Vydání 3/2013

Číslo: 3/2013 · Ročník: LXV

Obsah vydání 3/2013

Stáhnout PDF

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Stanoviska

20/2013 Šíření pornografie; souběh trestných činů; výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií

Datum: 30.01.2013 · Sbírkové č.: 20/2013 · Sp. zn.: Tpjn 300/2012 · Typ: Stanovisko (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - kolegium · Vydání: 3/2013 · Strana: 306 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §205 odst.3 písm.b); 140/1961 Sb.: §205 odst.2 písm.a); 140/1961 Sb.: §205a; 40/2009 Sb.: §191 odst.3 písm.b); 40/2009 Sb.: §192 odst.2; 40/2009 Sb.: §192 odst.1; 40/2009 Sb.: §192 odst.3 písm.b);

21/2013 Řízení o odvolání

Datum: 30.01.2013 · Sbírkové č.: 21/2013 · Sp. zn.: Tpjn 303/2012 · Typ: Stanovisko (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - kolegium · Vydání: 3/2013 · Strana: 313 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §250 odst.1; 141/1961 Sb.: §254 odst.1; 141/1961 Sb.: §254 odst.3; 141/1961 Sb.: §254 odst.2; 141/1961 Sb.: §258; 141/1961 Sb.: §259;

22/2013 Obnova řízení

Datum: 30.01.2013 · Sbírkové č.: 22/2013 · Sp. zn.: Tpjn 302/2012 · Typ: Stanovisko (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - kolegium · Vydání: 3/2013 · Strana: 320 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §277; 209/1992 Sb.; 40/2009 Sb.: §83 odst.1; 40/2009 Sb.: §86 odst.1; 40/2009 Sb.: §91 odst.1;

Rozhodnutí ve věcech trestních

23/2013 Lichva

Datum: 11.04.2012 · Sbírkové č.: 23/2013 · Sp. zn.: 3 Tdo 225/2012 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2013 · Strana: 337 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §250; 140/1961 Sb.: §253; 40/2009 Sb.: §218; 40/2009 Sb.: §218 odst.1;

24/2013 Omyl skutkový; znásilnění

Datum: 24.08.2011 · Sbírkové č.: 24/2013 · Sp. zn.: 3 Tdo 929/2011 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2013 · Strana: 343 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §241 odst.1; 140/1961 Sb.: §241; 40/2009 Sb.: §18; 40/2009 Sb.: §185 odst.2 písm.a);

25/2013 Podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka

Datum: 23.11.2011 · Sbírkové č.: 25/2013 · Sp. zn.: 3 Tdo 1469/2011 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2013 · Strana: 355 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §261; 40/2009 Sb.: §404; JUD34700CZ Tpjn 302/2005;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

23/2013 Obec; obecní úřad; statutární orgán

Datum: 20.11.2012 · Sbírkové č.: 23/2013 · Sp. zn.: 21 Cdo 4521/2011 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2013 · Strana: 364 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §20 odst.1; 40/1964 Sb.: §20 odst.2; 128/2000 Sb.: §102 odst.2 písm.f); 128/2000 Sb.: §102 odst.2 písm.o); 128/2000 Sb.: §102 odst.2 písm.j); 128/2000 Sb.: §110 odst.4 písm.c); 128/2000 Sb.: §110 odst.4 písm.e); 128/2000 Sb.: §110 odst.4 písm.d); 262/2006 Sb.: §11 odst.1; 262/2006 Sb.: §52 písm.c);

24/2013 Možnost dání výpovědi z pracovního poměru v případě dispozice zaměstnavatele jinou vhodnou prací

Datum: 26.09.2012 · Sbírkové č.: 24/2013 · Sp. zn.: 21 Cdo 1520/2011 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2013 · Strana: 372 · Vztah k předpisu: 262/2006 Sb.: §52;

25/2013 Neplatnost právního úkonu; okamžité zrušení pracovního poměru

Datum: 17.10.2012 · Sbírkové č.: 25/2013 · Sp. zn.: 21 Cdo 2596/2011 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2013 · Strana: 379 · Vztah k předpisu: 262/2006 Sb.: §55 odst.1 písm.b) do 13.09.2009; 262/2006 Sb.: §55 odst.1 písm.b); 262/2006 Sb.: §60 do 13.09.2009; 262/2006 Sb.: §301 písm.d) do 13.09.2009;

26/2013 Přípustnost dovolání

Datum: 13.11.2012 · Sbírkové č.: 26/2013 · Sp. zn.: 4 Cmo 386/2012 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Olomouci · Vydání: 3/2013 · Strana: 386 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §75 odst.1; 99/1963 Sb.: §76h; 99/1963 Sb.: §202 odst.1;

27/2013 Doručování; přerušení řízení

Datum: 31.05.2012 · Sbírkové č.: 27/2013 · Sp. zn.: 5Co 1176/2012 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 3/2013 · Strana: 391 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §110 odst.1; 99/1963 Sb.: §159; 99/1963 Sb.: §167 odst.2; 99/1963 Sb.: §204;

28/2013 Bezdůvodné obohacení; pracovněprávní vztahy

Datum: 26.10.2012 · Sbírkové č.: 28/2013 · Sp. zn.: 21 Cdo 2424/2011 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2013 · Strana: 395 · Vztah k předpisu: 65/1965 Sb.: §1 odst.2 do 30.04.2004; 65/1965 Sb.: §1 odst.1 do 30.04.2004; 65/1965 Sb.: §243 do 30.04.2004; 65/1965 Sb.: §261 odst.1 do 30.04.2004; 65/1965 Sb.: §262 odst.1 do 30.04.2004; 65/1965 Sb.: §263 odst.1 do 30.04.2004; 262/2006 Sb.: §324; 262/2006 Sb.: §326;

29/2013 Opatrovník; určení otcovství

Datum: 09.11.2012 · Sbírkové č.: 29/2013 · Sp. zn.: 21 Cdo 2880/2011 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2013 · Strana: 403 · Vztah k předpisu: 94/1963 Sb.: §55; 99/1963 Sb.: §94 odst.1 věta první; 99/1963 Sb.: §192 odst.1; 99/1963 Sb.: §229 odst.4;

30/2013 Exekuce

Datum: 29.12.2011 · Sbírkové č.: 30/2013 · Sp. zn.: 40Co 881/2011 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 3/2013 · Strana: 409 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §251; 99/1963 Sb.: §268 odst.1 písm.g); 120/2001 Sb.: §52 odst.1;

31/2013 Ochrana osobnosti; řízení opatrovnické; svoboda projevu

Datum: 12.12.2012 · Sbírkové č.: 31/2013 · Sp. zn.: 30 Cdo 3770/2011 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2013 · Strana: 413 · Vztah k předpisu: 94/1963 Sb.: §31 odst.1 písm.a); 94/1963 Sb.: §31 odst.2; 40/1964 Sb.: §11; 40/1964 Sb.: §12 odst.3; 40/1964 Sb.: §12 odst.1; 40/1964 Sb.: §13 odst.3; 40/1964 Sb.: §13 odst.1; 104/1991 Sb.: čl.16; 359/1999 Sb.: §14;

32/2013 Neplatnost právního úkonu; společnost s ručením omezeným

Datum: 29.11.2012 · Sbírkové č.: 32/2013 · Sp. zn.: 29 Cdo 300/2010 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2013 · Strana: 424 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §196a do 30.6.2008; 513/1991 Sb.: §196a odst.3;

33/2013 Neplatnost právního úkonu; smlouva o úvěru

Datum: 19.12.2012 · Sbírkové č.: 33/2013 · Sp. zn.: 32 Cdo 2936/2012 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2013 · Strana: 431 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §39; 513/1991 Sb.: §497; 96/1993 Sb.: §1 písm.b); 96/1993 Sb.: §5 odst.2;

34/2013 Zástavní právo; zpeněžování; žaloba vylučovací (excindační)

Datum: 30.10.2012 · Sbírkové č.: 34/2013 · Sp. zn.: 29 Cdo 540/2010 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2013 · Strana: 439 · Vztah k předpisu: 328/1991 Sb.: §18; 328/1991 Sb.: §19; 328/1991 Sb.: §28;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.