Vydání 5/2011

Číslo: 5/2011 · Ročník: LXIII

Obsah vydání 5/2011

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Stanoviska

28/2011 Ve věci mezinárodních a evropských zatýkacích rozkazů ve smyslu ustanovení § 26, § 384 odst. 1, odst. 5, odst. 6, § 405 odst. 1, odst. 6 zák. č. 141/1961 Sb., trestního řádu, ve znění pozdějších předpisů

Datum: 24.02.2011 · Sbírkové č.: 28/2011 · Sp. zn.: Tpjn 303/2010 · Typ: Stanovisko (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - kolegium · Vydání: 5/2011 · Strana: 545 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §302; 141/1961 Sb.: §384 odst.5 písm.a); 141/1961 Sb.: §384 odst.6; 141/1961 Sb.: §384; 141/1961 Sb.: §384 odst.5 písm.b); 141/1961 Sb.: §384 odst.5 písm.c); 141/1961 Sb.: §387 odst.1; 141/1961 Sb.: §405; 141/1961 Sb.: §405 odst.6;

58/2011 Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci

Datum: 13.04.2011 · Sbírkové č.: 58/2011 · Sp. zn.: Cpjn 206/2010 · Typ: Stanovisko (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - kolegium · Vydání: 5/2011 · Strana: 586 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §444 odst.3; 82/1998 Sb.: §13 odst.1; 82/1998 Sb.: §31a; 82/1998 Sb.: §32 odst.3;

Rozhodnutí ve věcech trestních

23/2011 Ohrožení pod vlivem návykové látky

Datum: 12.05.2010 · Sbírkové č.: 23/2011 · Sp. zn.: 8 Tdo 449/2010 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2011 · Strana: 512 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §201; 140/1961 Sb.: §201 odst.1; 141/1961 Sb.: §89; 141/1961 Sb.: §105; 40/2009 Sb.: §274;

24/2011 Způsob výkonu trestu; časová působnost

Datum: 15.12.2010 · Sbírkové č.: 24/2011 · Sp. zn.: 8 Tdo 1430/2010 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2011 · Strana: 519 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §16 do 31.12.2009; 140/1961 Sb.: §16 odst.1; 140/1961 Sb.: §39a; 140/1961 Sb.: §39 do 31.12.2009; 141/1961 Sb.: §122 odst.1; 40/2009 Sb.: §2 odst.1; 40/2009 Sb.: §56; 40/2009 Sb.: §56 odst.2; 306/2009 Sb.; JUD32244CZ IV. ÚS 158/2000;

25/2011 Řízení proti dětem mladším patnácti let

Datum: 27.10.2010 · Sbírkové č.: 25/2011 · Sp. zn.: 8 Tdo 1072/2010 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2011 · Strana: 526 · Vztah k předpisu: 218/2003 Sb.: §93 odst.8; 218/2003 Sb.: §93 odst.7; 218/2003 Sb.: §93 odst.1; 218/2003 Sb.: §93 odst.9;

26/2011 Ukládání trestu; úhranný trest

Datum: 26.10.2010 · Sbírkové č.: 26/2011 · Sp. zn.: 4 Tz 45/2010 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2011 · Strana: 535 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §35 odst.2; 140/1961 Sb.: §35 odst.1; 40/2009 Sb.: §419;

27/2011 Mimořádné zvýšení trestu odnětí svobody; zvlášť závažný zločin

Datum: 30.11.2010 · Sbírkové č.: 27/2011 · Sp. zn.: 11 Tdo 587/2010 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2011 · Strana: 539 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §16 odst.1; 140/1961 Sb.: §41 odst.2; 40/2009 Sb.: §2 odst.1; 40/2009 Sb.: §14 odst.3; 40/2009 Sb.: §59 odst.1;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

53/2011 Právo na informace; pravomoc soudu

Datum: 30.11.2010 · Sbírkové č.: 53/2011 · Sp. zn.: 22 Cdo 3727/2008 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2011 · Strana: 556 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §7 odst.1; 20/1966 Sb.: §67b odst.1-3; 20/1966 Sb.: §67b; 20/1966 Sb.: §67b odst.9; 20/1966 Sb.: §67bb; 20/1966 Sb.: §67bb odst.2-4; 20/1966 Sb.: §67b odst.12; 101/2000 Sb.: §1 odst.1; 101/2000 Sb.: §1; 101/2000 Sb.: §2 odst.1-3; 101/2000 Sb.: §2; 101/2000 Sb.: §3; 101/2000 Sb.: §3 odst.1-5; 101/2000 Sb.: §4 písm.a); 101/2000 Sb.: §4; 101/2000 Sb.: §4 písm.b);

54/2011 Pozemní komunikace

Datum: 06.04.2010 · Sbírkové č.: 54/2011 · Sp. zn.: 22Co 129/2010 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 5/2011 · Strana: 563 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §135 odst.2; 13/1997 Sb.: §3 odst.1;

55/2011 Správní řízení; odvolání

Datum: 26.10.2010 · Sbírkové č.: 55/2011 · Sp. zn.: 29 Cdo 1167/2009 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2011 · Strana: 566 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §239 odst.3; 99/1963 Sb.: §247 odst.2; 99/1963 Sb.: §250g odst.1 písm.c); 500/2004 Sb.: §12; 500/2004 Sb.: §40 odst.1 písm.d); 500/2004 Sb.: §68; 500/2004 Sb.: §83; 500/2004 Sb.: §86 odst.1;

56/2011 Ztížení společenského uplatnění; bolestné

Datum: 05.05.2010 · Sbírkové č.: 56/2011 · Sp. zn.: 1Co 2/2010 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Olomouci · Vydání: 5/2011 · Strana: 571 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §13 odst.2; 40/1964 Sb.: §13 odst.3; 40/1964 Sb.: §444 odst.1; 262/2006 Sb.: §372;

57/2011 Dobré mravy

Datum: 31.08.2010 · Sbírkové č.: 57/2011 · Sp. zn.: 30 Cdo 1653/2009 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2011 · Strana: 581 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §3 odst.1; 40/1964 Sb.: §39; 40/1964 Sb.: §589;

59/2011 Narovnání; ručení

Datum: 23.09.2010 · Sbírkové č.: 59/2011 · Sp. zn.: 33 Cdo 2725/2008 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2011 · Strana: 615 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §585; 513/1991 Sb.: §308; 513/1991 Sb.: §311;

60/2011 Byty družstevní

Datum: 03.11.2010 · Sbírkové č.: 60/2011 · Sp. zn.: 31 Cdo 4739/2008 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 5/2011 · Strana: 622 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §706; 513/1991 Sb.: §232; 90/2012 Sb.: §737;

61/2011 Insolvence; oddlužení

Datum: 29.09.2010 · Sbírkové č.: 61/2011 · Sp. zn.: KSBR 31 INS 156/2008, 29 NSČR 6/2008 - B - 60 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2011 · Strana: 626 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §104 odst.1; 182/2006 Sb.: §104 odst.3; 182/2006 Sb.: §391; 182/2006 Sb.: §392 odst.1 písm.a); 182/2006 Sb.: §395; 182/2006 Sb.: §405;

62/2011 Insolvenční návrh

Datum: 01.10.2010 · Sbírkové č.: 62/2011 · Sp. zn.: KSOS 13 INS 2847/2010, 2 VSOL 366/2010 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Olomouci · Vydání: 5/2011 · Strana: 636 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §218 písm.b); 182/2006 Sb.: §403 odst.2; 182/2006 Sb.: §406 odst.4;

63/2011 Insolvence; ručení

Datum: 24.11.2010 · Sbírkové č.: 63/2011 · Sp. zn.: 29 Cdo 3509/2010 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2011 · Strana: 640 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §183 do 8.6.2009; 182/2006 Sb.: §183 do 08.06.2009; 182/2006 Sb.: §413 do 8.6.2009; 182/2006 Sb.: §413 do 08.06.2009; 182/2006 Sb.: §414 odst.1; 182/2006 Sb.: §414 do 08.06.2009; 182/2006 Sb.: §414 do 8.6.2009;

64/2011 Insolvence

Datum: 29.09.2010 · Sbírkové č.: 64/2011 · Sp. zn.: MSPH 77 INS 8029/2009, 29 NSČR 27/2010 - B - 33 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2011 · Strana: 649 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §38; 313/2007 Sb.: §1; 313/2007 Sb.: §5; JUD193332CZ IV. ÚS 3648/10;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.