Vydání 10/2011

Číslo: 10/2011 · Ročník: LXIII

Obsah vydání 10/2011

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Stanoviska

52/2011 Ve věci výkladu § 34 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 306a odst. 2 zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)

Datum: 16.06.2011 · Sbírkové č.: 52/2011 · Sp. zn.: Tpjn 300/2011 · Typ: Stanovisko (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - kolegium · Vydání: 10/2011 · Strana: 1244 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §11 odst.1 písm.f); 141/1961 Sb.: §302; 141/1961 Sb.: §306a odst.2; 40/2009 Sb.: §34 odst.3 písm.a); 40/2009 Sb.: §139;

Rozhodnutí ve věcech trestních

53/2011 Časová působnost; nepřímý pachatel; pokus trestného činu; promlčení trestní odpovědnosti

Datum: 28.07.2010 · Sbírkové č.: 53/2011 · Sp. zn.: 8 Tdo 797/2010 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2011 · Strana: 1258 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §67 odst.3 písm.b); 140/1961 Sb.: §67 odst.1; 140/1961 Sb.: §67 odst.3 písm.a); 40/2009 Sb.: §2 odst.1; 40/2009 Sb.: §2 odst.1; 40/2009 Sb.: §21 odst.1; 40/2009 Sb.: §22 odst.2; 40/2009 Sb.: §34 odst.4; 40/2009 Sb.: §34 odst.1; 40/2009 Sb.: §34 odst.4 písm.a); 40/2009 Sb.: §34 odst.2;

54/2011 Prohlídka

Datum: 24.06.2010 · Sbírkové č.: 54/2011 · Sp. zn.: 6 To 35/2010 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Olomouci · Vydání: 10/2011 · Strana: 1266 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §83a odst.3; 141/1961 Sb.: §83a odst.1; 219/2010 Sb.;

55/2011 Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek; obstarávání věcí obecného zájmu; přijímání úplatku

Datum: 23.06.2010 · Sbírkové č.: 55/2011 · Sp. zn.: 3 Tdo 1483/2009 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2011 · Strana: 1272 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §160 odst.2; 140/1961 Sb.: §160 odst.1; 140/1961 Sb.: §175 odst.1;

56/2011 Omezování osobní svobody; zbavení osobní svobody

Datum: 29.06.2010 · Sbírkové č.: 56/2011 · Sp. zn.: 7 Tdo 638/2010 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2011 · Strana: 1278 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §231 odst.1; 140/1961 Sb.: §232 odst.1; 140/1961 Sb.: §232 odst.2; 40/2009 Sb.: §170 odst.1; 40/2009 Sb.: §171 odst.1;

57/2011 Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání; Ne bis in idem

Datum: 29.07.2010 · Sbírkové č.: 57/2011 · Sp. zn.: 4 Tz 11/2010 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2011 · Strana: 1282 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §171 odst.1 písm.b); 141/1961 Sb.: §11 odst.1 písm.j); 209/1992 Sb.: čl.6; 326/1999 Sb.;

58/2011 Opětovné spáchání činu; výtržnictví

Datum: 22.02.2011 · Sbírkové č.: 58/2011 · Sp. zn.: 6 Tdo 84/2011 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2011 · Strana: 1298 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §358 odst.2 písm.c); 40/2009 Sb.: §358 odst.2 písm.a); 40/2009 Sb.: §358 odst.1;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

137/2011 Exekuce; konkurs; překážka zahájeného řízení (litispendence)

Datum: 31.05.2011 · Sbírkové č.: 137/2011 · Sp. zn.: 29 Cdo 328/2009 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2011 · Strana: 1306 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §79 odst.1; 99/1963 Sb.: §83 odst.1; 99/1963 Sb.: §175 odst.1; 99/1963 Sb.: §237 odst.1 písm.a); 328/1991 Sb.: §14 odst.1; JUD27313CZ 21 Cdo 1002/2005; JUD142480CZ 28 Cdo 1869/2006;

138/2011 Akcie; akciová společnost; komunitární právo; valná hromada

Datum: 31.05.2011 · Sbírkové č.: 138/2011 · Sp. zn.: 29 Cdo 3164/2010 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2011 · Strana: 1312 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §237 odst.1 písm.c); 99/1963 Sb.: §237 odst.3; 513/1991 Sb.: §183i; JUD162137CZ 29 Cdo 4961/2009; JUD165376CZ 29 Cdo 5016/2009; JUD190236CZ 29 Cdo 3889/2009;

139/2011 Občanské sdružení; statutární orgán

Datum: 31.05.2011 · Sbírkové č.: 139/2011 · Sp. zn.: 29 Cdo 382/2010 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2011 · Strana: 1316 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §20; 83/1990 Sb.: §6; 89/2012 Sb.: §162; 89/2012 Sb.: §218;

140/2011 Náhrada škody; pozemní komunikace

Datum: 25.08.2010 · Sbírkové č.: 140/2011 · Sp. zn.: 25 Cdo 1713/2008 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2011 · Strana: 1322 · Vztah k předpisu: 13/1997 Sb.: §26 odst.2; 13/1997 Sb.: §26 odst.5; 13/1997 Sb.: §26 odst.7; 13/1997 Sb.: §27 odst.3;

141/2011 Pojištění majetku; pojištění odpovědnosti za škodu

Datum: 26.05.2011 · Sbírkové č.: 141/2011 · Sp. zn.: 25 Cdo 1098/2009 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2011 · Strana: 1326 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §813 do 31.12.2004; 168/1999 Sb.: §24 odst.7; 168/1999 Sb.: §24 odst.2 písm.b); 168/1999 Sb.: §24 odst.3;

142/2011 Incidenční spory; promlčení; zástavní právo

Datum: 31.05.2011 · Sbírkové č.: 142/2011 · Sp. zn.: 29 Cdo 1053/2009 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2011 · Strana: 1329 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §118b do 31.12.2007; 40/1964 Sb.: §100 odst.2; 40/1964 Sb.: §151g do 31.8.1998; 40/1964 Sb.: §151f do 31.08.1998; 40/1964 Sb.: §151g do 31.08.1998; 40/1964 Sb.: §170; 40/1964 Sb.: §548 odst.3; 40/1964 Sb.: 151f do 31.8.1998; 513/1991 Sb.: §323; 89/2012 Sb.: §609; 89/2012 Sb.: §610; 89/2012 Sb.: §611; 89/2012 Sb.: §612; 89/2012 Sb.: §613; 89/2012 Sb.: §614; 89/2012 Sb.: §615; 89/2012 Sb.: §616; 89/2012 Sb.: §617; 89/2012 Sb.: §618; 89/2012 Sb.: §2053; JUD38926CZ 21 Cdo 681/2006; JUD139249CZ 29 Odo 1538/2006; JUD185735CZ 29 Cdo 3375/2010;

143/2011 Předkupní právo

Datum: 15.06.2011 · Sbírkové č.: 143/2011 · Sp. zn.: 31 Cdo 4308/2009 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 10/2011 · Strana: 1339 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §603 odst.3; 89/2012 Sb.: §2144;

144/2011 Postoupení pohledávky; smlouva o vkladu

Datum: 27.06.2011 · Sbírkové č.: 144/2011 · Sp. zn.: 33 Cdo 702/2010 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2011 · Strana: 1347 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §524 odst.2; 40/1964 Sb.: §527 odst.1; 40/1964 Sb.: §778 odst.1; 40/1964 Sb.: §781 odst.1; 40/1964 Sb.: §782; 40/1964 Sb.: §783; 89/2012 Sb.: §1879; 89/2012 Sb.: §2676; 89/2012 Sb.: §2680; JUD92930CZ 22 Cdo 2598/2004;

145/2011 Vlastnictví bytů

Datum: 10.02.2011 · Sbírkové č.: 145/2011 · Sp. zn.: 8 Cmo 374/2010 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Olomouci · Vydání: 10/2011 · Strana: 1350 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §27 odst.1; 72/1994 Sb.: §10 odst.1;

146/2011 Exekuce; promlčení

Datum: 15.06.2011 · Sbírkové č.: 146/2011 · Sp. zn.: 31 Cdo 488/2009 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 10/2011 · Strana: 1353 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §268 do 30.6.2009; 99/1963 Sb.: §268 odst.1 písm.h) do 30.06.2009; 40/1964 Sb.: §121 odst.3; 513/1991 Sb.: §408; 89/2012 Sb.: §513; 89/2012 Sb.: §609; 89/2012 Sb.: §610; 89/2012 Sb.: §611; 89/2012 Sb.: §612; 89/2012 Sb.: §613; 89/2012 Sb.: §614; 89/2012 Sb.: §615; 89/2012 Sb.: §616; 89/2012 Sb.: §617; 89/2012 Sb.: §618; 89/2012 Sb.: §640; JUD8924CZ 1 Cmo 758/95; JUD14197CZ 21 Cdo 2020/98; JUD23255CZ 29 Odo 847/2001; JUD26400CZ 35 Odo 619/2002; JUD26659CZ 20 Cdo 1595/2002; JUD38090CZ 32 Odo 529/2003; JUD26710CZ Cpjn 202/2005; JUD38333CZ 21 Cdo 3173/2005; JUD38926CZ 21 Cdo 681/2006; JUD102506CZ 21 Cdo 3477/2006; JUD102678CZ 29 Cdo 238/2007; JUD140788CZ 20 Cdo 5406/2007; JUD148335CZ 20 Cdo 1932/2007; JUD154450CZ 29 Cdo 4857/2007; JUD165441CZ 20 Cdo 275/2008; JUD167587CZ 29 Cdo 2114/2008; JUD167590CZ 20 Cdo 3234/2008; JUD164303CZ 29 Cdo 46/2009; JUD181786CZ 21 Cdo 1520/2009; JUD191598CZ 31 Cdo 4291/2009;

147/2011 Směnky

Datum: 30.03.2011 · Sbírkové č.: 147/2011 · Sp. zn.: 29 Cdo 3361/2010 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2011 · Strana: 1363 · Vztah k předpisu: 191/1950 Sb.: §33; 191/1950 Sb.: §69; 191/1950 Sb.: §75; 191/1950 Sb.: §77 odst.1; 99/1963 Sb.: §101 odst.3; 99/1963 Sb.: §211; 99/1963 Sb.: §229 odst.3; 99/1963 Sb.: §237 odst.1 písm.c);

148/2011 Privatizace; ručení; vyrovnání

Datum: 08.06.2011 · Sbírkové č.: 148/2011 · Sp. zn.: 29 Cdo 601/2008 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2011 · Strana: 1367 · Vztah k předpisu: 92/1991 Sb.: §15 do 30.5.2005; 92/1991 Sb.: §15 odst.3 od 06.12.1994 do 30.05.2005; 92/1991 Sb.: §15 odst.3; 328/1991 Sb.: §2 odst.3; 328/1991 Sb.: §2 odst.3 do 31.12.2007; 328/1991 Sb.: §46; 328/1991 Sb.: §52 odst.2; 328/1991 Sb.: §52 odst.2 do 31.12.2007;

149/2011 Konkurs; náhrada škody; správce konkursní podstaty

Datum: 29.06.2011 · Sbírkové č.: 149/2011 · Sp. zn.: 29 Cdo 2316/2009 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2011 · Strana: 1378 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §9 odst.3 písm.i) do 31.12.2007; 99/1963 Sb.: §9 odst.3 písm.i); 328/1991 Sb.: §8 odst.2 do 31.12.2007; 328/1991 Sb.: §8 odst.2; 328/1991 Sb.: §9 odst.3 písm.i); 328/1991 Sb.: §14 odst.1 písm.a); 328/1991 Sb.: §14 odst.1 písm.a) do 31.12.2007;

150/2011 Insolvence

Datum: 27.07.2011 · Sbírkové č.: 150/2011 · Sp. zn.: MSPH 60 INS 3731/2008, 29 NSČR 21/2009 - P336 - 20 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2011 · Strana: 1385 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §110; 182/2006 Sb.: §136; 182/2006 Sb.: §173 odst.1; 182/2006 Sb.: §185; 182/2006 Sb.: §430; 32000R0134 (EU): čl.40; 32000R1346 (EU);

151/2011 Insolvence

Datum: 27.07.2011 · Sbírkové č.: 151/2011 · Sp. zn.: MSPH 59 INS 3730/2008, 29 NSČR 35/2009 - P110 - 18 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2011 · Strana: 1392 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §83; 182/2006 Sb.: §110; 182/2006 Sb.: §136; 182/2006 Sb.: §173 odst.1; 182/2006 Sb.: §185; 182/2006 Sb.: §430; 32000R0134 (EU): čl.40; 32000R1346 (EU);

152/2011 Náhrada škody zaměstnavatelem; ztížení společenského uplatnění

Datum: 07.04.2011 · Sbírkové č.: 152/2011 · Sp. zn.: 21 Cdo 936/2010 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2011 · Strana: 1400 · Vztah k předpisu: 65/1965 Sb.: §260 do 31.12.2006; 65/1965 Sb.: §260; 262/2006 Sb.: §328 odst.1; 262/2006 Sb.: §328 odst.1 od 01.01.2007;

153/2011 Bolestné; náhrada škody; náhrada za ztrátu na výdělku; pracovní úraz

Datum: 07.07.2011 · Sbírkové č.: 153/2011 · Sp. zn.: 21 Cdo 752/2010 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2011 · Strana: 1406 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §237 odst.1 písm.c); 99/1963 Sb.: §243b odst.3 věta druhá; 99/1963 Sb.: §243b odst.2 část věty za středníkem; 99/1963 Sb.: §243b odst. 3; 99/1963 Sb.: §243b odst. 2; 32/1965 Sb.: §4 odst.1; 65/1965 Sb.: §190 odst.1; 65/1965 Sb.: §372 odst.2; 65/1965 Sb.: §372 odst.1; 133/1985 Sb.: §57c; 440/2001 Sb.: §3 odst.1; 440/2001 Sb.: §5 odst.2; 440/2001 Sb.: §5 odst.1; 440/2001 Sb.: §7 odst.1; 440/2001 Sb.: §9; JUD22383CZ 21 Cdo 2107/99; JUD28636CZ 21 Cdo 642/2003; JUD27333CZ 21 Cdo 2877/2004;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.