Vydání 4/2009

Číslo: 4/2009 · Ročník: LXI

Obsah vydání 4/2009

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

19/2009 Krádež - rozdíl od trestného činu zatajení věci.

Datum: 27.03.2008 · Sbírkové č.: 19/2009 · Sp. zn.: 8 Tdo 342/2008 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2009 · Strana: 340 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §247 odst.1; 140/1961 Sb.: §247; 140/1961 Sb.: §254; 140/1961 Sb.: §254 odst.1; 17/1980 Sb.; 40/2009 Sb.: §205; 40/2009 Sb.: §219; JUD2283CZ 6 Tz 47/79;

20/2009 Nedovolené ozbrojování

Datum: 27.03.2008 · Sbírkové č.: 20/2009 · Sp. zn.: 8 Tdo 365/2008 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2009 · Strana: 346 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §185 odst.2 písm.a);

21/2009 Řízení o dovolání

Datum: 07.05.2008 · Sbírkové č.: 21/2009 · Sp. zn.: 8 Tdo 553/2008 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2009 · Strana: 352 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §265i odst.1 písm.d); 141/1961 Sb.: §265h odst.1; 141/1961 Sb.: §265f odst.1; 141/1961 Sb.: §265i odst.1; 141/1961 Sb.: §265e odst.1; JUD117845CZ III. ÚS 732/02; JUD119394CZ I. ÚS 412/02; JUD32956CZ III. ÚS 282/03; JUD33582CZ II. ÚS 473/05;

22/2009 Odměna ustanoveného obhájce

Datum: 24.01.2008 · Sbírkové č.: 22/2009 · Sp. zn.: 10To 25/2008 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 4/2009 · Strana: 358 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §41 odst.5; 141/1961 Sb.: §151 odst.2;

23/2009 Zabrání věci

Datum: 10.10.2007 · Sbírkové č.: 23/2009 · Sp. zn.: 12Tmo 46/2007 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 4/2009 · Strana: 361 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §73 odst.1 písm.c); 140/1961 Sb.: §73;

24/2009 Mladistvý

Datum: 14.02.2007 · Sbírkové č.: 24/2009 · Sp. zn.: 12Tmo 7/2007 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 4/2009 · Strana: 364 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §60 odst.1; 218/2003 Sb.: §4; 218/2003 Sb.: §64; 218/2003 Sb.: §73 odst.2;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

38/2009 Konkurs; řízení před soudem

Datum: 15.07.2008 · Sbírkové č.: 38/2009 · Sp. zn.: 29 Odo 742/2006 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2009 · Strana: 368 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §43 odst.1; 99/1963 Sb.: §79 odst.1; 99/1963 Sb.: §79 odst.2; 99/1963 Sb.: §95 odst.2; 99/1963 Sb.: §95; 99/1963 Sb.: §101 odst.1 písm.a); 328/1991 Sb.: §23 odst.2; 328/1991 Sb.: §23 odst.2 písm.a) do 31.12.2007; JUD31230CZ Pl. ÚS - st. 1/96; JUD15516CZ 1 Odon 153/97; JUD23307CZ 29 Cdo 1089/2000;

39/2009 Obchodní společnosti

Datum: 24.06.2008 · Sbírkové č.: 39/2009 · Sp. zn.: 29 Odo 1315/2006 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2009 · Strana: 378 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §107 odst.5; 513/1991 Sb.: §131 odst.3; 513/1991 Sb.: §183; JUD33844CZ 29 Odo 371/2005;

40/2009 Konkurs; odporovatelnost

Datum: 01.07.2008 · Sbírkové č.: 40/2009 · Sp. zn.: 29 Odo 1027/2006 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2009 · Strana: 381 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §256a odst.2 písm.c); 140/1961 Sb.: §256a; 140/1961 Sb.: §256 odst.2 písm.c); 140/1961 Sb.: §256; 40/1964 Sb.: §39 odst.2 písm.c); 40/1964 Sb.: §39; 40/1964 Sb.: §42a; 40/1964 Sb.: §42a odst.2 písm.c); 328/1991 Sb.: §15 odst.1 písm.c); 328/1991 Sb.: §15 odst.1 písm.c) do 31.12.2007; 328/1991 Sb.: §18 odst.3; 328/1991 Sb.: §18 odst.4 písm.c) do 31.12.2007; 328/1991 Sb.: §18 odst.3 písm.c) do 31.12.2007; 328/1991 Sb.: §18 odst.4; 328/1991 Sb.: §19 odst.2 písm.c) do 31.12.2007; 328/1991 Sb.: §19 odst.2; 513/1991 Sb.: §265; 513/1991 Sb.: §265 odst.2 písm.c); JUD15526CZ 31 Cdo 417/99; JUD22858CZ 21 Cdo 1811/2000; JUD39073CZ 29 Odo 756/2005;

41/2009 Restituce; řízení před soudem

Datum: 15.10.2008 · Sbírkové č.: 41/2009 · Sp. zn.: 31 Cdo 154/2006 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 4/2009 · Strana: 390 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §80 písm.c); 99/1963 Sb.: §175y; 99/1963 Sb.: §175y písm.c); 87/1991 Sb.; JUD15557CZ 23 Cdo 311/98; JUD27438CZ 22 Cdo 1977/2001; JUD27515CZ 31 Cdo 1222/2001; JUD93949CZ 28 Cdo 2166/2006;

42/2009 Zástavní právo

Datum: 28.05.2008 · Sbírkové č.: 42/2009 · Sp. zn.: 29 Odo 423/2006 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2009 · Strana: 400 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §155 odst.4; 40/1964 Sb.: §170; 40/1964 Sb.: §170 odst.4; 89/2012 Sb.: §553; JUD31230CZ Pl. ÚS - st. 1/96;

43/2009 Zástavní právo

Datum: 25.06.2008 · Sbírkové č.: 43/2009 · Sp. zn.: 21 Cdo 1723/2007 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2009 · Strana: 406 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §39 do 30.6.1995; 40/1964 Sb.: §39 odst.1; 40/1964 Sb.: §39; 40/1964 Sb.: §40a odst.1; 40/1964 Sb.: §40a do 30.6.1995; 40/1964 Sb.: §144 do 30.6.1995; 40/1964 Sb.: §144 odst.1; 40/1964 Sb.: §145 do 30.6.1995; 40/1964 Sb.: §145 odst.1; 40/1964 Sb.: §151b odst.1; 40/1964 Sb.: §151b do 30.6.1995; JUD1614CZ 4 Cz 29/73;

44/2009 Náhrada škody

Datum: 30.07.2008 · Sbírkové č.: 44/2009 · Sp. zn.: 25 Cdo 970/2006 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2009 · Strana: 411 · Vztah k předpisu: 82/1998 Sb.: §3 písm.b); 82/1998 Sb.: §4; 82/1998 Sb.: §4 písm.b); 120/2001 Sb.: §32 písm.b); 120/2001 Sb.: §32; JUD9883CZ 6 Co 704/97; JUD98846CZ 25 Cdo 2840/2004;

45/2009 Zajištění závazku

Datum: 15.10.2008 · Sbírkové č.: 45/2009 · Sp. zn.: 31 Odo 495/2006 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 4/2009 · Strana: 421 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §332 odst.2; 40/1964 Sb.: §169 písm.e); 40/1964 Sb.: §553; 328/1991 Sb.: §19 odst.2; 328/1991 Sb.: §27 odst.5; 328/1991 Sb.: §28 odst.1; 119/2001 Sb.: §12 odst.2; JUD31230CZ Pl. ÚS - st. 1/96; JUD32004CZ IV. ÚS 387/99; JUD37684CZ 33 Odo 188/2005; JUD88699CZ 30 Cdo 1276/2005; JUD88894CZ 30 Cdo 294/2005;

46/2009 Postoupení pohledávky

Datum: 29.04.2008 · Sbírkové č.: 46/2009 · Sp. zn.: 29 Odo 1613/2005 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2009 · Strana: 440 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §524 odst.1; 40/1964 Sb.: §525 odst.1; 40/1964 Sb.: §525 odst.2; 21/1992 Sb.: §38 odst.1; 89/2012 Sb.: §1881;

47/2009 Konkurs

Datum: 31.01.2008 · Sbírkové č.: 47/2009 · Sp. zn.: 2 Ko 102/2007 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Olomouci · Vydání: 4/2009 · Strana: 444 · Vztah k předpisu: 328/1991 Sb.: §66c do 31.12.2007; 328/1991 Sb.: §66c; JUD34710CZ 29 Odo 579/2003;

48/2009 Úpadek

Datum: 19.03.2008 · Sbírkové č.: 48/2009 · Sp. zn.: KSHK 34 INS 111/2008, 1 VSHP 6/2008 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 4/2009 · Strana: 448 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §142; 182/2006 Sb.: §143; 182/2006 Sb.: §144;

49/2009 Úpadek

Datum: 29.04.2008 · Sbírkové č.: 49/2009 · Sp. zn.: KSHK 41 INS 128/2008, 1 VSPH 8/2008 - P · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 4/2009 · Strana: 452 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §57 odst.3; JUD32002CZ III. ÚS 545/99;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.