Vydání 2/2011

Číslo: 2/2011 · Ročník: LXIII

Obsah vydání 2/2011

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Stanoviska

25/2011 K některým otázkám předčasného zániku závazků z leasingových smluv

Datum: 08.09.2010 · Sbírkové č.: 25/2011 · Sp. zn.: Cpjn 204/2007 · Typ: Stanovisko (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - kolegium · Vydání: 2/2011 · Strana: 234 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §351; 89/2012 Sb.: §619; 89/2012 Sb.: §620; 89/2012 Sb.: §621; 89/2012 Sb.: §622; 89/2012 Sb.: §623; 89/2012 Sb.: §624; 89/2012 Sb.: §625; 89/2012 Sb.: §626; 89/2012 Sb.: §627; 89/2012 Sb.: §628;

Rozhodnutí ve věcech trestních

6/2011 Padělání a pozměňování veřejné listiny; podvod

Datum: 19.11.2009 · Sbírkové č.: 6/2011 · Sp. zn.: 4 Tz 85/2009 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2011 · Strana: 152 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §176 odst.1 bod 1; 140/1961 Sb.: §176 odst.1; 140/1961 Sb.: §176 odst.1 bod 2; 140/1961 Sb.: §250; 40/2009 Sb.: §348 odst.1;

7/2011 Ublížení na zdraví

Datum: 10.09.2009 · Sbírkové č.: 7/2011 · Sp. zn.: 3 Tdo 1046/2009 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2011 · Strana: 156 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §223; 140/1961 Sb.: §224 odst.2; 140/1961 Sb.: §224 odst.1; 361/2000 Sb.: §4 písm.a); 361/2000 Sb.: §17 odst.5 písm.c); 40/2009 Sb.: §146; JUD26592CZ 5 Tdo 1173/2004;

8/2011 Pomoc k trestnému činu; úmysl; vražda

Datum: 04.11.2009 · Sbírkové č.: 8/2011 · Sp. zn.: 3 Tdo 692/2009 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2011 · Strana: 161 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §4; 140/1961 Sb.: §219 odst.1; 140/1961 Sb.: §219 odst.2 písm.h); 40/2009 Sb.: §140;

9/2011 Důležitá povinnost uložená podle zákona; zákaz činnosti

Datum: 27.01.2010 · Sbírkové č.: 9/2011 · Sp. zn.: 4 Tz 106/2009 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2011 · Strana: 165 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §49 odst.1; 140/1961 Sb.: §50 odst.1; 140/1961 Sb.: §224 odst.2; 36/1984 Sb.; 361/2000 Sb.: §3 odst.1; 361/2000 Sb.: §4 písm.a); 361/2000 Sb.: §57; 361/2000 Sb.: §58; 40/2009 Sb.: §73; 40/2009 Sb.: §146; JUD2862CZ Tpjf 23/84;

10/2011 Příslušnost soudu; vykonávací řízení

Datum: 25.03.2010 · Sbírkové č.: 10/2011 · Sp. zn.: 11 Td 11/2010 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2011 · Strana: 171 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §24; 141/1961 Sb.: §336 odst.5; 141/1961 Sb.: §336; 141/1961 Sb.: §336 odst.2; 141/1961 Sb.: §340b; 99/1963 Sb.: §336 odst.5; 99/1963 Sb.: §336 do 31.12.2009; 99/1963 Sb.: §340b; 41/2009 Sb.;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

16/2011 Pravomoc soudu

Datum: 29.04.2010 · Sbírkové č.: 16/2011 · Sp. zn.: 29 Cdo 1578/2008 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2011 · Strana: 176 · Vztah k předpisu: 37/1963 Sb.: §37; 97/1963 Sb.: §37; 99/1963 Sb.: §11 odst.1; 99/1963 Sb.: §104 odst.1;

17/2011 Výpověď z nájmu bytu

Datum: 23.03.2010 · Sbírkové č.: 17/2011 · Sp. zn.: 26 Cdo 2561/2008 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2011 · Strana: 180 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §120 odst.2; 99/1963 Sb.: §205 odst.1; 40/1964 Sb.: §3; 40/1964 Sb.: §39; 40/1964 Sb.: §711 odst.1 písm.c); 40/1964 Sb.: §711; JUD28793CZ 26 Cdo 1619/2003; JUD38297CZ 26 Cdo 909/2004; JUD154686CZ 26 Cdo 3407/2007;

18/2011 Společné jmění manželů

Datum: 29.04.2010 · Sbírkové č.: 18/2011 · Sp. zn.: 22 Cdo 3942/2008 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2011 · Strana: 187 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §143a odst.1; 40/1964 Sb.: §143a odst.2; 40/1964 Sb.: §143a; 40/1964 Sb.: §148 odst.1; 40/1964 Sb.: §148 odst.4; 40/1964 Sb.: §148 odst.2; JUD26717CZ 29 Odo 265/2003;

19/2011 Odpovědnost státu za škodu

Datum: 11.02.2010 · Sbírkové č.: 19/2011 · Sp. zn.: 25 Cdo 4239/2007 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2011 · Strana: 191 · Vztah k předpisu: 58/1969 Sb.: §6 odst.3 písm.b);

20/2011 Odpovědnost státu za škodu

Datum: 29.04.2010 · Sbírkové č.: 20/2011 · Sp. zn.: 25 Cdo 1029/2008 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2011 · Strana: 195 · Vztah k předpisu: 82/1998 Sb.: §32 odst.1; 89/2012 Sb.: §619; 89/2012 Sb.: §620; 89/2012 Sb.: §621; 89/2012 Sb.: §622; 89/2012 Sb.: §623; 89/2012 Sb.: §624; 89/2012 Sb.: §625; 89/2012 Sb.: §626; 89/2012 Sb.: §627; 89/2012 Sb.: §628;

21/2011 Postoupení pohledávky; smluvní pokuta

Datum: 29.04.2010 · Sbírkové č.: 21/2011 · Sp. zn.: 29 Cdo 2766/2007 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2011 · Strana: 199 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §37 odst.1; 40/1964 Sb.: §121 odst.3; 40/1964 Sb.: §121 odst.1; 40/1964 Sb.: §524; 40/1964 Sb.: §544 odst.2; 89/2012 Sb.: §513; 89/2012 Sb.: §553; 89/2012 Sb.: §555; 89/2012 Sb.: §556; 89/2012 Sb.: §1879; JUD33851CZ 29 Odo 775/2004; JUD38039CZ 29 Odo 928/2004; JUD27391CZ 32 Odo 523/2005;

22/2011 Byt; vrácení daru

Datum: 12.03.2010 · Sbírkové č.: 22/2011 · Sp. zn.: 33 Cdo 4080/2007 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2011 · Strana: 210 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §630; 72/1994 Sb.;

23/2011 Pojištění osob

Datum: 31.03.2010 · Sbírkové č.: 23/2011 · Sp. zn.: 25 Cdo 5012/2007 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2011 · Strana: 218 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §816; 40/1964 Sb.: §817; JUD37694CZ 30 Cdo 427/2006;

24/2011 Leasing; splatnost pohledávky

Datum: 13.01.2010 · Sbírkové č.: 24/2011 · Sp. zn.: 31 Cdo 4356/2008 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 2/2011 · Strana: 223 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §351; sp.zn. 2 Cmo 380/2005; JUD68268CZ 29 Cdo 1424/2000; JUD89027CZ 32 Odo 1089/2004; JUD95377CZ 32 Odo 579/2004;

26/2011 Insolvence; insolvenční návrh

Datum: 20.05.2010 · Sbírkové č.: 26/2011 · Sp. zn.: KSPL 27 INS 1784/2009, 29 NSČR 22/2009 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2011 · Strana: 241 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §3 do 30.06.2009; 182/2006 Sb.: §3 do 30.6.2009; 182/2006 Sb.: §103 do 30.06.2009; 182/2006 Sb.: §103 odst.2; 182/2006 Sb.: §103 do 30.6.2009; 182/2006 Sb.: §104 do 30.6.2009; 182/2006 Sb.: §104 odst.1; 182/2006 Sb.: §104 odst.4; 182/2006 Sb.: §104 do 30.06.2009; 182/2006 Sb.: §128 odst.1 do 30.06.2009; 182/2006 Sb.: §128 odst.1; 182/2006 Sb.: §128 do 30.6.2009;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.