Vydání 8/2009

Číslo: 8/2009 · Ročník: LXI

Obsah vydání 8/2009

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

43/2009 Porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému označení původu

Datum: 30.07.2008 · Sbírkové č.: 43/2009 · Sp. zn.: 5 Tdo 876/2008 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2009 · Strana: 820 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §3 odst.3; 140/1961 Sb.: §4; 140/1961 Sb.: §150 odst.1; 441/2003 Sb.: §4 písm.b);

44/2009 Dítě mladší patnácti let; řízení proti mladistvým

Datum: 15.10.2008 · Sbírkové č.: 44/2009 · Sp. zn.: 8 Tdo 1067/2008 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2009 · Strana: 826 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §93 odst.7; 218/2003 Sb.: §1 odst.2; 218/2003 Sb.: §1; 218/2003 Sb.: §93 odst.5; 218/2003 Sb.: §93 odst.7; 218/2003 Sb.: §93 odst.1; 218/2003 Sb.: §93;

45/2009 Poškozování věřitele; zpronevěra

Datum: 17.12.2008 · Sbírkové č.: 45/2009 · Sp. zn.: 5 Tdo 1474/2008 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2009 · Strana: 837 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §248 odst.1; 140/1961 Sb.: §248 odst.2; 140/1961 Sb.: §248; 140/1961 Sb.: §256 odst.2 písm.a); 140/1961 Sb.: §256;

46/2009 Útisk

Datum: 08.10.2008 · Sbírkové č.: 46/2009 · Sp. zn.: 5 Tdo 1096/2008 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2009 · Strana: 848 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §237; JUD117845CZ III. ÚS 732/02; JUD119394CZ I. ÚS 412/02; JUD31147CZ III. ÚS 84/94; JUD96073CZ 5 Tdo 1609/2005;

47/2009 Ohrožení pod vlivem návykové látky

Datum: 25.09.2008 · Sbírkové č.: 47/2009 · Sp. zn.: 11 Tdo 1202/2008 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2009 · Strana: 858 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §201 odst.1; 140/1961 Sb.: §201; 141/1961 Sb.: §43; 141/1961 Sb.: §309 odst.1; JUD28025CZ 4 Tz 156/2003; JUD141784CZ 3 Tdo 996/2008;

48/2009 Pomoc k trestnému činu

Datum: 03.12.2008 · Sbírkové č.: 48/2009 · Sp. zn.: 5 Tdo 1251/2008 - I · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2009 · Strana: 865 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §9 odst.1; 140/1961 Sb.: §10 odst.1 písm.c); 140/1961 Sb.: §88 odst.1; 40/2009 Sb.: §39; 40/2009 Sb.: §58; JUD25071CZ 5 Tdo 482/2002; JUD101343CZ 5 Tdo 425/2007;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

81/2009 Výkon rozhodnutí - exekuce

Datum: 20.10.2008 · Sbírkové č.: 81/2009 · Sp. zn.: 20 Cdo 477/2007 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2009 · Strana: 874 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §261a odst.1; 99/1963 Sb.: §261a do 31.3.2005; 99/1963 Sb.: §274 odst.1 písm.e); 99/1963 Sb.: §274 do 31.12.1995; 40/1964 Sb.: §121 odst.3; 40/1964 Sb.: §121 odst.3 písm.d); 513/1991 Sb.: §497 odst.1 písm.d); 513/1991 Sb.: §497; 358/1992 Sb.: §62; 358/1992 Sb.: §62 odst.1 písm.d); 120/2001 Sb.: §37 odst.2; 120/2001 Sb.: §37 odst.2 písm.e); 120/2001 Sb.: §37 odst.1; 120/2001 Sb.: §37 odst.1 písm.e); 120/2001 Sb.: §40 odst.1 písm.d); 120/2001 Sb.: §52 odst.1 písm.d); 120/2001 Sb.: §52 odst.1; 89/2012 Sb.: §513; 89/2012 Sb.: §2395; JUD13809CZ 21 Cdo 2020/98; JUD24006CZ 20 Cdo 813/98; JUD15492CZ 20 Cdo 1105/2000; JUD80575CZ 20 Cdo 2685/2003;

82/2009 Výkon rozhodnutí - exekuce

Datum: 29.01.2009 · Sbírkové č.: 82/2009 · Sp. zn.: 20 Cdo 453/2008 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2009 · Strana: 879 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §512 odst.1 písm.d); 513/1991 Sb.: §1 odst.2 písm.d); 513/1991 Sb.: §293 odst.2 písm.d); 513/1991 Sb.: §294 odst.2 písm.d); 513/1991 Sb.: §295 odst.2 písm.d); 513/1991 Sb.: §296 odst.2 písm.d); 328/1992 Sb.: §71b odst.1 písm.d); 358/1992 Sb.: §71b; 358/1992 Sb.: §71c; 358/1992 Sb.: §71a; JUD13809CZ 21 Cdo 2020/98; JUD85838CZ 20 Cdo 1587/2004;

83/2009 Výkon rozhodnutí - exekuce

Datum: 30.10.2008 · Sbírkové č.: 83/2009 · Sp. zn.: 20 Cdo 1802/2007 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2009 · Strana: 884 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.: §88 odst.1; 200/1990 Sb.: §88; 120/2001 Sb.: §37 odst.2; 500/2004 Sb.: §106 odst.3;

84/2009 Smlouva o půjčce

Datum: 21.10.2008 · Sbírkové č.: 84/2009 · Sp. zn.: 25 Cdo 3053/2006 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2009 · Strana: 887 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §39 odst.1; 40/1964 Sb.: §39; 40/1964 Sb.: §489; 40/1964 Sb.: §489 odst.1; 40/1964 Sb.: §662 odst.1; 89/2012 Sb.: §2193; JUD38717CZ 25 Cdo 1569/99;

85/2009 Převod členských práv a povinností manžely

Datum: 14.01.2009 · Sbírkové č.: 85/2009 · Sp. zn.: 31 Cdo 855/2008 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 8/2009 · Strana: 893 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §40a; 40/1964 Sb.: §143 odst.2; 40/1964 Sb.: §145; 40/1964 Sb.: §700 odst.3; 40/1964 Sb.: §701 odst.1; 40/1964 Sb.: §703 odst.2; 513/1991 Sb.: §229; 89/2012 Sb.: §714; JUD23994CZ 33 Cdo 339/98; JUD27289CZ 29 Odo 582/2005; JUD92790CZ 22 Cdo 103/2005;

86/2009 Uznání dluhu

Datum: 18.12.2008 · Sbírkové č.: 86/2009 · Sp. zn.: 29 Odo 1663/2006 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2009 · Strana: 901 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §107; 40/1964 Sb.: §39; 40/1964 Sb.: §100 odst.1; 40/1964 Sb.: §455 odst.1; 328/1991 Sb.: §4a odst.1 písm.a); 328/1991 Sb.: §15 odst.1 písm.d); 513/1991 Sb.: §323; 513/1991 Sb.: §388; 89/2012 Sb.: §513; JUD38617CZ 29 Odo 820/2005; JUD38926CZ 21 Cdo 681/2006;

87/2009 Prodlení dlužníka

Datum: 30.10.2008 · Sbírkové č.: 87/2009 · Sp. zn.: 32 Odo 873/2006 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2009 · Strana: 907 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.; 513/1991 Sb.: §261 odst.2; 513/1991 Sb.: §261 odst.1; 513/1991 Sb.: §262 odst.2; 513/1991 Sb.: §262 odst.4; JUD13669CZ 29 Cdo 2115/98; JUD26678CZ 33 Odo 1117/2003; JUD34013CZ 33 Odo 478/2004;

88/2009 Náhrada škody

Datum: 21.10.2008 · Sbírkové č.: 88/2009 · Sp. zn.: 32 Cdo 2843/2008 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2009 · Strana: 913 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §379; JUD10235CZ 2 Cdon 1363/96;

89/2009 Směnky

Datum: 24.09.2008 · Sbírkové č.: 89/2009 · Sp. zn.: 29 Odo 1407/2006 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2009 · Strana: 920 · Vztah k předpisu: 191/1950 Sb.: §10;

90/2009 Konkurs

Datum: 24.09.2008 · Sbírkové č.: 90/2009 · Sp. zn.: 29 Cdo 3195/2007 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2009 · Strana: 924 · Vztah k předpisu: 328/1991 Sb.: §24; 328/1991 Sb.: §24 odst.1;

91/2009 Úpadek

Datum: 26.02.2009 · Sbírkové č.: 91/2009 · Sp. zn.: KSBR 31 INS 1583/2008, 29 NSČR 7/2008 - A · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2009 · Strana: 927 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §3; 182/2006 Sb.: §5; 182/2006 Sb.: §7; 182/2006 Sb.: §103; 182/2006 Sb.: §128; JUD154262CZ 29 Odo 742/2006;

92/2009 Směnky

Datum: 24.09.2008 · Sbírkové č.: 92/2009 · Sp. zn.: 29 Cdo 933/2008 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2009 · Strana: 934 · Vztah k předpisu: 191/1950 Sb.: §17 odst.1; 191/1950 Sb.: §17; 65/1965 Sb.: §246; 65/1965 Sb.: §247; 65/1965 Sb.: §248 odst.1; JUD31271CZ I. ÚS 27/96; JUD37594CZ 21 Cdo 60/2006;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.