Vydání 6/2011

Číslo: 6/2011 · Ročník: LXIII

Obsah vydání 6/2011

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Stanoviska

67/2011 Náklady řízení; zástavní právo

Datum: 14.07.2010 · Sbírkové č.: 67/2011 · Sp. zn.: 21 Cdo 1520/2009 · Typ: Stanovisko (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2011 · Strana: 703 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §200z; 99/1963 Sb.: §200za do 30.06.2009; 99/1963 Sb.: §200y do 30.6.2009; 99/1963 Sb.: §200za; 99/1963 Sb.: §237; 99/1963 Sb.: §243b; 40/1964 Sb.: §121 odst.3; 40/1964 Sb.: §151 odst.1; 40/1964 Sb.: §152; 40/1964 Sb.: §155 odst.1;

Rozhodnutí ve věcech trestních

29/2011 Mučivé útrapy; okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby; omezování osobní svobody

Datum: 12.08.2010 · Sbírkové č.: 29/2011 · Sp. zn.: 8 Tdo 749/2010 - I. · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2011 · Strana: 658 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §2 odst.1; 140/1961 Sb.: §16 odst.1; 140/1961 Sb.: §145; 140/1961 Sb.: §171; 140/1961 Sb.: §231 odst.4; 140/1961 Sb.: §231 odst.1; 140/1961 Sb.: §238; 40/2009 Sb.: §2 odst.1; 40/2009 Sb.: §15; 40/2009 Sb.: §16; 40/2009 Sb.: §17 písm.a); 40/2009 Sb.: §122 odst.2 písm.h); 40/2009 Sb.: §145; 40/2009 Sb.: §145 odst.1; 40/2009 Sb.: §171 odst.1; 40/2009 Sb.: §171; 40/2009 Sb.: §171 odst.3 písm.d); 40/2009 Sb.: §171 odst.3 písm.c);

30/2011 Trest vyhoštění

Datum: 16.12.2010 · Sbírkové č.: 30/2011 · Sp. zn.: 6 Tdo 1457/2010 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2011 · Strana: 669 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §80 odst.3 písm.a);

31/2011 Padělání a pozměňování peněz; udávání padělaných a pozměněných peněz

Datum: 25.08.2010 · Sbírkové č.: 31/2011 · Sp. zn.: 7 Tdo 796/2010 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2011 · Strana: 673 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §233 odst.2; 40/2009 Sb.: §233 odst.2 bod 2; 40/2009 Sb.: §235;

32/2011 Pokud trestného činu; znásilnění

Datum: 11.08.2010 · Sbírkové č.: 32/2011 · Sp. zn.: 3 Tdo 611/2010 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2011 · Strana: 678 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §8 odst.1; 140/1961 Sb.: §241 odst.1; 140/1961 Sb.: §241 odst.3 písm.a); 140/1961 Sb.: §241 odst.3 písm.b); 40/2009 Sb.: §13 odst.1; 40/2009 Sb.: §185 odst.1; 40/2009 Sb.: §185 odst.3 písm.a); 40/2009 Sb.: §185 odst.3 písm. c);

33/2011 Neoprávněné provozování loterie a podobné sázkové hry

Datum: 19.10.2010 · Sbírkové č.: 33/2011 · Sp. zn.: 5 Tdo 1145/2010 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2011 · Strana: 682 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §118a; 202/1990 Sb.: §17 odst.1; 40/2009 Sb.: §252 odst.1;

34/2011 Uznání a výkon cizozemských rozhodnutí; rozsudek; usnesení

Datum: 16.11.2010 · Sbírkové č.: 34/2011 · Sp. zn.: 11 Tz 31/2010 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2011 · Strana: 685 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §119 odst.1; 141/1961 Sb.: §256; 141/1961 Sb.: §259 odst.3; 141/1961 Sb.: §452 odst.3;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

65/2011 Ochrana dobré pověsti právnické osoby; příslušnost soudu věcná

Datum: 08.12.2010 · Sbírkové č.: 65/2011 · Sp. zn.: 31 Cdo 1385/2008 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 6/2011 · Strana: 694 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §9 odst.3 písm.m); 40/1964 Sb.: §19b odst.3;

66/2011 Příslušnost soudu věcná

Datum: 18.11.2010 · Sbírkové č.: 66/2011 · Sp. zn.: Ncp 2505/2010 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 6/2011 · Strana: 700 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §9 odst.3 písm.r) bod 6; 99/1963 Sb.: §9 odst.3 písm.r); 99/1963 Sb.: §104a odst.2;

68/2011 Překážka zahájeného řízení (litispendence)

Datum: 09.02.2011 · Sbírkové č.: 68/2011 · Sp. zn.: 31 Cdo 365/2009 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 6/2011 · Strana: 712 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §9 odst.3 písm.t) do 31.12.2007; 99/1963 Sb.: §9 do 31.12.2007; 99/1963 Sb.: §11 odst.1; 99/1963 Sb.: §83; 99/1963 Sb.: §83 odst.1; 99/1963 Sb.: §104 odst.1; 99/1963 Sb.: §104a odst.7; 40/1964 Sb.: §42a; 328/1991 Sb.: §16 do 31.12.2007; 328/1991 Sb.: §16;

69/2011 Exekuce; odpovědnost státu za škodu

Datum: 30.11.2010 · Sbírkové č.: 69/2011 · Sp. zn.: 25 Cdo 4802/2008 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2011 · Strana: 717 · Vztah k předpisu: 82/1998 Sb.: §13; 120/2001 Sb.: §47;

70/2011 Neplatnost právního úkonu

Datum: 08.12.2010 · Sbírkové č.: 70/2011 · Sp. zn.: 31 Cdo 3620/2010 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 6/2011 · Strana: 722 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §3; 40/1964 Sb.: §37 odst.1; 40/1964 Sb.: §39; 40/1964 Sb.: §40a; 40/1964 Sb.: §49; 40/1964 Sb.: §49a; 89/2012 Sb.: §583; 89/2012 Sb.: §587; JUD136304CZ I. ÚS 384/05 - 1; JUD136746CZ IV. ÚS 2762/07 - 1; JUD146564CZ III. ÚS 1733/08; JUD163136CZ I. ÚS 1900/09 - 1; JUD183619CZ Pl. ÚS 34/09 - 1; JUD3209CZ Cpj 41/87; JUD12556CZ 3 Cdon 1522/96; JUD123908CZ II. ÚS 315/2000; JUD28697CZ 21 Cdo 1332/2001; JUD99729CZ 29 Odo 1094/2004; JUD39067CZ 29 Odo 891/2005; JUD101111CZ 33 Odo 808/2005; JUD138089CZ 21 Cdo 826/2005; JUD100383CZ 30 Cdo 2705/2006; JUD106281CZ 26 Cdo 2188/2006; JUD107565CZ 26 Cdo 1171/2007; JUD107894CZ 21 Cdo 3528/2007; JUD142509CZ 30 Cdo 2973/2007; JUD144349CZ 32 Cdo 1541/2007; JUD144404CZ 26 Cdo 863/2007; JUD164033CZ 28 Cdo 2660/2007; JUD165060CZ 29 Cdo 2047/2007; JUD167623CZ 29 Cdo 3290/2007; JUD180767CZ 31 Cdo 135/2007; JUD167727CZ 33 Cdo 787/2008; JUD166277CZ 32 Cdo 633/2009; JUD192624CZ 32 Cdo 679/2009; JUD166759CZ 28 Cdo 225/2010; JUD183528CZ 33 Cdo 2690/2010; JUD185735CZ 29 Cdo 3375/2010;

71/2011 Promlčení; předkupní právo

Datum: 25.11.2010 · Sbírkové č.: 71/2011 · Sp. zn.: 33 Cdo 3371/2008 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2011 · Strana: 735 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §100; 40/1964 Sb.: §101; 40/1964 Sb.: §140; 40/1964 Sb.: §140 věta první; 40/1964 Sb.: §603 odst.3; 89/2012 Sb.: §619; 89/2012 Sb.: §620; 89/2012 Sb.: §621; 89/2012 Sb.: §622; 89/2012 Sb.: §623; 89/2012 Sb.: §624; 89/2012 Sb.: §625; 89/2012 Sb.: §626; 89/2012 Sb.: §627; 89/2012 Sb.: §628;

72/2011 Konkurs; společné závazky

Datum: 23.09.2010 · Sbírkové č.: 72/2011 · Sp. zn.: 29 Cdo 5276/2008 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2011 · Strana: 742 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §237 odst.1 písm.c); 99/1963 Sb.: §242 odst.3; 40/1964 Sb.: §511; 40/1964 Sb.: §511 odst.2; 328/1991 Sb.: §12a; 328/1991 Sb.: §20 odst.4;

73/2011 Odstoupení od smlouvy; odstupné; ochrana spotřebitelů; smlouva o dílo

Datum: 29.11.2010 · Sbírkové č.: 73/2011 · Sp. zn.: 33 Cdo 2330/2009 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2011 · Strana: 746 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §2 odst.3; 40/1964 Sb.: §39; 40/1964 Sb.: §55 odst.1; 40/1964 Sb.: §497; 40/1964 Sb.: §642 odst.1;

74/2011 Veřejná soutěž; veřejné zakázky

Datum: 21.12.2010 · Sbírkové č.: 74/2011 · Sp. zn.: 23 Cdo 4561/2008 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2011 · Strana: 751 · Vztah k předpisu: 199/1994 Sb.: §40 odst.2; 199/1994 Sb.: §70;

75/2011 K běhu promlčecí doby práva na zaplacení leasingových splátek splatných do dne odstoupení od smlouvy

Datum: 29.10.2010 · Sbírkové č.: 75/2011 · Sp. zn.: 23 Cdo 2155/2007 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2011 · Strana: 759 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §269 odst.2; 513/1991 Sb.: §351 odst.1; 513/1991 Sb.: §351; 513/1991 Sb.: §392 odst.2; 513/1991 Sb.: §392 odst.1;

76/2011 Směnky

Datum: 21.12.2010 · Sbírkové č.: 76/2011 · Sp. zn.: 29 Cdo 427/2009 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2011 · Strana: 766 · Vztah k předpisu: 191/1950 Sb.: §75; 191/1950 Sb.: §76; 99/1963 Sb.: §237 odst.1 písm.c);

77/2011 Konkurs; ručení; zánik závazku

Datum: 22.09.2010 · Sbírkové č.: 77/2011 · Sp. zn.: 33 Cdo 2169/2008 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2011 · Strana: 770 · Vztah k předpisu: 328/1991 Sb.: §33 odst.1;

78/2011 Konkurs

Datum: 22.12.2009 · Sbírkové č.: 78/2011 · Sp. zn.: 29 Cdo 65/2007 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2011 · Strana: 777 · Vztah k předpisu: 328/1991 Sb.: §4 odst.5; 328/1991 Sb.: §4 odst.5 do 31.12.2007; 328/1991 Sb.: §29; 328/1991 Sb.: §29 do 31.12.2007; 328/1991 Sb.: §44a odst.3; 328/1991 Sb.: §44a odst.3 do 31.12.2007;

79/2011 Oddlužení

Datum: 26.10.2010 · Sbírkové č.: 79/2011 · Sp. zn.: KSUL 44 INS 411/2009, 29 NSČR 16/2010 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2011 · Strana: 790 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §104; 182/2006 Sb.: §392; 182/2006 Sb.: §395; 182/2006 Sb.: §402 odst.5; 182/2006 Sb.: §405;

80/2011 Insolvence; úpadek

Datum: 02.12.2010 · Sbírkové č.: 80/2011 · Sp. zn.: KSOS 22 INS 1108/2008, 29 NSČR 10/2009 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2011 · Strana: 796 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §3; 182/2006 Sb.: §141;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.