Vydání 3/2012

Číslo: 3/2012 · Ročník: LXIV

Obsah vydání 3/2012

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

15/2012 Oprávnění nejvyššího státního zástupce

Datum: 14.09.2011 · Sbírkové č.: 15/2012 · Sp. zn.: 15 Tdo 354/2011 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 3/2012 · Strana: 282 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §8 odst.2; 141/1961 Sb.: §8 odst.1 písm.a); 141/1961 Sb.: §174a odst.1; 141/1961 Sb.: §265d odst.1; 141/1961 Sb.: §265d odst.1 písm.a); 283/1993 Sb.: §8 odst.1 písm.a); 283/1993 Sb.: §8 odst.2;

16/2012 Podmíněné zastavení trestního stíhání; řízení o odvolání

Datum: 14.09.2011 · Sbírkové č.: 16/2012 · Sp. zn.: 15 Tz 43/2011 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 3/2012 · Strana: 293 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §257 odst.1 písm.c); 141/1961 Sb.: §307 odst.1; 141/1961 Sb.: §307 odst.1 písm.c); 141/1961 Sb.: §307;

17/2012 Úmysl nepřímý; zneužívání pravomoci veřejného činitele

Datum: 09.02.2011 · Sbírkové č.: 17/2012 · Sp. zn.: 7 Tdo 71/2011 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2012 · Strana: 300 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §4 odst.b; 140/1961 Sb.: §4 písm.b); 140/1961 Sb.: §4; 140/1961 Sb.: §158 odst.1 písm.c); 56/2001 Sb.; 40/2009 Sb.: §15; 40/2009 Sb.: §15 odst.1 písm.b); 40/2009 Sb.: §15 odst.2; 40/2009 Sb.: §329 odst.1 písm.c); 40/2009 Sb.: §329 odst.1;

18/2012 Místo veřejnosti přístupné; týrání zvířat

Datum: 15.06.2011 · Sbírkové č.: 18/2012 · Sp. zn.: 8 Tdo 657/2011 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2012 · Strana: 303 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §302 odst.3; 40/2009 Sb.: §302 odst.1 písm.b);

19/2012 Čin jinak trestný; ochranné léčení psychiatrické; zabezpečovací detence

Datum: 01.03.2011 · Sbírkové č.: 19/2012 · Sp. zn.: 11 Tz 78/2010 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2012 · Strana: 310 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §72; 140/1961 Sb.: §72a; 141/1961 Sb.: §451 odst.3; 553/1992 Sb.: čl.3 odst.1 písm.e); 40/2009 Sb.: §99; 40/2009 Sb.: §100; 40/2009 Sb.: §100 odst.1; 330/2011 Sb.;

20/2012 Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání; vykonatelnost rozhodnutí

Datum: 17.03.2011 · Sbírkové č.: 20/2012 · Sp. zn.: 4To 190/2011 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 3/2012 · Strana: 315 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §139 odst.1; 40/2009 Sb.: §337 odst.1 písm.a);

21/2012 Časová působnost; krádež; zákaz reformace in peius

Datum: 16.03.2011 · Sbírkové č.: 21/2012 · Sp. zn.: 3 Tdo 202/2011 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2012 · Strana: 319 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §16 odst.1; 140/1961 Sb.: §247 odst.1 písm.e); 141/1961 Sb.: §259 odst.4; 40/2009 Sb.: §2 odst.1; 40/2009 Sb.: §205 odst.2; 330/2011 Sb.;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

34/2012 Dovolání; insolvence

Datum: 30.11.2011 · Sbírkové č.: 34/2012 · Sp. zn.: KSCB 26 INS 8083/2009, 29 NSČR 66/2011 - B - 29 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2012 · Strana: 330 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §237 odst.1 písm.c);

35/2012 Bezdůvodné obohacení; promlčení; společné jmění manželů a jeho vypořádání

Datum: 22.08.2011 · Sbírkové č.: 35/2012 · Sp. zn.: 22 Cdo 3110/2010 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2012 · Strana: 334 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §112; 40/1964 Sb.: §149 odst.3; 40/1964 Sb.: §149; 89/2012 Sb.: §740; 89/2012 Sb.: §742;

36/2012 Porodní asistentky

Datum: 20.07.2011 · Sbírkové č.: 36/2012 · Sp. zn.: 28 Cdo 2334/2010 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2012 · Strana: 341 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §420 odst.1; 48/1997 Sb.: §17 od 01.01.2001 do 31.03.2006; 48/1997 Sb.: §17 do 31.3.2006; 82/1998 Sb.: §13 odst.1; JUD32116CZ Pl. ÚS 24/99; JUD76115CZ 25 Cdo 319/2002; JUD164969CZ 25 Cdo 3556/2007; 31980L0015 (EU): čl.4; 31980L0155 (EU);

37/2012 Dokazování; konkurs; náhrada škody; řízení u odvolacího soudu; vady řízení

Datum: 23.08.2011 · Sbírkové č.: 37/2012 · Sp. zn.: 28 Cdo 4249/2010 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2012 · Strana: 350 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §153 odst.1; 99/1963 Sb.: §205a odst.1 písm.f); 328/1991 Sb.: §1 odst.3; 328/1991 Sb.: §1 odst.2; 328/1991 Sb.: §3 odst.3; 328/1991 Sb.: §3 odst.1; 328/1991 Sb.: §4a odst.4; 328/1991 Sb.: §4 odst.2; 328/1991 Sb.: §12a odst.2; 328/1991 Sb.: §66a odst.1; 82/1998 Sb.: §8 odst.3; 82/1998 Sb.: §8 odst.1;

38/2012 Dědění; pojištění odpovědnosti za škodu; rezervní fond; uplatňování pohledávky

Datum: 15.11.2011 · Sbírkové č.: 38/2012 · Sp. zn.: 31 Cdo 3905/2008 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 3/2012 · Strana: 360 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §460; 40/1964 Sb.: §470; 168/1999 Sb.: §24; 89/2012 Sb.: §1475; 89/2012 Sb.: §1701;

39/2012 Zajištění závazku; závěť

Datum: 30.08.2011 · Sbírkové č.: 39/2012 · Sp. zn.: 21 Cdo 2992/2009 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2012 · Strana: 365 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §243b do 30.6.2009; 40/1964 Sb.: §39; 40/1964 Sb.: §476d;

40/2012 Smlouva nájemní; úroky z prodlení

Datum: 11.01.2012 · Sbírkové č.: 40/2012 · Sp. zn.: 31 Cdo 660/2010 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 3/2012 · Strana: 372 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §720; 116/1990 Sb.; 513/1991 Sb.: §261 odst.6; 513/1991 Sb.: §261 odst.1; 513/1991 Sb.: §369 odst.1;

41/2012 Veřejné zakázky

Datum: 27.09.2011 · Sbírkové č.: 41/2012 · Sp. zn.: 23 Cdo 3473/2009 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2012 · Strana: 381 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §237 odst.1 písm.c); 40/1964 Sb.: §42; 40/1964 Sb.: §420; 513/1991 Sb.: §268; 513/1991 Sb.: §374; 143/2001 Sb.: §20; 40/2004 Sb.: §89; 40/2004 Sb.: §90; 273/2006 Sb.: §2 písm.b);

42/2012 Směnky

Datum: 27.09.2011 · Sbírkové č.: 42/2012 · Sp. zn.: 29 Cdo 3162/2009 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2012 · Strana: 396 · Vztah k předpisu: 191/1950 Sb.: §11 odst.1; 99/1963 Sb.: §237 odst.1 písm.c); 40/1964 Sb.: §588; 591/1992 Sb.: §13 odst.1; 591/1992 Sb.: §17; 591/1992 Sb.: §18 odst.1; 90/2012 Sb.: §256;

43/2012 Insolvence; insolvenční návrh

Datum: 30.11.2011 · Sbírkové č.: 43/2012 · Sp. zn.: MSPH 94 INS 9160/2009, 29 NSČR 23/2011 - A - 28 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2012 · Strana: 404 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §105; 99/1963 Sb.: §120 odst.2; 99/1963 Sb.: §128 odst.2; 99/1963 Sb.: §141; 99/1963 Sb.: §205a; 182/2006 Sb.: §3 do 31.12.2010; 182/2006 Sb.: §105 do 31.12.2010; 182/2006 Sb.: §128 do 31.12.2010; 182/2006 Sb.: §141 do 31.12.2010; 182/2006 Sb.: §143 odst.2 do 31.12.2010; 182/2006 Sb.: §143 do 31.12.2010;

44/2012 Insolvence; insolvenční návrh; vady podání

Datum: 21.12.2011 · Sbírkové č.: 44/2012 · Sp. zn.: MSPH 88 INS 14537/2010, 29 NSČR 14/2011 - A - 20 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2012 · Strana: 419 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §3; 182/2006 Sb.: §86; 182/2006 Sb.: §103 odst.2; 182/2006 Sb.: §128 odst.1;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.