Vydání 8/2012

Číslo: 8/2012 · Ročník: LXIV

Obsah vydání 8/2012

Stáhnout PDF

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

47/2012 Zákaz pobytu

Datum: 12.10.2011 · Sbírkové č.: 47/2012 · Sp. zn.: 8 Tdo 1087/2011 - I. · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2012 · Strana: 1002 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §75 odst.1; 326/1999 Sb.; 40/2009 Sb.: §75; 40/2009 Sb.: §75 odst.1;

48/2012 Počítání lhůt

Datum: 09.11.2011 · Sbírkové č.: 48/2012 · Sp. zn.: 8 Tdo 1347/2011 - I. · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2012 · Strana: 1009 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §265e odst.2; 141/1961 Sb.: §265e odst.1;

49/2012 Veřejná listina

Datum: 28.07.2011 · Sbírkové č.: 49/2012 · Sp. zn.: 6 Tdo 198/2011 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2012 · Strana: 1014 · Vztah k předpisu: 358/1992 Sb.: §6; 358/1992 Sb.: §72 odst.2; 358/1992 Sb.: §73; 358/1992 Sb.: §74; 40/2009 Sb.: §131 odst.1; 40/2009 Sb.: §348;

50/2012 Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy

Datum: 09.11.2011 · Sbírkové č.: 50/2012 · Sp. zn.: 8 Tdo 1363/2011 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2012 · Strana: 1020 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §283; 40/2009 Sb.: §283; 40/2009 Sb.: §283 odst.1; 32004R0273 (EU); 32005R0111 (EU);

51/2012 Obhajoba

Datum: 25.01.2012 · Sbírkové č.: 51/2012 · Sp. zn.: 3 Tdo 87/2012 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2012 · Strana: 1026 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §33 odst.5; 141/1961 Sb.: §33 odst.1;

52/2012 Vykonávací řízení

Datum: 06.12.2011 · Sbírkové č.: 52/2012 · Sp. zn.: 11 Td 51/2011 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2012 · Strana: 1032 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §351 odst.1;

53/2012 Zneužití informace a postavení v obchodním styku

Datum: 31.08.2011 · Sbírkové č.: 53/2012 · Sp. zn.: 5 Tdo 866/2011 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2012 · Strana: 1036 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §128 odst.2; 40/2009 Sb.: §255 odst.2;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

100/2012 Rozhodčí řízení; žaloba

Datum: 09.05.2012 · Sbírkové č.: 100/2012 · Sp. zn.: 23 Cdo 3728/2011 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2012 · Strana: 1060 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §31; 99/1963 Sb.: §79 odst.1; 99/1963 Sb.: §237 odst.1 písm.c); 216/1994 Sb.: §31; 216/1994 Sb.: §31 do 31.3.2012; 216/1994 Sb.: §32 do 31.3.2012; 216/1994 Sb.: §32; 216/1994 Sb.: §33; 19/2012 Sb.; 89/2012 Sb.: §1815;

101/2012 Rozsudek pro uznání

Datum: 28.02.2012 · Sbírkové č.: 101/2012 · Sp. zn.: 23 Cdo 4311/2011 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2012 · Strana: 1066 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §101 odst.1 písm.a); 99/1963 Sb.: §114b odst.5; 99/1963 Sb.: §114b; 99/1963 Sb.: §114b odst.1; 99/1963 Sb.: §153a; 99/1963 Sb.: §153a odst.3;

102/2012 Určení otcovstí; vázanost soudu právním názorem

Datum: 26.04.2012 · Sbírkové č.: 102/2012 · Sp. zn.: 30 Cdo 3430/2011 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2012 · Strana: 1076 · Vztah k předpisu: 94/1963 Sb.: §52 odst.1; 94/1963 Sb.: §62 do 19.3.2012; 94/1963 Sb.: §62 do 19.03.2012; 99/1963 Sb.: §100 odst.4; 104/1991 Sb.: čl.3 odst.1; 104/1991 Sb.: čl.7 odst.1; 104/1991 Sb.: čl.12; 209/1992 Sb.: čl.3 odst.1;

103/2012 Dědické řízení; odporovatelnost; právní úkony

Datum: 17.05.2012 · Sbírkové č.: 103/2012 · Sp. zn.: 21 Cdo 4369/2010 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2012 · Strana: 1087 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §42a odst.3; 40/1964 Sb.: §42a odst.2; 40/1964 Sb.: §42a odst.1; 40/1964 Sb.: §42a; 40/1964 Sb.: §42a odst.4; 40/1964 Sb.: §460; 40/1964 Sb.: §473 odst.1; 40/1964 Sb.: §482 odst.2; 40/1964 Sb.: §482 odst.1; 89/2012 Sb.: §589; 89/2012 Sb.: §590; 89/2012 Sb.: §1693;

104/2012 Dobré mravy; neplatnost právního úkonu; úroky z prodlení

Datum: 16.05.2012 · Sbírkové č.: 104/2012 · Sp. zn.: 31 Cdo 717/2010 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 8/2012 · Strana: 1095 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §3 odst.1; 40/1964 Sb.: §39; 513/1991 Sb.: §265; 513/1991 Sb.: §301; 513/1991 Sb.: §369 odst.1; 513/1991 Sb.: §565; 89/2012 Sb.: §13; 89/2012 Sb.: §1970; JUD151905CZ I. ÚS 523/07; JUD181441CZ I. ÚS 728/10 - 1; JUD8356CZ III Odon 20/96; JUD9554CZ 3 Cdon 69/96; JUD31706CZ II. ÚS 249/97; JUD22454CZ 29 Cdo 1583/2000; JUD23325CZ 21 Cdo 486/2002; JUD38475CZ 32 Odo 468/2003; JUD89006CZ 32 Odo 1022/2004; JUD28749CZ 33 Odo 875/2005; JUD33990CZ 33 Odo 1630/2005; JUD39087CZ 33 Odo 438/2005; JUD95739CZ 33 Odo 61/2005; JUD100817CZ 32 Odo 785/2005; JUD106420CZ 32 Cdo 5492/2007; JUD107625CZ 32 Cdo 1164/2007; JUD140645CZ 32 Cdo 3010/2007; JUD155190CZ 32 Cdo 2185/2008; JUD164019CZ 23 Cdo 2924/2009; JUD166279CZ 32 Cdo 3546/2009;

105/2012 Bezdůvodné obohacení

Datum: 16.05.2012 · Sbírkové č.: 105/2012 · Sp. zn.: 31 Cdo 4781/2009 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 8/2012 · Strana: 1104 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §107 odst.3; 40/1964 Sb.: §457; 513/1991 Sb.: §1 odst.2; 513/1991 Sb.: §391; 513/1991 Sb.: §397;

106/2012 Vlastnictví; vlastnictví bytů

Datum: 11.04.2012 · Sbírkové č.: 106/2012 · Sp. zn.: 29 Cdo 3269/2010 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2012 · Strana: 1113 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §126 odst.1; 72/1994 Sb.: §9 odst.1; 89/2012 Sb.: §1042; 89/2012 Sb.: §1194;

107/2012 Držba

Datum: 27.10.2011 · Sbírkové č.: 107/2012 · Sp. zn.: 22 Cdo 4370/2009 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2012 · Strana: 1117 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §130 odst.2; 89/2012 Sb.: §996;

108/2012 Společné jmění manželů; zajištění závazku převodem práva

Datum: 16.05.2012 · Sbírkové č.: 108/2012 · Sp. zn.: 31 Cdo 1374/2010 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 8/2012 · Strana: 1123 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §39; 40/1964 Sb.: §145 odst.3; 40/1964 Sb.: §553; 89/2012 Sb.: §713; 89/2012 Sb.: §2040;

109/2012 Závěť

Datum: 27.02.2012 · Sbírkové č.: 109/2012 · Sp. zn.: 21 Cdo 341/2010 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2012 · Strana: 1130 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §476c; 40/1964 Sb.: §476c odst.2; 89/2012 Sb.: §1536;

110/2012 Konkurs; pojištění

Datum: 18.04.2012 · Sbírkové č.: 110/2012 · Sp. zn.: 29 Cdo 1400/2010 - I. · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2012 · Strana: 1134 · Vztah k předpisu: 328/1991 Sb.: §8 do 31.12.2007; 328/1991 Sb.: §8 odst.2;

111/2012 Konkurs; smlouva o sdružení

Datum: 27.04.2012 · Sbírkové č.: 111/2012 · Sp. zn.: 29 Cdo 1702/2010 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2012 · Strana: 1142 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §513; 40/1964 Sb.: §514; 40/1964 Sb.: §515; 40/1964 Sb.: §829; 40/1964 Sb.: §834; 40/1964 Sb.: §835 odst.1; 328/1991 Sb.: §19 odst.2; 328/1991 Sb.: §19 odst.2 do 31.12.2007; 328/1991 Sb.: §20 odst.1 do 31.12.2007; 328/1991 Sb.: §31 odst.2 písm.e) do 31.12.2007;

112/2012 Oddlužení

Datum: 28.03.2012 · Sbírkové č.: 112/2012 · Sp. zn.: KSOS 31 INS 12026/2010, 29 NSČR 32/2011 - B - 37 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2012 · Strana: 1154 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §237 odst.1 písm.c); 99/1963 Sb.: §238a odst.1 písm.a); 40/1964 Sb.: §164 odst.1; 182/2006 Sb.: §7 odst.1; 182/2006 Sb.: §136 odst.2 písm.f); 182/2006 Sb.: §173 odst.1; 182/2006 Sb.: §184; 182/2006 Sb.: §185; 182/2006 Sb.: §192 odst.2; 182/2006 Sb.: §195; 182/2006 Sb.: §205 odst.4; 182/2006 Sb.: §395; 182/2006 Sb.: §398 odst.3; 182/2006 Sb.: §405;

113/2012 Incidenční spory; insolvence

Datum: 25.04.2012 · Sbírkové č.: 113/2012 · Sp. zn.: MSPH 94 INS 3902/2010 94 ICm 2075/2010, 29 ICdo 7/2012 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2012 · Strana: 1163 · Vztah k předpisu: 1/1993 Sb.: čl.89; 182/2006 Sb.: §160 odst.4 do 30.03.2011; 182/2006 Sb.: §192 odst.1 do 30.03.2011; 182/2006 Sb.: §192 do 30.3.2011; 182/2009 Sb.: §160 do 30.3.2011; 241/2010 Sb.; 69/2011 Sb.: čl.II. bod 1.; 69/2011 Sb.: čl.II;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.