Vydání 3/2009

Číslo: 3/2009 · Ročník: LXI

Obsah vydání 3/2009

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

13/2009 Nepřípustnost trestního stíhání

Datum: 12.12.2007 · Sbírkové č.: 13/2009 · Sp. zn.: 5 Tdo 1399/2007 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2009 · Strana: 209 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §2 odst.6; 141/1961 Sb.: §2 odst.5; 141/1961 Sb.: §11 odst.1 písm.j); 200/1990 Sb.: §84; 200/1990 Sb.: §85 odst.4; 209/1992 Sb.: čl.4 Protokolu č. 7; 209/1992 Sb.: Příl.5; 1/1993 Sb.: čl.95; 1/1993 Sb.: čl.10; JUD117845CZ III. ÚS 732/02; JUD119394CZ I. ÚS 412/02; JUD32956CZ III. ÚS 282/03; JUD31147CZ III. ÚS 84/94; JUD22598CZ 21 Cdo 776/2000;

14/2009 Porušování povinnosti při správě cizího majetku; zavinění

Datum: 30.07.2008 · Sbírkové č.: 14/2009 · Sp. zn.: 5 Tdo 747/2008 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2009 · Strana: 223 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §5 písm.a); 140/1961 Sb.: §225a odst.1; 140/1961 Sb.: §255a odst.1; JUD38497CZ 5 Tdo 1224/2006; JUD39367CZ 5 Tdo 1510/2006; JUD139092CZ 15 Tdo 1316/2006;

15/2009 Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění

Datum: 16.04.2008 · Sbírkové č.: 15/2009 · Sp. zn.: 5 Tdo 388/2008 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2009 · Strana: 240 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §125 odst.1; 40/1964 Sb.: §829; 337/1992 Sb.: §31 odst.5; 586/1992 Sb.: §5 odst.1; JUD96162CZ 5 Tdo 635/2006;

16/2009 Souhlas poškozeného s trestním stíháním

Datum: 25.03.2008 · Sbírkové č.: 16/2009 · Sp. zn.: 13To 90/2008 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 3/2009 · Strana: 256 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §163 odst.1; 141/1961 Sb.: §190 odst.2; 141/1961 Sb.: §225 odst.2;

17/2009 Poškozování věřitele; předběžná otázka

Datum: 25.10.2007 · Sbírkové č.: 17/2009 · Sp. zn.: 10To 286/2007 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 3/2009 · Strana: 262 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §256; 141/1961 Sb.: §2 odst.6; 141/1961 Sb.: §9 odst.1;

18/2009 Řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění; přestupek

Datum: 10.12.2008 · Sbírkové č.: 18/2009 · Sp. zn.: 7 Tdo 1529/2008 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2009 · Strana: 268 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §3 odst.2; 140/1961 Sb.: §180d; 200/1990 Sb.: §22 odst.1 písm.e); 200/1990 Sb.: §22 odst.1 písm.e) bod 1;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

26/2009 Pravomoc soudu

Datum: 25.06.2008 · Sbírkové č.: 26/2009 · Sp. zn.: 21 Cdo 2215/2007 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2009 · Strana: 273 · Vztah k předpisu: 97/1963 Sb.: §47; 97/1963 Sb.: §47 odst.1; 99/1963 Sb.: §7 odst.1; 32001R0044 (EU);

27/2009 Konkurs

Datum: 20.02.2008 · Sbírkové č.: 27/2009 · Sp. zn.: 15 Cmo 24/2008 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 3/2009 · Strana: 280 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §74; 328/1991 Sb.: §12; 328/1991 Sb.: §12 do 31.12.2007; JUD26514CZ 29 Odo 10/2002;

28/2009 Řízení před soudem

Datum: 27.03.2008 · Sbírkové č.: 28/2009 · Sp. zn.: 29 Odo 1538/2006 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2009 · Strana: 283 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §118b odst.1; 99/1963 Sb.: §120 odst.3; JUD22894CZ 20 Cdo 2492/99; JUD26549CZ 21 Cdo 1467/2004;

29/2009 Ochrana osobnosti

Datum: 29.11.2007 · Sbírkové č.: 29/2009 · Sp. zn.: 30 Cdo 1174/2007 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2009 · Strana: 289 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §11; 40/1964 Sb.: §13; 89/2012 Sb.: §81; JUD33327CZ IV. ÚS 146/04; JUD31573CZ IV. ÚS 154/97; JUD32109CZ I. ÚS 156/99; JUD38309CZ 30 Cdo 1873/2006;

30/2009 Odporovatelnost

Datum: 12.06.2008 · Sbírkové č.: 30/2009 · Sp. zn.: 21 Cdo 4333/2007 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2009 · Strana: 296 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §237 odst.1 písm.c); 99/1963 Sb.: §241a odst.2 písm.a); 99/1963 Sb.: §243b odst.2 písm.a); 99/1963 Sb.: §243b odst.3 písm.a); 40/1964 Sb.: §42a odst.3; 40/1964 Sb.: §42a; 40/1964 Sb.: §42a odst.2; 40/1964 Sb.: §42a odst.1; 40/1964 Sb.: §42a odst.4; 89/2012 Sb.: §589; 89/2012 Sb.: §590; JUD8922CZ 15 Co 714/95; JUD23013CZ 21 Cdo 549/2001; JUD26987CZ 21 Cdo 541/2004;

31/2009 Náhrada škody

Datum: 30.07.2008 · Sbírkové č.: 31/2009 · Sp. zn.: 25 Cdo 883/2006 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2009 · Strana: 304 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §240 odst.1; 99/1963 Sb.: §241a odst.2; 40/1964 Sb.: §415; 40/1964 Sb.: §420 odst.1; 40/1964 Sb.: §420; JUD103457CZ I. ÚS 312/05; JUD1022CZ 3 Cz 13/69;

32/2009 Náhrada škody; předběžné opatření

Datum: 23.09.2008 · Sbírkové č.: 32/2009 · Sp. zn.: 29 Cdo 3137/2007 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2009 · Strana: 309 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §75 do 31.3.2005; 99/1963 Sb.: §75 odst.2; 99/1963 Sb.: §75b odst.3; 99/1963 Sb.: §75b; 99/1963 Sb.: §77 odst.3; 99/1963 Sb.: §77 do 31.3.2005; 99/1963 Sb.: §77a odst.3; 99/1963 Sb.: §77a; 99/1963 Sb.: §78d odst.3; 99/1963 Sb.: §78d; 99/1963 Sb.: §78g odst.3; 99/1963 Sb.: §78g; 99/1963 Sb.: §191 odst.2; 82/1988 Sb.; 328/1991 Sb.: §4a odst.4; 328/1991 Sb.: §4a odst.4 do 31.12.2007; 82/1998 Sb.: §2 odst.2; 82/1998 Sb.: §2; 82/1998 Sb.: §5; 82/1998 Sb.: §5 odst.2; 82/1998 Sb.: §8 odst.2; 82/1998 Sb.: §8; 82/1998 Sb.: §13 odst.2; 82/1998 Sb.: §13; 182/2006 Sb.: §147; 182/2006 Sb.: §147 odst.4;

33/2009 Nájem bytu

Datum: 17.06.2008 · Sbírkové č.: 33/2009 · Sp. zn.: 26 Cdo 3842/2007 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2009 · Strana: 318 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §88 písm.g); 40/1964 Sb.: §711 odst.2 písm.b); 40/1964 Sb.: §711 odst.1; 40/1964 Sb.: §711 odst.3; 40/1964 Sb.: §711 odst.5; JUD105729CZ 42 Co 52/2007;

34/2009 Jmenování znalce soudem; obchodní tajemství

Datum: 05.04.2006 · Sbírkové č.: 34/2009 · Sp. zn.: 29 Odo 371/2005 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2009 · Strana: 322 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §350-351a; 99/1963 Sb.: §351; 513/1991 Sb.: §17; 513/1991 Sb.: §59 odst.3; 513/1991 Sb.: §66a odst.9; 513/1991 Sb.: §66a odst.8; 513/1991 Sb.: §66a odst.14; 513/1991 Sb.: §66a odst.13; 513/1991 Sb.: §66a odst.12; 513/1991 Sb.: §181 odst.1; 513/1991 Sb.: §181; 513/1991 Sb.: §182 odst.3; 513/1991 Sb.: §182; 90/2012 Sb.: §370;

35/2009 Konkurs

Datum: 17.01.2007 · Sbírkové č.: 35/2009 · Sp. zn.: 15 Cmo 178/2007 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 3/2009 · Strana: 331 · Vztah k předpisu: 328/1991 Sb.: §31 odst.1; 328/1991 Sb.: §32 odst.1;

36/2009 Úpadek

Datum: 15.07.2008 · Sbírkové č.: 36/2009 · Sp. zn.: KSUL 45 INS 442/2008, 1 VSPH 101/2008 - P · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 3/2009 · Strana: 335 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §219; 182/2006 Sb.: §173; 182/2006 Sb.: §185;

37/2009 Úpadek

Datum: 16.07.2008 · Sbírkové č.: 37/2009 · Sp. zn.: KSUL 45 INS 150/2008, 1 VSPH 103/2008 - P · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 3/2009 · Strana: 336 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §57 odst.3; 99/1963 Sb.: §57 odst.1; 182/2006 Sb.: §173 odst.1; 182/2006 Sb.: §176; 182/2006 Sb.: §185; 182/2006 Sb.: §188 odst.2;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.