Vydání 8/2011

Číslo: 8/2011 · Ročník: LXIII

Obsah vydání 8/2011

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

41/2011 Podílnictví; prospěch

Datum: 30.06.2010 · Sbírkové č.: 41/2011 · Sp. zn.: 3 Tdo 669/2010 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2011 · Strana: 950 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §89 odst.11; 140/1961 Sb.: §251 odst.1; 140/1961 Sb.: §251 odst.2; 40/2009 Sb.: §205; 40/2009 Sb.: §214 odst.3 písm.d); 40/2009 Sb.: §214 odst.1;

42/2011 Vyloučení orgánů činných v trestním řízení

Datum: 09.12.2010 · Sbírkové č.: 42/2011 · Sp. zn.: 4 Tz 68/2010 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2011 · Strana: 955 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §30 odst.2;

43/2011 Adhezní řízení; jednota skutku; náhrada škody; pokračování v trestném činu

Datum: 30.08.2010 · Sbírkové č.: 43/2011 · Sp. zn.: 11 Tdo 561/2010 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2011 · Strana: 958 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §89 odst.3; 140/1961 Sb.: §248; 141/1961 Sb.: §12 odst.12; 141/1961 Sb.: §43 odst.1; 141/1961 Sb.: §43 odst.3; 141/1961 Sb.: §226; 141/1961 Sb.: §228 odst.1; 40/1964 Sb.: §420 odst.2;

44/2011 Zpronevěra

Datum: 24.11.2010 · Sbírkové č.: 44/2011 · Sp. zn.: 8 Tdo 1290/2010 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2011 · Strana: 963 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §248; 140/1961 Sb.: §248 odst.1; 40/2009 Sb.: §206; 40/2009 Sb.: §206 odst.1;

45/2011 Hlavní líčení; výslech obviněného; výslech svědka

Datum: 04.02.2010 · Sbírkové č.: 45/2011 · Sp. zn.: 6 To 72/2009 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Olomouci · Vydání: 8/2011 · Strana: 968 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §207 odst.2; 141/1961 Sb.: §211 odst.3; 141/1961 Sb.: §211 odst.4; 141/1961 Sb.: §219 odst.3;

46/2011 Trest odnětí svobody; výjimečný trest

Datum: 30.11.2010 · Sbírkové č.: 46/2011 · Sp. zn.: 6 Tdo 976/2010 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2011 · Strana: 971 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §29 odst.2; 40/2009 Sb.: §54 odst.2;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

98/2011 Příslušnost soudu věcná

Datum: 15.12.2010 · Sbírkové č.: 98/2011 · Sp. zn.: 4 Nd 304/2010 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2011 · Strana: 980 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §11 odst.3; 182/2006 Sb.: §147 odst.2;

99/2011 Dědění; dědické řízení

Datum: 10.03.2011 · Sbírkové č.: 99/2011 · Sp. zn.: 21 Cdo 2537/2010 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2011 · Strana: 984 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §175k odst.1; 99/1963 Sb.: §175k odst.2; 40/1964 Sb.: §469; JUD10670CZ 24 Co 315/97; JUD26987CZ 21 Cdo 541/2004; JUD106007CZ 21 Cdo 2361/2007;

100/2011 Rozvod manželství; společné jmění manželů; žaloba vylučovací (excindační)

Datum: 30.03.2011 · Sbírkové č.: 100/2011 · Sp. zn.: 20 Cdo 2610/2009 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2011 · Strana: 992 · Vztah k předpisu: 94/1963 Sb.: §24a odst.1; 99/1963 Sb.: §262a odst.1; 99/1963 Sb.: §267 odst.1; 40/1964 Sb.: §143a odst.1; 40/1964 Sb.: §143a odst.2; 40/1964 Sb.: §143a odst.4; 40/1964 Sb.: §148; 40/1964 Sb.: §149 odst.1; 120/2001 Sb.: §42 odst.2; 120/2001 Sb.: §42 odst.1; JUD71241CZ 22 Cdo 1476/2000; JUD26628CZ 20 Cdo 1389/2003; JUD98024CZ 20 Cdo 3297/2006;

101/2011 Ochrana osobnosti

Datum: 11.11.2010 · Sbírkové č.: 101/2011 · Sp. zn.: 30 Cdo 5161/2008 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2011 · Strana: 999 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §11; 40/1964 Sb.: §13; 89/2012 Sb.: §81;

102/2011 Smlouva spotřebitelská; smlouva zprostředkovatelská

Datum: 11.11.2010 · Sbírkové č.: 102/2011 · Sp. zn.: 20Co 433/2010 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 8/2011 · Strana: 1004 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §52; 40/1964 Sb.: §451; 40/1964 Sb.: §491 odst.2; 40/1964 Sb.: §774; 40/1964 Sb.: §853; 89/2012 Sb.: §1810;

103/2011 Exekuce; promlčení; směnky

Datum: 02.12.2010 · Sbírkové č.: 103/2011 · Sp. zn.: 20 Cdo 436/2009 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2011 · Strana: 1009 · Vztah k předpisu: 191/1950 Sb.: §5; 191/1950 Sb.; 40/1964 Sb.: §110;

104/2011 Promlčení

Datum: 28.01.2011 · Sbírkové č.: 104/2011 · Sp. zn.: 33 Cdo 2634/2008 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2011 · Strana: 1012 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §101; 40/1964 Sb.: §563; 40/1964 Sb.: §657; 89/2012 Sb.: §619; 89/2012 Sb.: §620; 89/2012 Sb.: §622; 89/2012 Sb.: §623; 89/2012 Sb.: §624; 89/2012 Sb.: §625; 89/2012 Sb.: §626; 89/2012 Sb.: §627; 89/2012 Sb.: §628;

105/2011 Poplatek z prodlení

Datum: 29.06.2010 · Sbírkové č.: 105/2011 · Sp. zn.: 22 Cdo 2207/2008 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2011 · Strana: 1017 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §517 odst.2; 40/1964 Sb.: §697;

106/2011 Akciová společnost

Datum: 26.01.2011 · Sbírkové č.: 106/2011 · Sp. zn.: 29 Cdo 3619/2009 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2011 · Strana: 1023 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §66b odst.1; 513/1991 Sb.: §66b; 513/1991 Sb.: §196a odst.3; 90/2012 Sb.: §78;

107/2011 Konkurs

Datum: 21.12.2010 · Sbírkové č.: 107/2011 · Sp. zn.: 29 Cdo 617/2009 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2011 · Strana: 1028 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §91a; 99/1963 Sb.: §237 odst.1 písm.c); 40/1964 Sb.: §829; 328/1991 Sb.: §20 odst.1;

108/2011 Insolvence; rozhodčí řízení; rozhodnutí o úpadku; ručení; vykonatelnost rozhodnutí

Datum: 17.02.2011 · Sbírkové č.: 108/2011 · Sp. zn.: KSOS 31 INS 3370/2008, 29 NSČR 29/2009 - A - 108 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2011 · Strana: 1034 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §159a; 99/1963 Sb.: §169 odst.2; 40/1964 Sb.: §37 odst.1; 216/1994 Sb.: §28 odst.2; 216/1994 Sb.: §32; 129/2000 Sb.: §17 odst.3; 129/2000 Sb.: §36; 182/2006 Sb.: §105; 182/2006 Sb.: §143 odst.4;

109/2011 Insolvence; způsobilost být účastníkem řízení

Datum: 31.03.2011 · Sbírkové č.: 109/2011 · Sp. zn.: MSPH 99 INS 3258/2008, 29 NSČR 12/2009 - P21 - 22 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2011 · Strana: 1046 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §19 do 30.6.2009; 99/1963 Sb.: §19 do 30.06.2009; 99/1963 Sb.: §103 do 30.06.2009; 99/1963 Sb.: §103 do 30.6.2009; 99/1963 Sb.: §104 odst.1; 99/1963 Sb.: §104 odst.1 do 30.06.2009; 99/1963 Sb.: §104 do 30.6.2009; 99/1963 Sb.: §107 do 30.6.2009; 99/1963 Sb.: §107 do 30.06.2009; 40/1964 Sb.: §20a; 182/2006 Sb.: §14 odst.1 do 31.12.2008; 182/2006 Sb.: §14 do 31.12.2008; 182/2006 Sb.: §173 odst.4 do 31.12.2008; 182/2006 Sb.: §173 do 31.12.2008; JUD22854CZ 32 Cdo 544/99; JUD144912CZ 29 NSČR 4/2008; JUD188544CZ 29 NSČR 2/2010;

110/2011 Inslovence; konkurs

Datum: 23.03.2011 · Sbírkové č.: 110/2011 · Sp. zn.: MSPH 76 INS 8711/2009, 29 NSČR 12/2011 - B - 393 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2011 · Strana: 1053 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §218 písm.c); 99/1963 Sb.: §243b odst.5; 182/2006 Sb.: §4 odst.2; 182/2006 Sb.: §20 odst.1; 182/2006 Sb.: §148 odst.1; 182/2006 Sb.: §149 odst.1; 182/2006 Sb.: §158; JUD144912CZ 29 NSČR 4/2008; JUD188555CZ 29 NSČR 10/2009; JUD191872CZ 29 NSČR 30/2010;

111/2011 Insolvence; oddlužení

Datum: 31.03.2011 · Sbírkové č.: 111/2011 · Sp. zn.: KSPL 29 INS 252/2008, 29 NSČR 13/2009 - B - 36 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2011 · Strana: 1058 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §104 do 31.12.2008; 182/2006 Sb.: §389 odst.1 do 31.12.2008; 182/2006 Sb.: §390 odst.3 do 31.12.2008; 182/2006 Sb.: §390 do 31.12.2008; 182/2006 Sb.: §392 odst.1 do 31.12.2008; 182/2006 Sb.: §392 do 31.12.2008; 182/2006 Sb.: §393 do 31.12.2008; 182/2006 Sb.: §395 do 31.12.2008; JUD186885CZ 29 NSČR 6/2008; JUD154666CZ 29 NSČR 3/2009; JUD193502CZ 29 NSČR 9/2009;

112/2011 Insolvence; oddlužení

Datum: 23.02.2011 · Sbírkové č.: 112/2011 · Sp. zn.: KSUL 70 INS 3940/2008, 29 NSČR 9/2009 - A - 29 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2011 · Strana: 1066 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §389 do 31.12.2008; 182/2006 Sb.: §390 do 31.12.2008; 182/2006 Sb.: §390 odst.3 do 31.12.2008;

113/2011 Insolvence; oddlužení

Datum: 31.03.2011 · Sbírkové č.: 113/2011 · Sp. zn.: KSPH 39 INS 4221/2008, 29 NSČR 20/2009 - B - 32 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2011 · Strana: 1071 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §389 odst.1 do 08.06.2009; 182/2006 Sb.: §389 do 8.6.2009; 182/2006 Sb.: §390 do 8.6.2009; 182/2006 Sb.: §390 odst.3 do 08.06.2009; 182/2006 Sb.: §395 do 8.6.2009; 182/2006 Sb.: §395 do 08.06.2009; 182/2006 Sb.: §405 do 8.6.2009; 182/2006 Sb.: §405 do 08.06.2009; JUD154666CZ 29 NSČR 3/2009; JUD193502CZ 29 NSČR 9/2009; JUD191872CZ 29 NSČR 30/2010;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.