Vydání 5/2013

Číslo: 5/2013 · Ročník: LXV

Obsah vydání 5/2013

Stáhnout PDF

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

30/2013 Upuštění od uložení trestního opatření mladistvému

Datum: 22.02.2012 · Sbírkové č.: 30/2013 · Sp. zn.: 8 Tdo 128/2012 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2013 · Strana: 600 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §265b odst.1 písm.g); 218/2003 Sb.: §2 odst.1; 218/2003 Sb.: §11 odst.1; 218/2003 Sb.: §11;

31/2013 Odklad výkonu trestu

Datum: 11.04.2012 · Sbírkové č.: 31/2013 · Sp. zn.: 8 Tdo 249/2012 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2013 · Strana: 605 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §321; 141/1961 Sb.: §322; 141/1961 Sb.: §323; 40/2009 Sb.: §337 odst.1 písm.f); 40/2009 Sb.: §337 odst.1 písm.e);

32/2013 Pohrůžka násilí; spáchání činu se zbraní; vydírání

Datum: 31.05.2012 · Sbírkové č.: 32/2013 · Sp. zn.: 8 Tdo 521/2012 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2013 · Strana: 613 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §175 odst.1; 40/2009 Sb.: §175 odst.2 písm.c);

33/2013 Souhrnný trest

Datum: 31.05.2011 · Sbírkové č.: 33/2013 · Sp. zn.: 7 Tz 37/2011 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2013 · Strana: 618 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §35 odst.3; 140/1961 Sb.: §35 odst.2; 140/1961 Sb.: §36; 140/1961 Sb.: §37; 141/1961 Sb.: §11 odst.1 písm.f); 40/2009 Sb.: §43 odst.4; 40/2009 Sb.: §43 odst.2; 40/2009 Sb.: §44;

34/2013 Neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru

Datum: 15.02.2012 · Sbírkové č.: 34/2013 · Sp. zn.: 7 Tdo 115/2012 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2013 · Strana: 622 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §3 odst.2; 140/1961 Sb.: §3 odst.4; 140/1961 Sb.: §249a odst.2; 40/1964 Sb.: §672 odst.1; 40/1964 Sb.: §672 odst.2; 40/2009 Sb.: §12; 40/2009 Sb.: §208 odst.2;

35/2013 Týrání osoby žijící ve společném obydlí

Datum: 19.09.2012 · Sbírkové č.: 35/2013 · Sp. zn.: 7 Tdo 1072/2012 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2013 · Strana: 625 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §199 odst.1; 40/2009 Sb.: §205 odst.1 písm.a);

36/2013 Důvody dovolání

Datum: 26.09.2012 · Sbírkové č.: 36/2013 · Sp. zn.: 4 Tdo 1089/2012 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2013 · Strana: 628 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §58 odst.4; 141/1961 Sb.: §128 odst.2; 141/1961 Sb.: §129 odst.1; 141/1961 Sb.: §265b odst.1; 141/1961 Sb.: §265l odst.1; 141/1961 Sb.: §265k odst.1; 141/1961 Sb.: §265b odst.1 písm.k);

37/2013 Neodkladné a neopakovatelné úkony

Datum: 09.02.2011 · Sbírkové č.: 37/2013 · Sp. zn.: 5 Tdo 47/2011 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2013 · Strana: 633 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §150 odst.1; 141/1961 Sb.: §83a; 141/1961 Sb.: §158 odst.5; 141/1961 Sb.: §160 odst.4; JUD117845CZ III. ÚS 732/02; JUD119394CZ I. ÚS 412/02; JUD32956CZ III. ÚS 282/03;

38/2013 Poškození finančních zájmů Evropských společenství; zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby

Datum: 31.10.2012 · Sbírkové č.: 38/2013 · Sp. zn.: 5 Tdo 666/2012 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2013 · Strana: 642 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §240; 40/2009 Sb.: §260 odst.2; 40/2009 Sb.: §260;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

47/2013 Dražba; vázanost nálezem Ústavního soudu; vázanost soudce zákonem

Datum: 13.03.2013 · Sbírkové č.: 47/2013 · Sp. zn.: 31 Cdo 152/2010 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 5/2013 · Strana: 662 · Vztah k předpisu: 26/2000 Sb.: §36 odst.2; 26/2000 Sb.: §43 odst.1 písm.d); 26/2000 Sb.: §48 odst.3; 181/2005 Sb.;

48/2013 Vlastnictví

Datum: 30.10.2012 · Sbírkové č.: 48/2013 · Sp. zn.: 22 Cdo 583/2011 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2013 · Strana: 672 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §11; 40/1964 Sb.: §127 odst.1;

49/2013 Odpovědnost státu za škodu; průtahy v řízení; zadostiučinění (satisfakce)

Datum: 30.01.2013 · Sbírkové č.: 49/2013 · Sp. zn.: 30 Cdo 4091/2011 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2013 · Strana: 677 · Vztah k předpisu: 209/1992 Sb.: čl.8 odst.1; 2/1993 Sb.: čl.32 odst.4; 82/1998 Sb.: §31a odst.2; 82/1998 Sb.: §31a;

50/2013 Smlouva o dílo

Datum: 23.09.2010 · Sbírkové č.: 50/2013 · Sp. zn.: 33 Cdo 1043/2009 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2013 · Strana: 688 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §642 odst.2;

51/2013 Náhrada škody zaměstnancem

Datum: 19.02.2013 · Sbírkové č.: 51/2013 · Sp. zn.: 21 Cdo 3005/2011 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2013 · Strana: 691 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §135 odst.1; 99/1963 Sb.: §135 odst.2; 218/2000 Sb.: §44a; 262/2006 Sb.: §250 do 13.09.2009;

52/2013 Žaloba pro zmatečnost

Datum: 15.02.2013 · Sbírkové č.: 52/2013 · Sp. zn.: 21 Cdo 4119/2011 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2013 · Strana: 699 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §229 odst.1; 99/1963 Sb.: §229 odst.2; 99/1963 Sb.: §229 odst.3; 99/1963 Sb.: §229 odst.4; 99/1963 Sb.: §232 odst.2;

53/2013 Exekuce; zastoupení; odvolání

Datum: 06.09.2012 · Sbírkové č.: 53/2013 · Sp. zn.: 20Co 453/2012 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 5/2013 · Strana: 707 · Vztah k předpisu: 120/2001 Sb.: §44b;

54/2013 Neplatnost právního úkonu; vady řízení

Datum: 29.01.2013 · Sbírkové č.: 54/2013 · Sp. zn.: 32 Cdo 159/2011 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2013 · Strana: 710 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §157 odst.2; 99/1963 Sb.: §242 odst.3 do 31.12.2012; 99/1963 Sb.: §243b odst.2 do 31.12.2012; 40/1964 Sb.: §35 odst.2; 40/1964 Sb.: §35 odst.3; 40/1964 Sb.: §565; 513/1991 Sb.: §266; 513/1991 Sb.: §304 odst.1; 89/2012 Sb.: §553; 89/2012 Sb.: §2015;

55/2013 Insolvenční návrh

Datum: 06.09.2012 · Sbírkové č.: 55/2013 · Sp. zn.: 101 VSPH 180/2012 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 5/2013 · Strana: 716 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §320 odst.1; 182/2006 Sb.: §172;

56/2013 Mzda (a jiné obdobné příjmy); započtení pohledávky

Datum: 19.02.2013 · Sbírkové č.: 56/2013 · Sp. zn.: 21 Cdo 3330/2011 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2013 · Strana: 720 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §229 odst.1; 99/1963 Sb.: §278; 99/1963 Sb.: §279 odst.1; 99/1963 Sb.: §299 odst.1; 40/1964 Sb.: §580 do 30.06.2010; 40/1964 Sb.: §581 do 30.06.2010; 262/2006 Sb.: §326 do 31.12.2010;

57/2013 Vrácení odstupného

Datum: 21.01.2013 · Sbírkové č.: 57/2013 · Sp. zn.: 21 Cdo 915/2012 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2013 · Strana: 727 · Vztah k předpisu: 553/1991 Sb.: §1; 553/1991 Sb.: §3 odst.1; 553/1991 Sb.: §4 odst.3; 553/1991 Sb.: §4 odst.2; 128/2000 Sb.: §1; 128/2000 Sb.: §2 odst.1; 128/2000 Sb.: §4; 128/2000 Sb.: §130 písm.c); 128/2000 Sb.: §131 písm.e); 128/2000 Sb.: §134 odst.1; 262/2006 Sb.: §7; 262/2006 Sb.: §52 písm.a); 262/2006 Sb.: §68;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.