Vydání 4/2011

Číslo: 4/2011 · Ročník: LXIII

Obsah vydání 4/2011

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Stanoviska

20/2011 Vyhoštění; vyhošťovací vazba; výkon trestu

Datum: 24.02.2011 · Sbírkové č.: 20/2011 · Sp. zn.: Tpjn 304/2010 · Typ: Stanovisko (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - kolegium · Vydání: 4/2011 · Strana: 405 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §350c; 141/1961 Sb.: §350b odst.3; 141/1961 Sb.: §350b odst.2; 40/2009 Sb.: §80;

50/2011 Náhrada škody; ztížení společenského uplatnění

Datum: 12.01.2011 · Sbírkové č.: 50/2011 · Sp. zn.: Cpjn 203/2010 · Typ: Stanovisko (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - kolegium · Vydání: 4/2011 · Strana: 493 · Vztah k předpisu: 440/2001 Sb.: §7 odst.3;

Rozhodnutí ve věcech trestních

17/2011 Úmysl; zvýhodňování věřitele

Datum: 28.04.2010 · Sbírkové č.: 17/2011 · Sp. zn.: 5 Tdo 383/2010 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2011 · Strana: 388 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §4; 140/1961 Sb.: §256a odst.2; 140/1961 Sb.: §256a odst.1; 40/2009 Sb.: §223 odst.2; 40/2009 Sb.: §223 odst.1; JUD34089CZ 5 Tdo 1555/2005; JUD38499CZ 5 Tdo 1116/2006;

18/2011 Ublížení na zdraví

Datum: 24.02.2010 · Sbírkové č.: 18/2011 · Sp. zn.: 8 Tdo 150/2010 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2011 · Strana: 393 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §8 odst.1; 140/1961 Sb.: §207; 140/1961 Sb.: §208; 140/1961 Sb.: §219; 140/1961 Sb.: §222 odst.1; 140/1961 Sb.: §222; JUD2678CZ 3 To 29/82;

19/2011 Zajištění náhradní hodnoty

Datum: 28.04.2010 · Sbírkové č.: 19/2011 · Sp. zn.: 0 Nt 12006/2010 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Okresní soud Ostrava · Vydání: 4/2011 · Strana: 403 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §79f;

21/2011 Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci

Datum: 18.03.2010 · Sbírkové č.: 21/2011 · Sp. zn.: 8 Tdo 254/2010 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2011 · Strana: 411 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §197a odst.1; 140/1961 Sb.: §197a; 40/2009 Sb.: §352; JUD117845CZ III. ÚS 732/02; JUD119394CZ I. ÚS 412/02; JUD133061CZ 8 Tdo 1468/2007;

22/2011 Organizovaná skupina

Datum: 28.04.2010 · Sbírkové č.: 22/2011 · Sp. zn.: 8 Tdo 237/2010 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2011 · Strana: 417 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §9 odst.2; 140/1961 Sb.: §10 odst.1; 140/1961 Sb.: §234 odst.2 písm.a); 141/1961 Sb.: §43 odst.3; 141/1961 Sb.: §43 odst.4; 141/1961 Sb.: §163 odst.1; 40/2009 Sb.: §23; 40/2009 Sb.: §24 odst.1;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

41/2011 Incidenční spory; konkurs; rozsudek pro uznání

Datum: 29.09.2010 · Sbírkové č.: 41/2011 · Sp. zn.: 29 Cdo 3375/2010 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2011 · Strana: 430 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §114b od 01.07.2009; 99/1963 Sb.: §114b; 99/1963 Sb.: §114b do 31.12.2007; 99/1963 Sb.: §118b od 01.07.2009; 99/1963 Sb.: §118b; 99/1963 Sb.: §118b do 31.12.2007; 99/1963 Sb.: §229 odst.1 písm.h); 328/1991 Sb.: §66a odst.1 do 31.12.2007; 328/1991 Sb.: §66a do 31.12.2007; 182/2006 Sb.: §432 odst.1; 7/2009 Sb.;

42/2011 Příslušnost soudu věcná; rozhodčí řízení; účastníci řízení

Datum: 14.10.2010 · Sbírkové č.: 42/2011 · Sp. zn.: 23 Cdo 4847/2009 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2011 · Strana: 435 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §94 odst.1; 99/1963 Sb.: §152 odst.1; 216/1994 Sb.: §9 odst.1; 216/1994 Sb.: §41;

43/2011 Rozsudek pro uznání

Datum: 28.07.2010 · Sbírkové č.: 43/2011 · Sp. zn.: 23 Cdo 28/2010 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2011 · Strana: 450 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §152 odst.2; 99/1963 Sb.: §153a;

44/2011 Přípustnost dovolání

Datum: 08.09.2010 · Sbírkové č.: 44/2011 · Sp. zn.: 31 Cdo 5011/2009 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 4/2011 · Strana: 457 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §96 odst.3; 99/1963 Sb.: §239 odst.1 písm.a);

45/2011 Neplatnost právního úkonu; obec

Datum: 27.09.2010 · Sbírkové č.: 45/2011 · Sp. zn.: 30 Cdo 1250/2009 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2011 · Strana: 461 · Vztah k předpisu: 128/2000 Sb.: §39 odst.1;

46/2011 Náhrada škody; opatrovník; ztížení společenského uplatnění

Datum: 18.06.2010 · Sbírkové č.: 46/2011 · Sp. zn.: 25 Cdo 4670/2007 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2011 · Strana: 471 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §106; 40/1964 Sb.: §113; 40/1964 Sb.: §421a; 40/1964 Sb.: §444 odst.2; 40/1964 Sb.: §444 odst.1; 36/1965 Sb.: §7 odst.3; 142/1994 Sb.; 89/2012 Sb.: §581; 89/2012 Sb.: §645; 89/2012 Sb.: §646; 89/2012 Sb.: §647; 89/2012 Sb.: §648; 89/2012 Sb.: §649; 89/2012 Sb.: §650; 89/2012 Sb.: §651; 89/2012 Sb.: §652; 89/2012 Sb.: §653; JUD33452CZ III. ÚS 350/03; JUD81489CZ 25 Cdo 857/2003;

47/2011 Byty družstevní; cena

Datum: 08.09.2010 · Sbírkové č.: 47/2011 · Sp. zn.: 31 Cdo 2036/2008 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 4/2011 · Strana: 479 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §149 odst.2;

48/2011 Náhrada škody; odpovědnost státu za škodu

Datum: 25.08.2010 · Sbírkové č.: 48/2011 · Sp. zn.: 25 Cdo 2601/2010 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2011 · Strana: 484 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §442 odst.1; 328/1991 Sb.; 82/1998 Sb.: §13;

49/2011 Náhrada škody; odpovědnost státu za škodu; ušlý zisk

Datum: 19.10.2010 · Sbírkové č.: 49/2011 · Sp. zn.: 25 Cdo 2008/2008 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2011 · Strana: 489 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §135; 328/1991 Sb.; 82/1998 Sb.: §8; 82/1998 Sb.: §8 odst.1;

51/2011 Insolvence; úpadek

Datum: 26.10.2010 · Sbírkové č.: 51/2011 · Sp. zn.: KSUL 77 INS 4542/2008, 29 NSČR 17/2009 - A - 84 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2011 · Strana: 500 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §3 odst.2; 182/2006 Sb.: §3 odst.1; 182/2006 Sb.: §3; 182/2006 Sb.: §105; 182/2006 Sb.: §141;

52/2011 Insolvence; konkurs; dovolání

Datum: 29.09.2010 · Sbírkové č.: 52/2011 · Sp. zn.: KSPA 48 INS 6473/2009, 29 NSČR 32/2010 - B - 178 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2011 · Strana: 507 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §218 písm.b); 99/1963 Sb.: §218 písm.c); 99/1963 Sb.: §236; 99/1963 Sb.: §238a odst.2 písm.a); 99/1963 Sb.: §243b odst.5; 182/2006 Sb.: §149;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.