Vydání 2/2012

Číslo: 2/2012 · Ročník: LXIV

Obsah vydání 2/2012

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

7/2012 Odměna ustanoveného obhájce

Datum: 29.03.2011 · Sbírkové č.: 7/2012 · Sp. zn.: 11 Tz 17/2011 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2012 · Strana: 124 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §151 odst.2; 141/1961 Sb.: §152 odst.2; 141/1961 Sb.: §152 odst.1 písm.b); JUD33352CZ IV. ÚS 167/05;

8/2012 Napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky

Datum: 31.01.2011 · Sbírkové č.: 8/2012 · Sp. zn.: 11 Tdo 1295/2010 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2012 · Strana: 132 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §171d odst.1; 140/1961 Sb.: §171d; 140/1961 Sb.: §171; 326/1999 Sb.: §87l odst.1 písm.b); 40/2009 Sb.: §171d; 40/2009 Sb.: §341 odst.1; JUD38506CZ 11 Tdo 1426/2006; JUD102358CZ 2 As 78/2006; JUD162121CZ 7 Tdo 1540/2009;

9/2012 Dobrovolné upuštění od pokusu; zabití

Datum: 27.01.2011 · Sbírkové č.: 9/2012 · Sp. zn.: 4 Tdo 1517/2010 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2012 · Strana: 143 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §8 odst.3; 140/1961 Sb.: §8 odst.3 písm.a); 40/2009 Sb.: §141 odst.1;

10/2012 Dovolací důvody; nepřípustnost trestního stíhání; souhlas poškozeného

Datum: 19.01.2011 · Sbírkové č.: 10/2012 · Sp. zn.: 3 Tdo 709/2010 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2012 · Strana: 149 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §11 odst.1 písm.i); 141/1961 Sb.: §43 odst.1; 141/1961 Sb.: §100 odst.2; 141/1961 Sb.: §163 odst.1; 141/1961 Sb.: §265b odst.1; 141/1961 Sb.: §265b odst.1 písm.e); JUD26688CZ 11 Tdo 229/2004; JUD26672CZ 8 Tdo 124/2005; JUD100070CZ 3 Tdo 1256/2006;

11/2012 Pokračování v trestném činu; promlčení trestní odpovědnosti; společný trest za pokračování v trestném činu

Datum: 23.03.2011 · Sbírkové č.: 11/2012 · Sp. zn.: 8 Tdo 245/2011 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2012 · Strana: 154 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §34 odst.2; 40/2009 Sb.: §34 odst.1; 40/2009 Sb.: §45 odst.1; 40/2009 Sb.: §116; JUD117845CZ III. ÚS 732/02; JUD118454CZ II. ÚS 760/02; JUD119394CZ I. ÚS 412/02;

12/2012 Dohled; ochranné léčení ambulantní

Datum: 23.03.2011 · Sbírkové č.: 12/2012 · Sp. zn.: 7 Tz 21/2011 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2012 · Strana: 160 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §99 odst.6; 40/2009 Sb.: §99 odst.5;

13/2012 Spáchání činu na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi; vydírání

Datum: 16.02.2011 · Sbírkové č.: 13/2012 · Sp. zn.: 8 Tdo 1602/2010 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2012 · Strana: 162 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §9 odst.1; 140/1961 Sb.: §235 odst.1; 140/1961 Sb.: §235 odst.2 písm.e); 141/1961 Sb.: §23 odst.1; 141/1961 Sb.: §97; 40/2009 Sb.: §23; 40/2009 Sb.: §175 odst.2 písm.e); JUD140719CZ 7 Tdo 1172/2008;

14/2012 Doručování; nepřítomnost u veřejného zasedání

Datum: 15.02.2011 · Sbírkové č.: 14/2012 · Sp. zn.: 7 Tz 5/2011 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2012 · Strana: 169 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §64 odst.1; 141/1961 Sb.: §64 odst.2; 141/1961 Sb.: §64 odst.4; 141/1961 Sb.: §202 odst.1; 99/1963 Sb.: §50 odst.1;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

17/2012 Insolvence; poplatky soudní

Datum: 03.10.2011 · Sbírkové č.: 17/2012 · Sp. zn.: KSLB 76 INS 5809/2010, 29 NSČR 53/2011 - P14 - 15 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2012 · Strana: 174 · Vztah k předpisu: 549/1991 Sb.: §9; 218/2011 Sb.: čl.II; 218/2011 Sb.: čl.II. bod 1;

18/2012 Konkurs; rozsudek pro zmeškání

Datum: 30.08.2011 · Sbírkové č.: 18/2012 · Sp. zn.: 29 Cdo 4599/2010 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2012 · Strana: 176 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §153b; 99/1963 Sb.: §153b odst.1; 99/1963 Sb.: §205b; 328/1991 Sb.: §13 do 31.12.2007; 328/1991 Sb.: §13 odst.6 do 31.12.2007; 328/1991 Sb.: §14 do 31.12.2007; 328/1991 Sb.: §14 odst.1 písm.d); 328/1991 Sb.: §14 odst.1 písm.d) do 31.12.2007; 328/1991 Sb.: §14 odst.1 písm.a) do 31.12.2007; 328/1991 Sb.: §20 do 31.12.2007;

19/2012 Náklady řízení; odměna advokáta

Datum: 29.11.2006 · Sbírkové č.: 19/2012 · Sp. zn.: 22Co 442/2006 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 2/2012 · Strana: 183 · Vztah k předpisu: 484/2000 Sb.: §3;

20/2012 Výživné

Datum: 22.08.2011 · Sbírkové č.: 20/2012 · Sp. zn.: 21 Cdo 1065/2010 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2012 · Strana: 186 · Vztah k předpisu: 64/1963 Sb.: §99 odst.2; 64/1963 Sb.: §99 odst.1; 94/1963 Sb.: §99 odst.2; 94/1963 Sb.: §99 odst.1; 99/1963 Sb.: §94 odst.1 do 30.06.2009; 99/1963 Sb.: §94 odst.1; 99/1963 Sb.: §154 odst.1; 99/1963 Sb.: §154 odst.1 do 30.06.2009; 99/1963 Sb.: §176 do 30.06.2009; 99/1963 Sb.: §176;

21/2012 Exekuce

Datum: 11.02.2011 · Sbírkové č.: 21/2012 · Sp. zn.: 20Co 65/2011 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 2/2012 · Strana: 190 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §46a odst.2; 99/1963 Sb.: §46a; 99/1963 Sb.: §50; 99/1963 Sb.: §267; 120/2001 Sb.: §68;

22/2012 Vydání věci; zdravotnictví

Datum: 30.08.2011 · Sbírkové č.: 22/2012 · Sp. zn.: 25 Cdo 3562/2009 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2012 · Strana: 196 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §126 odst.1; 20/1966 Sb.: §67b odst.1; 20/1966 Sb.: §67b;

23/2012 K rozhodování o majetkoprávních úkonech obce

Datum: 21.09.2011 · Sbírkové č.: 23/2012 · Sp. zn.: 30 Cdo 1047/2010 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2012 · Strana: 202 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §39; 367/1990 Sb.: §36a; 367/1990 Sb.: §36a odst.1 písm.a);

24/2012 Odtah vozidla

Datum: 09.12.2010 · Sbírkové č.: 24/2012 · Sp. zn.: 21 Cdo 4546/2009 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2012 · Strana: 209 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §175 odst.2 do 30.09.2005; 40/1964 Sb.: §175 odst.1 do 30.09.2005; 40/1964 Sb.: §175 do 30.9.2005; 40/1964 Sb.: §177 odst.1 do 30.09.2005; 40/1964 Sb.: §177 do 30.9.2005; 40/1964 Sb.: §177 odst.2 do 30.09.2005; 40/1964 Sb.: §180 do 30.9.2005; 40/1964 Sb.: §180 odst.2 do 30.09.2005; 40/1964 Sb.: §180 odst.1 do 30.09.2005; 13/1997 Sb.: §19 odst.3 do 30.06.2006; 13/1997 Sb.: §19 odst.5; 13/1997 Sb.: §19 odst.6 do 30.06.2006; 13/1997 Sb.: §19 odst.6; 13/1997 Sb.: §19 odst.5 do 30.06.2006; 13/1997 Sb.: §19 do 30.6.2006;

25/2012 Zástavní právo a ručení v konkursu

Datum: 17.08.2011 · Sbírkové č.: 25/2012 · Sp. zn.: 31 Cdo 2036/2009 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 2/2012 · Strana: 217 · Vztah k předpisu: 328/1991 Sb.: §27 do 31.12.2007; 328/1991 Sb.: §27 odst.5 do 31.12.2007; 328/1991 Sb.: §28 do 31.12.2007; JUD22542CZ 32 Cdo 2584/98; JUD26474CZ 29 Odo 820/2001; JUD33846CZ 29 Odo 364/2006;

26/2012 Konkurs; odpovědnost státu za škodu; výkon rozhodnutí

Datum: 31.08.2011 · Sbírkové č.: 26/2012 · Sp. zn.: 29 Cdo 3213/2009 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2012 · Strana: 229 · Vztah k předpisu: 328/1991 Sb.: §14 odst.1 písm.e); 328/1991 Sb.: §14 do 31.12.2007; 328/1991 Sb.: §14 odst.1 písm.e) do 31.12.2007; 82/1998 Sb.: §2; 82/1998 Sb.: §13 odst.1;

27/2012 Bezdůvodné obohacení; postoupení pohledávky; řízení před soudem; smlouva o půjčce

Datum: 19.10.2011 · Sbírkové č.: 27/2012 · Sp. zn.: 31 Cdo 678/2009 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 2/2012 · Strana: 238 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §524 odst.2; 89/2012 Sb.: §555;

28/2012 Dobré mravy; neplatnost právního úkonu; výpověď z nájmu bytu; žaloba určovací

Datum: 08.06.2011 · Sbírkové č.: 28/2012 · Sp. zn.: 26 Cdo 2150/2010 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2012 · Strana: 246 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §3 odst.1; 40/1964 Sb.: §39; 40/1964 Sb.: §711 odst.2 písm.b); JUD12721CZ 2 Cdon 1706/97; JUD9554CZ 21 Cdo 992/99; JUD166875CZ 26 Cdo 28/2009;

29/2012 Pojištění odpovědnosti za škodu; zdravotní pojištění

Datum: 18.08.2011 · Sbírkové č.: 29/2012 · Sp. zn.: 25 Cdo 4490/2009 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2012 · Strana: 251 · Vztah k předpisu: 61/1996 Sb.: §1a odst.5; 48/1997 Sb.: §55 odst.1; 168/1999 Sb.: §6 odst.2 písm.a);

30/2012 Občanské sdružení

Datum: 14.12.2010 · Sbírkové č.: 30/2012 · Sp. zn.: 28 Cdo 2976/2010 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2012 · Strana: 255 · Vztah k předpisu: 83/1990 Sb.: §15 odst.1; 2/1993 Sb.: čl.20 odst.1; 89/2012 Sb.: §237; 89/2012 Sb.: §239; 89/2012 Sb.: §242;

31/2012 Družstvo

Datum: 19.10.2011 · Sbírkové č.: 31/2012 · Sp. zn.: 31 Cdo 271/2010 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 2/2012 · Strana: 260 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §230; 513/1991 Sb.: §269 odst.2;

32/2012 Směnky

Datum: 17.08.2011 · Sbírkové č.: 32/2012 · Sp. zn.: 29 Cdo 722/2010 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2012 · Strana: 266 · Vztah k předpisu: 191/1950 Sb.: §75; 99/1963 Sb.: §237 odst.1 písm.c);

33/2012 Insolvence; insolvenční návrh; překážka zahájeného řízení (litispendence)

Datum: 27.09.2011 · Sbírkové č.: 33/2012 · Sp. zn.: MSPH 59 INS 13320/2010, 29 NSČR 51/2011 - B - 73 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2012 · Strana: 270 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §83; 182/2006 Sb.: §97; 182/2006 Sb.: §101 odst.1; 182/2006 Sb.: §109; 182/2006 Sb.: §128 odst.1; 182/2006 Sb.: §142 písm.a); 182/2006 Sb.: §146 odst.1;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.