Vydání 1/2012

Číslo: 1/2012 · Ročník: LXIV

Obsah vydání 1/2012

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Stanoviska

1/2012 K výkladu ustanovení § 20 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů

Datum: 14.09.2011 · Sbírkové č.: 1/2012 · Sp. zn.: Plsn 1/2011 · Typ: Stanovisko (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - plénum · Vydání: 1/2012 · Strana: 1 · Vztah k předpisu: 6/2002 Sb.: §20 odst.1; 6/2002 Sb.: §20 odst.2;

2/2012 Promlčení výkonu trestu

Datum: 01.12.2011 · Sbírkové č.: 2/2012 · Sp. zn.: Tpjn 301/2011 · Typ: Stanovisko (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - kolegium · Vydání: 1/2012 · Strana: 11 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §321 odst.3; 141/1961 Sb.: §321 odst.4; 40/2009 Sb.: §94 odst.4 písm.a);

1/2012 K výkladu ustanovení § 20 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů

Datum: 14.09.2011 · Sbírkové č.: 1/2012 · Sp. zn.: Plsn 1/2011 · Typ: Stanovisko (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - plénum · Vydání: 1/2012 · Strana: 40 · Vztah k předpisu: 6/2002 Sb.: §20 odst.1; 6/2002 Sb.: §20; 6/2002 Sb.: §20 odst.2;

2/2012 K výkladu lhůt k podání žaloby v řízení o věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem

Datum: 09.11.2011 · Sbírkové č.: 2/2012 · Sp. zn.: Cpjn 201/2011 · Typ: Stanovisko (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - kolegium · Vydání: 1/2012 · Strana: 41 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §57 odst.3; 99/1963 Sb.: §82 odst.1; 99/1963 Sb.: §82 odst.3; 99/1963 Sb.: §247 odst.1;

Rozhodnutí ve věcech trestních

3/2012 Ne bis in idem; ohrožení pod vlivem návykové látky; překážka věci rozhodnuté

Datum: 02.02.2011 · Sbírkové č.: 3/2012 · Sp. zn.: 8 Tdo 78/2011 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2012 · Strana: 17 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §201; 141/1961 Sb.: §11 odst.1 písm.j); 200/1990 Sb.: §22 odst.1 písm.d); 209/1992 Sb.: čl.4 Protokolu č. 7 odst.1; 209/1992 Sb.: Příl.5; 361/2000 Sb.: §5 odst.1 písm.f); 40/2009 Sb.: §274;

4/2012 Loupež; spolupachatel; zmenšená příčetnost

Datum: 19.01.2011 · Sbírkové č.: 4/2012 · Sp. zn.: 7 Tdo 16/2011 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2012 · Strana: 22 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §9 odst.2; 140/1961 Sb.: §32 odst.1; 140/1961 Sb.: §234 odst.2 písm.b); 140/1961 Sb.: §234 odst.1; 40/2009 Sb.: §23; 40/2009 Sb.: §27; 40/2009 Sb.: §173 odst.1; 40/2009 Sb.: §173 odst.2 písm.b);

5/2012 Úmysl; vražda

Datum: 15.12.2010 · Sbírkové č.: 5/2012 · Sp. zn.: 3 Tdo 1527/2010 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2012 · Strana: 28 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §4; 140/1961 Sb.: §219; 140/1961 Sb.: §219 odst.1; 40/2009 Sb.: §1; 40/2009 Sb.: §15; JUD115111CZ IV. ÚS 73/03; JUD32958CZ I. ÚS 4/04; JUD31147CZ III. ÚS 84/94;

6/2012 Výkon ochranného léčení

Datum: 28.02.2011 · Sbírkové č.: 6/2012 · Sp. zn.: 14To 54/2011 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích - pobočka Tábor · Vydání: 1/2012 · Strana: 35 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §353 odst.1;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

3/2012 Insolvence; přikázání věci (delegace)

Datum: 31.08.2011 · Sbírkové č.: 3/2012 · Sp. zn.: KSBR 39 INS 1763/2009, 29 NSČR 33/2010 - A - 124 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2012 · Strana: 48 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §12; 99/1963 Sb.: §12 odst.2; 99/1963 Sb.: §101 odst.4; 2/1993 Sb.: čl.38;

4/2012 Insolvence; zastavení řízení

Datum: 13.06.2011 · Sbírkové č.: 4/2012 · Sp. zn.: 36 Co 13/2011 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 1/2012 · Strana: 52 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §104 odst.1; 182/2006 Sb.: §109 odst.1 písm.a);

5/2012 Exekuce; zastavení výkonu rozhodnutí (exekuce)

Datum: 26.07.2011 · Sbírkové č.: 5/2012 · Sp. zn.: 14 Co 264/2011 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 1/2012 · Strana: 54 · Vztah k předpisu: 120/2001 Sb.: §55 odst.1;

6/2012 Styk s dítětem

Datum: 28.06.2011 · Sbírkové č.: 6/2012 · Sp. zn.: 21 Cdo 3909/2010 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2012 · Strana: 57 · Vztah k předpisu: 94/1963 Sb.: §31 odst.1; 94/1963 Sb.: §44 odst.2; 94/1963 Sb.: §44 odst.3; 104/1991 Sb.: čl.7 odst.1; 104/1991 Sb.: čl.3 odst.1; 104/1991 Sb.: čl.3 odst.2; 104/1991 Sb.: čl.8 odst.1; 104/1991 Sb.: čl.9 odst.2; 2/1993 Sb.: čl.10 odst.2; 89/2012 Sb.: §858; 89/2012 Sb.: §859; 89/2012 Sb.: §869; JUD34179CZ 30 Cdo 2873/2005; JUD197527CZ 30 Cdo 3522/2009;

7/2012 Advokacie; odpovědný zástupce; promlčení

Datum: 23.08.2011 · Sbírkové č.: 7/2012 · Sp. zn.: 25 Cdo 520/2009 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2012 · Strana: 64 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §237 odst.1 písm.c); 40/1964 Sb.: §106; 513/1991 Sb.: §261 odst.1; 513/1991 Sb.: §387; 513/1991 Sb.: §397; 85/1996 Sb.: §1; 85/1996 Sb.: §24; JUD27337CZ 25 Cdo 2232/2004; JUD98841CZ 25 Cdo 2789/2006; JUD165640CZ 33 Cdo 4121/2007;

8/2012 Exekuce; náhrada škody; promlčení

Datum: 06.05.2011 · Sbírkové č.: 8/2012 · Sp. zn.: 75Co 19/2011 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Ostravě - pobočka Olomouc · Vydání: 1/2012 · Strana: 68 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §101; 40/1964 Sb.: §106; 40/1964 Sb.: §420; 120/2001 Sb.: §32; 120/2001 Sb.: §32 odst.1;

9/2012 Náhrada škody; bezdůvodné obohacení

Datum: 22.06.2011 · Sbírkové č.: 9/2012 · Sp. zn.: 25 Cdo 4388/2008 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2012 · Strana: 76 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §420; 40/1964 Sb.: §454; 89/2012 Sb.: §2991;

10/2012 Odpovědnost státu za škodu; výkon rozhodnutí; zadostiučinění (satisfakce)

Datum: 16.08.2011 · Sbírkové č.: 10/2012 · Sp. zn.: 30 Cdo 2434/2010 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2012 · Strana: 80 · Vztah k předpisu: 82/1998 Sb.: §31a odst.3; JUD185588CZ 30 Cdo 958/2009; JUD186265CZ 30 Cdo 3026/2009; JUD195447CZ 30 Cdo 1455/2009;

11/2012 Konkurs; postoupení pohledávky; zajištění závazku

Datum: 30.06.2011 · Sbírkové č.: 11/2012 · Sp. zn.: 29 Cdo 2129/2009 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2012 · Strana: 85 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §554; 328/1991 Sb.: §27 odst.5; 328/1991 Sb.: §27 odst.5 do 31.12.2007; 328/1991 Sb.: §28 odst.1; 328/1991 Sb.: §28 odst.1 do 31.12.2007;

12/2012 Obchodní rejstřík; společnost s ručením omezeným

Datum: 18.05.2011 · Sbírkové č.: 12/2012 · Sp. zn.: 29 Cdo 3692/2010 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2012 · Strana: 94 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §200e; 99/1963 Sb.: §243b odst.1; 40/1964 Sb.: §19c do 20.7.2009; 40/1964 Sb.: §19c od 20.07.2009; 513/1991 Sb.: §29 odst.6; 513/1991 Sb.: §37 odst.2; 89/2012 Sb.: §136; 89/2012 Sb.: §137; JUD139712CZ 29 Cdo 2186/2008; JUD147140CZ 29 Cdo 4993/2008; JUD151999CZ 29 Cdo 1680/2009;

13/2012 Insolvence

Datum: 30.08.2011 · Sbírkové č.: 13/2012 · Sp. zn.: MSPH 89 INS 1186/2008, 29 NSČR 42/2010 - P16 - 32 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2012 · Strana: 97 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §185 do 09.09.2010; 182/2006 Sb.: §185 do 9.9.2010; 182/2006 Sb.: §197 do 9.9.2010; 182/2006 Sb.: §197 odst.2 do 09.09.2010; 182/2006 Sb.: §198 odst.1 do 09.09.2010; 182/2006 Sb.: §198 do 9.9.2010;

14/2012 Insolvence; oddlužení

Datum: 28.07.2011 · Sbírkové č.: 14/2012 · Sp. zn.: KSPH 55 INS 316/2008, 29 NSČR 14/2009 - B - 65 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2012 · Strana: 101 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §395; 182/2006 Sb.: §405;

15/2012 Konkurs; postoupení pohledávky; právní nástupnictví

Datum: 31.05.2011 · Sbírkové č.: 15/2012 · Sp. zn.: 29 Cdo 209/2010 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2012 · Strana: 109 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §107a; 99/1963 Sb.: §107a odst.1; 99/1963 Sb.: §256; 40/1964 Sb.: §524; 328/1991 Sb.: §23 odst.1 do 31.12.2007; 328/1991 Sb.: §23 do 31.12.2007; 513/1991 Sb.: §72 odst.1; JUD22603CZ 32 Cdo 1726/98; JUD26416CZ 29 Odo 708/2002; JUD138207CZ 29 Cdo 2301/2008;

16/2012 Incidenční spory; konkurs; zadržovací právo

Datum: 27.07.2011 · Sbírkové č.: 16/2012 · Sp. zn.: 29 Cdo 541/2010 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2012 · Strana: 115 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §175 do 31.12.2007; 328/1991 Sb.: §14 odst.1 písm.e) do 31.12.2007; 328/1991 Sb.: §14 odst.1 písm. e); 328/1991 Sb.: §14 odst.1 písm.e); 328/1991 Sb.: §28 odst.1; 328/1991 Sb.: §28 odst.1 do 31.12.2007; 328/1991 Sb.: §31; 328/1991 Sb.: §31 do 31.12.2007; 328/1991 Sb.: §32 odst.1; 328/1991 Sb.: §32 odst.1 do 31.12.2007;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.