Vydání 1-2/2010

Číslo: 1-2/2010 · Ročník: LXII

Obsah vydání 1-2/2010

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Stanoviska

12/2010 Nutná obrana

Datum: 30.09.2009 · Sbírkové č.: 12/2010 · Sp. zn.: Tpjn 303/2008 · Typ: Stanovisko (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - kolegium · Vydání: 1-2/2010 · Strana: 70 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §13;

6/2010 Vlastnictví

Datum: 14.10.2009 · Sbírkové č.: 6/2010 · Sp. zn.: Cpjn 6/2009 · Typ: Stanovisko (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - kolegium · Vydání: 1-2/2010 · Strana: 109 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §160 odst.1; 40/1964 Sb.: §3 odst.1; 89/2012 Sb.: §2; 89/2012 Sb.: §8; JUD31208CZ II. ÚS 190/94; JUD12315CZ 3 Cdon 131/96; JUD22857CZ 20 Cdo 1203/99; JUD23361CZ 31 Cdo 1096/2000;

Rozhodnutí ve věcech trestních

1/2010 Podílnictví; zpronevěra

Datum: 04.02.2009 · Sbírkové č.: 1/2010 · Sp. zn.: 8 Tdo 46/2009 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/2010 · Strana: 2 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §248 odst.4; 140/1961 Sb.: §248; 140/1961 Sb.: §248 odst.1; 140/1961 Sb.: §250; 140/1961 Sb.: §251; 40/1964 Sb.: §40a; 40/1964 Sb.: §49a; JUD38192CZ 8 Tdo 1421/2005; JUD138089CZ 21 Cdo 826/2005;

2/2010 Řízení proti uprchlému

Datum: 03.09.2008 · Sbírkové č.: 2/2010 · Sp. zn.: 11 Tdo 380/2008 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/2010 · Strana: 11 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §100 odst.1; 141/1961 Sb.: §101; JUD78433CZ 4 Tz 5/2003;

3/2010 Mladistvý

Datum: 18.06.2009 · Sbírkové č.: 3/2010 · Sp. zn.: 8 Tdo 583/2009 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/2010 · Strana: 16 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.; 218/2003 Sb.: §42 odst.2;

4/2010 Nepřekažení trestného činu

Datum: 02.06.2009 · Sbírkové č.: 4/2010 · Sp. zn.: 11 Tdo 541/2009 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/2010 · Strana: 25 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §167 odst.2; 140/1961 Sb.: §167 odst.1; JUD25175CZ 5 Tdo 1074/2002;

5/2010 Evropský zatýkací rozkaz

Datum: 30.09.2008 · Sbírkové č.: 5/2010 · Sp. zn.: 1 To 44/2008 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 1-2/2010 · Strana: 33 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §411 odst.8;

6/2010 Evropský zatýkací rozkaz

Datum: 20.08.2008 · Sbírkové č.: 6/2010 · Sp. zn.: 1Nt 19/2008 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 1-2/2010 · Strana: 37 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §408; 141/1961 Sb.: §408-421;

7/2010 Dozor státního zástupce

Datum: 25.08.2009 · Sbírkové č.: 7/2010 · Sp. zn.: 4 Tz 46/2009 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/2010 · Strana: 39 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §146 odst.2 písm.a); 141/1961 Sb.: §159a odst.1; 141/1961 Sb.: §160 odst.1; 141/1961 Sb.: §174 odst.2 písm.a); 141/1961 Sb.: §174 odst.2 písm.d);

8/2010 Náhrada škody; osvědčení podmíněně odsouzeného; podmíněné odsouzení

Datum: 18.03.2009 · Sbírkové č.: 8/2010 · Sp. zn.: 4 Tz 6/2009 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/2010 · Strana: 43 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §59 odst.2; 140/1961 Sb.: §60 odst.1;

9/2010 Neoprávněné podnikání

Datum: 13.01.2009 · Sbírkové č.: 9/2010 · Sp. zn.: 5 Tdo 1605/2008 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/2010 · Strana: 48 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §89 odst.1; 140/1961 Sb.: §89 odst.11; 140/1961 Sb.: §118 odst.1; JUD5677CZ 9 To 118/95; JUD101269CZ 5 Tdo 1327/2006; JUD101336CZ 5 Tdo 370/2007;

10/2010 Řízení proti uprchlému

Datum: 08.04.2009 · Sbírkové č.: 10/2010 · Sp. zn.: 4 Tz 116/2008 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/2010 · Strana: 56 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §302; 141/1961 Sb.: §306a odst.2; JUD39330CZ I. ÚS 371/07;

11/2010 Nedovolené ozbrojování; pokračování v trestném činu

Datum: 24.06.2009 · Sbírkové č.: 11/2010 · Sp. zn.: 3 Tdo 544/2009 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/2010 · Strana: 63 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §89 odst.3; 140/1961 Sb.: §185 odst.2 písm.b); 141/1961 Sb.: §12 odst.12; 141/1961 Sb.: §225 odst.1; 141/1961 Sb.: §226; JUD118551CZ II. ÚS 651/02; JUD119394CZ I. ÚS 412/02; JUD32956CZ III. ÚS 282/03;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

1/2010 Pravomoc soudu

Datum: 31.03.2009 · Sbírkové č.: 1/2010 · Sp. zn.: 33 Cdo 2894/2008 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/2010 · Strana: 80 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §7 odst.1; 99/1963 Sb.: §104 odst.1; 127/2005 Sb.: §129 odst.1; JUD105631CZ 33 Odo 1532/2005; 32002L0021 (EU);

2/2010 Rozhodčí řízení; rozhodčí doložka

Datum: 31.03.2009 · Sbírkové č.: 2/2010 · Sp. zn.: 23 Cdo 2351/2007 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/2010 · Strana: 86 · Vztah k předpisu: 216/1994 Sb.: §15 odst.2; 216/1994 Sb.: §31 písm.c);

3/2010 Směnečný a šekový platební rozkaz

Datum: 31.03.2009 · Sbírkové č.: 3/2010 · Sp. zn.: 29 Cdo 2270/2007 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/2010 · Strana: 92 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §175;

4/2010 Dědické řízení

Datum: 31.03.2009 · Sbírkové č.: 4/2010 · Sp. zn.: 21 Cdo 887/2008 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/2010 · Strana: 96 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §80 písm.c); 99/1963 Sb.: §175b; 99/1963 Sb.: §175k odst.1; 99/1963 Sb.: §175k odst.2; 40/1964 Sb.: §462;

5/2010 Žaloba pro zmatečnost

Datum: 22.05.2009 · Sbírkové č.: 5/2010 · Sp. zn.: 21 Cdo 154/2008 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/2010 · Strana: 102 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §19; 99/1963 Sb.: §107; 99/1963 Sb.: §229-235; 99/1963 Sb.: §229 odst.2 písm.b); 99/1963 Sb.: §229 odst.1; 99/1963 Sb.: §229 odst.3; 99/1963 Sb.: §229 odst.2 písm.a); 40/1964 Sb.: §7; JUD33155CZ III. ÚS 107/04; JUD9297CZ 2 Cdon 1420/96; JUD9600CZ 2 Cdon 539/96; JUD15533CZ 20 Cdo 1209/99; JUD22585CZ 21 Cdo 1550/2000;

7/2010 Věcná břemena

Datum: 17.02.2009 · Sbírkové č.: 7/2010 · Sp. zn.: 22 Cdo 60/2008 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/2010 · Strana: 112 · Vztah k předpisu: 946/1811 Sb.z.s.: §492; 40/1964 Sb.: §151n; JUD9185CZ Rv II 455/38; JUD86901CZ 22 Cdo 2667/2004;

8/2010 Náhrada škody

Datum: 25.03.2008 · Sbírkové č.: 8/2010 · Sp. zn.: 25 Cdo 1905/2005 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/2010 · Strana: 117 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §152 odst.2; 40/1964 Sb.: §415; 40/1964 Sb.: §420 odst.1; 13/1997 Sb.: §24 odst.1; 89/2012 Sb.: §2910; JUD81393CZ 25 Cdo 2212/2002;

9/2010 Náhrada škody

Datum: 29.04.2009 · Sbírkové č.: 9/2010 · Sp. zn.: 25 Cdo 193/2007 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/2010 · Strana: 123 · Vztah k předpisu: 1/1993 Sb.: čl.11; 2/1993 Sb.: čl.11; 289/1995 Sb.: §11 odst.3; 289/1995 Sb.: §36; JUD81308CZ 25 Cdo 119/2003;

10/2010 Účastníci řízení

Datum: 17.06.2009 · Sbírkové č.: 10/2010 · Sp. zn.: 25 Cdo 1649/2007 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/2010 · Strana: 131 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §21a odst.1; 2/1969 Sb.: §12 odst.1 písm.m); 240/2000 Sb.: §36;

11/2010 Odpovědnost státu za škodu

Datum: 17.06.2009 · Sbírkové č.: 11/2010 · Sp. zn.: 25 Cdo 1891/2007 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/2010 · Strana: 136 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §104 odst.2; 82/1998 Sb.: §14 odst.3; 82/1998 Sb.: §31a; 160/2006 Sb.; JUD26856CZ 25 Cdo 145/2002; JUD98794CZ 25 Cdo 2073/2006; JUD107671CZ 21 Cdo 480/2007;

12/2010 Odpovědnost státu za škodu

Datum: 26.05.2009 · Sbírkové č.: 12/2010 · Sp. zn.: 25 Cdo 1202/2007 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/2010 · Strana: 141 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §172; 58/1969 Sb.: §1-4 do 15.5.1998;

13/2010 Závěť

Datum: 31.03.2009 · Sbírkové č.: 13/2010 · Sp. zn.: 21 Cdo 51/2008 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/2010 · Strana: 144 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §476a; 89/2012 Sb.: §1533; JUD2810CZ 4 Cz 82/82; JUD12557CZ 21 Cdo 586/98; JUD26738CZ 30 Cdo 2567/2004;

14/2010 Dědické řízení; odpovědnost státu za škodu

Datum: 22.05.2009 · Sbírkové č.: 14/2010 · Sp. zn.: 21 Cdo 427/2008 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/2010 · Strana: 150 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §175q odst.1 písm.d); 40/1964 Sb.: §35 odst.2; 40/1964 Sb.: §476; 40/1964 Sb.: §483; 40/1964 Sb.: §484;

15/2010 Postoupení pohledávky

Datum: 31.03.2009 · Sbírkové č.: 15/2010 · Sp. zn.: 29 Cdo 4935/2008 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/2010 · Strana: 154 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §526; 40/1964 Sb.: §529 odst.2; 328/1991 Sb.: §14 odst.1 písm.i); 328/1991 Sb.: §27 odst.6;

16/2010 Dědění; byt družstevní

Datum: 18.03.2009 · Sbírkové č.: 16/2010 · Sp. zn.: 29 Cdo 328/2007 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/2010 · Strana: 160 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §706 odst.2; 513/1991 Sb.: §230; 513/1991 Sb.: §231 do 11.10.2000; JUD22836CZ 29 Odo 14/2001; JUD38642CZ 29 Odo 225/2001;

17/2010 Smluvní pokuta

Datum: 19.05.2009 · Sbírkové č.: 17/2010 · Sp. zn.: 32 Cdo 1281/2008 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/2010 · Strana: 165 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §261; 513/1991 Sb.: §265; 513/1991 Sb.: §301; JUD38524CZ 32 Odo 631/2002; JUD38558CZ 32 Odo 400/2002;

18/2010 Postoupení pohledávky

Datum: 31.03.2009 · Sbírkové č.: 18/2010 · Sp. zn.: 29 Cdo 2387/2007 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/2010 · Strana: 170 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §524; 40/1964 Sb.: §524 odst.2; 513/1991 Sb.: §313; 513/1991 Sb.: §318; JUD145145CZ 32 Cdo 4056/2008;

19/2010 Směnky

Datum: 22.04.2009 · Sbírkové č.: 19/2010 · Sp. zn.: 29 Cdo 2605/2007 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/2010 · Strana: 175 · Vztah k předpisu: 191/1950 Sb.: čl.I; 191/1950 Sb.; 99/1963 Sb.: §175; JUD33372CZ I. ÚS 625/03; JUD142047CZ 29 Odo 1407/2006;

20/2010 Konkurs

Datum: 27.11.2008 · Sbírkové č.: 20/2010 · Sp. zn.: 29 Odo 1105/2006 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/2010 · Strana: 180 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §585 odst.1; 328/1991 Sb.: §14 odst.1 písm.g); 328/1991 Sb.: §18a; 328/1991 Sb.: §31 odst.2; 328/1991 Sb.: §31 odst.2 písm.e); 591/1992 Sb.: §48;

21/2010 Konkurs

Datum: 25.02.2009 · Sbírkové č.: 21/2010 · Sp. zn.: 29 Cdo 749/2007 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/2010 · Strana: 188 · Vztah k předpisu: 328/1991 Sb.: §23; 328/1991 Sb.: §23 odst.1; 513/1991 Sb.: §323; 513/1991 Sb.: §407; 89/2012 Sb.: §645; 89/2012 Sb.: §646; 89/2012 Sb.: §647; 89/2012 Sb.: §648; 89/2012 Sb.: §649; 89/2012 Sb.: §650; 89/2012 Sb.: §651; 89/2012 Sb.: §652; 89/2012 Sb.: §653; JUD99768CZ 29 Odo 1236/2005;

22/2010 Insolvence

Datum: 30.09.2008 · Sbírkové č.: 22/2010 · Sp. zn.: KSBR 40 INS 2487/2008, 2 VSOL 119/2008 - A · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Olomouci · Vydání: 1-2/2010 · Strana: 193 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §220 odst.3; 182/2006 Sb.: §7 odst.1; 182/2006 Sb.: §108 odst.2; 182/2006 Sb.: §108 odst.1; 182/2006 Sb.: §108 odst.3; 182/2006 Sb.: §395;

23/2010 Insolvence

Datum: 24.10.2008 · Sbírkové č.: 23/2010 · Sp. zn.: 3 VSOL 125/2008 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Olomouci · Vydání: 1-2/2010 · Strana: 197 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §220 odst.3; 182/2006 Sb.: §136 odst.2 písm.d); 182/2006 Sb.: §192 odst.2;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.