Vydání 2/2013

Číslo: 2/2013 · Ročník: LXV

Obsah vydání 2/2013

Stáhnout PDF

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

11/2013 Legalizace výnosů z trestné činnosti

Datum: 24.04.2012 · Sbírkové č.: 11/2013 · Sp. zn.: 4 Tdo 383/2012 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2013 · Strana: 160 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §216 odst.1; 40/2009 Sb.: §216 odst.4 písm.b);

12/2013 Obhájce

Datum: 23.02.2012 · Sbírkové č.: 12/2013 · Sp. zn.: 3 Tz 120/2011 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2013 · Strana: 167 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §2 odst.13; 141/1961 Sb.: §41 odst.5; 141/1961 Sb.: §146 odst.2 písm.a); 141/1961 Sb.: §148;

13/2013 Vazba; vazební zasedání

Datum: 10.05.2012 · Sbírkové č.: 13/2013 · Sp. zn.: 11 Tvo 9/2012 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2013 · Strana: 173 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §72 odst.3; 141/1961 Sb.: §72 odst.1; 141/1961 Sb.: §72 odst.4; 141/1961 Sb.: §73d odst.3;

14/2013 Náhrada nákladů trestního řízení

Datum: 21.11.2011 · Sbírkové č.: 14/2013 · Sp. zn.: 14 To 157/2011 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 2/2013 · Strana: 177 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §152 odst.1; 141/1961 Sb.: §152 odst.1 písm.d); 141/1961 Sb.: §152 odst.1 písm.a); 141/1961 Sb.: §456 odst.1;

15/2013 Způsob výkonu trestu odnětí svobody

Datum: 09.11.2011 · Sbírkové č.: 15/2013 · Sp. zn.: 7 Tdo 1408/2011 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2013 · Strana: 182 · Vztah k předpisu: 169/1999 Sb.: §57; 169/1999 Sb.; 40/2009 Sb.: §56 odst.2; 40/2009 Sb.: §56 odst.3; 40/2009 Sb.: §99;

16/2013 Krádež; zneužití pravomoci úřední osoby

Datum: 15.03.2012 · Sbírkové č.: 16/2013 · Sp. zn.: 7 Tdo 285/2012 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2013 · Strana: 186 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §178; 40/2009 Sb.: §205 odst.1 písm.a); 40/2009 Sb.: §205 odst.1 písm.b); 40/2009 Sb.: §329 odst.1 písm.a);

17/2013 Ohrožení pohlavní nemocí; pokračování v trestném činu

Datum: 11.07.2012 · Sbírkové č.: 17/2013 · Sp. zn.: 7 Tdo 817/2012 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2013 · Strana: 194 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §116; 40/2009 Sb.: §155;

18/2013 Dobrovolné upuštění od přípravy; pokračování v trestném činu

Datum: 27.10.2011 · Sbírkové č.: 18/2013 · Sp. zn.: 8 Tdo 1296/2011 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2013 · Strana: 199 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §20 odst.3 písm.a); 40/2009 Sb.: §20 odst.3; 40/2009 Sb.: §116;

19/2013 Jednočinný souběh; řízení o dovolání; řízení o odvolání

Datum: 13.09.2012 · Sbírkové č.: 19/2013 · Sp. zn.: 6 Tdo 955/2012 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2013 · Strana: 211 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §254 odst.1; 141/1961 Sb.: §265b odst.1 písm.g);

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

11/2013 Vyklizení bytu; poplatky soudní

Datum: 29.10.2012 · Sbírkové č.: 11/2013 · Sp. zn.: 11Co 615/2012 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 2/2013 · Strana: 220 · Vztah k předpisu: 549/1991 Sb.: §6a odst.6; 549/1991 Sb.: §9 odst.1;

12/2013 Pravomoc soudu

Datum: 27.09.2012 · Sbírkové č.: 12/2013 · Sp. zn.: 33 Cdo 3793/2011 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2013 · Strana: 222 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §103; 99/1963 Sb.: §104 odst.1; 32001R0044 (EU): čl.1 odst.1; 32001R0044 (EU);

13/2013 Přikázání věci (delegace)

Datum: 25.10.2012 · Sbírkové č.: 13/2013 · Sp. zn.: 21 Nd 299/2012 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2013 · Strana: 230 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §12 odst.2;

14/2013 Řízení opatrovnické

Datum: 06.08.2012 · Sbírkové č.: 14/2013 · Sp. zn.: 14Co 225/2012 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 2/2013 · Strana: 232 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §192;

15/2013 Školství; dovolání

Datum: 25.09.2012 · Sbírkové č.: 15/2013 · Sp. zn.: 20 Cdo 2386/2012 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2013 · Strana: 236 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §40 odst.1 písm.e); 99/1963 Sb.: §243b odst.2; 99/1963 Sb.: §274 odst.1 písm.f); 111/1998 Sb.: §6 odst.1 písm.e); 111/1998 Sb.: §58 odst.3; 111/1998 Sb.: §58 odst.8; 111/1998 Sb.: §58 odst.4; 120/2001 Sb.: §40 odst.1 písm.e);

16/2013 Držba

Datum: 12.12.2012 · Sbírkové č.: 16/2013 · Sp. zn.: 31 Cdo 2897/2010 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 2/2013 · Strana: 241 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §131 odst.1; 89/2012 Sb.: §995; 89/2012 Sb.: §1000; 89/2012 Sb.: §1121;

17/2013 Bezdůvodné obohacení; podílové spoluvlastnictví

Datum: 10.10.2012 · Sbírkové č.: 17/2013 · Sp. zn.: 31 Cdo 503/2011 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 2/2013 · Strana: 247 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §137 odst.1; 40/1964 Sb.: §139 odst.2; 40/1964 Sb.: §451; 40/1964 Sb.: §451 odst.1; 89/2012 Sb.: §1122; 89/2012 Sb.: §2991;

18/2013 Nájem bytu; ochrana vlastnictví; promlčení

Datum: 22.02.2012 · Sbírkové č.: 18/2013 · Sp. zn.: 13 Co 578/2011 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 2/2013 · Strana: 255 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §3 odst.1; 40/1964 Sb.: §101;

19/2013 Dědění

Datum: 25.10.2012 · Sbírkové č.: 19/2013 · Sp. zn.: 21 Cdo 3977/2010 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2013 · Strana: 262 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §40a do 30.06.2006; 40/1964 Sb.: §473 do 30.06.2006; 40/1964 Sb.: §473; 40/1964 Sb.: §479 do 30.06.2006; 40/1964 Sb.: §479; 40/1964 Sb.: §484 do 30.06.2006; 40/1964 Sb.: §484; 89/2012 Sb.: §1645; 89/2012 Sb.: §1663;

20/2013 Smlouva mezinárodní; smlouva o přepravě nákladu

Datum: 10.10.2012 · Sbírkové č.: 20/2013 · Sp. zn.: 31 Cdo 488/2010 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 2/2013 · Strana: 272 · Vztah k předpisu: 11/1975 Sb.; 513/1991 Sb.: §601; 513/1991 Sb.: §610;

21/2013 Insolvence

Datum: 29.11.2012 · Sbírkové č.: 21/2013 · Sp. zn.: MSPH 60 INS 6477/2011, 60 ICm 2734/2011, 29 ICdo 17/2012 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2013 · Strana: 283 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §160 odst.4; 182/2006 Sb.: §200;

22/2013 Konkurs; konkursní odměna; podmínky řízení

Datum: 31.10.2012 · Sbírkové č.: 22/2013 · Sp. zn.: 29 Cdo 4201/2010 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2013 · Strana: 294 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §159a do 31.12.2007; 99/1963 Sb.: §167 do 31.12.2007; 99/1963 Sb.: §229 do 31.12.2007; 328/1991 Sb.: §8 31.12.2007; 328/1991 Sb.: §29 do 31.12.2007; 328/1991 Sb.: §44 odst.1 písm.a);

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.