Vydání 7/2012

Číslo: 7/2012 · Ročník: LXIV

Obsah vydání 7/2012

Stáhnout PDF

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Stanoviska

86/2012 Náklady řízení; policie

Datum: 13.06.2012 · Sbírkové č.: 86/2012 · Sp. zn.: Cpjn 205/2011 · Typ: Stanovisko (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - kolegium · Vydání: 7/2012 · Strana: 905 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §52 odst.3; 361/2000 Sb.: §118a odst.5; 150/2002 Sb.: §43; 379/2005 Sb.: §16 odst.8; 273/2008 Sb.: §21 odst.2;

Rozhodnutí ve věcech trestních

41/2012 Škoda; podvod

Datum: 22.09.2011 · Sbírkové č.: 41/2012 · Sp. zn.: 8 Tdo 784/2011 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2012 · Strana: 854 · Vztah k předpisu: 48/1997 Sb.; 40/2009 Sb.: §138; 40/2009 Sb.: §209;

42/2012 Zanedbání povinné výživy; předběžná otázka

Datum: 31.08.2011 · Sbírkové č.: 42/2012 · Sp. zn.: 8 Tdo 624/2011 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2012 · Strana: 862 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §85 odst.1; 140/1961 Sb.: §96 odst.1; 140/1961 Sb.: §213; 140/1961 Sb.: §213 odst.1; 141/1961 Sb.: §2 odst.6; 141/1961 Sb.: §9 odst.1; 141/1961 Sb.: §9 odst.2; 40/2009 Sb.: §196 odst.1;

43/2012 Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání; subsidiarita trestní represe

Datum: 31.08.2011 · Sbírkové č.: 43/2012 · Sp. zn.: 8 Tdo 950/2011 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2012 · Strana: 872 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §12 odst.2; 40/2009 Sb.: §337 odst.1 písm.a);

44/2012 Zjednodušené vydání; zkrácené předávací řízení

Datum: 17.05.2010 · Sbírkové č.: 44/2012 · Sp. zn.: 12 To 39/2010 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 7/2012 · Strana: 878 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §398; 141/1961 Sb.: §413; 141/1961 Sb.: §413 odst.1; 141/1961 Sb.: §413 odst.2;

45/2012 Zvýhodnění (zvýhodňování) věřitele

Datum: 11.01.2012 · Sbírkové č.: 45/2012 · Sp. zn.: 5 Tdo 1624/2011 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2012 · Strana: 881 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §223 odst.2; 40/2009 Sb.: §223 odst.1;

46/2012 Obchodování s lidmi

Datum: 14.12.2011 · Sbírkové č.: 46/2012 · Sp. zn.: 3 Tdo 105/2011 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2012 · Strana: 891 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §15; 40/2009 Sb.: §168 odst.1; 40/2009 Sb.: §168;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

85/2012 Obsazení soudu; podjatost

Datum: 18.04.2012 · Sbírkové č.: 85/2012 · Sp. zn.: MSPH 76 INS 8711/2009, 29 NSČR 26/2012 - B - 546 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2012 · Strana: 902 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §14; 99/1963 Sb.: §229 odst.1 písm.f); 99/1963 Sb.: §229 odst.1 písm.e);

87/2012 Dědické řízení

Datum: 16.03.2010 · Sbírkové č.: 87/2012 · Sp. zn.: 21 Cdo 4947/2008 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2012 · Strana: 910 · Vztah k předpisu: 97/1963 Sb.: §45 odst.1 písm.c); 99/1963 Sb.: §239 do 30.06.2009; 99/1963 Sb.: §243b do 30.06.2009; 89/2012 Sb.: §1140; 89/2012 Sb.: §1479;

88/2012 Poplatky soudní

Datum: 17.02.2012 · Sbírkové č.: 88/2012 · Sp. zn.: 29 Cdo 242/2012 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2012 · Strana: 917 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §138;

89/2012 Odměna advokáta; opatrovník

Datum: 19.09.2007 · Sbírkové č.: 89/2012 · Sp. zn.: 17Co 394/2007 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 7/2012 · Strana: 918 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §191b odst.2; 177/1996 Sb.: §11 odst.1 písm.b);

90/2012 Vydržení

Datum: 27.10.2011 · Sbírkové č.: 90/2012 · Sp. zn.: 22 Cdo 1085/2010 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2012 · Strana: 921 · Vztah k předpisu: 26/1957 Sb.: §18 odst.1; 99/1963 Sb.: §99 odst.1; 99/1963 Sb.: §241a odst.2 písm.a); 40/1964 Sb.: §130 odst.1;

91/2012 Podílové spoluvlastnictví; poučovací povinnost soudu; promlčení; vady podání

Datum: 30.11.2011 · Sbírkové č.: 91/2012 · Sp. zn.: 22 Cdo 3766/2011 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2012 · Strana: 930 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §139 odst.2; 40/1964 Sb.: §142 odst.1;

92/2012 Autorské právo

Datum: 30.11.2011 · Sbírkové č.: 92/2012 · Sp. zn.: 30 Cdo 3474/2010 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2012 · Strana: 940 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §237 odst.1 písm.b) od 01.07.2009; 121/2000 Sb.: §29; 121/2000 Sb.: §30 odst.1; 121/2000 Sb.: §40 odst.1 písm.c); 216/2006 Sb.: čl.II odst.5;

93/2012 Konkurs; náhrada škody

Datum: 11.04.2012 · Sbírkové č.: 93/2012 · Sp. zn.: 29 Cdo 4968/2009 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2012 · Strana: 946 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §109; 40/1964 Sb.: §420; 328/1991 Sb.: §3 do 31.12.2007; 328/1991 Sb.: §3; 328/1991 Sb.: §30 do 31.12.2007;

94/2012 Družstvo; účastníci řízení

Datum: 15.02.2012 · Sbírkové č.: 94/2012 · Sp. zn.: 29 Cdo 1367/2011 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2012 · Strana: 960 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §9 odst.3 písm.g); 99/1963 Sb.: §94 odst.3; 99/1963 Sb.: §200e odst.3; 513/1991 Sb.: §230;

95/2012 Byt

Datum: 25.01.2012 · Sbírkové č.: 95/2012 · Sp. zn.: 29 Cdo 3706/2010 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2012 · Strana: 965 · Vztah k předpisu: 72/1994 Sb.: §11 odst.3; 89/2012 Sb.: §1209;

96/2012 Likvidace obchodní společnosti

Datum: 31.05.2011 · Sbírkové č.: 96/2012 · Sp. zn.: 29 Cdo 1081/2011 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2012 · Strana: 969 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §68; 513/1991 Sb.: §71 odst.4; 513/1991 Sb.: §74 odst.2; 89/2012 Sb.: §191; 89/2012 Sb.: §199;

97/2012 Konkurs; leasing

Datum: 28.03.2012 · Sbírkové č.: 97/2012 · Sp. zn.: 29 Cdo 3793/2010 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2012 · Strana: 973 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §491 odst.2; 40/1964 Sb.: §680 odst.2; 328/1991 Sb.: §18 odst.3; 328/1991 Sb.: §19 odst.3;

99/2012 Insolvenční návrh

Datum: 28.03.2012 · Sbírkové č.: 99/2012 · Sp. zn.: MSPH 95 INS 11931/2011, 29 NSČR 21/2012 - A - 58 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2012 · Strana: 994 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §107 odst.1; 99/1963 Sb.: §229 odst.1 písm.d); 182/2006 Sb.: §107;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.