Vydání 5/2008

Číslo: 5/2008 · Ročník: LX

Obsah vydání 5/2008

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

24/2008 Odměna ustanoveného obhájce

Datum: 25.01.2007 · Sbírkové č.: 24/2008 · Sp. zn.: 3 To 161/2006 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Olomouci · Vydání: 5/2008 · Strana: 396 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §146 odst.2 písm.c); 141/1961 Sb.: §151 odst.3; 141/1961 Sb.: §151 odst.2; 177/1996 Sb.: §11 odst.2 písm.d); 177/1996 Sb.: §11 odst.1 písm.k); 177/1996 Sb.: §11 odst.3;

25/2008 Porušování povinnosti při správě cizího majetku - povinnost vyplývající ze zákoníku práce.

Datum: 22.03.2007 · Sbírkové č.: 25/2008 · Sp. zn.: 15 Tdo 1316/2006 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 5/2008 · Strana: 400 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §255 odst.1; 65/1965 Sb.: §73 odst.1 písm.d); 65/1965 Sb.: §74 písm.g); 262/2006 Sb.: §203 písm.g); 262/2006 Sb.: §301 písm.d); 40/2009 Sb.: §220 odst.1;

26/2008 Ohrožení pod vlivem návykové látky.

Datum: 22.08.2007 · Sbírkové č.: 26/2008 · Sp. zn.: 5 Tdo 874/2007 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2008 · Strana: 407 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §201 odst.1; JUD32958CZ I. ÚS 4/04; JUD31147CZ III. ÚS 84/94;

27/2008 Pokračování v trestném činu. Časová působnost.

Datum: 27.08.2007 · Sbírkové č.: 27/2008 · Sp. zn.: 11 Tdo 272/2007 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2008 · Strana: 412 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §16 odst.1; 140/1961 Sb.: §89 odst.3; 40/2009 Sb.: §2 odst.1; 40/2009 Sb.: §116; JUD28461CZ 4 Tz 2/2003;

28/2008 Pojistný podvod

Datum: 12.09.2007 · Sbírkové č.: 28/2008 · Sp. zn.: 7 Tdo 996/2007 - I · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2008 · Strana: 417 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §89 odst.11; 140/1961 Sb.: §89 odst.12; 140/1961 Sb.: §250a odst.5; 140/1961 Sb.: §250a; 140/1961 Sb.: §250a odst.2; 140/1961 Sb.: §250a odst.4 písm.b); 140/1961 Sb.: §250a odst.3; 140/1964 Sb.: §250a odst.5; 140/1964 Sb.: §250a odst.2; 140/1964 Sb.: §250a odst.4; 140/1964 Sb.: §250a odst.3;

29/2008 Porušování domovní svobody - souhlas se vstupem do obydlí získaný lstí.

Datum: 24.10.2007 · Sbírkové č.: 29/2008 · Sp. zn.: 7 Tdo 1147/2007 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2008 · Strana: 422 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §238 odst.1; 140/1961 Sb.: §238 odst.2; 40/2009 Sb.: §178 odst.1; 40/2009 Sb.: §178 odst.2;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

45/2008 Místní příslušnost

Datum: 23.02.2007 · Sbírkové č.: 45/2008 · Sp. zn.: 42Co 52/2007 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 5/2008 · Strana: 430 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §88 písm.g);

46/2008 Místní příslušnost

Datum: 31.01.2006 · Sbírkové č.: 46/2008 · Sp. zn.: 29 Od 58/2005 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2008 · Strana: 432 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §12 odst.2; 99/1963 Sb.: §88 písm.g);

47/2008 Řízení před soudem

Datum: 30.05.2007 · Sbírkové č.: 47/2008 · Sp. zn.: 21Co 233/2007 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 5/2008 · Strana: 435 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §111 odst.3; JUD6134CZ 2 Cz 10/79;

48/2008 Řízení před soudem

Datum: 30.10.2007 · Sbírkové č.: 48/2008 · Sp. zn.: 21 Cdo 2748/2006 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2008 · Strana: 437 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §114 odst.1; 99/1963 Sb.: §185s; 99/1963 Sb.: §185j odst.1; 99/1963 Sb.: §185q; 99/1963 Sb.: §185i odst.1; 99/1963 Sb.: §185m odst.2; 99/1963 Sb.: §185s odst.2; 99/1963 Sb.: §185m odst.1; 99/1963 Sb.: §185q odst.2; 99/1963 Sb.: §214 odst.3; 99/1963 Sb.: §214 odst.2 písm.a); 99/1963 Sb.: §214 odst.2 písm.d); 99/1963 Sb.: §229 odst.3; 99/1963 Sb.: §242 odst.3; 99/1963 Sb.: §243b odst.3; 99/1963 Sb.: §243b odst.2; 591/1992 Sb.: §40 do 31.12.2000; 591/1992 Sb.: §40 odst.1 do 31.12.2000; 591/1992 Sb.: §44 odst.1 do 31.12.2000; 591/1992 Sb.: §44 do 31.12.2000; 90/2012 Sb.: §256; JUD9297CZ 2 Cdon 1420/96;

49/2008 Zastoupení

Datum: 29.08.2007 · Sbírkové č.: 49/2008 · Sp. zn.: 29 Odo 1635/2005 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2008 · Strana: 445 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §32; 40/1964 Sb.: §33; 513/1991 Sb.: §476; 513/1991 Sb.: §487; 89/2012 Sb.: §436; 89/2012 Sb.: §441; JUD109595CZ IV. ÚS 32/06; JUD27282CZ 29 Odo 914/2004;

50/2008 Vydržení

Datum: 29.08.2007 · Sbírkové č.: 50/2008 · Sp. zn.: 29 Odo 1216/2005 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2008 · Strana: 449 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §129 odst.2; 40/1964 Sb.: §134; 40/1964 Sb.: §151o odst.1; 513/1991 Sb.: §61; 513/1991 Sb.: §156; 591/1992 Sb.: §1 odst.2; 89/2012 Sb.: §489; 89/2012 Sb.: §498; 89/2012 Sb.: §1089; 90/2012 Sb.: §263;

51/2008 Náhrada škody

Datum: 25.09.2007 · Sbírkové č.: 51/2008 · Sp. zn.: 25 Cdo 2269/2006 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2008 · Strana: 453 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §420; 40/1964 Sb.: §420 odst.2; JUD93242CZ 25 Cdo 2777/2004;

52/2008 Náhrada škody

Datum: 26.09.2007 · Sbírkové č.: 52/2008 · Sp. zn.: 25 Cdo 2064/2005 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2008 · Strana: 457 · Vztah k předpisu: 58/1969 Sb.: §18; 82/1998 Sb.: §13; JUD32048CZ I. ÚS 245/98; JUD32116CZ Pl. ÚS 24/99;

53/2008 Náhradní pozemek

Datum: 08.11.2006 · Sbírkové č.: 53/2008 · Sp. zn.: 28 Cdo 2259/2006 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2008 · Strana: 463 · Vztah k předpisu: 229/1991 Sb.: §11 odst.2; JUD72109CZ 28 Cdo 1847/2001; JUD33509CZ Pl. ÚS 6/2005;

54/2008 Akciová společnost

Datum: 19.09.2007 · Sbírkové č.: 54/2008 · Sp. zn.: 29 Odo 1162/2005 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2008 · Strana: 466 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §183b odst.1; 513/1991 Sb.: §183d; 513/1991 Sb.: §183b odst.3 písm.a); 513/1991 Sb.: §183b; 513/1991 Sb.: §184; 513/1991 Sb.: §186c; 90/2012 Sb.: §181; JUD31115CZ Pl. ÚS 20/94; JUD31128CZ I. ÚS 30/94; JUD23278CZ 35 Odo 317/2001; JUD38252CZ 35 Odo 755/2005; JUD92418CZ 21 Cdo 126/2005;

55/2008 Konkurs

Datum: 31.10.2007 · Sbírkové č.: 55/2008 · Sp. zn.: 29 Odo 1138/2005 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2008 · Strana: 477 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §21; 99/1963 Sb.: §21 odst.1; 99/1963 Sb.: §103 odst.1; 99/1963 Sb.: §103; 99/1963 Sb.: §104 odst.1; 99/1963 Sb.: §104; 99/1963 Sb.: §218 odst.1 písm.b); 99/1963 Sb.: §218 písm.b); 328/1991 Sb.: §3; 328/1991 Sb.: §3 odst.2; 328/1991 Sb.: §4; 328/1991 Sb.: §12a; 328/1991 Sb.: §66a odst.1; 513/1991 Sb.: §68 odst.5 písm.b); 513/1991 Sb.: §68 odst.5; 513/1991 Sb.: §70 odst.3; 513/1991 Sb.: §70 odst.3 písm.b); 513/1991 Sb.: §73 odst.3 písm.b); 513/1991 Sb.: §73; 90/2012 Sb.: §421; JUD15552CZ 32 Cdo 500/2000; JUD26681CZ 29 Odo 963/2003; JUD27320CZ 29 Odo 149/2005;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.