Vydání 10/2009

Číslo: 10/2009 · Ročník: LXI

Obsah vydání 10/2009

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

55/2009 Porušování autorského práva a práv souvisejících

Datum: 26.11.2008 · Sbírkové č.: 55/2009 · Sp. zn.: 5 Tdo 1361/2008 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2009 · Strana: 1038 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §152; 140/1961 Sb.: §152 odst.2 písm.b); 140/1961 Sb.: §152 odst.1; 121/2000 Sb.: §46-55; 121/2000 Sb.: §46; JUD33115CZ IV. ÚS 182/04; JUD26393CZ 5 Tdo 200/2003; JUD28047CZ 5 Tdo 1328/2003; JUD89906CZ 5 Tdo 1017/2005;

56/2009 Týrání osoby ve společném obydlí

Datum: 14.01.2009 · Sbírkové č.: 56/2009 · Sp. zn.: 3 Tdo 1446/2008 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2009 · Strana: 1047 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §215a; 140/1961 Sb.: §251a odst.2b; 140/1961 Sb.: §251a odst.1;

57/2009 Ustanovený obhájce

Datum: 14.01.2009 · Sbírkové č.: 57/2009 · Sp. zn.: 4 Tz 101/2008 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2009 · Strana: 1051 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §39 odst.1; 141/1961 Sb.: §151 odst.3;

58/2009 Dovody dovolání; řízení o odvolání

Datum: 29.01.2009 · Sbírkové č.: 58/2009 · Sp. zn.: 4 Tdo 9/2009 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2009 · Strana: 1056 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §41 odst.4; 141/1961 Sb.: §250 odst.2; 141/1961 Sb.: §250 odst.4; 141/1961 Sb.: §265b odst.1 písm.c); 141/1961 Sb.: §265b odst.1;

59/2009 Časová působnost trestních zákonů; promlčení trestního stíhání

Datum: 25.09.2008 · Sbírkové č.: 59/2009 · Sp. zn.: 8 Tdo 1114/2008 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2009 · Strana: 1061 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §16 odst.1; 140/1961 Sb.: §67 odst.1; 140/1961 Sb.: §67 odst.3 písm.a); 140/1961 Sb.: §67 odst.4; 140/1961 Sb.: §89 odst.11; 40/2009 Sb.: §34 odst.4 písm.a);

60/2009 Účinná lítost; zanedbání povinné výživy

Datum: 13.08.2008 · Sbírkové č.: 60/2009 · Sp. zn.: 3 Tdo 760/2008 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2009 · Strana: 1069 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §213; 140/1961 Sb.: §214; JUD101490CZ 6 Tdo 1428/2006;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

105/2009 Řízení před soudem

Datum: 11.02.2009 · Sbírkové č.: 105/2009 · Sp. zn.: 29 Cdo 1576/2007 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2009 · Strana: 1076 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §174 odst.2; 99/1963 Sb.: §175 odst.2; 99/1963 Sb.: §175 odst.4; JUD27399CZ 29 Odo 280/2005;

106/2009 Výkon rozhodnutí - exekuce

Datum: 29.01.2009 · Sbírkové č.: 106/2009 · Sp. zn.: 20 Cdo 269/2007 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2009 · Strana: 1080 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §79; 99/1963 Sb.: §251; 99/1963 Sb.: §256; 513/1991 Sb.: §308; 513/1991 Sb.: §402; JUD23048CZ 29 Odo 874/2001; JUD26659CZ 20 Cdo 1595/2002; JUD80275CZ 20 Cdo 1290/2003;

107/2009 Výkon rozhodnutí - exekuce

Datum: 22.09.2008 · Sbírkové č.: 107/2009 · Sp. zn.: 20 Cdo 2706/2007 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2009 · Strana: 1083 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §251; 99/1963 Sb.: §268 odst.1 písm.a); 99/1963 Sb.: §268; 120/2001 Sb.: §52 odst.1 písm.a); JUD12354CZ 21 Cdo 857/98; JUD34188CZ 20 Cdo 1105/2005; JUD39174CZ 20 Cdo 3516/2006;

108/2009 Věcná břemena

Datum: 06.11.2008 · Sbírkové č.: 108/2009 · Sp. zn.: 22 Cdo 3619/2008 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2009 · Strana: 1087 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §151p odst.4; 40/1964 Sb.: §151p odst.3; 40/1964 Sb.: §574;

109/2009 Náhrada škody

Datum: 27.01.2009 · Sbírkové č.: 109/2009 · Sp. zn.: 25 Cdo 490/2007 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2009 · Strana: 1091 · Vztah k předpisu: 58/1969 Sb.: §1; 58/1969 Sb.: §1 do 15.5.1998; 58/1969 Sb.: §4; 58/1969 Sb.: §4 do 15.5.1998;

110/2009 Náhrada škody

Datum: 29.01.2009 · Sbírkové č.: 110/2009 · Sp. zn.: 25 Cdo 3038/2006 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2009 · Strana: 1096 · Vztah k předpisu: 82/1998 Sb.: §9 odst.1; 82/1998 Sb.: §12 odst.1 písm.a); JUD26743CZ 25 Cdo 1002/2002; JUD81398CZ 25 Cdo 2255/2002; JUD26510CZ 25 Cdo 882/2003;

111/2009 Promlčení práva

Datum: 17.02.2009 · Sbírkové č.: 111/2009 · Sp. zn.: 25 Cdo 198/2007 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2009 · Strana: 1100 · Vztah k předpisu: 82/1998 Sb.: §13; 82/1998 Sb.: §31a odst.1; 160/2006 Sb.; JUD14887CZ 25 Cdo 2136/99; JUD98802CZ 25 Cdo 2174/2007;

112/2009 Smlouva o dílo

Datum: 10.12.2008 · Sbírkové č.: 112/2009 · Sp. zn.: 32 Odo 1604/2006 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2009 · Strana: 1106 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §422-428; 513/1991 Sb.: §428 odst.3; 513/1991 Sb.: §428; 513/1991 Sb.: §560-565; 513/1991 Sb.: §562; 513/1991 Sb.: §562 odst.3; 513/1991 Sb.: §562 odst.2;

113/2009 Konkurs

Datum: 26.02.2009 · Sbírkové č.: 113/2009 · Sp. zn.: 29 Cdo 46/2009 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2009 · Strana: 1111 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §156 odst.2 písm.k); 99/1963 Sb.: §156 odst.2; 99/1963 Sb.: §167 odst.2 písm.k); 99/1963 Sb.: §167 odst.2; 99/1963 Sb.: §229 odst.1 písm.f); 99/1963 Sb.: §336b odst.1 písm.f); 99/1963 Sb.: §336b do 31.12.2000; 328/1991 Sb.: §4 písm.k) do 31.12.2007; 328/1991 Sb.: §4; 328/1991 Sb.: §12a; 328/1991 Sb.: §12a písm.k) do 31.12.2007; 328/1991 Sb.: §66a odst.2; 328/1991 Sb.: §66a odst.2 písm.k) do 31.12.2007; 513/1991 Sb.: §402 odst.1 písm.f); 513/1991 Sb.: §402; 189/1994 Sb.: §10 písm.k); 189/1994 Sb.: §10 písm.k) do 31.12.2007; 89/2012 Sb.: §645; 89/2012 Sb.: §646; 89/2012 Sb.: §647; 89/2012 Sb.: §648; 89/2012 Sb.: §649; 89/2012 Sb.: §650; 89/2012 Sb.: §651; 89/2012 Sb.: §652; 89/2012 Sb.: §653; JUD39081CZ 29 Odo 7/2005;

114/2009 Konkurs

Datum: 27.01.2009 · Sbírkové č.: 114/2009 · Sp. zn.: 29 Odo 788/2006 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2009 · Strana: 1117 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §42a; 40/1964 Sb.: §130; 328/1991 Sb.: §15; 328/1991 Sb.: §16; 328/1991 Sb.: §19; 513/1991 Sb.: §68a;

115/2009 Pracovní úraz

Datum: 12.02.2009 · Sbírkové č.: 115/2009 · Sp. zn.: 21 Cdo 5060/2007 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2009 · Strana: 1129 · Vztah k předpisu: 65/1965 Sb.: §38 odst.1; 65/1965 Sb.: §190 odst.1; 108/1994 Sb.: §25 odst.1; 108/1994 Sb.: §25; 262/2006 Sb.: §365-393;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.