Vydání 9/2008

Číslo: 9/2008 · Ročník: LX

Obsah vydání 9/2008

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

48/2008 Organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice

Datum: 12.10.2007 · Sbírkové č.: 48/2008 · Sp. zn.: 11 Tdo 938/2007 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2008 · Strana: 804 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §171a odst.1;

49/2008 Obnova řízení

Datum: 24.04.2007 · Sbírkové č.: 49/2008 · Sp. zn.: 5 To 48/2007 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Olomouci · Vydání: 9/2008 · Strana: 808 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §149 odst.1 písm.b);

50/2008 Peněžitá záruka

Datum: 24.04.2007 · Sbírkové č.: 50/2008 · Sp. zn.: 2 To 41/2007 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Olomouci · Vydání: 9/2008 · Strana: 812 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §73a odst.3 písm.d); 141/1961 Sb.: §73a odst.3 písm.c);

51/2008 Neoprávněný zásad do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru

Datum: 20.12.2007 · Sbírkové č.: 51/2008 · Sp. zn.: 4 Tz 90/2007 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2008 · Strana: 814 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §8 odst.1; 140/1961 Sb.: §249a odst.2;

52/2008 Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů

Datum: 30.01.2008 · Sbírkové č.: 52/2008 · Sp. zn.: 3 Tdo 52/2008 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2008 · Strana: 819 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §3 odst.4; 140/1961 Sb.: §3 odst.2; 140/1961 Sb.: §3 odst.3; 140/1961 Sb.: §187 odst.1; 140/1961 Sb.: §187a odst.1; 140/1961 Sb.: §188 odst.1; 140/1961 Sb.: §195 odst.1; 47/1965 Sb.; 458/1991 Sb.; 167/1998 Sb.; JUD5260CZ To 04/62; JUD38399CZ 3 Tdo 687/2006;

53/2008 Porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému označení původu

Datum: 24.10.2007 · Sbírkové č.: 53/2008 · Sp. zn.: 5 Tdo 1191/2007 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2008 · Strana: 824 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §4; 140/1961 Sb.: §150 odst.1;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

89/2008 Podmínky řízení

Datum: 31.01.2008 · Sbírkové č.: 89/2008 · Sp. zn.: 29 Odo 751/2006 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2008 · Strana: 830 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §103; 99/1963 Sb.: §104; JUD24557CZ 20 Cdo 950/98;

90/2008 Řízení o dědictví

Datum: 30.01.2008 · Sbírkové č.: 90/2008 · Sp. zn.: 21 Cdo 1923/2007 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2008 · Strana: 833 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §74; 99/1963 Sb.: §175e odst.4; 99/1963 Sb.: §175e; 99/1963 Sb.: §175e odst.1; 99/1963 Sb.: §218 písm.c); 99/1963 Sb.: §236; 99/1963 Sb.: §243b odst.5;

91/2008 Veřejná dražba

Datum: 26.03.2008 · Sbírkové č.: 91/2008 · Sp. zn.: 21 Cdo 599/2007 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2008 · Strana: 837 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §91 odst.2 písm.n); 99/1963 Sb.: §91 odst.2; 99/1963 Sb.: §92 odst.2 písm.n); 99/1963 Sb.: §92; 99/1963 Sb.: §243b odst.2 písm.n); 99/1963 Sb.: §243b odst.3 písm.n); 26/2000 Sb.: §2 do 28.9.2005; 26/2000 Sb.: §2 písm.c) do 28.9.2005; 26/2000 Sb.: §2 písm.a) do 28.9.2005; 26/2000 Sb.: §2 písm.b) do 28.9.2005; 26/2000 Sb.: §2 písm.n) do 28.9.2005; 26/2000 Sb.: §24 do 28.9.2005; 26/2000 Sb.: §24 odst.3; 26/2000 Sb.: §24 odst.3 písm.n) do 28.9.2005; 26/2000 Sb.: §24 odst.1 písm.n) do 28.9.2005; 26/2000 Sb.: §36 odst.3 písm.n) do 28.9.2005; 26/2000 Sb.: §36 do 28.9.2005; 26/2000 Sb.: §65 odst.3 písm.n) do 28.9.2005; 26/2000 Sb.: §65 do 28.9.2005; JUD22304CZ 2 Cdon 1034/97; JUD33801CZ 29 Odo 294/2003; JUD26723CZ 21 Cdo 20/2005;

92/2008 Konkurs; právní úkon

Datum: 29.11.2007 · Sbírkové č.: 92/2008 · Sp. zn.: 29 Odo 965/2006 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2008 · Strana: 845 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §40; 40/1964 Sb.: §46; 328/1991 Sb.: §19; 89/2012 Sb.: §161; 89/2012 Sb.: §561; JUD99845CZ 29 Odo 1635/2005;

93/2008 Promlčení

Datum: 12.12.2007 · Sbírkové č.: 93/2008 · Sp. zn.: 25 Cdo 113/2006 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2008 · Strana: 848 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §101; 40/1964 Sb.: §104; 40/1964 Sb.: §106; 168/1999 Sb.: §9; 168/1999 Sb.: §9 odst.1; JUD23974CZ 25 Cdo 1094/98; JUD26460CZ 25 Cdo 1520/2001; JUD71649CZ 25 Cdo 499/2002;

94/2008 Řízení o dědictví

Datum: 08.02.2008 · Sbírkové č.: 94/2008 · Sp. zn.: 24 Co 421/2007 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 9/2008 · Strana: 853 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §484; 89/2012 Sb.: §1663; 89/2012 Sb.: §1664;

95/2008 Konkurs; postoupení pohledávky

Datum: 29.11.2007 · Sbírkové č.: 95/2008 · Sp. zn.: 29 Odo 1366/2005 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2008 · Strana: 859 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §98; 99/1963 Sb.: §98 odst.1 písm.a); 40/1964 Sb.: §257 odst.1 písm.a); 40/1964 Sb.: §527 odst.1 písm.a); 328/1991 Sb.: §23 do 31.12.2007; 328/1991 Sb.: §23; JUD27089CZ 32 Odo 453/2004;

96/2008 Nekalá soutěž

Datum: 27.11.2007 · Sbírkové č.: 96/2008 · Sp. zn.: 32 Odo 1125/2006 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2008 · Strana: 865 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §44 odst.1; 513/1991 Sb.: §47; 513/1991 Sb.: §48;

97/2008 Smlouva komisionářská

Datum: 20.11.2007 · Sbírkové č.: 97/2008 · Sp. zn.: 29 Odo 1643/2005 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2008 · Strana: 872 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §584 odst.1; JUD31483CZ III. ÚS 77/97;

98/2008 Konkurs; zástavní právo

Datum: 08.03.2006 · Sbírkové č.: 98/2008 · Sp. zn.: 29 Odo 1020/2004 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2008 · Strana: 878 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §338a; 99/1963 Sb.: §338b; 40/1964 Sb.: §151b; 40/1964 Sb.: §151c; 328/1991 Sb.: §14 odst.1 písm.f); 328/1991 Sb.: §14 odst.1 písm.e); 328/1991 Sb.: §28 odst.1 písm.f); 484/2000 Sb.: §8 odst.1 písm.b); 484/2000 Sb.: §10 odst.3 písm.b); JUD10449CZ Cpjn 19/98; JUD22653CZ 21 Cdo 182/2000;

99/2008 Konkurs

Datum: 20.12.2007 · Sbírkové č.: 99/2008 · Sp. zn.: 29 Odo 572/2006 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2008 · Strana: 887 · Vztah k předpisu: 328/1991 Sb.: §15 odst.3; 328/1991 Sb.: §15 odst.1; JUD33810CZ III. ÚS 10/06; JUD31294CZ Pl. ÚS 5/96; JUD32585CZ III. ÚS 91/2000; JUD26718CZ 29 Odo 663/2003; JUD27017CZ 29 Odo 130/2004; JUD102377CZ Opjn 8/2006; LIT19015CZ;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.