Vydání 6/2008

Číslo: 6/2008 · Ročník: LX

Obsah vydání 6/2008

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

30/2008 Domovní prohlídka a prohlídka jiných prostor a pozemků

Datum: 28.06.2007 · Sbírkové č.: 30/2008 · Sp. zn.: 1Nt 206/2007 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 6/2008 · Strana: 498 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §85b odst.2; 141/1961 Sb.: §85b odst.6; 141/1961 Sb.: §85b; 141/1961 Sb.: §85b odst.12; JUD32668CZ IV. ÚS 2/02;

31/2008 Odměna ustanoveného obhájce

Datum: 02.01.2007 · Sbírkové č.: 31/2008 · Sp. zn.: 6To 649/2007 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 6/2008 · Strana: 504 · Vztah k předpisu: 177/1996 Sb.: §11 odst.1 písm.g); 177/1996 Sb.: §13 odst.3; 177/1996 Sb.: §13 odst.2;

32/2008 Krádež

Datum: 26.01.2005 · Sbírkové č.: 32/2008 · Sp. zn.: 8 Tdo 1297/2004 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2008 · Strana: 506 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §247 odst.1; 140/1961 Sb.: §247 odst.1 písm.d); JUD33025CZ I. ÚS 639/2003;

33/2008 Podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti

Datum: 24.10.2007 · Sbírkové č.: 33/2008 · Sp. zn.: 23To 583/2007 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 6/2008 · Strana: 513 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §61 odst.2;

34/2008 Odměna ustanoveného obhájce

Datum: 22.02.2007 · Sbírkové č.: 34/2008 · Sp. zn.: 10To 34/2007 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 6/2008 · Strana: 516 · Vztah k předpisu: 177/1996 Sb.: §11 odst.1 písm.g); JUD32966CZ I. ÚS 573/02; JUD32985CZ I. ÚS 161/04; JUD33330CZ Pl. ÚS 45/04; JUD113148CZ IV. ÚS 239/04; JUD137156CZ I. ÚS 3097/07;

35/2008 Započítání vazby a trestu - v případě zákonné fikce vykonání trestu.

Datum: 15.03.2007 · Sbírkové č.: 35/2008 · Sp. zn.: 10To 75/2007 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 6/2008 · Strana: 520 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §38 odst.2; 140/1961 Sb.: §64 odst.2; 40/2009 Sb.: §91 odst.2; 40/2009 Sb.: §92 odst.2;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

56/2008 Místní příslušnost

Datum: 25.11.2005 · Sbírkové č.: 56/2008 · Sp. zn.: 20 Co 412/2005 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 6/2008 · Strana: 524 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §89a;

57/2008 Promlčení; řízení před soudem

Datum: 31.10.2006 · Sbírkové č.: 57/2008 · Sp. zn.: 32 Odo 1387/2004 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2008 · Strana: 526 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §92 odst.1; 513/1991 Sb.: §402; 89/2012 Sb.: §645; 89/2012 Sb.: §646; 89/2012 Sb.: §647; 89/2012 Sb.: §648; 89/2012 Sb.: §649; 89/2012 Sb.: §650; 89/2012 Sb.: §651; 89/2012 Sb.: §652; 89/2012 Sb.: §653; JUD23256CZ 29 Cdo 2494/99;

58/2008 Řízení před soudem; zástavní právo

Datum: 30.10.2007 · Sbírkové č.: 58/2008 · Sp. zn.: 21 Cdo 3161/2006 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2008 · Strana: 530 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §200za odst.3; 99/1963 Sb.: §200y odst.1; 99/1963 Sb.: §200z odst.1; 99/1963 Sb.: §200z odst.2; 99/1963 Sb.: §214 odst.3; 99/1963 Sb.: §214; 99/1963 Sb.: §218 odst.3 písm.c); 99/1963 Sb.: §218 písm.c); 99/1963 Sb.: §229 odst.3; 99/1963 Sb.: §229 odst.3 písm.c); 99/1963 Sb.: §237 odst.1 písm.c); 99/1963 Sb.: §242 odst.3 písm.c); 99/1963 Sb.: §243b odst.2 písm.c); 99/1963 Sb.: §243b odst.3 písm.c); 99/1963 Sb.: §243b odst.5 písm.c); 40/1964 Sb.: §121 odst.3; 40/1964 Sb.: §152; 40/1964 Sb.: §152 odst.3; 40/1964 Sb.: §153 odst.2; 40/1964 Sb.: §155 odst.1; 40/1964 Sb.: §165 odst.1; 358/1992 Sb.: §6 odst.1; 358/1992 Sb.: §6; 89/2012 Sb.: §513; 89/2012 Sb.: §1309; 89/2012 Sb.: §2048; 89/2012 Sb.: §2390; JUD23091CZ 29 Odo 874/2001; JUD26920CZ 35 Odo 101/2002; JUD26965CZ 21 Cdo 2217/2003;

59/2008 Dovolání

Datum: 26.04.2006 · Sbírkové č.: 59/2008 · Sp. zn.: 25 Cdo 3090/2005 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2008 · Strana: 538 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §228; 99/1963 Sb.: §237 odst.2; 99/1963 Sb.: §237 odst.2 písm.a); 99/1963 Sb.: §238 odst.1 písm.a); 99/1963 Sb.: §238 odst.2;

60/2008 Promlčení

Datum: 30.11.2006 · Sbírkové č.: 60/2008 · Sp. zn.: 22 Cdo 431/2006 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2008 · Strana: 540 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §100 odst.1; 40/1964 Sb.: §101-110; 40/1964 Sb.: §109; 40/1964 Sb.: §110; 40/1964 Sb.: §151p; 40/1964 Sb.: §455 odst.1; 89/2012 Sb.: §609; 89/2012 Sb.: §610; 89/2012 Sb.: §611; 89/2012 Sb.: §612; 89/2012 Sb.: §613; 89/2012 Sb.: §614; 89/2012 Sb.: §615; 89/2012 Sb.: §616; 89/2012 Sb.: §617; 89/2012 Sb.: §618; 89/2012 Sb.: §632; 89/2012 Sb.: §633; 89/2012 Sb.: §1042;

61/2008 Nebytový prostor

Datum: 15.11.2007 · Sbírkové č.: 61/2008 · Sp. zn.: 28 Cdo 3372/2007 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2008 · Strana: 543 · Vztah k předpisu: 72/1994 Sb.: §2 písm.g); 72/1994 Sb.: §2; 72/1994 Sb.: §4 odst.1; 72/1994 Sb.: §9 odst.1; 89/2012 Sb.: §1040; 89/2012 Sb.: §1194; JUD87777CZ 28 Cdo 2120/2004;

62/2008 Restituce

Datum: 13.12.2006 · Sbírkové č.: 62/2008 · Sp. zn.: 22 Cdo 18/2006 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2008 · Strana: 548 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §80 písm.c); 99/1963 Sb.: §80 odst.1 písm.c); 40/1964 Sb.: §126 odst.1; 87/1991 Sb.: §6 odst.2; 229/1991 Sb.: §6 odst.1 písm.p); JUD33214CZ II. ÚS 114/04; JUD27515CZ 31 Cdo 1222/2001;

63/2008 Odpovědnost cestovní kanceláře

Datum: 30.11.2006 · Sbírkové č.: 63/2008 · Sp. zn.: 33 Odo 852/2005 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2008 · Strana: 552 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §852i;

64/2008 Akciová společnost

Datum: 19.09.2007 · Sbírkové č.: 64/2008 · Sp. zn.: 29 Odo 1665/2005 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2008 · Strana: 559 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §183d odst.2; 513/1991 Sb.: §183d do 31.3.2003; 513/1991 Sb.: §183d odst.1; 513/1991 Sb.: §184 do 31.3.2003; 513/1991 Sb.: §186c do 31.3.2003; 90/2012 Sb.: §426; JUD38252CZ 35 Odo 755/2005;

65/2008 Investiční společnost

Datum: 23.10.2007 · Sbírkové č.: 65/2008 · Sp. zn.: 29 Odo 1310/2005 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2008 · Strana: 571 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §194 odst.6; 90/2012 Sb.: §51; JUD30021CZ KCP/21/2000; JUD26509CZ 25 Cdo 989/2001; JUD33797CZ 25 Cdo 803/2003; JUD38411CZ 29 Odo 1252/2004; JUD93088CZ 25 Cdo 1042/2005;

66/2008 Smlouva o běžném (vkladovém) účtu

Datum: 18.10.2007 · Sbírkové č.: 66/2008 · Sp. zn.: 21 Cdo 1219/2006 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2008 · Strana: 579 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §175m odst.1; 99/1963 Sb.: §175k odst.3; 99/1963 Sb.: §175a; 99/1963 Sb.: §175l odst.1; 99/1963 Sb.: §175o odst.1; 99/1963 Sb.: §175y odst.1; 99/1963 Sb.: §237 odst.1 písm.c); 99/1963 Sb.: §243b odst.2 písm.c); 99/1963 Sb.: §243b odst.3 písm.c); 40/1964 Sb.: §460 odst.3 písm.c); 40/1964 Sb.: §460; 513/1991 Sb.: §708 odst.3 písm.c); 513/1991 Sb.: §708; 513/1991 Sb.: §709 odst.3 písm.c); 513/1991 Sb.: §709; 513/1991 Sb.: §710; 513/1991 Sb.: §710 odst.3 písm.c); 513/1991 Sb.: §711 odst.3 písm.c); 513/1991 Sb.: §711; 513/1991 Sb.: §712 odst.3 písm.c); 513/1991 Sb.: §712; 513/1991 Sb.: §713 odst.3 písm.c); 513/1991 Sb.: §713; 513/1991 Sb.: §714 odst.3 písm.c); 513/1991 Sb.: §714; 513/1991 Sb.: §715 odst.3 písm.c); 513/1991 Sb.: §715; 513/1991 Sb.: §716 odst.3 písm.c); 513/1991 Sb.: §716; 513/1991 Sb.: §717 odst.3 písm.c); 513/1991 Sb.: §717; 513/1991 Sb.: §718 odst.3 písm.c); 513/1991 Sb.: §718; 513/1991 Sb.: §719 odst.3 písm.c); JUD15599CZ 21 Cdo 1774/99; JUD26720CZ 35 Odo 801/2002; JUD38059CZ 29 Odo 10/2005;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.