Vydání 4/2012

Číslo: 4/2012 · Ročník: LXIV

Obsah vydání 4/2012

Stáhnout PDF

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

22/2012 Opilství; subjektivní stránka; způsob výkonu trestu odnětí svobody

Datum: 22.12.2008 · Sbírkové č.: 22/2012 · Sp. zn.: 3 To 50/2009 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 4/2012 · Strana: 436 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §4; 140/1961 Sb.: §5; 140/1961 Sb.: §39a odst.2; 140/1961 Sb.: §201a; 40/2009 Sb.: §56 odst.2; 40/2009 Sb.: §360;

23/2012 Mimořádné zvýšení trestu odnětí svobody

Datum: 13.05.2010 · Sbírkové č.: 23/2012 · Sp. zn.: 4 To 400/2010 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 4/2012 · Strana: 441 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §59 odst.1;

24/2012 Kuplířství; obchodování s lidmi; skutková podstata trestného činu

Datum: 05.05.2011 · Sbírkové č.: 24/2012 · Sp. zn.: 6 To 26/2011 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Olomouci · Vydání: 4/2012 · Strana: 444 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §204; 140/1961 Sb.: §232a; 40/2009 Sb.: §126; 40/2009 Sb.: §168; 40/2009 Sb.: §189;

25/2012 Pohrůžka jiné těžké újmy; vydírání

Datum: 15.06.2011 · Sbírkové č.: 25/2012 · Sp. zn.: 8 Tdo 612/2011 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2012 · Strana: 461 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §235 odst.1; 40/2009 Sb.: §175 odst.1;

26/2012 Řízení o dovolání

Datum: 04.05.2011 · Sbírkové č.: 26/2012 · Sp. zn.: 8 Tdo 550/2011 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2012 · Strana: 467 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §265i odst.1 písm.c); 141/1961 Sb.: §265d odst.1 písm.b); 141/1961 Sb.: §265a odst.1; 141/1961 Sb.: §265i odst.1; 141/1961 Sb.: §265d odst.1; 141/1961 Sb.: §265b odst.1 písm.k); 40/2009 Sb.: §23;

27/2012 Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku; padělání a pozměnění (pozměňování) peněz; podvod

Datum: 31.03.2011 · Sbírkové č.: 27/2012 · Sp. zn.: 6 Tdo 1576/2010 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2012 · Strana: 469 · Vztah k předpisu: 191/1950 Sb.: §10; 40/2009 Sb.: §21 odst.1; 40/2009 Sb.: §209 odst.1; 40/2009 Sb.: §233 odst.2 bod 1; 40/2009 Sb.: §233 odst.2; 40/2009 Sb.: §234 odst.3 bod 1; 40/2009 Sb.: §234 odst.3; 40/2009 Sb.: §238;

28/2012 Nutná obhajoba

Datum: 15.06.2011 · Sbírkové č.: 28/2012 · Sp. zn.: 8 Tdo 713/2011 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2012 · Strana: 479 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §36 odst.2; 141/1961 Sb.: §36 odst.3; 141/1961 Sb.: §36 odst.1;

29/2012 Nedbalost vědomá; podílnictví z nedbalosti

Datum: 19.01.2011 · Sbírkové č.: 29/2012 · Sp. zn.: 8 Tdo 1619/2010 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2012 · Strana: 486 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §16 písm.a); 40/2009 Sb.: §16 odst.1 písm.b); 40/2009 Sb.: §16; 40/2009 Sb.: §16 odst.1 písm.a); 40/2009 Sb.: §215 odst.1;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

45/2012 Přípustnost dovolání

Datum: 26.10.2011 · Sbírkové č.: 45/2012 · Sp. zn.: 29 Cdo 37/2011 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2012 · Strana: 494 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §9 odst.3 písm.u); 99/1963 Sb.: §237 odst.2 písm.a);

46/2012 Konkurs; postoupení pohledávky; právní nástupnictví

Datum: 27.10.2011 · Sbírkové č.: 46/2012 · Sp. zn.: 29 Cdo 3013/2010 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2012 · Strana: 496 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §2; 99/1963 Sb.: §107 odst.4; 99/1963 Sb.: §107a; 99/1963 Sb.: §239 odst.1 písm.b); 40/1964 Sb.: §524;

47/2012 K běhu nové dovolací lhůty procesnímu nástupci účastníka, který zemřel v době po rozhodnutí odvolacího soudu před uplynutím lhůty pro podání dovolání

Datum: 06.12.2011 · Sbírkové č.: 47/2012 · Sp. zn.: 30 Cdo 2729/2010 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2012 · Strana: 500 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §56 odst.1; 99/1963 Sb.: §56 odst.2; 99/1963 Sb.: §107 odst.2;

48/2012 Dovolání; insolvence

Datum: 30.11.2011 · Sbírkové č.: 48/2012 · Sp. zn.: MSPH 90 INS 1404/2011, 29 NSČR 62/2011 - A - 27 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2012 · Strana: 506 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §104 odst.2; 99/1963 Sb.: §236 odst.1; 99/1963 Sb.: §237 odst.1; 99/1963 Sb.: §238a odst.1 písm.a);

49/2012 Promlčení; zastavení výkonu rozhodnutí (exekuce)

Datum: 19.10.2011 · Sbírkové č.: 49/2012 · Sp. zn.: 20 Cdo 2431/2010 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2012 · Strana: 507 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §251; 99/1963 Sb.: §268 odst.1 písm.h); 513/1991 Sb.: §497; 89/2012 Sb.: §609; 89/2012 Sb.: §610; 89/2012 Sb.: §611; 89/2012 Sb.: §612; 89/2012 Sb.: §613; 89/2012 Sb.: §614; 89/2012 Sb.: §615; 89/2012 Sb.: §616; 89/2012 Sb.: §617; 89/2012 Sb.: §618;

50/2012 Incidenční spory; konkurs; poplatky soudní; vydržení

Datum: 26.09.2011 · Sbírkové č.: 50/2012 · Sp. zn.: 29 Cdo 3298/2011 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2012 · Strana: 510 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §112; 40/1964 Sb.: §134; 549/1991 Sb.: §2 odst.5; 549/1991 Sb.: §2 odst.3; 549/1991 Sb.: §3 odst.2; 549/1991 Sb.: §3 odst.3; 182/2006 Sb.: §432 odst.1; 89/2012 Sb.: §995; 89/2012 Sb.: §1089;

51/2012 Ochrana vlastnictví; součást věci

Datum: 19.12.2011 · Sbírkové č.: 51/2012 · Sp. zn.: 22 Cdo 1000/2010 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2012 · Strana: 518 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §120; 40/1964 Sb.: §126 odst.1; 89/2012 Sb.: §498; 89/2012 Sb.: §506; 89/2012 Sb.: §1087;

52/2012 K hodnocení následků neoprávněného držení ve vazbě a odpovědnosti státu za škodu

Datum: 11.01.2012 · Sbírkové č.: 52/2012 · Sp. zn.: 30 Cdo 2357/2010 - I. · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2012 · Strana: 521 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §95 odst.1; 99/1963 Sb.: §214 odst.3; 99/1963 Sb.: §237 odst.1 písm.c); 58/1969 Sb.: §5 odst.1; 209/1992 Sb.: čl.5 odst.5; 82/1998 Sb.: §8; 82/1998 Sb.: §13; 82/1998 Sb.: §31a odst.2; 82/1998 Sb.: §31a;

53/2012 Náhrada škody; prodej podniku

Datum: 08.12.2011 · Sbírkové č.: 53/2012 · Sp. zn.: 29 Cdo 1499/2009 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2012 · Strana: 542 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §237 odst.1 písm.c); 513/1991 Sb.: §477 odst.1; 89/2012 Sb.: §502; 90/2012 Sb.: §51; 90/2012 Sb.: §303; 90/2012 Sb.: §421;

54/2012 Insolvence; konkurs; zástavní právo soudcovské

Datum: 30.11.2011 · Sbírkové č.: 54/2012 · Sp. zn.: KSPH 39 INS 4718/2009, 29 NSČR 16/2011 - P8 - 23 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2012 · Strana: 556 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §109 odst.1 písm.c) do 31.12.2010; 182/2006 Sb.: §109 odst.1 písm.b) do 31.12.2010; 182/2006 Sb.: §165 do 31.12.2010; 182/2006 Sb.: §166 do 31.12.2010; 182/2006 Sb.: §168 do 31.12.2010; 182/2006 Sb.: §169 do 31.12.2010; 182/2006 Sb.: §173 do 31.12.2010; 182/2006 Sb.: §174 odst.3 do 31.12.2010; 182/2006 Sb.: §185 do 31.12.2010; 182/2006 Sb.: §248 odst.2 do 31.12.2010; 182/2006 Sb.: §398 odst.3 do 31.12.2010;

55/2012 Doručování; neplatnost právního úkonu; výpověď z pracovního poměru

Datum: 24.11.2011 · Sbírkové č.: 55/2012 · Sp. zn.: 21 Cdo 3278/2010 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2012 · Strana: 569 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §132; 99/1963 Sb.: §241a odst.3; 312/2002 Sb.: §12 odst.3; 262/2006 Sb.: §50 do 30.6.2008; 262/2006 Sb.: §52 do 30.6.2008; 262/2006 Sb.: §334 odst.1; 262/2006 Sb.: §334 do 30.6.2008;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.