Vydání 7/2011

Číslo: 7/2011 · Ročník: LXIII

Obsah vydání 7/2011

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

35/2011 Faktická konzumpce; pojistný podvod; úvěrový podvod

Datum: 12.01.2011 · Sbírkové č.: 35/2011 · Sp. zn.: 8 Tdo 1499/2010 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2011 · Strana: 806 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §250b odst.1; 140/1961 Sb.: §250b odst.3; 140/1961 Sb.: §250a; 40/2009 Sb.: §43;

36/2011 Dovolací důvody; obhájce; ustanovený obhájce

Datum: 15.12.2010 · Sbírkové č.: 36/2011 · Sp. zn.: 6 Tdo 1516/2010 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2011 · Strana: 812 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §35 odst.1; 141/1961 Sb.: §39; 141/1961 Sb.: §265b odst.2; 141/1961 Sb.: §265b odst.1 písm.c); 141/1961 Sb.: §265b odst.2 písm.c); 85/1996 Sb.: §27 odst.1;

37/2011 Povinnost mlčenlivosti; výpověď svědka

Datum: 12.01.2011 · Sbírkové č.: 37/2011 · Sp. zn.: 7 Tdo 1429/2010 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2011 · Strana: 815 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §99 odst.2; 141/1961 Sb.: §115 odst.4; 141/1961 Sb.: §115 odst.3; 273/2008 Sb.: §115 odst.3; 273/2008 Sb.: §115 odst.4; 273/2008 Sb.: §115 odst.1;

38/2011 Dokazování; porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému označení původu

Datum: 16.12.2010 · Sbírkové č.: 38/2011 · Sp. zn.: 5 Tdo 1524/2010 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2011 · Strana: 819 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §4; 140/1961 Sb.: §150 odst.1; 141/1961 Sb.: §89 odst.2; 141/1961 Sb.: §97; 441/2003 Sb.: §8; 40/2009 Sb.: §15; 40/2009 Sb.: §268 odst.1; JUD31353CZ II. ÚS 101/95; JUD21889CZ 7 Tz 84/2000; JUD18444CZ 5 Tdo 619/2010;

39/2011 Posudek ústavu; znalec

Datum: 21.12.2010 · Sbírkové č.: 39/2011 · Sp. zn.: 11 Tdo 1202/2010 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2011 · Strana: 825 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §110; 141/1961 Sb.: §110 odst.1; 36/1967 Sb.: §24 odst.1 písm.b); JUD33038CZ I. ÚS 55/04; JUD33335CZ ÚS 125/04; JUD25043CZ Tz 315/2001;

40/2011 Překážka věci rozhodnuté; řízení o dovolání; vyhoštění

Datum: 28.07.2010 · Sbírkové č.: 40/2011 · Sp. zn.: 5 Tdo 741/2010 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2011 · Strana: 831 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §57 odst.1; 140/1961 Sb.: §57 odst.3 písm.c); 141/1961 Sb.: §11 odst.1 písm.f); 141/1961 Sb.: §235 odst.3; 141/1961 Sb.: §265k; 141/1961 Sb.: §265k odst.2; 141/1961 Sb.: §265b; 40/2009 Sb.: §80 odst.3 písm.c);

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

81/2011 Příslušnost soudu místní

Datum: 24.04.2009 · Sbírkové č.: 81/2011 · Sp. zn.: 21 Co 139/2009 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 7/2011 · Strana: 838 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §87 odst.1 písm.b); 168/1999 Sb.: §6; 168/1999 Sb.: §9;

82/2011 Návrh na zahájení řízení; podmínky řízení; vady podání; způsobilost být účastníkem řízení

Datum: 28.02.2011 · Sbírkové č.: 82/2011 · Sp. zn.: 23 Cdo 4213/2010 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2011 · Strana: 840 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §19; 99/1963 Sb.: §43; 99/1963 Sb.: §79 odst.2; 99/1963 Sb.: §79; 99/1963 Sb.: §103; 99/1963 Sb.: §239 odst.3;

83/2011 Exekuce; rozhodčí doložka

Datum: 31.08.2010 · Sbírkové č.: 83/2011 · Sp. zn.: 20 Cdo 3284/2008 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2011 · Strana: 843 · Vztah k předpisu: 216/1994 Sb.: §15 odst.2; 216/1994 Sb.: §35;

84/2011 Generální inhibitorium

Datum: 09.03.2011 · Sbírkové č.: 84/2011 · Sp. zn.: 31 Cdo 4545/2008 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 7/2011 · Strana: 846 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §330 do 1.6.2004; 99/1963 Sb.: §330 odst.3 do 01.06.2004; 40/1964 Sb.: §39; 120/2001 Sb.: §44 do 31.8.2004; 120/2001 Sb.: §44 odst.7 do 31.08.2004; 120/2001 Sb.: §44 odst.7;

85/2011 Dědění; odpovědnost státu za škodu

Datum: 26.01.2011 · Sbírkové č.: 85/2011 · Sp. zn.: 25 Cdo 5162/2008 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2011 · Strana: 853 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §579 odst.2; 82/1998 Sb.: §1 odst.3; 82/1998 Sb.: §13 odst.1; 82/1998 Sb.: §31a odst.3; 82/1998 Sb.: §31a odst.2; 82/1998 Sb.: §31a;

86/2011 Obec; převod nemovitostí

Datum: 15.11.2010 · Sbírkové č.: 86/2011 · Sp. zn.: 28 Cdo 3950/2010 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2011 · Strana: 857 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §39; 128/2000 Sb.: §39 odst.2;

87/2011 Podílové spoluvlastnictví; společné jmění manželů; vklad do katastru nemovitostí

Datum: 31.07.2006 · Sbírkové č.: 87/2011 · Sp. zn.: 30 Cdo 2193/2005 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2011 · Strana: 861 · Vztah k předpisu: 94/1963 Sb.: §24a; 40/1964 Sb.: §150 odst.4; JUD31289CZ IV. ÚS 201/96; JUD22675CZ 30 Cdo 257/2001;

88/2011 Společné jmění manželů

Datum: 09.03.2011 · Sbírkové č.: 88/2011 · Sp. zn.: 31 Cdo 1038/2009 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 7/2011 · Strana: 868 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §150 odst.4; 89/2012 Sb.: §742; JUD131101CZ II. ÚS 33/95; JUD14730CZ 22 Cdo 2574/98; JUD152427CZ 28 Cdo 2716/2008;

89/2011 Odpovědnost státu za škodu

Datum: 26.01.2011 · Sbírkové č.: 89/2011 · Sp. zn.: 25 Cdo 3375/2008 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2011 · Strana: 878 · Vztah k předpisu: 82/1998 Sb.: §8; 82/1998 Sb.;

90/2011 Smlouva o dílo

Datum: 23.11.2010 · Sbírkové č.: 90/2011 · Sp. zn.: 33 Cdo 5117/2008 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2011 · Strana: 885 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §241a odst.3; 40/1964 Sb.: §35 odst.2; 40/1964 Sb.: §631; 40/1964 Sb.: §635 odst.2;

91/2011 Družstvo; vyloučení člena družstva

Datum: 21.12.2010 · Sbírkové č.: 91/2011 · Sp. zn.: 29 Cdo 4002/2009 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2011 · Strana: 890 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §231 odst.4; 90/2012 Sb.: §615;

92/2011 Stát jako člen bytového družstva a nájemce družstveního bytu

Datum: 09.02.2011 · Sbírkové č.: 92/2011 · Sp. zn.: 31 Cdo 316/2008 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 7/2011 · Strana: 894 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §462; 40/1964 Sb.: §472 odst.1; 40/1964 Sb.: §706 odst.2; 40/1964 Sb.: §706 odst.3; 513/1991 Sb.: §61 odst.1; 513/1991 Sb.: §232 odst.2; 513/1991 Sb.: §232 odst.1; 89/2012 Sb.: §1634; 89/2012 Sb.: §2279;

93/2011 K možnosti soudu přezkoumat schválený transformační projekt

Datum: 09.02.2011 · Sbírkové č.: 93/2011 · Sp. zn.: 31 Cdo 814/2010 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 7/2011 · Strana: 900 · Vztah k předpisu: 42/1992 Sb.: §2 odst.2; 42/1992 Sb.: §9 odst.5 písm.g);

94/2011 Bankovní záruka

Datum: 27.01.2011 · Sbírkové č.: 94/2011 · Sp. zn.: 23 Cdo 3088/2008 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2011 · Strana: 906 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §322 odst.1;

95/2011 Insolvence; konkurs

Datum: 27.01.2011 · Sbírkové č.: 95/2011 · Sp. zn.: 29 Cdo 2181/2008 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2011 · Strana: 918 · Vztah k předpisu: 328/1991 Sb.: §14 odst.1 písm.c) do 31.12.2007; 328/1991 Sb.: §14 do 31.12.2007; 182/2006 Sb.: §263; 32000R0134 (EU): čl.4 odst.2; 32000R0134 (EU): čl.15; 32000R1346 (EU);

96/2011 Insolvence; konkurs; rozhodnutí o úpadku

Datum: 20.01.2011 · Sbírkové č.: 96/2011 · Sp. zn.: KSBR 27 INS 3089/2009, 29 NSČR 30/2010 - B - 34 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2011 · Strana: 931 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §237 odst.1; 99/1963 Sb.: §238a odst.1 písm.a); 182/2006 Sb.: §4 odst.2; 182/2006 Sb.: §105; 182/2006 Sb.: §136; 182/2006 Sb.: §148 odst.1; 182/2006 Sb.: §148; 182/2006 Sb.: §149 odst.1; 182/2006 Sb.: §150; 182/2006 Sb.: §151; 182/2006 Sb.: §152; 182/2006 Sb.: §158; 182/2006 Sb.: §301; 182/2006 Sb.: §306; 182/2006 Sb.: §307; 182/2006 Sb.: §308; 182/2006 Sb.: §316; 182/2006 Sb.: §316 odst.5; 182/2006 Sb.: §316 odst.3; 182/2006 Sb.: §316 odst.4; 182/2006 Sb.: §318 odst.1; 182/2006 Sb.: §325; 182/2006 Sb.: §348; 182/2006 Sb.: §351; 182/2006 Sb.: §363; 182/2006 Sb.: §405; 182/2006 Sb.: §406; 182/2006 Sb.: §414; 182/2006 Sb.: §417; 182/2006 Sb.: §418;

97/2011 Insolvence; poučovací povinnost soudu

Datum: 20.01.2011 · Sbírkové č.: 97/2011 · Sp. zn.: 29 Cdo 3582/2010 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2011 · Strana: 943 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §239 odst.3; 182/2006 Sb.: §7 odst.1; 182/2006 Sb.: §160; 182/2006 Sb.: §190 odst.1; 182/2006 Sb.: §197; 182/2006 Sb.: §198 odst.1; 311/2007 Sb.: §13; 311/2007 Sb.;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.