Vydání 4/2008

Číslo: 4/2008 · Ročník: LX

Obsah vydání 4/2008

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

18/2008 Doručování

Datum: 23.03.2007 · Sbírkové č.: 18/2008 · Sp. zn.: 11 Tdo 110/2007 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2008 · Strana: 298 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §46 odst.2; 141/1961 Sb.: §64 odst.2; 141/1961 Sb.: §73 odst.1 písm.b);

19/2008 Bezplatná obhajoba; řízení o stížnosti

Datum: 24.10.2006 · Sbírkové č.: 19/2008 · Sp. zn.: 13To 477/2006 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové - pobočka Pardubice · Vydání: 4/2008 · Strana: 302 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §33 odst.2; 141/1961 Sb.: §148 odst.1 písm.b); 141/1961 Sb.: §152 odst.1;

20/2008 Nutná obrana

Datum: 28.02.2007 · Sbírkové č.: 20/2008 · Sp. zn.: 5 Tdo 162/2007 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2008 · Strana: 304 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §13; JUD1137CZ 3 Tz 13/70; JUD2307CZ 5 Tz 143/79; JUD5417CZ 7 To 202/94;

21/2008 Zpronevěra

Datum: 18.04.2007 · Sbírkové č.: 21/2008 · Sp. zn.: 5 Tdo 405/2007 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2008 · Strana: 311 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §248; 140/1961 Sb.: §248 odst.2; 140/1961 Sb.: §248 odst.1; 40/1964 Sb.: §733; JUD25144CZ 7 Tdo 928/2002; JUD26435CZ 5 Tdo 216/2003;

22/2008 Podvod - přisvojení peněz omylem zaslaných na bankovní účet, zatajení věci.

Datum: 16.05.2007 · Sbírkové č.: 22/2008 · Sp. zn.: 5 Tdo 538/2007 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2008 · Strana: 318 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §89 odst.13; 140/1961 Sb.: §250 odst.1; 140/1961 Sb.: §250; 140/1961 Sb.: §254 odst.1; 140/1961 Sb.: §254; 40/2009 Sb.: §209 odst.1; 40/2009 Sb.: §219 odst.1; JUD2283CZ 6 Tz 47/79;

23/2008 Obecně prospěšné práce; započítání vazby

Datum: 30.05.2007 · Sbírkové č.: 23/2008 · Sp. zn.: 4 Tz 33/2007 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2008 · Strana: 323 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §36; 140/1961 Sb.: §38 odst.1; 140/1961 Sb.: §45a odst.1; 140/1961 Sb.: §45a odst.4; 40/2009 Sb.: §92 odst.1;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

34/2008 Věcná příslušnost

Datum: 20.08.2007 · Sbírkové č.: 34/2008 · Sp. zn.: Ncp 1865/2007 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 4/2008 · Strana: 326 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §9 odst.3 písm.a); 513/1991 Sb.: §2 odst.2 písm.c); 513/1991 Sb.: §2 odst.1;

35/2008 Výkon rozhodnutí (exekuce)

Datum: 26.04.2006 · Sbírkové č.: 35/2008 · Sp. zn.: 20 Cdo 420/2006 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2008 · Strana: 330 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §268 odst.1; 99/1963 Sb.: §268; 99/1963 Sb.: §268 odst.4; 99/1963 Sb.: §270; 99/1963 Sb.: §270 odst.1;

36/2008 Neplatnost právního úkonu

Datum: 18.04.2006 · Sbírkové č.: 36/2008 · Sp. zn.: 21 Cdo 826/2005 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2008 · Strana: 333 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §250; 140/1961 Sb.: §250 odst.1; 99/1963 Sb.: §135 odst.1; 40/1964 Sb.: §37 odst.1; 40/1964 Sb.: §39 odst.1; 40/1964 Sb.: §39; 40/1964 Sb.: §40a; 40/1964 Sb.: §40a odst.1; 40/1964 Sb.: §49a odst.1; 40/1964 Sb.: §49a; JUD3209CZ Cpj 41/87; JUD15029CZ 21 Cdo 1549/99;

37/2008 Paušální náhrada za zdravotní péči

Datum: 19.09.2007 · Sbírkové č.: 37/2008 · Sp. zn.: 31 Cdo 3142/2006 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 4/2008 · Strana: 343 · Vztah k předpisu: 526/1990 Sb.: §3 odst.1; 526/1990 Sb.: §5; 526/1990 Sb.: §5 odst.1; 48/1997 Sb.: §17; 48/1997 Sb.: §17 odst.3; JUD14699CZ 26 Cdo 1097/98; JUD34230CZ 32 Odo 1166/2005; JUD89085CZ 32 Odo 1299/2005; JUD89086CZ 32 Odo 1301/2005; JUD95246CZ 32 Odo 1385/2005;

38/2008 Promlčení

Datum: 23.08.2007 · Sbírkové č.: 38/2008 · Sp. zn.: 25 Cdo 2507/2005 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2008 · Strana: 352 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §106 odst.2; 40/1964 Sb.: §106 odst.1; 40/1964 Sb.: §420; 128/1990 Sb.: §22; 89/2012 Sb.: §636; JUD3998CZ 1 Cz 20/90; JUD87180CZ 25 Cdo 886/2004; JUD98771CZ 25 Cdo 1808/2005;

39/2008 Náhrada škody

Datum: 23.08.2007 · Sbírkové č.: 39/2008 · Sp. zn.: 25 Cdo 296/2006 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2008 · Strana: 359 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §422 odst.1; 58/1969 Sb.: §20; 89/2012 Sb.: §2952; JUD24196CZ 25 Cdo 38/2000;

40/2008 Privatizace

Datum: 22.08.2007 · Sbírkové č.: 40/2008 · Sp. zn.: 29 Odo 1257/2005 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2008 · Strana: 364 · Vztah k předpisu: 92/1991 Sb.: §19; 92/1991 Sb.; 513/1991 Sb.: §325;

41/2008 Směnky

Datum: 17.08.2005 · Sbírkové č.: 41/2008 · Sp. zn.: 29 Odo 1053/2004 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2008 · Strana: 368 · Vztah k předpisu: 191/1950 Sb.: §1; 191/1950 Sb.: §75; 191/1950 Sb.: §76 odst.3; 191/1950 Sb.: §76 odst.4; 99/1963 Sb.: §243b odst.2; 99/1963 Sb.: §243b odst.3; 99/1963 Sb.: §243a odst.1;

42/2008 Konkurs

Datum: 06.12.2007 · Sbírkové č.: 42/2008 · Sp. zn.: 29 Odo 1170/2006 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2008 · Strana: 371 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §100 odst.4; 40/1964 Sb.: §100; 40/1964 Sb.: §524 odst.4; 40/1964 Sb.: §524; 40/1964 Sb.: §526 odst.1; 328/1991 Sb.: §14 odst.4; 328/1991 Sb.: §14 odst.4 do 31.12.2007; 513/1991 Sb.: §476 odst.1; 513/1991 Sb.: §477; 513/1991 Sb.: §477 odst.1; 513/1991 Sb.: §487; 513/1991 Sb.: §487 odst.1; JUD10449CZ Cpjn 19/98; JUD23853CZ 32 Odo 293/2002;

43/2008 Konkurs

Datum: 27.09.2007 · Sbírkové č.: 43/2008 · Sp. zn.: 29 Odo 1478/2005 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2008 · Strana: 381 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §680; 40/1964 Sb.: §720; 328/1991 Sb.: §18; 328/1991 Sb.: §27 odst.5; 328/1991 Sb.: §27; JUD71618CZ 25 Cdo 2877/2000; JUD23171CZ 26 Cdo 861/2001; JUD101006CZ 33 Odo 214/2005; JUD93698CZ 26 Cdo 339/2006;

44/2008 Náhrada mzdy

Datum: 02.10.2007 · Sbírkové č.: 44/2008 · Sp. zn.: 21 Cdo 2584/2006 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2008 · Strana: 386 · Vztah k předpisu: 65/1965 Sb.: §35 odst.1 písm.a); 65/1965 Sb.: §44 odst.3; 65/1965 Sb.: §61 odst.1; 65/1965 Sb.: §61; 65/1965 Sb.: §64; 65/1965 Sb.: §130 odst.1; JUD893CZ 6 Cz 5/68; JUD9772CZ 2 Cdon 475/96; JUD13671CZ 21 Cdo 2625/98;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.