Vydání 9/2011

Číslo: 9/2011 · Ročník: LXIII

Obsah vydání 9/2011

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Stanoviska

51/2011 K výkladu skutkové podstaty trestného činu podvodu podle § 209 tr. zákoníku (resp. § 250 tr. zák.)

Datum: 16.06.2011 · Sbírkové č.: 51/2011 · Sp. zn.: Tpjn 305/2010 · Typ: Stanovisko (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - kolegium · Vydání: 9/2011 · Strana: 1123 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §250 odst.1; 40/2009 Sb.: §209 odst.1;

Rozhodnutí ve věcech trestních

47/2011 Porušení chráněných průmyslových práv; působnost trestních zákonů

Datum: 08.09.2010 · Sbírkové č.: 47/2011 · Sp. zn.: 5 Tdo 834/2010 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2011 · Strana: 1080 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §18; 140/1961 Sb.: §151; 40/2009 Sb.: §6; 40/2009 Sb.: §269;

48/2011 Časová působnost; nepřípustnost trestního stíhání; promlčení trestní odpovědnosti

Datum: 22.09.2010 · Sbírkové č.: 48/2011 · Sp. zn.: 5 Tdo 1103/2010 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2011 · Strana: 1098 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §67 odst.1; 141/1961 Sb.: §11 odst.1; 141/1961 Sb.: §12 odst.10; 141/1961 Sb.: §122 odst.1; 40/2009 Sb.: §2 odst.1; 40/2009 Sb.: §34 odst.1;

49/2011 Náhrada škody; podmíněné odsouzení

Datum: 28.04.2010 · Sbírkové č.: 49/2011 · Sp. zn.: 8 Tdo 417/2010 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2011 · Strana: 1116 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §59 odst.2; 140/1961 Sb.: §60a odst.3; 40/2009 Sb.: §82 odst.2; 40/2009 Sb.: §85 odst.2;

50/2011 Odměna ustanoveného obhájce

Datum: 09.11.2009 · Sbírkové č.: 50/2011 · Sp. zn.: 50To 514/2009 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 9/2011 · Strana: 1119 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §151 odst.3; 141/1961 Sb.: §151 odst.2; 177/1996 Sb.: §12 odst.5; 177/1996 Sb.: §12 odst.3;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

114/2011 Insolvence; obsazení soudu; reorganizace

Datum: 14.09.2010 · Sbírkové č.: 114/2011 · Sp. zn.: 3 VSPH 608/2010 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 9/2011 · Strana: 1132 · Vztah k předpisu: 6/2002 Sb.: §42 odst.2; 182/2006 Sb.: §316 a násl.; 182/2006 Sb.: §316-364;

115/2011 Incidenční spory; insolvence

Datum: 17.06.2009 · Sbírkové č.: 115/2011 · Sp. zn.: 15 Cmo 53/2009 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 9/2011 · Strana: 1135 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §9 odst.1; 99/1963 Sb.: §9; 99/1963 Sb.: §159; 182/2006 Sb.: §159;

116/2011 Předběžné opatření

Datum: 04.02.2010 · Sbírkové č.: 116/2011 · Sp. zn.: 14Co 64/2010 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 9/2011 · Strana: 1137 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §74; 99/1963 Sb.: §76; 99/1963 Sb.: §266 odst.1;

117/2011 Příslušnost soudu místní

Datum: 28.01.2010 · Sbírkové č.: 117/2011 · Sp. zn.: 8Co 39/2011 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 9/2011 · Strana: 1139 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §87 odst.1 písm.b);

118/2011 Spojení věcí ke společnému řízení

Datum: 21.04.2011 · Sbírkové č.: 118/2011 · Sp. zn.: 18Co 297/2010 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 9/2011 · Strana: 1141 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §112 odst.1;

119/2011 Incidenční spory; insolvence; insolvenční správce; odměna advokáta

Datum: 07.01.2011 · Sbírkové č.: 119/2011 · Sp. zn.: 10 Cmo 171/2010 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 9/2011 · Strana: 1146 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §137;

120/2011 Rozhodčí řízení; uznání cizích rozhodnutí

Datum: 31.05.2011 · Sbírkové č.: 120/2011 · Sp. zn.: 29 Cdo 265/2010 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2011 · Strana: 1148 · Vztah k předpisu: 74/1959 Sb.: čl.V odst.1; 74/1959 Sb.: čl.V. odst.1 písm.b);

121/2011 Neplatnost právního úkonu; rozhodčí doložka; rozhodčí řízení

Datum: 11.05.2011 · Sbírkové č.: 121/2011 · Sp. zn.: 31 Cdo 1945/2010 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 9/2011 · Strana: 1152 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §39; 216/1994 Sb.: §7; 216/1994 Sb.: §13; 89/2012 Sb.: §1814; JUD145053CZ 32 Cdo 2312/2007; JUD140907CZ 32 Cdo 2282/2008; JUD181311CZ 12 Cmo 496/2008;

122/2011 Dohoda o vydání věci; převod nemovitosti; příslušenství věci

Datum: 18.05.2011 · Sbírkové č.: 122/2011 · Sp. zn.: 31 Cdo 832/2008 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 9/2011 · Strana: 1158 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §164; 40/1964 Sb.: §121 odst.1; 40/1964 Sb.: §133; 265/1992 Sb.: §1 odst.1; 344/1992 Sb.: §5 odst.1;

123/2011 Insolvence; zadržovací právo

Datum: 29.04.2011 · Sbírkové č.: 123/2011 · Sp. zn.: 29 Cdo 3031/2009 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2011 · Strana: 1165 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §175 odst.1; 182/2006 Sb.: §205; 182/2006 Sb.: §225; 182/2006 Sb.: §263; 182/2006 Sb.: §265 odst.1;

124/2011 Věcná břemena

Datum: 28.04.2011 · Sbírkové č.: 124/2011 · Sp. zn.: 22 Cdo 2854/2010 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2011 · Strana: 1169 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §151o odst.3;

125/2011 Náhrada škody; odpovědnost státu za škodu; ochrana osobnosti

Datum: 11.05.2011 · Sbírkové č.: 125/2011 · Sp. zn.: 31 Cdo 3916/2008 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 9/2011 · Strana: 1178 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §11; 209/1992 Sb.: čl.5 odst.5; 82/1998 Sb.: §31a; 160/2006 Sb.; JUD32429CZ III. ÚS 532/01; JUD34691CZ Pl. ÚS 8/06; JUD31376CZ Pl. ÚS 21/96;

126/2011 Náhrada škody; zvířata

Datum: 14.04.2011 · Sbírkové č.: 126/2011 · Sp. zn.: 25 Cdo 4693/2008 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2011 · Strana: 1188 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §421; 166/1999 Sb.: §62; 89/2012 Sb.: §494; JUD34803CZ 25 Cdo 2109/2003; JUD166331CZ 25 Cdo 4758/2008;

127/2011 Smluvní pokuta; splatnost pohledávky

Datum: 26.04.2011 · Sbírkové č.: 127/2011 · Sp. zn.: 23 Cdo 4799/2010 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2011 · Strana: 1191 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §164; 40/1964 Sb.: §544; 513/1991 Sb.: §340;

128/2011 Podílové spoluvlastnictví; předkupní právo

Datum: 11.05.2011 · Sbírkové č.: 128/2011 · Sp. zn.: 31 Cdo 1926/2009 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 9/2011 · Strana: 1196 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §122 odst.1; 40/1964 Sb.: §140; 40/1964 Sb.: §602; 40/1964 Sb.: §605;

129/2011 Vlastnictví; vyklizení nemovitosti; výpověď z nájmu nebytových prostor

Datum: 18.05.2011 · Sbírkové č.: 129/2011 · Sp. zn.: 31 Cdo 3310/2009 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 9/2011 · Strana: 1204 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §126 odst.1; 20/1987 Sb.: §18 odst.2; JUD22774CZ 20 Cdo 1506/99; JUD99362CZ 28 Cdo 2152/2006;

130/2011 Směnky

Datum: 27.04.2011 · Sbírkové č.: 130/2011 · Sp. zn.: 29 Cdo 1567/2009 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2011 · Strana: 1214 · Vztah k předpisu: 191/1950 Sb.: §89; JUD27209CZ 21 Cdo 2520/2004;

131/2011 Insolvence

Datum: 09.06.2011 · Sbírkové č.: 131/2011 · Sp. zn.: 1 VSPH 113/2011 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 9/2011 · Strana: 1219 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §530; 40/1964 Sb.: §530 odst.1; 182/2006 Sb.: §105;

132/2011 Insolvence; insolvenční správce

Datum: 30.05.2011 · Sbírkové č.: 132/2011 · Sp. zn.: 3 VSPH 9/2011 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 9/2011 · Strana: 1224 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §201; 182/2006 Sb.: §25 odst.2; 182/2006 Sb.: §26;

133/2011 Insolvence; insolvenční správce

Datum: 01.06.2011 · Sbírkové č.: 133/2011 · Sp. zn.: 3 VSPH 237/2011 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 9/2011 · Strana: 1227 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §31; 312/2006 Sb.: §9 odst.1 písm.d);

134/2011 Insolvence; insolvenční správce

Datum: 11.04.2011 · Sbírkové č.: 134/2011 · Sp. zn.: MSPH 96 INS 714/2009, 2 VSPH 91/2011 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 9/2011 · Strana: 1231 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §285 odst.4; 313/2007 Sb.: §5;

135/2011 Insolvence

Datum: 30.05.2011 · Sbírkové č.: 135/2011 · Sp. zn.: 3 VSPH 605/2010 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 9/2011 · Strana: 1235 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §42 odst.4; 300/2008 Sb.: §18 odst.4; 300/2008 Sb.: §18 odst.1; 300/2008 Sb.: §18 odst.2; 300/2008 Sb.: §18 odst.1-4; 300/2008 Sb.: §18 odst.3;

136/2011 Insolvence

Datum: 19.01.2010 · Sbírkové č.: 136/2011 · Sp. zn.: 1 VSPH 771/2009 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 9/2011 · Strana: 1239 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §178; 182/2006 Sb.: §182;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.