Vydání 3/2011

Číslo: 3/2011 · Ročník: LXIII

Obsah vydání 3/2011

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Stanoviska

27/2011 Poplatky soudní

Datum: 11.11.2010 · Sbírkové č.: 27/2011 · Sp. zn.: Cpjn 204/2010 · Typ: Stanovisko (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - kolegium · Vydání: 3/2011 · Strana: 312 · Vztah k předpisu: 549/1991 Sb.: §11 odst.2 písm.a);

31/2011 Ústavní výchova

Datum: 08.12.2010 · Sbírkové č.: 31/2011 · Sp. zn.: Cpjn 202/2010 · Typ: Stanovisko (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - kolegium · Vydání: 3/2011 · Strana: 330 · Vztah k předpisu: 94/1963 Sb.: §46 odst.1; 359/1999 Sb.: §42; JUD167389CZ 23848/04; JUD167351CZ 23499/06; JUD182728CZ III. ÚS 3007/09; JUD14826CZ Cpj 228/81;

Rozhodnutí ve věcech trestních

11/2011 Loupež

Datum: 07.04.2010 · Sbírkové č.: 11/2011 · Sp. zn.: 3 Tdo 1232/2009 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2011 · Strana: 252 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §234 odst.1; JUD2267CZ Tpjf 33/79;

12/2011 Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy

Datum: 12.05.2010 · Sbírkové č.: 12/2011 · Sp. zn.: 8 Tdo 463/2010 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2011 · Strana: 263 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §283 odst.3 písm.d); 140/1961 Sb.: §283 odst.2 písm.d); 140/1961 Sb.: §283; 140/1961 Sb.: §283 odst.3 písm.c); 140/1961 Sb.: §283 odst.2 písm.c); 40/2009 Sb.: §283 odst.2 písm.d); 40/2009 Sb.: §283 odst.2 písm.c); 40/2009 Sb.: §283 odst.3 písm.c); 40/2009 Sb.: §283 odst.3 písm.d); 467/2009 Sb.; JUD26645CZ 5 Tdo 280/2005;

13/2011 Řízení o odvolání

Datum: 24.03.2010 · Sbírkové č.: 13/2011 · Sp. zn.: 8 Tdo 277/2010 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2011 · Strana: 274 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §246 odst.1 písm.d); 141/1961 Sb.: §247 odst.1; 141/1961 Sb.: §247 odst.2; 141/1961 Sb.: §253 odst.1; 141/1961 Sb.: §265d odst.1 písm.b;

14/2011 Zabití

Datum: 25.08.2010 · Sbírkové č.: 14/2011 · Sp. zn.: 7 Tdo 793/2010 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2011 · Strana: 282 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §141 odst.1;

15/2011 Dovolací důvody

Datum: 02.06.2010 · Sbírkové č.: 15/2011 · Sp. zn.: 8 Tdo 578/2010 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2011 · Strana: 289 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §222 odst.2; 141/1961 Sb.: §257 odst.1 písm.b); 141/1961 Sb.: §265b odst.1; 141/1961 Sb.: §265b odst.1 písm.k);

16/2011 Úvěrový podvod

Datum: 24.03.2010 · Sbírkové č.: 16/2011 · Sp. zn.: 8 Tdo 211/2010 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2011 · Strana: 299 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §250; 140/1961 Sb.: §250b; 513/1991 Sb.: §497; JUD23835CZ Tpjn 301/2003;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

28/2011 Příslušnost soudu věcná; telekomunikace

Datum: 09.09.2008 · Sbírkové č.: 28/2011 · Sp. zn.: Konf 27/2008 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 3/2011 · Strana: 315 · Vztah k předpisu: 127/2005 Sb.: §129 odst.1; JUD43494CZ Konf 99/2004 - 5;

29/2011 Exekuce; výkon rozhodnutí cizozemského soudu

Datum: 14.07.2010 · Sbírkové č.: 29/2011 · Sp. zn.: 31 Cdo 2325/2008 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 3/2011 · Strana: 318 · Vztah k předpisu: JUD93371CZ 25 Nd 56/2006; JUD97772CZ 20 Cdo 1638/2006; 32001R0044 (EU); 32004R0044 (EU): čl.66 odst.1; 32004R0044 (EU): čl.32;

30/2011 Dovolací důvody

Datum: 29.04.2010 · Sbírkové č.: 30/2011 · Sp. zn.: 29 Cdo 4405/2008 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2011 · Strana: 327 · Vztah k předpisu: 191/1950 Sb.; 99/1963 Sb.: §175 odst.1; 99/1963 Sb.: §175 odst.3; 99/1963 Sb.: §237 odst.1 písm.c); 99/1963 Sb.: §241a odst.1; 99/1963 Sb.: §241a odst.2 písm.a);

32/2011 Bezdůvodné obohacení; neplatnost právního úkonu; promlčení

Datum: 14.07.2010 · Sbírkové č.: 32/2011 · Sp. zn.: 31 Cdo 2250/2009 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 3/2011 · Strana: 336 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §107 odst.3; 40/1964 Sb.: §457; 89/2012 Sb.: §609; 89/2012 Sb.: §610; 89/2012 Sb.: §611; 89/2012 Sb.: §612; 89/2012 Sb.: §613; 89/2012 Sb.: §614; 89/2012 Sb.: §615; 89/2012 Sb.: §616; 89/2012 Sb.: §617; 89/2012 Sb.: §618; 89/2012 Sb.: §2993; JUD38254CZ 32 Odo 1142/2004; JUD98908CZ 25 Cdo 663/2005;

33/2011 Stavba neoprávněná

Datum: 20.04.2010 · Sbírkové č.: 33/2011 · Sp. zn.: 22 Cdo 692/2010 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2011 · Strana: 343 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §7; 40/1964 Sb.: §135c; 151/2000 Sb.: §90 odst.1 písm.b); 151/2000 Sb.: §90 odst.1 písm.a); 127/2005 Sb.: §147; JUD98677CZ 22 Cdo 49/2007;

34/2011 Vyrovnání

Datum: 08.09.2010 · Sbírkové č.: 34/2011 · Sp. zn.: 31 Cdo 1693/2008 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 3/2011 · Strana: 348 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §237 odst.2 písm.a); 99/1963 Sb.: §237 do 31.12.2000; 99/1963 Sb.: §237 odst.2 písm.a) do 31.12.2007; 40/1964 Sb.: §454; 40/1964 Sb.: §458; 40/1964 Sb.: §550; 328/1991 Sb.: §48 do 31.12.2007; 328/1991 Sb.: §50 odst.3 písm.c) do 24.10.2000; 328/1991 Sb.: §52 odst.3 do 31.05.1996; 328/1991 Sb.: §53 odst.1 do 31.12.2007; 328/1991 Sb.: §56 odst.1 do 24.10.2000; 328/1991 Sb.: §58 odst.1 do 24.10.2000; 328/1991 Sb.: §63 odst.1 do 31.12.2007; 328/1991 Sb.: §63 odst.2 do 31.12.2007; 328/1991 Sb.: §63 odst.1 do 24.10.2000; 357/1992 Sb.: §8 odst.1 písm.a); JUD15677CZ 21 Cdo 297/99; JUD23030CZ 29 Cdo 95/2000; JUD152916CZ 20 Cdo 797/2007;

35/2011 Nájem bytu

Datum: 28.06.2010 · Sbírkové č.: 35/2011 · Sp. zn.: 26 Cdo 2951/2008 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2011 · Strana: 362 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §668 odst.2; 40/1964 Sb.: §676 odst.2; 40/1964 Sb.: §686a odst.6;

36/2011 Bytová náhrada

Datum: 27.04.2010 · Sbírkové č.: 36/2011 · Sp. zn.: 26 Cdo 4131/2008 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2011 · Strana: 367 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §5; 40/1964 Sb.: §711 odst.2 písm.a); 40/1964 Sb.: §711 odst.2 písm.b); 40/1964 Sb.: §711 do 30.3.2006; 40/1964 Sb.: §712 odst.5; 40/1964 Sb.: §712 do 30.3.2006;

37/2011 Ručení; znalecký posudek

Datum: 22.04.2009 · Sbírkové č.: 37/2011 · Sp. zn.: 29 Cdo 3276/2008 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2011 · Strana: 371 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §196a odst.3; 513/1991 Sb.: §196a odst.5; JUD27279CZ 29 Odo 996/2004; JUD88143CZ 29 Odo 145/2005;

38/2011 Přerušení řízení; lhůty

Datum: 25.03.2010 · Sbírkové č.: 38/2011 · Sp. zn.: 5 Cmo 75/2010 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 3/2011 · Strana: 376 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §111 odst.1; 549/1991 Sb.: §10 odst.8; 549/1991 Sb.: §13a;

39/2011 Konkurs; prodlení dlužníka; splatnost pohledávky

Datum: 30.06.2010 · Sbírkové č.: 39/2011 · Sp. zn.: 29 Cdo 2089/2008 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2011 · Strana: 379 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §237 odst.1 písm.c); 328/1991 Sb.: §14 odst.2; 328/1991 Sb.: §14 odst.1 písm.g); 513/1991 Sb.: §261; 513/1991 Sb.: §344; 513/1991 Sb.: §350; JUD102700CZ 29 Odo 257/2006; JUD158674CZ 29 Cdo 2506/2007; JUD181084CZ 29 Cdo 3578/2008;

40/2011 Insolvence

Datum: 08.07.2010 · Sbírkové č.: 40/2011 · Sp. zn.: KSPH 55 INS 4089/2009, 29 NSČR 12/2010 - A - 29 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2011 · Strana: 384 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §236; 99/1963 Sb.: §236 odst.1; 99/1963 Sb.: §237 odst.1; 99/1963 Sb.: §238 odst.1 písm.a); 182/2006 Sb.: §108;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.