odst.3 písm.e); 40/2009 Sb.: §345 odst.2; 40/2009 Sb.: §345 odst.1;

47/2013 Ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky

Datum: 18.12.2012 · Sbírkové č.: 47/2013 · Sp. zn.: 8 Tdo 1513/2012 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2013 · Strana: 780 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §122 odst.2; 40/2009 Sb.: §145 odst.1; 40/2009 Sb.: §146a odst.1; 40/2009 Sb.: §146a odst.3; 40/2009 Sb.: §146 odst.1; 40/2009 Sb.: §146a;

48/2013 Svědek

Datum: 05.09.2012 · Sbírkové č.: 48/2013 · Sp. zn.: 7 Tdo 1007/2012 - I. · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2013 · Strana: 781 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §67 odst.c; 40/2009 Sb.: §175 odst.1; 40/2009 Sb.: §175 odst.2 písm.e);

46/2013 Dovolání; obsahové náležitosti opravných prostředků

Datum: 25.07.2012 · Sbírkové č.: 46/2013 · Sp. zn.: 8 Tdo 587/2012 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2013 · Strana: 785 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §265i odst.1 písm.a); 141/1961 Sb.: §265a odst.1; 141/1961 Sb.: §265b odst.1 písm.k); 141/1961 Sb.: §265f odst.1;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

58/2013 Poplatky soudní

Datum: 28.06.2012 · Sbírkové č.: 58/2013 · Sp. zn.: 19Co 104/2012 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 6/2013 · Strana: 802 · Vztah k předpisu: 549/1991 Sb.: §11 odst.2 písm.d); 549/1991 Sb.: §11 odst.1 písm.b);

59/2013 Podílové spoluvlastnictví

Datum: 25.09.2012 · Sbírkové č.: 59/2013 · Sp. zn.: 22 Cdo 125/2011 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2013 · Strana: 806 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §137 odst.1; 40/1964 Sb.: §139 odst.2; 89/2012 Sb.: §1122;

60/2013 Odpovědnost státu za škodu; průtahy řízení; zadostiučinění (satisfakce)

Datum: 17.01.2013 · Sbírkové č.: 60/2013 · Sp. zn.: 30 Cdo 2310/2012 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2013 · Strana: 813 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §237 odst.1 písm.a); 82/1998 Sb.: §31a odst.2; 82/1998 Sb.: §31 odst.2;

61/2013 Výpověď z nájmu bytu

Datum: 27.11.2012 · Sbírkové č.: 61/2013 · Sp. zn.: 26 Cdo 1778/2012 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2013 · Strana: 823 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §711 odst.2 písm.b);

62/2013 Ochrana názvu právnické osoby

Datum: 13.01.2011 · Sbírkové č.: 62/2013 · Sp. zn.: 23 Cdo 2667/2008 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2013 · Strana: 829 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §19b; 40/1964 Sb.: §19b odst.2; 513/1991 Sb.: §10 odst.1; 513/1991 Sb.: §12 odst.1; 89/2012 Sb.: §135;

63/2013 Změna závazku

Datum: 27.02.2013 · Sbírkové č.: 63/2013 · Sp. zn.: 23 Cdo 1098/2012 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2013 · Strana: 837 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §273; 513/1991 Sb.: §275; 89/2012 Sb.: §1751; 89/2012 Sb.: §1759;

64/2013 Směnky

Datum: 28.02.2013 · Sbírkové č.: 64/2013 · Sp. zn.: 29 Cdo 3817/2012 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2013 · Strana: 844 · Vztah k předpisu: 191/1950 Sb.: §75; 99/1963 Sb.: §237 odst.1 písm.c);

65/2013 Insolvence

Datum: 29.11.2012 · Sbírkové č.: 65/2013 · Sp. zn.: KSPH 37 INS 1460/2009, 29 NSČR 18/2010 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2013 · Strana: 847 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §53; 182/2006 Sb.: §155; 182/2006 Sb.: §348 odst.2; 182/2006 Sb.: §348 odst.1 písm.c);

66/2013 Incidenční spory; insolvence

Datum: 28.02.2013 · Sbírkové č.: 66/2013 · Sp. zn.: KSPH 41 INS 10743/2010 41 ICm 1122/2011, 29 ICdo 11/2012 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2013 · Strana: 859 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §80 písm.c); 99/1963 Sb.: §83 odst.1; 99/1963 Sb.: §239 odst.2 písm.a); 99/1963 Sb.: §241a odst.2 písm.b); 182/2006 Sb.: §159 odst.1 písm.a); 182/2006 Sb.: §160 odst.4; 182/2006 Sb.: §196 odst.2; 182/2006 Sb.: §196; 182/2006 Sb.: §198 odst.3; 182/2006 Sb.: §201 odst.2;

67/2013 Náhrada za ztrátu na výdělku

Datum: 22.01.2013 · Sbírkové č.: 67/2013 · Sp. zn.: 21 Cdo 3299/2011 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2013 · Strana: 867 · Vztah k předpisu: 262/2006 Sb.: §366; 262/2006 Sb.: §371 odst.3; 262/2006 Sb.: §386 odst.1; 262/2006 Sb.: §386 odst.2;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.