Vydání 1/2013

Číslo: 1/2013 · Ročník: LXV

Obsah vydání 1/2013

Stáhnout PDF

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

1/2013 Účinky rozsudku cizího státu

Datum: 21.09.2012 · Sbírkové č.: 1/2013 · Sp. zn.: 11 Tcu 137/2012 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2013 · Strana: 2 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §452; 269/1994 Sb.: §4 odst.4; 357/2011 Sb.;

2/2013 Bezplatná obhajoba

Datum: 24.10.2011 · Sbírkové č.: 2/2013 · Sp. zn.: 11 Tz 49/2011 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2013 · Strana: 5 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §33 odst.2;

3/2013 Neoprávněné užívání cizí věci; krádež

Datum: 27.04.2011 · Sbírkové č.: 3/2013 · Sp. zn.: 3 Tdo 206/2011 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2013 · Strana: 11 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §137; 40/2009 Sb.: §205; 40/2009 Sb.: §207;

4/2013 Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku

Datum: 17.08.2011 · Sbírkové č.: 4/2013 · Sp. zn.: 3 Tdo 1027/2011 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2013 · Strana: 16 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §234 odst.4 písm.b); 40/2009 Sb.: §234 odst.3; 40/2009 Sb.: §234 odst.3 bod 1;

5/2013 Nedbalost; zavinění

Datum: 27.06.2012 · Sbírkové č.: 5/2013 · Sp. zn.: 5 Tdo 540/2012 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2013 · Strana: 20 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §5; 140/1961 Sb.: §255a odst.1; 40/2009 Sb.: §2 odst.1; 40/2009 Sb.: §16; 40/2009 Sb.: §221;

6/2013 Důvod dovolání, že obviněný neměl obhájce; zvolený obhájce

Datum: 18.01.2012 · Sbírkové č.: 6/2013 · Sp. zn.: 8 Tdo 1454/2011 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2013 · Strana: 40 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §37; 141/1961 Sb.: §265b odst.1 písm.c); 141/1961 Sb.: §265b odst.1; 85/1996 Sb.: §26;

7/2013 Tlumočné

Datum: 04.03.2011 · Sbírkové č.: 7/2013 · Sp. zn.: 14 To 28/2011 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 1/2013 · Strana: 49 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §29; 36/1967 Sb.: §18;

8/2013 Nadřízený orgán; vyloučení orgánů činných v trestním řízení

Datum: 24.01.2012 · Sbírkové č.: 8/2013 · Sp. zn.: 7 Tz 5/2012 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2013 · Strana: 51 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §25; 141/1961 Sb.: §30 odst.3; 141/1961 Sb.: §146 odst.2 písm.a); 141/1961 Sb.: §158; 283/1993 Sb.: §12d;

9/2013 Mimořádné zvýšení trestu odnětí svobody; výrok rozhodnutí

Datum: 22.02.2012 · Sbírkové č.: 9/2013 · Sp. zn.: 8 Tdo 33/2012 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2013 · Strana: 55 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §42 písm.p); 40/2009 Sb.: §59 odst.1;

10/2013 Dovolání; lhůty; obhájce

Datum: 22.03.2012 · Sbírkové č.: 10/2013 · Sp. zn.: 6 Tdo 251/2012 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2013 · Strana: 65 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §33 odst.4; 141/1961 Sb.: §33 odst.2; 141/1961 Sb.: §60 odst.2; 141/1961 Sb.: §265e odst.2; 141/1961 Sb.: §265e odst.1;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

1/2013 Stavební řízení; pravomoc soudu; vydání věci

Datum: 12.09.2012 · Sbírkové č.: 1/2013 · Sp. zn.: 31 Cdo 1074/2012 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 1/2013 · Strana: 70 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §7 odst.1; 40/1964 Sb.: §126 odst.1; 132/1998 Sb.: §100 odst.5; 132/1998 Sb.: §100 odst.3; 183/2006 Sb.: §157 odst.3;

2/2013 Určení lhůty k provedení procesního úkonu

Datum: 10.09.2012 · Sbírkové č.: 2/2013 · Sp. zn.: 21 Cul 5/2012 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2013 · Strana: 76 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §214 odst.3; 99/1963 Sb.: §214 odst.2; 99/1963 Sb.: §214 odst.1; 99/1963 Sb.: §219a odst.2; 6/2002 Sb.: §174a;

3/2013 Dědické řízení; účastníci řízení

Datum: 27.06.2012 · Sbírkové č.: 3/2013 · Sp. zn.: 21 Cdo 3701/2010 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2013 · Strana: 80 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §90; 99/1963 Sb.: §175q; 99/1963 Sb.: §175k odst.2; 99/1963 Sb.: §237 odst.1 písm.c);

4/2013 Exekuce; příslušnost soudu místní

Datum: 12.09.2012 · Sbírkové č.: 4/2013 · Sp. zn.: 31 Nd 200/2012 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2013 · Strana: 86 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §11 odst.3; 120/2001 Sb.: §45 odst.2;

5/2013 Neplatnost právního úkonu; převod nemovitosti; zemědělská půda

Datum: 26.09.2012 · Sbírkové č.: 5/2013 · Sp. zn.: 30 Cdo 2373/2012 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2013 · Strana: 90 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §39; 95/1999 Sb.: §7 odst.2; 500/2004 Sb.: §26; 89/2012 Sb.: §580; 89/2012 Sb.: §588;

6/2013 Byt; spoluvlastnictví

Datum: 15.08.2012 · Sbírkové č.: 6/2013 · Sp. zn.: 29 Cdo 4195/2010 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2013 · Strana: 101 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §161 odst.3; 72/1994 Sb.: §6; 72/1994 Sb.: §8; 72/1994 Sb.: §21 odst.2;

7/2013 Odpovědnost státu za škodu; rehabilitace soudní i mimosoudní

Datum: 12.09.2012 · Sbírkové č.: 7/2013 · Sp. zn.: 31 Cdo 1791/2011 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 1/2013 · Strana: 104 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §5 odst.2; 40/1964 Sb.: §420 odst.1; 87/1991 Sb.: §5; 82/1998 Sb.: §13 odst.1;

8/2013 Myslivost; náhrada škody; prekluze

Datum: 21.08.2012 · Sbírkové č.: 8/2013 · Sp. zn.: 25 Cdo 4682/2010 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2013 · Strana: 124 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §152 odst.2; 449/2001 Sb.: §55; 449/2001 Sb.: §55 odst.1 písm.a);

9/2013 Privatizace; smlouva licenční

Datum: 12.09.2012 · Sbírkové č.: 9/2013 · Sp. zn.: 31 Cdo 1058/2010 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 1/2013 · Strana: 130 · Vztah k předpisu: 92/1991 Sb.: §15 odst.1;

10/2013 Insolvence; insolvenční návrh; náhrada škody

Datum: 12.07.2012 · Sbírkové č.: 10/2013 · Sp. zn.: KSBR 40 INS 5261/2008, 29 NSČR 15/2010 - A - 87 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2013 · Strana: 138 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §420 odst.1; 513/1991 Sb.: §548 odst.1; 182/2006 Sb.: §86; 182/2006 Sb.: §105; 182/2006 Sb.: §143 odst.2; 182/2006 Sb.: §147;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.