Vydání 5/2012

Číslo: 5/2012 · Ročník: LXIV

Obsah vydání 5/2012

Stáhnout PDF

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

30/2012 Uznání a výkon cizozemských rozhodnutí

Datum: 19.01.2011 · Sbírkové č.: 30/2012 · Sp. zn.: 14 To 51/2010 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 5/2012 · Strana: 576 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §460u odst.4; 141/1961 Sb.: §460p a násl.; 141/1961 Sb.: §460p; 141/1961 Sb.: §460t odst.1; 459/2011 Sb.;

31/2012 Odměna ustanoveného obhájce

Datum: 16.02.2006 · Sbírkové č.: 31/2012 · Sp. zn.: 4 Tz 4/2006 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2012 · Strana: 579 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §151 odst.2; 177/1996 Sb.: §11 odst.1 písm.b);

32/2012 Hlavní líčení; řízení před samosoudcem; zjednodušené řízení před samosoudcem

Datum: 15.06.2011 · Sbírkové č.: 32/2012 · Sp. zn.: 4 Tdo 659/2011 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2012 · Strana: 586 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §166 odst.1; 141/1961 Sb.: §202 odst.2 písm.b); 141/1961 Sb.: §314b; 141/1961 Sb.: §314b a násl.; 2/1993 Sb.: čl.38 odst.2;

33/2012 Krádež

Datum: 14.11.2011 · Sbírkové č.: 33/2012 · Sp. zn.: 15 Tdo 706/2011 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 5/2012 · Strana: 593 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.; 40/2009 Sb.: §205 odst.1 písm.d); 40/2009 Sb.: §205 odst.1; 40/2009 Sb.: §205 odst.1 písm.c); 40/2009 Sb.: §205 odst.1 písm.b); 40/2009 Sb.: §205 odst.2; 40/2009 Sb.: §205 odst.1 písm.a); 40/2009 Sb.: §205 odst.1 písm.e); 40/2009 Sb.: §205 odst.1 písm.a) až e; 330/2011 Sb.;

34/2012 Těžké ublížení na zdraví; úmysl

Datum: 13.09.2011 · Sbírkové č.: 34/2012 · Sp. zn.: 7 Tdo 1081/2011 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2012 · Strana: 609 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §15; 40/2009 Sb.: §15 odst.1 písm.b); 40/2009 Sb.: §145; 40/2009 Sb.: §145 odst.1 písm.a); 40/2009 Sb.: §145 odst.1; 40/2009 Sb.: §145 odst.2 písm.a);

35/2012 Příslušnost soudu; rozhodnutí v přípravném řízení; řízení o stížnosti

Datum: 05.10.2011 · Sbírkové č.: 35/2012 · Sp. zn.: 7 Tz 68/2011 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2012 · Strana: 613 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §12 odst.10; 141/1961 Sb.: §16; 141/1961 Sb.: §16 až 22; 141/1961 Sb.: §16-22; 141/1961 Sb.: §17; 141/1961 Sb.: §18; 141/1961 Sb.: §20; 141/1961 Sb.: §21; 141/1961 Sb.: §22; 141/1961 Sb.: §26; 141/1961 Sb.: §30 odst.2; 141/1961 Sb.: §71 odst.3; 141/1961 Sb.: §146a odst.1 písm.a);

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

56/2012 (x) - zrušeno nálezem I. ÚS 1485/12 ze dne 20. listopadu 2013 Poplatky soudní

Datum: 10.02.2012 · Sbírkové č.: 56/2012 · Sp. zn.: 44Co 444/2011 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 5/2012 · Strana: 620 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §107 odst.5; 549/1991 Sb.: §10 odst.3; 218/2011 Sb.: čl.II; 218/2011 Sb.;

57/2012 Dovolání; poplatky soudní

Datum: 27.01.2012 · Sbírkové č.: 57/2012 · Sp. zn.: KSOS 22 INS 9585/2010, 29 NSČR 6/2012 - P9 - 14 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2012 · Strana: 622 · Vztah k předpisu: 549/1991 Sb.: §9; 549/1991 Sb.: §10 odst.5; 549/1991 Sb.: §10 odst.3; 549/1991 Sb.: §11 odst.2 písm.r); 549/1991 Sb.: §11 odst.1;

58/2012 Byt; určovací žaloba

Datum: 25.01.2012 · Sbírkové č.: 58/2012 · Sp. zn.: 29 Cdo 383/2010 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2012 · Strana: 625 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §80 písm.c); 99/1963 Sb.: §91 odst.1; 72/1994 Sb.: §11 odst.3;

59/2012 Akciová společnost

Datum: 30.11.2011 · Sbírkové č.: 59/2012 · Sp. zn.: 29 Cdo 1829/2011 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2012 · Strana: 630 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §118b odst.1; 99/1963 Sb.: §118a odst.1; 99/1963 Sb.: §118a odst.3; 99/1963 Sb.: §118b; 513/1991 Sb.: §196a;

60/2012 Dobré mravy; promlčení; výkon rozhodnutí; zastavení výkonu rozhodnutí (exekuce)

Datum: 31.01.2012 · Sbírkové č.: 60/2012 · Sp. zn.: 20 Cdo 595/2010 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2012 · Strana: 636 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §268; 40/1964 Sb.: §3 odst.1;

61/2012 Konkurs

Datum: 26.01.2012 · Sbírkové č.: 61/2012 · Sp. zn.: 29 Cdo 4469/2011 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2012 · Strana: 639 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §80 písm.c); 328/1991 Sb.: §14 odst.1 písm.a); 328/1991 Sb.: §18; 328/1991 Sb.: §27 odst.5;

62/2012 Manželství; neplatnost právního úkonu; převod vlastnictví

Datum: 11.01.2012 · Sbírkové č.: 62/2012 · Sp. zn.: 31 Cdo 51/2010 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 5/2012 · Strana: 647 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §41; 40/1964 Sb.: §143; 40/1964 Sb.: §703; 40/1964 Sb.: §704; 72/1994 Sb.: §23 odst.1; 89/2012 Sb.: §580; 89/2012 Sb.: §709; 89/2012 Sb.: §1188;

63/2012 Přípustnost dovolání; společné jmění manželů; společenství účastníků řízení

Datum: 26.01.2012 · Sbírkové č.: 63/2012 · Sp. zn.: 23 Cdo 218/2010 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2012 · Strana: 654 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §159a odst.1; 99/1963 Sb.: §237 odst.3; 99/1963 Sb.: §243b odst.5; 40/1964 Sb.: §145; 40/1964 Sb.: §145 odst.4;

64/2012 Právnická osoba; způsobilost k právním úkonům; způsobilost k právům a povinnostem

Datum: 30.11.2011 · Sbírkové č.: 64/2012 · Sp. zn.: 29 Cdo 406/2010 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2012 · Strana: 662 · Vztah k předpisu: 72/1994 Sb.: §4 odst.2 písm.c); 72/1994 Sb.: §4 odst.2; 72/1994 Sb.: §9 odst. 1; 72/1994 Sb.: §9 odst.1; 72/1994 Sb.: §11 odst.4;

65/2012 Odpovědnost státu za škodu, finanční arbitr; náhrada škody

Datum: 26.01.2012 · Sbírkové č.: 65/2012 · Sp. zn.: 25 Cdo 4744/2010 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2012 · Strana: 664 · Vztah k předpisu: 82/1998 Sb.: §3 písm.b); 82/1998 Sb.: §3; 229/2002 Sb.: §1 odst.1; 229/2002 Sb.;

66/2012 Vydědění

Datum: 24.11.2011 · Sbírkové č.: 66/2012 · Sp. zn.: 21 Cdo 190/2010 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2012 · Strana: 667 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §469a odst.1 písm.d);

67/2012 Cena; neplatnost právního úkonu; předběžná otázka

Datum: 08.02.2012 · Sbírkové č.: 67/2012 · Sp. zn.: 31 Cdo 3986/2009 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 5/2012 · Strana: 674 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §196a odst.3; JUD31376CZ Pl. ÚS 21/96; JUD31529CZ Pl. ÚS 33/97; JUD24039CZ 29 Cdo 2011/2000; JUD28448CZ 29 Odo 696/2002; JUD38645CZ 29 Odo 159/2002; JUD27279CZ 29 Odo 996/2004; JUD38614CZ 32 Odo 613/2005; JUD38924CZ 29 Odo 780/2006; JUD146850CZ 29 Cdo 1807/2007; JUD140065CZ 29 Cdo 3300/2008; JUD149800CZ 29 Cdo 4315/2008; JUD196970CZ 29 Cdo 5189/2008; JUD181128CZ 23 Cdo 4836/2009; JUD196876CZ 29 Cdo 3896/2009; JUD196917CZ 29 Cdo 4596/2009; JUD196952CZ 29 Cdo 4536/2009; JUD185735CZ 29 Cdo 3375/2010; JUD197544CZ 29 Cdo 2761/2010; JUD203808CZ 29 Cdo 1955/2010; JUD203680CZ 29 Cdo 2018/2011; JUD203755CZ 29 Cdo 2015/2011; LIT40382CZ; 31977L0091 (EU); 31991L0077 (EU): čl.11 odst.1;

68/2012 Směnečný a šekový platební rozkaz

Datum: 26.10.2011 · Sbírkové č.: 68/2012 · Sp. zn.: 29 Cdo 4235/2009 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2012 · Strana: 682 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §175;

69/2012 Vyrovnání; zástavní právo

Datum: 21.12.2011 · Sbírkové č.: 69/2012 · Sp. zn.: 29 Cdo 5026/2009 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2012 · Strana: 687 · Vztah k předpisu: 328/1991 Sb.: §28 odst.1 do 31.12.2007; 328/1991 Sb.: §52 odst.2 písm.f) do 24.10.2000; 328/1991 Sb.: §53 odst.2 do 24.10.2000; 328/1991 Sb.: §60 odst.1 písm.a) do 31.12.2007; 328/1991 Sb.: §60 odst.1 písm.a); 328/1991 Sb.: §63 odst.1 do 24.10.2000;

70/2012 Insolvence; podmínky řízení

Datum: 26.01.2012 · Sbírkové č.: 70/2012 · Sp. zn.: 29 Cdo 3963/2011 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2012 · Strana: 702 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §103; 99/1963 Sb.: §104; 99/1963 Sb.: §104 odst.1; 40/1964 Sb.: §159 odst.2; 40/1964 Sb.: §167 odst.1; 182/2006 Sb.: §109 odst.1; 182/2006 Sb.: §109 odst.1 písm.a); 182/2006 Sb.: §183 odst.1; 182/2006 Sb.: §246 odst.1;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.