Vydání 7/2009

Číslo: 7/2009 · Ročník: LXI

Obsah vydání 7/2009

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

37/2009 Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění

Datum: 26.11.2008 · Sbírkové č.: 37/2009 · Sp. zn.: 5 Tdo 1313/2008 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2009 · Strana: 704 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §125 odst.1; JUD117845CZ III. ÚS 732/02; JUD118551CZ II. ÚS 651/02; JUD119394CZ I. ÚS 412/02; JUD32956CZ III. ÚS 282/03;

38/2009 Usnesení; řízení o dovolání; rozsudek

Datum: 10.12.2008 · Sbírkové č.: 38/2009 · Sp. zn.: 8 Tdo 1549/2008 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2009 · Strana: 717 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §125 odst.3; 141/1961 Sb.: §265i odst.1 písm.a); 141/1961 Sb.: §265a odst.2;

39/2009 Právní styk s cizinou

Datum: 14.08.2008 · Sbírkové č.: 39/2009 · Sp. zn.: 11 Tz 16/2008 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2009 · Strana: 719 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §451 a násl.; 553/1992 Sb.; 26/2003 Sb.m.s.: čl.3 odst.2; 26/2003 Sb.m.s.: čl.3 odst.4; 26/2003 Sb.m.s.: čl.3 odst.1;

40/2009 Adhezní řízení; zákaz reformace in peius

Datum: 07.03.2007 · Sbírkové č.: 40/2009 · Sp. zn.: 5 Tdo 176/2007 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2009 · Strana: 727 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §229 odst.1; 141/1961 Sb.: §259 odst.4;

41/2009 Mladistvý; ochranná výchova; dítě mladší patnácti let

Datum: 17.10.2007 · Sbírkové č.: 41/2009 · Sp. zn.: 8 Tdo 1158/2007 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2009 · Strana: 731 · Vztah k předpisu: 94/1963 Sb.; 218/2003 Sb.: §22; 218/2003 Sb.: §93 odst.1 písm.c);

42/2009 Zajištění jiné majetkové hodnoty

Datum: 20.03.2008 · Sbírkové č.: 42/2009 · Sp. zn.: 4To 175/2008 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 7/2009 · Strana: 742 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §79e odst.1;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

70/2009 Řízení před soudem

Datum: 10.12.2008 · Sbírkové č.: 70/2009 · Sp. zn.: 21 Cdo 5145/2007 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2009 · Strana: 748 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §29 odst.1; 99/1963 Sb.: §109 odst.2 písm.c); 99/1963 Sb.: §175n; 99/1963 Sb.: §175t odst.2 písm.c); 99/1963 Sb.: §175t odst.2; 99/1963 Sb.: §175n odst.2 písm.c); 99/1963 Sb.: §239 odst.3 písm.c); 99/1963 Sb.: §243b odst.2 písm.c); 99/1963 Sb.: §243b odst.3 písm.c); 40/1964 Sb.: §7 odst.2; 40/1964 Sb.: §111; 40/1964 Sb.: §111 odst.2; 40/1964 Sb.: §460; 40/1964 Sb.: §460 odst.2; 40/1964 Sb.: §462; 40/1964 Sb.: §470; 40/1964 Sb.: §472; 513/1991 Sb.: §400 odst.2; 513/1991 Sb.: §400; JUD105153CZ 29 Odo 751/2006;

71/2009 Řízení před soudem

Datum: 29.10.2008 · Sbírkové č.: 71/2009 · Sp. zn.: 21 Cdo 4841/2007 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2009 · Strana: 754 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §79 odst.1; 99/1963 Sb.: §101 odst.1; 99/1963 Sb.: §120 odst.1; 99/1963 Sb.: §120 odst.3; 99/1963 Sb.: §205a odst.1; 99/1963 Sb.: §211 odst.3; 99/1963 Sb.: §211; 40/1964 Sb.: §39 odst.1; 89/2012 Sb.: §1815;

72/2009 K postavení exekutora při výkonu rozhodnutí

Datum: 20.10.2008 · Sbírkové č.: 72/2009 · Sp. zn.: 20 Cdo 273/2007 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2009 · Strana: 760 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §258; 99/1963 Sb.: §258 odst.1; 99/1963 Sb.: §263; 99/1963 Sb.: §263 odst.2; 99/1963 Sb.: §268; 99/1963 Sb.: §268 odst.1 písm.g); 99/1963 Sb.: §336k odst.3 písm.g); 120/2001 Sb.: §28; 120/2001 Sb.: §28 do 14.5.2006; 120/2001 Sb.: §47 odst.1 do 14.5.2006; 120/2001 Sb.: §47 odst.2 do 14.5.2006; 120/2001 Sb.: §52 odst.2 do 14.5.2006; 120/2001 Sb.: §52; 120/2001 Sb.: §58 odst.2 do 14.5.2006; 120/2001 Sb.: §69 odst.2 do 14.5.2006; 120/2001 Sb.: §69; 120/2001 Sb.: §87 odst.1 do 14.5.2006; 120/2001 Sb.: §87; JUD23339CZ 20 Cdo 535/2002; JUD85954CZ 20 Cdo 2080/2004; JUD39174CZ 20 Cdo 3516/2006;

73/2009 Promlčení práva

Datum: 12.11.2008 · Sbírkové č.: 73/2009 · Sp. zn.: 31 Cdo 3161/2008 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 7/2009 · Strana: 764 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §13 odst.2; 40/1964 Sb.: §101; 89/2012 Sb.: §609; 89/2012 Sb.: §610; 89/2012 Sb.: §611; 89/2012 Sb.: §612; 89/2012 Sb.: §613; 89/2012 Sb.: §614; 89/2012 Sb.: §615; 89/2012 Sb.: §616; 89/2012 Sb.: §617; 89/2012 Sb.: §618; JUD33357CZ Pl. ÚS 16/04;

74/2009 Konkurz; zástavní právo

Datum: 08.10.2008 · Sbírkové č.: 74/2009 · Sp. zn.: 29 Odo 1324/2006 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2009 · Strana: 769 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §524 odst.5; 40/1964 Sb.: §524; 40/1964 Sb.: §584; 40/1964 Sb.: §584 odst.5; 328/1991 Sb.: §19 odst.2; 328/1991 Sb.: §19 odst.2 do 31.12.2007; 328/1991 Sb.: §27 odst.5; 328/1991 Sb.: §27 odst.5 do 31.12.2007; 328/1991 Sb.: §28 odst.5 do 31.12.2007; 328/1991 Sb.: §28; 89/2012 Sb.: §11; 89/2012 Sb.: §1376; 89/2012 Sb.: §1880; 89/2012 Sb.: §1993; JUD139361CZ 21 Cdo 3864/2007;

75/2009 Nájem

Datum: 13.08.2008 · Sbírkové č.: 75/2009 · Sp. zn.: 26 Cdo 1720/2008 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2009 · Strana: 775 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §711 odst.2 písm.b); 40/1964 Sb.: §711 odst.3; JUD12433CZ 3 Cdon 227/96; JUD9552CZ 2 Cdon 568/97; JUD105729CZ 42 Co 52/2007;

76/2009 Obchodní společnost

Datum: 15.10.2008 · Sbírkové č.: 76/2009 · Sp. zn.: 31 Odo 11/2006 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 7/2009 · Strana: 781 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §15; 513/1991 Sb.: §194 odst.5; 513/1991 Sb.: §243; JUD118295CZ III. ÚS 21/02; JUD33458CZ I. ÚS 643/04; JUD31399CZ II. ÚS 309/95; JUD26450CZ 25 Cdo 1839/2000;

77/2009 Směnky

Datum: 28.08.2008 · Sbírkové č.: 77/2009 · Sp. zn.: 29 Odo 1141/2006 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2009 · Strana: 791 · Vztah k předpisu: 191/1950 Sb.: §17; 40/1964 Sb.: §454; 40/1964 Sb.: §454 odst.4; 40/1964 Sb.: §458; 40/1964 Sb.: §458 odst.4; 513/1991 Sb.: §261 odst.4; 513/1991 Sb.: §497; 513/1991 Sb.: §497 odst.4;

78/2009 Konkurz

Datum: 28.08.2008 · Sbírkové č.: 78/2009 · Sp. zn.: 29 Odo 938/2006 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2009 · Strana: 796 · Vztah k předpisu: 328/1991 Sb.: §19 odst.2 do 31.12.2007; 328/1991 Sb.: §19 odst.2; 328/1991 Sb.: §27 odst.5; 328/1991 Sb.: §27 odst.5 do 31.12.2007; 328/1991 Sb.: §28 odst.5 do 31.12.2007; 328/1991 Sb.: §28 odst.4; 328/1991 Sb.: §28;

79/2009 Úpadek

Datum: 21.04.2009 · Sbírkové č.: 79/2009 · Sp. zn.: KSOS 34 INS 625/2008, 29 NSČR 3/2009 - A · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2009 · Strana: 804 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §239 odst.3; 99/1963 Sb.: §239 do 30.6.2009; 513/1991 Sb.: §2; 182/2006 Sb.: §389 odst.1; 182/2006 Sb.: §389; 182/2006 Sb.: §390 odst.3; JUD31230CZ Pl. ÚS - st. 1/96; JUD32636CZ Pl. ÚS 43/2000;

80/2009 Promlčení práva

Datum: 13.11.2008 · Sbírkové č.: 80/2009 · Sp. zn.: 21 Cdo 2958/2007 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2009 · Strana: 811 · Vztah k předpisu: 65/1965 Sb.: §261 odst.3; 65/1965 Sb.: §261 odst.1; 65/1965 Sb.: §262 odst.1; 65/1965 Sb.: §263 odst.3; 262/2006 Sb.: §261 odst.3; JUD26857CZ 25 Cdo 871/2002; JUD39413CZ 21 Cdo 2423/2006;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.