Vydání 7-8/2010

Číslo: 7-8/2010 · Ročník: LXII

Obsah vydání 7-8/2010

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

36/2010 Spolupachatelství

Datum: 13.05.2009 · Sbírkové č.: 36/2010 · Sp. zn.: 5 Tdo 414/2009 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2010 · Strana: 662 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §9 odst.2; 140/1961 Sb.: §256; 140/1961 Sb.: §256 odst.1 písm.a); 140/1961 Sb.: §256 odst.2 písm.a);

37/2010 Pachatel trestného činu; úvěrový podvod

Datum: 25.11.2009 · Sbírkové č.: 37/2010 · Sp. zn.: 6 Tdo 1290/2009 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2010 · Strana: 680 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §9 odst.1; 140/1961 Sb.: §10 odst.1 písm.c); 140/1961 Sb.: §250b odst.1; 40/1964 Sb.: §546;

38/2010 Právní styk s cizinou

Datum: 26.11.2009 · Sbírkové č.: 38/2010 · Sp. zn.: 11 Tz 62/2009 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2010 · Strana: 684 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §265k odst.1; 141/1961 Sb.: §269 odst.2; 141/1961 Sb.: §375 odst.1; 141/1961 Sb.: §389; 549/1992 Sb.: čl.14 odst.1;

39/2010 Provozování nepoctivých her a sázek

Datum: 19.11.2009 · Sbírkové č.: 39/2010 · Sp. zn.: 8 Tdo 1237/2009 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2010 · Strana: 689 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §250c odst.1; 202/1990 Sb.: §1;

40/2010 Pletichy při řízení konkursním a vyrovnacím

Datum: 10.12.2009 · Sbírkové č.: 40/2010 · Sp. zn.: 8 Tdo 708/2009 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2010 · Strana: 696 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §89 odst.9; 140/1961 Sb.: §160 odst.2; 140/1961 Sb.: §160 odst.1; 140/1961 Sb.: §256b do 31.12.2007; 140/1961 Sb.: §256b odst.3;

41/2010 Porušování povinnosti při správě cizího majetku

Datum: 26.08.2009 · Sbírkové č.: 41/2010 · Sp. zn.: 15 Tdo 294/2009 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 7-8/2010 · Strana: 704 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §255; 140/1961 Sb.: §255 odst.2 písm.b); 140/1961 Sb.: §255 odst.1; 141/1961 Sb.: §43; 513/1991 Sb.: §6 odst.1; 513/1991 Sb.: §105; 513/1991 Sb.: §132 odst.1; 513/1991 Sb.: §132; 513/1991 Sb.: §135 odst.2; 513/1991 Sb.: §194 odst.4; 513/1991 Sb.: §194 odst.5; 40/2009 Sb.: §220 odst.2 písm.b); 40/2009 Sb.: §220 odst.1; 90/2012 Sb.: §51; JUD22845CZ 11 Tz 276/2000; JUD85536CZ 11 Tdo 1081/2004; JUD26672CZ 8 Tdo 124/2005; JUD28752CZ 3 Tdo 1432/2005; JUD94834CZ 3 Tdo 746/2006; JUD147395CZ 5 Tdo 107/2009;

42/2010 Omezování osobní svobody; braní rukojmí

Datum: 02.09.2009 · Sbírkové č.: 42/2010 · Sp. zn.: 8 Tdo 885/2009 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2010 · Strana: 718 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §9 odst.2; 140/1961 Sb.: §10 odst.1 písm.b); 140/1961 Sb.: §10 odst.1 písm.c); 140/1961 Sb.: §10 odst.1; 140/1961 Sb.: §231; 140/1961 Sb.: §234a; JUD1547CZ 1 Tz 68/72;

43/2010 Rekognice

Datum: 29.10.2009 · Sbírkové č.: 43/2010 · Sp. zn.: 6 To 12/2009 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Olomouci · Vydání: 7-8/2010 · Strana: 725 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §104b; 141/1961 Sb.: §104b odst.4;

44/2010 Promlčení

Datum: 13.05.2009 · Sbírkové č.: 44/2010 · Sp. zn.: 5 Tdo 1469/2008 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2010 · Strana: 729 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §67 odst.3 písm.a); 141/1961 Sb.: §67 odst.3 písm.a); 141/1961 Sb.: §160 odst.1; 40/2009 Sb.: §34 odst.4 písm.a);

45/2010 Obecné ohrožení; opomenutí

Datum: 11.02.2008 · Sbírkové č.: 45/2010 · Sp. zn.: 1 To 1/2008 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 7-8/2010 · Strana: 737 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §89 odst.2; 140/1961 Sb.: §179 odst.1;

46/2010 Výslech znalce; znalecký posudek

Datum: 12.11.2009 · Sbírkové č.: 46/2010 · Sp. zn.: 6 To 73/2009 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Olomouci · Vydání: 7-8/2010 · Strana: 741 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §105 odst.1; 141/1961 Sb.: §106; 141/1961 Sb.: §110 odst.1; 141/1961 Sb.: §110;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

65/2010 Vyloučení z řízení

Datum: 11.11.2009 · Sbírkové č.: 65/2010 · Sp. zn.: 31 Nd 209/2009 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2010 · Strana: 751 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §14;

66/2010 Odvolání

Datum: 23.10.2009 · Sbírkové č.: 66/2010 · Sp. zn.: 21 Cdo 3483/2008 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2010 · Strana: 754 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §15b do 30.6.2009; 99/1963 Sb.: §15a odst.2; 99/1963 Sb.: §15a; 99/1963 Sb.: §15a do 30.6.2009; 99/1963 Sb.: §16 do 30.6.2009; 99/1963 Sb.: §16b do 30.6.2009; 99/1963 Sb.: §16; 99/1963 Sb.: §205 do 30.6.2009; 99/1963 Sb.: §205 odst.2 písm.a); 99/1963 Sb.: §219a do 30.6.2009; 99/1963 Sb.: §219a odst.1 písm.a);

67/2010 Doručování

Datum: 28.01.2009 · Sbírkové č.: 67/2010 · Sp. zn.: 21 Cdo 658/2008 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2010 · Strana: 762 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §50f odst.2; 99/1963 Sb.: §50f; 99/1963 Sb.: §50f odst.3; 99/1963 Sb.: §50f odst.1; 99/1963 Sb.: §50f odst.9; 99/1963 Sb.: §114b odst.5; 99/1963 Sb.: §132; 99/1963 Sb.: §153a; 99/1963 Sb.: §153a odst.3; 99/1963 Sb.: §219a; 99/1963 Sb.: §220 odst.1 písm.a); 99/1963 Sb.: §237 odst.1 písm.a); 99/1963 Sb.: §241a odst.3; 99/1963 Sb.: §241a odst.3 písm.a); 99/1963 Sb.: §243b odst.2 písm.a); 99/1963 Sb.: §243b odst.3 písm.a); JUD9657CZ 2 Cdon 877/96;

68/2010 Právní nástupnictví; záměna účastníků řízení

Datum: 25.08.2009 · Sbírkové č.: 68/2010 · Sp. zn.: 25 Cdo 2652/2007 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2010 · Strana: 770 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §92 odst.2; 99/1963 Sb.: §107a; 40/1964 Sb.: §101; 40/1964 Sb.: §106; 492/1991 Sb.: §9 odst.2; 89/2012 Sb.: §619; 89/2012 Sb.: §620; 89/2012 Sb.: §621; 89/2012 Sb.: §622; 89/2012 Sb.: §623; 89/2012 Sb.: §624; 89/2012 Sb.: §625; 89/2012 Sb.: §626; 89/2012 Sb.: §627; 89/2012 Sb.: §628; JUD23974CZ 25 Cdo 1094/98; JUD71649CZ 25 Cdo 499/2002; JUD26569CZ 25 Cdo 1277/2003;

69/2010 Přípustnost dovolání

Datum: 05.11.2008 · Sbírkové č.: 69/2010 · Sp. zn.: 22 Cdo 3602/2007 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2010 · Strana: 774 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §218 odst.5 písm.c); 99/1963 Sb.: §237 odst.1 písm.c); 99/1963 Sb.: §237 odst.1 písm.b); 99/1963 Sb.: §241a odst.2 písm.b); 99/1963 Sb.: §243b odst.5; JUD24044CZ 21 Cdo 65/2000; JUD75888CZ 22 Cdo 820/2003; JUD81130CZ 22 Cdo 213/2004;

70/2010 Exekuce

Datum: 26.01.2009 · Sbírkové č.: 70/2010 · Sp. zn.: 20Co 12/2009 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 7-8/2010 · Strana: 780 · Vztah k předpisu: 120/2001 Sb.: §33 odst.1; 120/2001 Sb.: §33 odst.3; JUD28571CZ 20 Cdo 1284/2002; JUD27236CZ 20 Cdo 1642/2004;

71/2010 Exekuce

Datum: 26.02.2009 · Sbírkové č.: 71/2010 · Sp. zn.: 26Co 593/2008 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 7-8/2010 · Strana: 782 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §128; 120/2001 Sb.: §33 odst.4; 120/2001 Sb.: §34; 120/2001 Sb.: §52 odst.2; 120/2001 Sb.: §52 odst.1; JUD26694CZ Cpjn 200/2005;

72/2010 Exekuce

Datum: 25.06.2009 · Sbírkové č.: 72/2010 · Sp. zn.: 14Co 223/2009 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 7-8/2010 · Strana: 785 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §322 odst.2 písm.d);

73/2010 Promlčení práva

Datum: 30.10.2009 · Sbírkové č.: 73/2010 · Sp. zn.: 33 Cdo 1289/2007 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2010 · Strana: 791 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §101; 40/1964 Sb.: §563; 252/1994 Sb.: §2 odst.1; 252/1994 Sb.: §5 odst.3; 252/1994 Sb.: §5 do 12.9.2005; 252/1994 Sb.: §7; 252/1994 Sb.: §8 do 12.9.2005; 252/1994 Sb.: §8 odst.1 písm.a); 252/1994 Sb.: §8 odst.2; 252/1994 Sb.: §8 odst.1; 135/1997 Sb.; 231/2001 Sb.;

74/2010 Prekluze

Datum: 22.10.2009 · Sbírkové č.: 74/2010 · Sp. zn.: 25 Cdo 3798/2007 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2010 · Strana: 798 · Vztah k předpisu: 240/2000 Sb.: §36 odst.1; 240/2000 Sb.: §36 odst.5; JUD32137CZ IV. ÚS 218/99; JUD73248CZ 33 Odo 477/2001; JUD75476CZ 21 Cdo 210/2003;

75/2010 Podílové spoluvlastníctví; předkupní právo

Datum: 31.08.2009 · Sbírkové č.: 75/2010 · Sp. zn.: 33 Cdo 603/2008 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2010 · Strana: 803 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §140; 40/1964 Sb.: §602; 40/1964 Sb.: §603; 40/1964 Sb.: §604; 40/1964 Sb.: §605; 40/1964 Sb.: §606; 40/1964 Sb.: §853; 89/2012 Sb.: §1124; 89/2012 Sb.: §1125; JUD33618CZ I. ÚS 156/05; JUD23020CZ 25 Cdo 2764/99; JUD98554CZ 22 Cdo 1996/2005;

76/2010 Náhrada škody

Datum: 30.09.2009 · Sbírkové č.: 76/2010 · Sp. zn.: 25 Cdo 4228/2007 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2010 · Strana: 807 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §441; 40/1964 Sb.: §449; 89/2012 Sb.: §2918; JUD26598CZ 25 Cdo 357/2004;

77/2010 Náhrada škody

Datum: 26.08.2009 · Sbírkové č.: 77/2010 · Sp. zn.: 25 Cdo 3206/2007 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2010 · Strana: 811 · Vztah k předpisu: 23/1962 Sb.: §34 odst.3; 40/1964 Sb.: §442 odst.1; 89/2012 Sb.: §2952; JUD26640CZ 25 Cdo 540/2003; JUD147046CZ 25 Cdo 234/2007;

78/2010 Vydědění

Datum: 24.09.2009 · Sbírkové č.: 78/2010 · Sp. zn.: 21 Cdo 1912/2008 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2010 · Strana: 817 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §469a odst.1 písm.b); 40/1964 Sb.: §469 odst.1 písm.b); 89/2012 Sb.: §1646; JUD10228CZ 2 Cdon 86/97; JUD38496CZ 21 Cdo 688/2006;

79/2010 Úroky z prodlení

Datum: 31.08.2009 · Sbírkové č.: 79/2010 · Sp. zn.: 33 Cdo 1450/2008 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2010 · Strana: 823 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §36; 40/1964 Sb.: §122 odst.2; 40/1964 Sb.: §517; 136/1985 Sb.: §1; 136/1985 Sb.: §18; 142/1994 Sb.: §1; JUD152089CZ 33 Cdo 1337/2007;

80/2010 Akciová společnost

Datum: 30.09.2009 · Sbírkové č.: 80/2010 · Sp. zn.: 29 Cdo 4284/2007 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2010 · Strana: 827 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §229 odst.1 písm.g); 99/1963 Sb.: §229 do 31.12.2007; 328/1991 Sb.: §4a odst.1 písm.a); 328/1991 Sb.: §4a odst.1; 328/1991 Sb.: §4a; 513/1991 Sb.: §39 do 30.11.2009; 513/1991 Sb.: §40 do 30.11.2009; 513/1991 Sb.: §178; 513/1991 Sb.: §179 do 30.11.2009; 513/1991 Sb.: §179; 513/1991 Sb.: §184 odst.3; 513/1991 Sb.: §184 do 30.11.2009; 90/2012 Sb.: §181; 90/2012 Sb.: §190; 90/2012 Sb.: §348; 90/2012 Sb.: §403; 90/2012 Sb.: §421; JUD26881CZ 21 Cdo 960/2003; JUD38617CZ 29 Odo 820/2005; 31992L0101 (EU);

81/2010 Dobré mravy

Datum: 14.10.2009 · Sbírkové č.: 81/2010 · Sp. zn.: 31 Cdo 2707/2007 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 7-8/2010 · Strana: 837 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §39; 40/1964 Sb.: §544; 40/1964 Sb.: §545; 513/1991 Sb.: §300; 513/1991 Sb.: §301; 89/2012 Sb.: §2; 89/2012 Sb.: §8; JUD140467CZ 32 Cdo 1568/2008;

82/2010 Promlčení

Datum: 02.09.2009 · Sbírkové č.: 82/2010 · Sp. zn.: 29 Cdo 3526/2007 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2010 · Strana: 843 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §398; 89/2012 Sb.: §619; 89/2012 Sb.: §620; 89/2012 Sb.: §621; 89/2012 Sb.: §622; 89/2012 Sb.: §623; 89/2012 Sb.: §624; 89/2012 Sb.: §625; 89/2012 Sb.: §626; 89/2012 Sb.: §627; 89/2012 Sb.: §628; 90/2012 Sb.: §51;

83/2010 Úroky z prodlení

Datum: 18.12.2008 · Sbírkové č.: 83/2010 · Sp. zn.: 15Co 707/2008 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích - pobočka Tábor · Vydání: 7-8/2010 · Strana: 848 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §517; 513/1991 Sb.: §266 odst.4; 321/2001 Sb.; JUD26639CZ 35 Odo 101/2002;

84/2010 Směnky

Datum: 19.08.2009 · Sbírkové č.: 84/2010 · Sp. zn.: 29 Cdo 5260/2007 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2010 · Strana: 853 · Vztah k předpisu: 191/1950 Sb.: §10; 89/2012 Sb.: §609; 89/2012 Sb.: §610; 89/2012 Sb.: §611; 89/2012 Sb.: §612; 89/2012 Sb.: §613; 89/2012 Sb.: §614; 89/2012 Sb.: §615; 89/2012 Sb.: §616; 89/2012 Sb.: §617; 89/2012 Sb.: §618;

85/2010 Promlčení práva

Datum: 18.08.2009 · Sbírkové č.: 85/2010 · Sp. zn.: 29 Cdo 1004/2008 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2010 · Strana: 857 · Vztah k předpisu: 191/1950 Sb.: §III; 191/1950 Sb.: §I; 191/1950 Sb.: §5;

86/2010 Konkurs

Datum: 27.08.2009 · Sbírkové č.: 86/2010 · Sp. zn.: 29 Cdo 1390/2007 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2010 · Strana: 860 · Vztah k předpisu: 318/1991 Sb.; 328/1991 Sb.: §6 odst.2; 328/1991 Sb.: §14 odst.1 písm.a); 328/1991 Sb.: §14a; 328/1991 Sb.: §18a odst.2; 328/1991 Sb.: §19 odst.2; 328/1991 Sb.: §31; 328/1991 Sb.: §32 odst.1; 328/1991 Sb.: §66b odst.2; 435/2004 Sb.: §25 do 31.7.2007; 435/2004 Sb.;

87/2010 Insolvence

Datum: 08.02.2010 · Sbírkové č.: 87/2010 · Sp. zn.: 3 VSPH 17/2010 - B · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 7-8/2010 · Strana: 874 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §113;

88/2010 Insolvenční návrh; konkurs

Datum: 27.01.2010 · Sbírkové č.: 88/2010 · Sp. zn.: KSBR 37 INS 294/2008, 29 NSČR 1/2008 - A · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2010 · Strana: 878 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §3 odst.1; 182/2006 Sb.: §3; 182/2006 Sb.: §3 odst.4; 182/2006 Sb.: §103 odst.2; 182/2006 Sb.: §103 odst.1; 182/2006 Sb.: §128 odst.1; 182/2006 Sb.: §395 odst.2 písm.a); 182/2006 Sb.: §395; 90/2012 Sb.: §62;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.