Vydání 1/2011

Číslo: 1/2011 · Ročník: LXIII

Obsah vydání 1/2011

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Stanoviska

1/2011 Časová působnost

Datum: 27.10.2010 · Sbírkové č.: 1/2011 · Sp. zn.: Tpjn 302/2010 · Typ: Stanovisko (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - kolegium · Vydání: 1/2011 · Strana: 2 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §16 odst.1; 140/1961 Sb.: §171 odst.1 písm.c); 140/1961 Sb.: §180d; 361/2000 Sb.: §123f odst.3; 361/2000 Sb.: §123c odst.3; 40/2009 Sb.: §2 odst.1; 40/2009 Sb.: §419; JUD3602CZ 1 To 9/90;

2/2011 Souhrnný trest; úhrnný trest

Datum: 21.10.2010 · Sbírkové č.: 2/2011 · Sp. zn.: Tpjn 300/2009 · Typ: Stanovisko (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - kolegium · Vydání: 1/2011 · Strana: 32 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §27; 218/2003 Sb.: §24; 218/2003 Sb.: §25 odst.3;

Rozhodnutí ve věcech trestních

3/2011 Dokazování; důkaz

Datum: 26.08.2009 · Sbírkové č.: 3/2011 · Sp. zn.: 8 Tdo 921/2009 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2011 · Strana: 44 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §33 odst.1; 141/1961 Sb.: §55b odst.1; 141/1961 Sb.: §88; 141/1961 Sb.: §89 odst.2;

4/2011 Porušování předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou

Datum: 29.07.2009 · Sbírkové č.: 4/2011 · Sp. zn.: 5 Tdo 637/2009 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2011 · Strana: 49 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §3 odst.1; 140/1961 Sb.: §124; 140/1961 Sb.: §148; 353/2003 Sb.: §114 odst.3; 353/2003 Sb.: §114 odst.2; JUD22503CZ 8 Tz 130/2000;

5/2011 Obecně prospěšné práce

Datum: 23.03.2010 · Sbírkové č.: 5/2011 · Sp. zn.: 13To 147/2010 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové - pobočka Pardubice · Vydání: 1/2011 · Strana: 57 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §45a odst.4; 40/2009 Sb.: §2 odst.1;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

1/2011 (x) - zrušeno nálezem I. ÚS 1794/10 Právnická osoba; způsobilost být účastníkem řízení

Datum: 25.02.2010 · Sbírkové č.: 1/2011 · Sp. zn.: 29 Cdo 1899/2008 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2011 · Strana: 62 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §19; 99/1963 Sb.: §106; 99/1963 Sb.: §237 do 30.6.2009; 99/1963 Sb.: §241a do 30.6.2009; 40/1964 Sb.: §18; 216/1994 Sb.: §13; 216/1994 Sb.: §15 odst.1; 216/1994 Sb.: §15; 216/1994 Sb.: §16; 216/1994 Sb.: §31; 89/2012 Sb.: §20;

2/2011 Ochrana dobré pověsti právnické osoby; příslušnost soudu věcná

Datum: 29.01.2010 · Sbírkové č.: 2/2011 · Sp. zn.: Ncp 2831/2009 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 1/2011 · Strana: 70 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §9 odst.3; 99/1963 Sb.: §9; 99/1963 Sb.: §9 odst.4; 40/1964 Sb.: §19b odst.3; 40/1964 Sb.: §19b odst.2; 513/1991 Sb.: §261; 513/1991 Sb.: §262; JUD95192CZ 32 Odo 1159/2004; JUD94958CZ 30 Cdo 2017/2005; JUD148253CZ 30 Cdo 2367/2007; JUD105680CZ 4 Nd 50/2008;

3/2011 Přistoupení do řízení

Datum: 19.02.2009 · Sbírkové č.: 3/2011 · Sp. zn.: 21 Cdo 3119/2008 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2011 · Strana: 74 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §41a odst.2; 99/1963 Sb.: §92 odst.1; 99/1963 Sb.: §95 odst.1; 99/1963 Sb.: §153 odst.2; 99/1963 Sb.: §206 odst.2; 99/1963 Sb.: §212 odst.1 písm.d); 99/1963 Sb.: §242 odst.2 písm.d); 65/1965 Sb.: §243; 65/1965 Sb.: §251b; 92/1991 Sb.: §17; 92/1991 Sb.: §47;

4/2011 Ochrana osobnosti

Datum: 25.06.2009 · Sbírkové č.: 4/2011 · Sp. zn.: 1 Co 46/2009 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Olomouci · Vydání: 1/2011 · Strana: 81 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §107; 40/1964 Sb.: §13; 40/1964 Sb.: §579 odst.1; 89/2012 Sb.: §81; 89/2012 Sb.: §2009; JUD88672CZ 30 Cdo 1051/2005;

5/2011 Úroky z prodlení

Datum: 18.03.2010 · Sbírkové č.: 5/2011 · Sp. zn.: 23 Cdo 2924/2009 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2011 · Strana: 86 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §301; 513/1991 Sb.: §369; JUD38475CZ 32 Odo 468/2003; JUD150240CZ 32 Cdo 1002/2008;

6/2011 Katastr nemovitostí; vlastnictví

Datum: 02.03.2010 · Sbírkové č.: 6/2011 · Sp. zn.: 22 Cdo 2028/2008 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2011 · Strana: 91 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §80 písm.c); 40/1964 Sb.: §123; 40/1964 Sb.: §124; 40/1964 Sb.: §126 odst.1; 344/1992 Sb.: §19a odst.5; 344/1992 Sb.: §27 písm.a); 89/2012 Sb.: §1028; JUD27604CZ 22 Cdo 2035/2003; JUD98574CZ 22 Cdo 2271/2006;

7/2011 Notářský zápis; odpovědnost státu za škodu; notář

Datum: 17.12.2009 · Sbírkové č.: 7/2011 · Sp. zn.: 25 Cdo 176/2008 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2011 · Strana: 96 · Vztah k předpisu: 358/1992 Sb.: §2; 82/1998 Sb.: §4;

8/2011 Pojištění; smlouva pojistná

Datum: 26.11.2009 · Sbírkové č.: 8/2011 · Sp. zn.: 25 Cdo 968/2008 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2011 · Strana: 100 · Vztah k předpisu: 168/1999 Sb.: §9; 168/1999 Sb.: §24 odst.2 písm.b); 168/1999 Sb.: §24; 440/2001 Sb.: §6 odst.2; 440/2001 Sb.: §7 odst. 3; 440/2001 Sb.: §7 odst.3; JUD3665CZ 1 Cz 60/88; JUD81487CZ 25 Cdo 847/2004;

9/2011 Byty družstevní; dědění

Datum: 17.12.2009 · Sbírkové č.: 9/2011 · Sp. zn.: 21 Cdo 4498/2008 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2011 · Strana: 110 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §462; 40/1964 Sb.: §472 odst.1; 40/1964 Sb.: §706 odst.2; 40/1964 Sb.: §706 odst.3; 513/1991 Sb.: §61 odst.1; 513/1991 Sb.: §232 odst.2; 513/1991 Sb.: §232 odst.1; JUD150963CZ 29 Cdo 328/2007;

10/2011 Splatnost pohledávky; splnění dluhu

Datum: 07.10.2009 · Sbírkové č.: 10/2011 · Sp. zn.: 17Co 328/2009 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 1/2011 · Strana: 118 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §91 odst.2; 40/1964 Sb.: §470 odst.1; 40/1964 Sb.: §564;

11/2011 Smluvní pokuta; zadržovací právo; nájem bytu

Datum: 20.08.2009 · Sbírkové č.: 11/2011 · Sp. zn.: 23Co 242/2009 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 1/2011 · Strana: 122 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §74; 99/1963 Sb.: §331a odst.1; 40/1964 Sb.: §179; 40/1964 Sb.: §672 odst.2; 120/2001 Sb.: §69; 89/2012 Sb.: §1399; 89/2012 Sb.: §2013; 89/2012 Sb.: §2014; 89/2012 Sb.: §2048; 89/2012 Sb.: §2234; 89/2012 Sb.: §2239; JUD12386CZ 20 Co 62/98;

12/2011 Jednání právnických osob

Datum: 18.03.2010 · Sbírkové č.: 12/2011 · Sp. zn.: 23 Cdo 3568/2009 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2011 · Strana: 127 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §13; 513/1991 Sb.: §15; 513/1991 Sb.: §16; JUD38269CZ 32 Odo 766/2003; JUD38277CZ 32 Odo 1455/2005;

13/2011 Akciová společnost

Datum: 25.02.2010 · Sbírkové č.: 13/2011 · Sp. zn.: 29 Cdo 1326/2009 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2011 · Strana: 132 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §237 do 30.6.2009; 513/1991 Sb.: §155 odst.1; 513/1991 Sb.: §178 odst.1; 513/1991 Sb.: §178; 90/2012 Sb.: §348; 90/2012 Sb.: §421; 90/2012 Sb.: §549;

14/2011 Insolvence; valná hromada

Datum: 29.04.2010 · Sbírkové č.: 14/2011 · Sp. zn.: KSPH 37 INS 4935/2008, 29 NSČR 30/2009 - A - 64 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2011 · Strana: 136 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §118b do 30.6.2009; 99/1963 Sb.: §118b odst.1 do 30.06.2009; 99/1963 Sb.: §120; 99/1963 Sb.: §229 odst.3; 40/1964 Sb.: §39; 40/1964 Sb.: §94 odst.3; 40/1964 Sb.: §133 odst.1; 40/1964 Sb.: §525 odst.2; 182/2006 Sb.: §7 do 20.7.2009; 182/2006 Sb.: §7 odst.1 do 20.07.2009; 182/2006 Sb.: §85 do 20.7.2009; 182/2006 Sb.: §85 do 20.07.2009; 182/2006 Sb.: §86; 182/2006 Sb.: §86 do 20.07.2009; 182/2006 Sb.: §94 do 20.7.2009; 182/2006 Sb.: §94 do 20.07.2009; 182/2006 Sb.: §131 do 20.07.2009; 182/2006 Sb.: §131 do 20.7.2009; 182/2006 Sb.: §133 do 20.7.2009; 182/2006 Sb.: §133 do 20.07.2009; 182/2006 Sb.: §141 do 20.07.2009;

15/2011 Přípustnost dovolání; insolvence

Datum: 29.04.2010 · Sbírkové č.: 15/2011 · Sp. zn.: MSPH 78 INS 3734/2008, 29 NSČR 3/2010 - B - 236 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2011 · Strana: 148 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §218 písm.c); 99/1963 Sb.: §243b odst.5; 182/2006 Sb.: §46 odst.2; 182/2006 Sb.: §54;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.