Vydání 5-6/2010

Číslo: 5-6/2010 · Ročník: LXII

Obsah vydání 5-6/2010

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Stanoviska

48/2010 Exekuce; výkon rozhodnutí

Datum: 14.04.2010 · Sbírkové č.: 48/2010 · Sp. zn.: Cpjn 201/2009 · Typ: Stanovisko (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - kolegium · Vydání: 5-6/2010 · Strana: 542 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §337 odst.1; JUD103827CZ 20 Cdo 2769/2006;

49/2010 Přerušení řízení

Datum: 14.04.2010 · Sbírkové č.: 49/2010 · Sp. zn.: Cpjn 203/2007 · Typ: Stanovisko (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - kolegium · Vydání: 5-6/2010 · Strana: 544 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §111 odst.3;

51/2010 Opatrovník; řízení opatrovnické

Datum: 14.04.2010 · Sbírkové č.: 51/2010 · Sp. zn.: Cpjn 202/2008 · Typ: Stanovisko (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - kolegium · Vydání: 5-6/2010 · Strana: 558 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §29; 89/2012 Sb.: §465;

52/2010 Rozvod manželství

Datum: 14.04.2010 · Sbírkové č.: 52/2010 · Sp. zn.: Cpjn 204/2008 · Typ: Stanovisko (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - kolegium · Vydání: 5-6/2010 · Strana: 563 · Vztah k předpisu: 94/1963 Sb.: §24a odst.1; 94/1963 Sb.: §24 odst.1; 94/1963 Sb.: §24a odst.2; 94/1963 Sb.: §24 odst.2; 94/1963 Sb.: §26;

53/2010 Rozvod manželství

Datum: 12.05.2010 · Sbírkové č.: 53/2010 · Sp. zn.: Cpjn 19/2007 · Typ: Stanovisko (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - kolegium · Vydání: 5-6/2010 · Strana: 571 · Vztah k předpisu: 94/1963 Sb.: §24a odst.1 písm.a);

54/2010 Ochrana osobnosti

Datum: 14.04.2010 · Sbírkové č.: 54/2010 · Sp. zn.: Cpjn 13/2007 · Typ: Stanovisko (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - kolegium · Vydání: 5-6/2010 · Strana: 581 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §174; 140/1961 Sb.: §175; 200/1990 Sb.: §49 odst.1 písm.a); 2/1993 Sb.: čl.10 odst.1; 40/2009 Sb.: §345; 40/2009 Sb.: §346; 89/2012 Sb.: §81;

Rozhodnutí ve věcech trestních

24/2010 Podmíněné odsouzení

Datum: 08.04.2009 · Sbírkové č.: 24/2010 · Sp. zn.: 11 Tz 117/2008 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5-6/2010 · Strana: 442 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §60 odst.2; 140/1961 Sb.: §60 odst.1; 40/2009 Sb.: §83;

25/2010 Znásilnění

Datum: 13.05.2009 · Sbírkové č.: 25/2010 · Sp. zn.: 3 Tdo 535/2009 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5-6/2010 · Strana: 447 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §241 odst.1; 40/2009 Sb.: §185;

26/2010 Ohrožení výchovy mládeže

Datum: 14.11.2007 · Sbírkové č.: 26/2010 · Sp. zn.: 8 Tdo 1276/2007 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5-6/2010 · Strana: 452 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §217 odst.1 písm.a); 40/2009 Sb.: §201;

27/2010 Postoupení věci jinému orgánu

Datum: 25.02.2009 · Sbírkové č.: 27/2010 · Sp. zn.: 8 Tdo 157/2009 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5-6/2010 · Strana: 459 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §12 odst.10; 140/1961 Sb.: §158 odst.3; 141/1961 Sb.: §12 odst.10; 141/1961 Sb.: §158 odst.3; 141/1961 Sb.: §160 odst.1; 141/1961 Sb.: §171 odst.1; 141/1961 Sb.: §222 odst.1; 141/1961 Sb.: §222 odst.2; 141/1961 Sb.: §257 odst.1 písm.b); 141/1961 Sb.: §314b odst.1; 141/1961 Sb.: §314c odst.1 písm.a); 141/1961 Sb.: §314c odst.1; 200/1990 Sb.: §20 odst.1; 200/1990 Sb.: §20 odst.2; JUD2333CZ 4 Tz 65/79; JUD38432CZ 6 As 56/2004;

28/2010 Krádež; zpronevěra

Datum: 25.02.2009 · Sbírkové č.: 28/2010 · Sp. zn.: 3 Tdo 115/2009 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5-6/2010 · Strana: 465 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §247 odst.1; 140/1961 Sb.: §248 odst.1; 40/2009 Sb.: §205; 40/2009 Sb.: §206;

29/2010 Bezplatná obhajoba; důvody dovolání

Datum: 23.09.2009 · Sbírkové č.: 29/2010 · Sp. zn.: 8 Tdo 1020/2009 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5-6/2010 · Strana: 471 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §33 odst.4; 141/1961 Sb.: §33 odst.2; 141/1961 Sb.: §33 odst.1; 141/1961 Sb.: §33 odst.5; 141/1961 Sb.: §265b odst.1; 141/1961 Sb.: §265b odst.1 písm.c);

30/2010 Podmíněné odsouzení; vyhoštění

Datum: 11.03.2009 · Sbírkové č.: 30/2010 · Sp. zn.: 8 Tdo 135/2009 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5-6/2010 · Strana: 475 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §57; 140/1961 Sb.: §58; 141/1961 Sb.: §459; JUD23247CZ 11 Tdo 530/2002;

31/2010 Důvody dovolání; vyloučení orgánů činných v trestním řízení; znalec

Datum: 26.08.2009 · Sbírkové č.: 31/2010 · Sp. zn.: 15 Tdo 520/2009 - I · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 5-6/2010 · Strana: 481 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §175; 141/1961 Sb.: §30 odst.1; 141/1961 Sb.: §31 odst.1; 141/1961 Sb.: §105; 141/1961 Sb.: §265b odst.1; 141/1961 Sb.: §265a odst.2; 141/1961 Sb.: §265b odst.1 písm.b); 40/2009 Sb.: §346;

32/2010 Neoprávněné nakládání s osobními údaji; souběh trestných činů; zneužívání pravomoci veřejného činitele

Datum: 06.05.2009 · Sbírkové č.: 32/2010 · Sp. zn.: 3 Tdo 1623/2008 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5-6/2010 · Strana: 492 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §3 odst.1; 140/1961 Sb.: §158 odst.1 písm.a); 140/1961 Sb.: §178 odst.1; 140/1961 Sb.: §178 odst.3 písm.c); 283/1991 Sb.: §42g odst.1 písm.b); 283/1991 Sb.: §42g do 31.12.2008; 283/1991 Sb.: §42g odst.1 písm.a); 40/2009 Sb.: §180; 40/2009 Sb.: §329; JUD32958CZ I. ÚS 4/04; JUD31147CZ III. ÚS 84/94; JUD26728CZ 11 Tdo 1158/2005; JUD28861CZ 3 Tdo 687/2006;

33/2010 Podmíněné propuštění z výkonu trestu; příslušnost soudu; vykonávací řízení

Datum: 27.04.2009 · Sbírkové č.: 33/2010 · Sp. zn.: 11 Td 24/2009 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5-6/2010 · Strana: 505 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §38 odst.1; 140/1961 Sb.: §64 odst.1; 141/1961 Sb.: §67 písm.a); 141/1961 Sb.: §315 odst.2; 141/1961 Sb.: §332 odst.1; 141/1961 Sb.: §334 odst.1; 40/2009 Sb.: §91; JUD5679CZ 1 To 379/95;

34/2010 Porušování povinnosti při správě cizího majetku; škoda

Datum: 21.10.2009 · Sbírkové č.: 34/2010 · Sp. zn.: 5 Tdo 923/2009 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5-6/2010 · Strana: 509 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §89 odst.12; 140/1961 Sb.: §89 odst.11; 140/1961 Sb.: §255 odst.1; 141/1961 Sb.; 40/1964 Sb.: §442 odst.1; 328/1991 Sb.: §8 odst.2; 513/1991 Sb.: §379; 182/2006 Sb.: §36 odst.1; 40/2009 Sb.: §220; JUD24952CZ 7 Tz 215/2001;

35/2010 Obhajoba obviněného; ustanovený obhájce

Datum: 04.11.2009 · Sbírkové č.: 35/2010 · Sp. zn.: 3 Tdo 839/2009 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5-6/2010 · Strana: 516 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §40; 141/1961 Sb.: §40a; JUD32862CZ IV. ÚS 565/02; JUD33109CZ III. ÚS 177/04; JUD31981CZ III. ÚS 258/99;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

45/2010 Rozhodčí doložka

Datum: 28.05.2009 · Sbírkové č.: 45/2010 · Sp. zn.: 12 Cmo 496/2008 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 5-6/2010 · Strana: 520 · Vztah k předpisu: 216/1994 Sb.: §2; 216/1994 Sb.: §7; 216/1994 Sb.: §13; 89/2012 Sb.: §1814;

46/2010 Rozhodčí řízení

Datum: 30.10.2009 · Sbírkové č.: 46/2010 · Sp. zn.: 33 Cdo 2675/2007 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5-6/2010 · Strana: 534 · Vztah k předpisu: 216/1994 Sb.: §27; 216/1994 Sb.: §31 písm.f); 216/1994 Sb.: §31;

47/2010 Doručování; řízení před soudem

Datum: 16.09.2009 · Sbírkové č.: 47/2010 · Sp. zn.: 71Co 254/2009 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 5-6/2010 · Strana: 539 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §29 odst.3; 99/1963 Sb.: §46b písm.a);

50/2010 Dokazování

Datum: 30.04.2009 · Sbírkové č.: 50/2010 · Sp. zn.: 29 Odo 988/2006 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5-6/2010 · Strana: 550 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §118b odst.1;

55/2010 Postoupení pohledávky

Datum: 30.07.2009 · Sbírkové č.: 55/2010 · Sp. zn.: 29 Cdo 1830/2007 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5-6/2010 · Strana: 587 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §49a; 328/1991 Sb.: §21 odst.3; 89/2012 Sb.: §583; JUD25222CZ 30 Cdo 1251/2002;

56/2010 Neplatnost právního úkonu

Datum: 09.12.2009 · Sbírkové č.: 56/2010 · Sp. zn.: 31 Odo 1424/2006 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 5-6/2010 · Strana: 595 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §39; 328/1991 Sb.: §19;

57/2010 Zástavní právo

Datum: 13.01.2010 · Sbírkové č.: 57/2010 · Sp. zn.: 31 Cdo 158/2008 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 5-6/2010 · Strana: 600 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §151d odst.2 do 31.12.2000; 40/1964 Sb.: §151d do 31.12.2000; 87/1991 Sb.: §10 odst.3; 87/1991 Sb.;

58/2010 Konkurs

Datum: 13.03.2009 · Sbírkové č.: 58/2010 · Sp. zn.: 29 Odo 1343/2006 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5-6/2010 · Strana: 608 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §152-189; 40/1964 Sb.: §454; 40/1964 Sb.: §458; 328/1991 Sb.: §20 odst.4; 328/1991 Sb.: §27 odst.5; 328/1991 Sb.: §28; JUD38494CZ 25 Cdo 2093/2000; JUD142788CZ 29 Odo 1141/2006; JUD144203CZ 29 Odo 104/2006;

59/2010 Smlouva cestovní

Datum: 28.07.2009 · Sbírkové č.: 59/2010 · Sp. zn.: 25 Cdo 1394/2007 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5-6/2010 · Strana: 618 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §420 odst.1; 40/1964 Sb.: §852d; 40/1964 Sb.: §852i; 159/1999 Sb.: §10 odst.1; 89/2012 Sb.: §1728; 89/2012 Sb.: §2529; 89/2012 Sb.: §2910; JUD1022CZ 3 Cz 13/69; JUD14541CZ 2 Cdon 376/96; JUD14887CZ 25 Cdo 2136/99;

60/2010 Převzetí dluhu

Datum: 01.09.2009 · Sbírkové č.: 60/2010 · Sp. zn.: 29 Cdo 2011/2007 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5-6/2010 · Strana: 624 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §39; 40/1964 Sb.: §451; 40/1964 Sb.: §454; 40/1964 Sb.: §531 odst.1; 40/1964 Sb.: §531; 513/1991 Sb.: §161e; 513/1991 Sb.: §161e do 31.12.2000; 513/1991 Sb.: §332; 89/2012 Sb.: §1888; 89/2012 Sb.: §1936; 89/2012 Sb.: §2991; 90/2012 Sb.: §41; 90/2012 Sb.: §310; JUD153865CZ 29 Cdo 2151/2008;

61/2010 Postoupení pohledávky

Datum: 09.12.2009 · Sbírkové č.: 61/2010 · Sp. zn.: 31 Cdo 1328/2007 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 5-6/2010 · Strana: 633 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §525; 40/1964 Sb.: §526;

62/2010 Náhradní pozemek

Datum: 09.12.2009 · Sbírkové č.: 62/2010 · Sp. zn.: 31 Cdo 3767/2009 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 5-6/2010 · Strana: 640 · Vztah k předpisu: 29/1991 Sb.; 229/1991 Sb.: §11 odst.2;

63/2010 Insolvence

Datum: 22.10.2009 · Sbírkové č.: 63/2010 · Sp. zn.: KSBR 31 INS 5344/2008, 29 NSČR 27/2009 - P5 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5-6/2010 · Strana: 648 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §239 do 30.6.2009; 513/1991 Sb.: §73; 182/2006 Sb.: §83 do 30.6.2009; 182/2006 Sb.: §102 do 30.6.2009; 182/2006 Sb.: §110 do 30.6.2009; 182/2006 Sb.: §136 do 30.6.2009; 182/2006 Sb.: §139 do 30.6.2009; 182/2006 Sb.: §165 do 30.6.2009; 182/2006 Sb.: §165 odst.2; 182/2006 Sb.: §173 do 30.6.2009; 182/2006 Sb.: §173; 182/2006 Sb.: §174 do 30.6.2009; 182/2006 Sb.: §185 do 30.6.2009; 182/2006 Sb.: §346 do 30.6.2009; 182/2006 Sb.: §373 do 30.6.2009; 182/2006 Sb.: §374 do 30.6.2009;

64/2010 Insolvence

Datum: 16.12.2009 · Sbírkové č.: 64/2010 · Sp. zn.: MSPH 88 INS 3697/2008, 29 NSČR 18/2009 - P5 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5-6/2010 · Strana: 655 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §185; 182/2006 Sb.: §185 do 23.6.2009; 182/2006 Sb.: §198 do 23.6.2009; 182/2006 Sb.: §201 do 23.6.2009; 182/2006 Sb.: §201 odst.1 písm.b);

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.