Vydání 3-4/2010

Číslo: 3-4/2010 · Ročník: LXII

Obsah vydání 3-4/2010

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

13/2010 Nutná obrana

Datum: 26.02.2009 · Sbírkové č.: 13/2010 · Sp. zn.: 6 Tdo 1347/2008 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3-4/2010 · Strana: 202 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §13; JUD33040CZ IV. ÚS 449/03; JUD116401CZ II. ÚS 279/03; JUD38758CZ 5 Tdo 162/2007; JUD140818CZ 6 Tdo 982/2008;

14/2010 Evropský zatýkací rozkaz; zkrácené předávací řízení

Datum: 27.06.2008 · Sbírkové č.: 14/2010 · Sp. zn.: 11Nt 1/2008 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 3-4/2010 · Strana: 219 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §413 odst.1; 141/1961 Sb.: §413 odst.2;

15/2010 Evropský zatýkací rozkaz; předávací vazba

Datum: 06.02.2008 · Sbírkové č.: 15/2010 · Sp. zn.: 1 To 32/2007 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 3-4/2010 · Strana: 222 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §409 odst.3 písm.e);

16/2010 Evropský zatýkací rozkaz; pokračování v trestném činu

Datum: 09.07.2007 · Sbírkové č.: 16/2010 · Sp. zn.: 1 To 29/2007 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 3-4/2010 · Strana: 227 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §89 odst.3; 141/1961 Sb.: §11 odst.2; 141/1961 Sb.: §12 odst.2; 141/1961 Sb.: §411 odst.6 písm.d);

17/2010 Souběh více evropských zatýkacích rozkazů

Datum: 05.02.2007 · Sbírkové č.: 17/2010 · Sp. zn.: Nt 453/2007 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 3-4/2010 · Strana: 232 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §419 odst.1;

18/2010 Doručování

Datum: 15.07.2009 · Sbírkové č.: 18/2010 · Sp. zn.: 8 Tdo 458/2009 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3-4/2010 · Strana: 238 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §55 odst.1 písm.c); 141/1961 Sb.: §63 odst.2; 141/1961 Sb.: §64 odst.2; 141/1961 Sb.: §233 odst.1; JUD119394CZ I. ÚS 412/02; JUD32757CZ II. ÚS 542/2000; JUD24800CZ 3 Tz 58/2001; JUD38512CZ 11 Tdo 110/2007;

19/2010 Společný trest

Datum: 29.07.2009 · Sbírkové č.: 19/2010 · Sp. zn.: 8 Tdo 426/2009 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3-4/2010 · Strana: 245 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §37a; 140/1961 Sb.: §45 odst.1; 140/1961 Sb.: §45 odst.3; 141/1961 Sb.: §172 odst.2 písm.a); 141/1961 Sb.: §227; 40/2009 Sb.: §45 odst.1; 40/2009 Sb.: §45 odst.3; JUD33688CZ II. ÚS 669/05; JUD97621CZ 11 Tdo 239/2007; JUD139647CZ 6 Tdo 797/2008;

20/2010 Podvod

Datum: 26.05.2009 · Sbírkové č.: 20/2010 · Sp. zn.: 8 Tdo 440/2009 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3-4/2010 · Strana: 255 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §89 odst.11; 140/1961 Sb.: §250; 40/1964 Sb.: §588; 40/1964 Sb.: §589; 513/1991 Sb.: §409;

21/2010 Loupež; totožnost skutku

Datum: 06.05.2009 · Sbírkové č.: 21/2010 · Sp. zn.: 8 Tdo 474/2009 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3-4/2010 · Strana: 267 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §234 odst.1; 140/1961 Sb.: §234; 140/1961 Sb.: §250; 140/1961 Sb.: §250 odst.1; 141/1961 Sb.: §220 odst.1; JUD5673CZ Tzn 12/94; JUD38513CZ 7 Tdo 1480/2006;

22/2010 Důkaz

Datum: 03.06.2009 · Sbírkové č.: 22/2010 · Sp. zn.: 3 Tdo 593/2009 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3-4/2010 · Strana: 273 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §89 odst.2; 209/1992 Sb.: čl.8; 2/1993 Sb.: čl.10; 2/1993 Sb.: čl.7; 2/1993 Sb.: čl.10 odst.2; 101/2000 Sb.: §16 odst.1; 101/2000 Sb.: §16 odst.2; JUD115111CZ IV. ÚS 73/03; JUD32958CZ I. ÚS 4/04; JUD31147CZ III. ÚS 84/94;

23/2010 Vydírání

Datum: 13.05.2009 · Sbírkové č.: 23/2010 · Sp. zn.: 3 Tdo 476/2009 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3-4/2010 · Strana: 277 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §235 odst.1; 141/1961 Sb.: §1 odst.2; 141/1961 Sb.: §158 odst.1; 141/1961 Sb.: §158 odst.2; JUD32958CZ I. ÚS 4/04; JUD31147CZ III. ÚS 84/94;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

24/2010 Konkurs; insolvence

Datum: 28.05.2009 · Sbírkové č.: 24/2010 · Sp. zn.: 29 Cdo 2151/2008 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3-4/2010 · Strana: 286 · Vztah k předpisu: 328/1991 Sb.: §14 odst.1; 328/1991 Sb.: §19; 328/1991 Sb.: §19 odst.2; 182/2006 Sb.: §263 odst.1; 182/2006 Sb.; JUD33810CZ III. ÚS 10/06; JUD150950CZ 29 Odo 674/2006;

25/2010 Rozsudek pro uznání

Datum: 26.03.2009 · Sbírkové č.: 25/2010 · Sp. zn.: 22 Cdo 4272/2007 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3-4/2010 · Strana: 288 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §114b; 99/1963 Sb.: §237 odst.3; 99/1963 Sb.: §237 odst.1 písm.c); 99/1963 Sb.: §241a odst.2; JUD23060CZ 20 Cdo 1053/2000; JUD23216CZ 21 Cdo 370/2002; JUD26790CZ 21 Cdo 968/2003;

26/2010 Změna soudního rozhodnutí

Datum: 29.07.2009 · Sbírkové č.: 26/2010 · Sp. zn.: 33 Cdo 1785/2007 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3-4/2010 · Strana: 296 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §163; 40/1964 Sb.: §575; JUD4903CZ 4 Cz 19/63; JUD9330CZ 3 Cdon 1374/96; JUD22304CZ 2 Cdon 1034/97; JUD26566CZ 20 Cdo 360/2003;

27/2010 Řízení u odvolacího soudu

Datum: 11.08.2009 · Sbírkové č.: 27/2010 · Sp. zn.: 21 Cdo 4419/2008 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3-4/2010 · Strana: 301 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §119a; 99/1963 Sb.: §205a odst.1; JUD33752CZ 21 Cdo 1478/2003;

28/2010 (x) - zrušeno nálezem Pl. ÚS 34/09 Neplatnost právního úkonu

Datum: 26.08.2009 · Sbírkové č.: 28/2010 · Sp. zn.: 31 Cdo 135/2007 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 3-4/2010 · Strana: 311 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §37 odst.1; 40/1964 Sb.: §39; 40/1964 Sb.: §40a; 40/1964 Sb.: §49a;

29/2010 Aktivní věcná legitimace kolektivního správce autorských práv ve sporu o náhradu škody vůči státu

Datum: 29.07.2009 · Sbírkové č.: 29/2010 · Sp. zn.: 25 Cdo 1821/2007 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3-4/2010 · Strana: 320 · Vztah k předpisu: 82/1998 Sb.: §13 odst.1; 121/2000 Sb.: §96; 121/2000 Sb.: §100 odst.3; JUD24127CZ 22 Cdo 1603/99; JUD24134CZ 22 Cdo 604/2000; JUD38071CZ 32 Odo 635/2003; JUD95245CZ 32 Odo 1378/2004; JUD94930CZ 30 Cdo 1692/2006; JUD145531CZ 25 Cdo 2193/2006;

30/2010 Náhrada škody

Datum: 29.07.2009 · Sbírkové č.: 30/2010 · Sp. zn.: 25 Cdo 2046/2007 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3-4/2010 · Strana: 328 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §421a; JUD31712CZ 25 Cdo 1129/2005;

31/2010 Odpovědnost státu za škodu

Datum: 26.08.2009 · Sbírkové č.: 31/2010 · Sp. zn.: 31 Cdo 3489/2007 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 3-4/2010 · Strana: 333 · Vztah k předpisu: 82/1998 Sb.: §8 odst.2; 82/1998 Sb.;

32/2010 Odpovědnost státu za škodu

Datum: 17.06.2009 · Sbírkové č.: 32/2010 · Sp. zn.: 25 Cdo 1620/2007 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3-4/2010 · Strana: 343 · Vztah k předpisu: 358/1992 Sb.: §57; 358/1992 Sb.: §72 odst.1; 358/1992 Sb.: §74 odst.1; 82/1998 Sb.: §3 písm.b); 82/1998 Sb.: §4 odst.1; 82/1998 Sb.: §13; JUD26677CZ 30 Cdo 1190/2004;

33/2010 Smluvní pokuta

Datum: 24.07.2009 · Sbírkové č.: 33/2010 · Sp. zn.: 23 Cdo 3826/2007 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3-4/2010 · Strana: 348 · Vztah k předpisu: 128/2000 Sb.: §84 odst.4; JUD33370CZ II. ÚS 87/04;

34/2010 Výpověď z nájmu bytu

Datum: 08.07.2009 · Sbírkové č.: 34/2010 · Sp. zn.: 26 Cdo 1704/2008 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3-4/2010 · Strana: 355 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §703; 40/1964 Sb.: §711 odst. 3; 89/2012 Sb.: §746; JUD9636CZ 3 Cdon 122/96; JUD9635CZ 2 Cdon 37/97;

35/2010 Ochranné známky

Datum: 07.07.2009 · Sbírkové č.: 35/2010 · Sp. zn.: 32 Cdo 1817/2008 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3-4/2010 · Strana: 360 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §508; 137/1995 Sb.: §14 odst.1; 137/1995 Sb.: §17;

36/2010 Smlouva o dílo

Datum: 27.08.2009 · Sbírkové č.: 36/2010 · Sp. zn.: 29 Cdo 3524/2007 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3-4/2010 · Strana: 367 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §542 odst.1; 513/1991 Sb.: §542 odst.2; 89/2012 Sb.: §2598; 89/2012 Sb.: §2599; JUD27109CZ 32 Odo 76/2003;

37/2010 Smlouva komisionářská

Datum: 30.06.2009 · Sbírkové č.: 37/2010 · Sp. zn.: 23 Odo 1787/2006 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3-4/2010 · Strana: 374 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §574; 513/1991 Sb.: §575; 513/1991 Sb.: §667-672a; 513/1991 Sb.: §667; 89/2012 Sb.: §2455; 89/2012 Sb.: §2510; 90/2012 Sb.: §50; JUD27414CZ 28 Cdo 1853/2002;

38/2010 Směnky

Datum: 24.06.2009 · Sbírkové č.: 38/2010 · Sp. zn.: 29 Cdo 3317/2007 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3-4/2010 · Strana: 391 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §37 odst.2;

39/2010 Směnky

Datum: 30.06.2009 · Sbírkové č.: 39/2010 · Sp. zn.: 29 Cdo 3727/2007 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3-4/2010 · Strana: 394 · Vztah k předpisu: 191/1950 Sb.: §7;

40/2010 Konkurs

Datum: 30.06.2009 · Sbírkové č.: 40/2010 · Sp. zn.: 29 Cdo 3339/2007 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3-4/2010 · Strana: 398 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §90; 99/1963 Sb.: §94 odst.4; 99/1963 Sb.: §94; 328/1991 Sb.: §7; 328/1991 Sb.: §23 odst.4; 328/1991 Sb.: §24 odst.1; JUD26797CZ 29 Cdo 1854/2000; JUD27389CZ 29 Odo 208/2003; JUD39068CZ 29 Odo 827/2005; JUD94532CZ 29 Odo 601/2005;

41/2010 Konkurs

Datum: 24.06.2009 · Sbírkové č.: 41/2010 · Sp. zn.: 29 Cdo 2017/2007 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3-4/2010 · Strana: 406 · Vztah k předpisu: 77/1997 Sb.: §2 odst.5;

42/2010 Konkurs

Datum: 25.06.2009 · Sbírkové č.: 42/2010 · Sp. zn.: 29 Cdo 2917/2007 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3-4/2010 · Strana: 413 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §80 písm.c); 328/1991 Sb.: §21; 328/1991 Sb.: §21 do 31.12.2007; 328/1991 Sb.: §23 odst.1 do 31.12.2007; 328/1991 Sb.: §45 odst.2 do 31.12.2007; 328/1991 Sb.: §45 odst.2; 328/1991 Sb.: §45 do 31.12.2007; JUD86032CZ 20 Cdo 235/2005; JUD97922CZ 20 Cdo 2479/2006;

43/2010 Výpověď z pracovního poměru

Datum: 22.09.2009 · Sbírkové č.: 43/2010 · Sp. zn.: 21 Cdo 4066/2008 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3-4/2010 · Strana: 422 · Vztah k předpisu: 65/1965 Sb.: §46 odst.1 písm.e); 262/2006 Sb.: §52 písm.f); JUD2155CZ 5 Cz 52/76;

44/2010 Pracovní poměr

Datum: 11.08.2009 · Sbírkové č.: 44/2010 · Sp. zn.: 21 Cdo 2923/2008 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3-4/2010 · Strana: 432 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §80 písm.c); 65/1965 Sb.: §30 odst.3; 65/1965 Sb.: §30 odst.4; 65/1965 Sb.: §30 odst.2; 262/2006 Sb.: §36;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.